Missä mennään ATT-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeissa 5/2017

 

10.11.2017

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton sekä Melindan kuulumisista.


Koulutuksia ja tapahtumia syksyllä 2017

 • Kirjastoverkkopäivät pidettiin 24.-26.10. Aineistot on lisätty tapahtuman ohjelmasivulle.

Finna
Finto
Melinda
ATT/Tajua


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista

 • Finna sai ylistävää palautetta Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeen loppuarvioinnissa: " KDK-hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet kulttuuriperintöaineistojen luomisen, hallinnan, hyödyntämisen ja säilyttämisen kehittämisestä. Hanke on tuottanut tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä vaikuttanut myönteisesti kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden osaamisen ja keskinäisen luottamuksen kasvuun. Parhaiten tavoitteet arvioidaan saavutetuiksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikille saataville tuovan Finna-palvelun osalta." Lue tiedote ja raportti opetus -ja kulttuuriministeriön sivuilla.
 • Finna-organisaatioiden vuoden 2017 palautekysely on avattu: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65. Kyselyyn voi vastata 22.11. asti, vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Kansalliskirjasto kehittää Finnaan liittyvää toimintaansa saatujen vastausten perusteella.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Tapahtumat ja koulutukset 

Tulevia Finna-tapahtumia:

Lisätietoja

Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Susanna Eklund.

 


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on ottamassa Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa käyttöön audiovisuaalisen aineiston kuvailussa

Teknisen kehitystyön kuulumiset (kehityskohteet, jatkuvat tehtävät - ajankohtaista, testisuunnitelmat)

 • Kehitämme parhaillaan Fintoa tukemaan entistä paremmin terminologisten sanastojen julkaisua. Fintossa on nyt mahdollista näyttää linkkejä määritelmien yhteydessä. Ominaisuus on otettu käyttöön esimerkiksi YSOssa, jonka käsitteellä joikaaminen on tällainen huomautus. Parhaillaan työn alla on Skosmoksen SKOS-XL-tuen laajennus, joka mahdollistaa termeihin liittyvän lisätiedon näyttämisen.
 • Olemme tehneet syksyn aikana useita parannuksia ja bugikorjauksia YSAn ja YSOn käsite-ehdotuslomakkeeseen saamamme asiakaspalautteen pohjalta.

Sisältötyön kuulumiset

 • Vuoden lopussa päättyvän KDK-hankkeen tietoarkkitehtuuriryhmä on laatinut suunitelmat KAM-sektorin yhteisille nimitietojen ja paikkatietojen palveluille. Palveluilla pyritään lisäämään KAM-sektorin organisaatioiden ja julkihallinnon tietojen semanttista yhteentoimivuutta, sekä vähentämään päällekkäistä työtä. Fintolle on kaavailtu keskeistä roolia molemmissa palveluissa. Nimitietopalveluraportti luettavissa KDK:n sivuilta: http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/329-nimitietopalveluselvitys

Ryhmien kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 14.11. Ohjausryhmän asialistalla on mm. projektin vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä KDK:n paikkatieto- ja nimitietoraportit ja niiden liitynnät Finto-palveluun. Kokouksen pöytäkirjat tulevat luettavaksi Finto-palvelun wikiin.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Finto oli mukana Kirjastoverkkopäivien automaattista ja perinteistä sisällönkuvailua käsittelevässä työpajassa tiistaina 24.10. Työpajassa kilpailtiin sisällönkuvailussa ihmisten ja robottien kesken ja tiukan kilvan päätteeksi voittajaksi selviytyivät ihmiset. Robotit jäivät juonimaan paluutaan.
 • Finto oli mukana HELDIG Digital Humanities Summit -tapahtumassa, jossa luotiin laaja katsaus digitaalisiin ihmistieteisiin.

Lisätietoja

 

Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Melinda


Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Melindan vuoden 2018 projektisuunnittelua tehdään parhaillaan. 
 • Melinda on myös tulevaisuudessa keskeisessä roolissa kansallisessa kuvailun ekosysteemissä, joka laajenee yhä uusilla toimijoilla.
 • eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot ovat käynnