Sivulla olevista värimerkinnöistä:

 • Muusa-ryhmän keskeneräiset punaisella
 • SLM-sanastoon liittyvät (Mirja) ja ryhmän sihteerin keskeneräiset/edistettävät oranssilla

8. Skype-kokous 10.9.2018 klo 13.00–15 (YSE-ehdotukset), kutsu tulossa

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)
Poissa:

 YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)
musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5549)   
modulaatio (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6475)   
soolo-osuudet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6476)   


YSOn selvitettävät:

 • cover-versiot
  tässä kielletty monihierarkia ja LT-suhteista johtuva monimerkityksisyys: yläkäsitesuhteen pitäisi päteä kaikkiin yksittäisiin tapauksiin eli toisin sanoen kaikkien cover-versioiden pitäisi aina olla äänityksiä jos äänitykset valitaan yläkäsitteeksi. musiikkiesitykset ovat YSOn hierarkiassa tapahtumia, sovitukset ovat teoksia ja äänitykset ovat niin ikään tapahtumia. pitäisi valita LT jossa nämä kaikki näkökulmat yhdistyvät. ehdottaisin yläkäsitteeksi "käyttöön liittyvä rooli". tämän on hieman monimutkainen YSO-ongelma ja pitäisi varmasti avata Muusa-kokouksessa lisää
 • diminuutio
  - määritelmä "Sävelten (äänten) aika-arvojen rytmillinen tihentyminen, jonka vastakohta on additio." LT sävellysoppi ja rytmioppi
  - diminuutio ei ole eräänlainen sävellysoppi tai eräänlainen rytmioppi (tai näiden oppien alahaara) eli pitäisi miettiä LT uusiksi. jälleen tällainen YSO-hierarkis-filosofis-tekninen haaste. yksi ratkaisu yläkäsitteeksi voisi olla kulttuuriset ominaisuudet. diminuution kai voi tulkita olevan sävelteoksen ominaisuus? YSOn hierarkiassa on kolme päähaaraa: oliot, ominaisuudet ja tapahtumat/toiminta. hankalissa tapauksissa usein mietitään, mikä tietty käsite määritelmällisesti on: onko se olemassa oleva itsenäinen (tuotettu) objekti vai jonkin tällaisen objektin ominaisuus vai jokin joka tapahtuu? varsin filosofisiin sfääreihin siis usein hierarkisointia mietittäessä päädytään.
 • eloelektroniikka
  - jos kyseessä on esitystekniikka niin onko LT elektroakustinen musiikki oikein vai onko kyseessä enemmänkin RT? toisaalta termi on aika harvinainen ja kenttä tuntuu vieroksuvan käsitettä. itse tunnen henkilökohtaisesti kymmeniä kotimaisia "eloelektroniikka"-artisteja, ja joista yksikään ei tätä termiä käytä, ja olen toiminut Äänen Lumo ry:n hallituksessa, jonka tehtävänä on vaalia mm. "eloelektronista" musiikkia vaikka tätä nimitystä ei käytetäkään. yksi konsultoimani maailmallakin tunnettu artisti sanoi että termistä "nousee karvat pystyyn". toisaalta: onhan termiä kaiketi jonkin verran aiemmin käytetty tietyissä instituutioissa, vaikka käyttö nykyisin onkin vähäistä.
  - mielelläni voin itse tutkia ja konsultoida lisää ja miettiä, olisiko jotain modernimpaa termiä.
 • encoret
  - LT:nä musiikkiesitykset ja ohjelmistot
  - viitaten edellä mainittuun YSOn hierarkian kolmijakoon, tässä on hierarkkinen ongelma. käsite ei voi samaan aikaan olla esitys ja siinä esityksessä käytetty ohjelmisto. molemmat yläkäsitteenä eivät käy. suosittelen että valitaan jompi kumpi ja toinen RT:ksi. rock-puolella LT musiikkiesitykset tai vaihtoehtoisesti aiemmin mainostamani "käyttöön liittyvä rooli" olisivat kelvollisia
 • harjoitusaineistot
  LT oppimateriaalit ei YSOn puolella käy. LT aineistot olisi parempi
 • havaijinkitara
  - määritelmä "Havaijilla 1880-luvulla syntynyt kitaran soittotyyli (sylissä, metallitangolla tai putkella kielillä liu'uttaen), jonka seurauksena alettiin valmistaa erityisesti tähän tarkoitukseen soveltuvia kitaroita."
  - määritelmän mukaan ei tietyntyyppinen kitara vaan tietyntyyppinen kitaran soittotyyli. jos näin niin yläkäsite kitara on väärä. termi viitannee kuitenkin kitaraan, ei soittotyyliin (vrt. slide-kitara joka viittaa soittotyyliin). Luumu-ryhmä miettii, tarvitaanko tätä erikseen kun steel-kitarakin löytyy.
 • hootenanny
  LT folkmusiikki
  yläkäsiteongelma. vaikuttaa enemmän folkmusiikkiin liittyvältä tapahtumalta kuin sen alalajilta. sopisiko yläkäsitteeksi kulttuuritapahtumat, musiikkjuhlat tai vastaava? vrt. YSOn happening. Wikipedia: "Hootenanny was also an old country word for "party". Nowadays the word most commonly refers to a folk music party with an open mic, at which different performers are welcome to get up and play in front of an audience." Otavan musiikkitietosanakirja: "vapaamuotoinen kerääntyminen yhteen esittämään folkmusiikkia niin että ideaalitapauksessa kukin esiintyy vuorollaan muiden yhtyessä kertosäkeisiin." Oxfordissa ja Grovessa ei määritelmää.


7. Skype-kokous 20.6.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto)


Käsitellään alla olevat termiehdotukset ja muut keskeneräiset (Muusaan palautetut tapaukset, merkitty punaisena YSA-kokous-sarakkeessa).

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)SEKO-sanasto 
soolot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6130)Lisäksi: Jaakko tekee ehdotuksen soolo-osuuksista soolot 
orkesteriharjoitukset (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6138)  

PITÄISI LISÄTÄ: orkesterisoiton harjoitusaineistot UUSI TERMI

 
muunnelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5875)  PITÄISI LISÄTÄ, muunnelmat puuttuu: muunnelmat (musiikki)

 

ramopunk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6269)jää termiehdotukseksi   
skeittipunk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6270)  

PITÄISI LISÄTÄ: skettipunk UUSI TERMI
skate punk music http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026015

 
pop punk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6268)jää termiehdotukseksi   
sävellysmuodot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6344)    
Latin rock (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6354)  latin rock 
sämplääjät (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6422)    
maailmanmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6423)  hierarkkiaa muutetaan myös SLM:Ssa 
tanssit ja tanssimusiikki (https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/484) (warning) (lightbulb)(lightbulb)    

lisäksi kävimme läpi alla olevissa taulukoissa YSA-ryhmästä palautettuja tapauksia


6. Skype-kokous 15.5.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto)

 

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla)
orkesterimuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6102)

 

 . .
viittomalaulut (http://www.yso.fi/onto/ysa/Y214724)YSAn määritelmä: Laulut, joiden yhteydessä esitetään tukiviittomia tukemaan ymmärtämistä kielellisten tai kuulon häiriöiden vuoksi 

PITÄISI LISÄTÄ: viittomalaulut UUSI TERMI

country and western (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5592)  

PITÄISI POISTAA POISTETTU

lisäksi kävimme läpi alla olevissa taulukoissa YSA-ryhmästä palautettuja tapauksia

5. Skype-kokous 27.4.2018 klo 10.00–11.30 (SLM-termit)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto)

 • LC:n Best Practicies for Using LCGFT for Music Recources Version 1.1, 2018 (PDF-tiedosto)
 • Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (ei ole vielä julkaistu, finton devin puolella)
  • hierarkkiset tasot voisi käyttää rakenteena
  • musiikki-termi ylätermi, kirjallisuus, kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus jne.
  • sama termi voi ola usean termin alla
  • konserttojen alla löytyy kaksois-, kolmoiskonsertot-termien alla
  • lc:n hierarkkia lähtökohtana
  • lisäykset termeihin: lisäyksenä tarvittaessa "musiikki" (ei sävellykset), mutta jos ainoastaan yhdessä merkityksessä sanastossa, ei tarvitse lisäystä; muutetaan myös itse genretermi sävellykset muotoon musiikki  
  • uudet ysa-termit --> mahdolliset lisäykset myös genresanastoon
  • poistot:
   • mestizomusiikki
   • kansantanssit → äänitteissä käytä: kansanmusiikki + tanssimusiikki
   • kotimusiikki  
   • käyttömusiikki 
   • latinalaistanssit → äänitteissä käytä: latinalaisamerikkalainen musiikki + tanssimusiikki
   • country and western
  • sälilytetään toistaiseksi
   • lastenmusiikki
   • orkesterimusiikki, kuoromusiikki
   • itkut?
  • korjattavaa
   • barrelhouse-piano → barrelhouse piano
  • siltaukset

4. Skype-kokous 20.4.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto)


POHDITTAVAKSI: miten YSAn uudet musiikkitermit päättyvät Suomalaiseen lajityyppi- ja muotosanastoon, jos ne sinne kuuluvat?

 

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla)SEKO-sanasto 
 hyväksytty, termi muutettu: son → son cubano,
LISÄKSI son-musiikki → son mexicano

son-musiikki → son mexicano MUUTOS
son → son cubano 
UUSI TERMI

 
LT?hyväksytty
modaalisuus (musiikki)
. . 
 
. . 
 hyväksytty. . 
jää sanastoon
. . 
 hyväksytty. . 
määritelmän tsekkaus
hyväksytty. . 

intonaatiot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5980)

vain SLM-sanastoonhyväksytty

intonaatiot UUSI TERMI

Määritelmä(question): Jos mahdollista, laittakaa kehitettävän asian yhteyteen konkreettisen esimerkin mukaan.

 

balladit (kansanlaulut) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5978)

 hyväksyttyballadit (musiikki) 

balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5979)

 Palaa Muusaan?

balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut) MUUTOS

 

klaveeri (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5977)

 hyväksytty: klaveerisoittimet. .kosketinsoitin

goottirock (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5984)

myös SLM-sanastoonhyväksytty

goottirock UUSI TERMI

 

sarjallinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5975)

määritelmät, myös SLM-sanastoonPalaa Muusaan

sarjallinen musiikki UUSI TERMI

 

bassokitara (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5491) sekä
SEKO-termin (http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00119) huomioiminen

 hyväksytty. .suhteet tarkistettava

seuratanssit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5976)

 hyväksytty: seuratanssi. . 

oodit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5974)

 hyväksytty: oodit (runot)oodit → oodit (runot) tai oodit (kirjallisuus)
 

oodit (sävellykset) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5973)

 hyväksytty

 oodit (musiikki) UUSI TERMI

 

neumit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5972)

 hyväksytty. . 

anthemit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5970)

myös SLM-sanastoonhyväksytty

anthemit UUSI TERMI

 

urkujen rekisteröinti (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5969)

 hyväksytty. . 

sfäärien harmonia (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5986)

 hyväksytty. . 

pastoraalimusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6024)

 Palaa Muusaanpastoraalit (musiikki) (määritelmä Jaakko),
pastoraalit → pastoraalit (kirjallisuus)
 
musiikkiklubit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5513)

odottaa Muusan kommenttia

 . . 

 

3. Skype-kokous 28.3.2018 klo 9.30–11.00 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto)

 

YSE-ehdotuksetMuusa (keskeneräiset)YSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla)SEKO-sanasto 
inkamusiikki https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5920  inkamusiikki 
julkaisujen kannet https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5152  . . 
dynamiikka https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5834  . . 
minimalismi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5829  . . 
happening https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5830 hyväksytty. . 
pianomusiikki https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5087  . . 
launeddas https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5933 hyväksytty. .launeddas
rytmimoodit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5929 hyväksytty. . 
moodit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5534käyttöhuomautus pitäisi lisätä (Jaakko)
hyväksytty: moodit (sävelasteikot). . 
melodraamat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5880 hyväksytty: melodraamat (sävellykset)

melodraamat (musiikki) UUSI TERMI

 
johtoaiheet https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5876 hyväksytty: johtoaiheet (musiikki). . 
konsertoinnit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/2422  . . 


2. Skype-kokous 13.3.2018 klo 9.30–11.30 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto)


YSE-ehdotuksetMuusa (vielä kesken)YSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla SEKO-sanasto
ukulele https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5869 hyväksytty. .ukulele
teemat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5832 

 . . 
pastissioopperat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5833   hyväksytty

pastissioopperat UUSI TERMI

 
biografinen musiikintutkimus https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5716 jää termiehdotukseksi. . 
ryhmäkonsertot https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5717 hyväksyttyryhmäkonsertot 
transkribointi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5745Jaakko vastaa Marialle
kesken
 . . 
ooppera https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5767 hyväksytty (KT oopperataide). . 
virtuoosit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5781  . . 
säestykset https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5782  poistetaan YSAsta, mutta tarvitaan SLM:ssäsäestykset 
artikulaatio https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5813 hyväksytty. . 
teknorock https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5740 hyväksyttyteknorock 
oopperat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5374 hyväksyttyoopperat 

 

1. Skype-kokous 6.3.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto)

YSE-ehdotusten käsittely: jokaisella omat tunnukset, peukutukset (puolesta ja/tai vastaan) aktiivisemmin, keskustelu suotavaa jo etukäteen, lopuksi ryhmän yhteinen kanta

uudet termit voi ehdottaa ehdotuslomakkeen kautta: https://ehdotus.finto.fi/#!/new

muutokset olemassa oleviin tehdään täältä: https://ehdotus.finto.fi/#!/change


YSE-ehdotuksetMuusa (keskeneräiset tms. huomiot)YSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla)
elegiat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5831
 hyväksyttyelegiat
hymnit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5492  ei muutostahymnit
marssit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5635 hyväksyttymarssit
pastoraalit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5634 hyväksyttypastoraalit
rumbat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5670 OKrumbat
psalmit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5793Jaakko vastaa Marian kommenttiin 

PITÄISI LISÄTÄ: psalmit (musiikki) UUSI TERMI
psalmit → pitäisi muuttaa muotoon psalmit (runot), pitäisi poistaa psaltarpsalmer (viittaa vanhan test. runoihin: Raamattu. Psalmit)

parafraasit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824   parafraasit → parafraasit (musiikki)
YSAssa: parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (sävellykset)
rudimentit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5653   hyväksyttyrudimentit
 vesperit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5632
 hyväksyttyvesperit
musiikillisuus https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5108  jää termiehdotukseksi. .
akustiikka https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5324  . .
notaatio https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5435   . .
musiikkijuhlat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5496  . .
latinalaisamerikkalainen musiikki https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5633
miten korjataan tietokannoissa? 653-kenttään? Kokonaan pois, eikä mitään tilalle?hyväksyttylatinalaisamerikkalainen musiikki pitäisi poistaa
southern rock https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5688
 hyväksytty

southern rock UUSI TERMI

soittajat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5640
 hyväksytty. .
country-dancet https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5652
 . .
yksinlaulu https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5664   hyväksytty ei SLM:ssa, YSAssa yksinlaulu (laulaminen) OK
joikaajat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5680
 hyväksytty. .


 • No labels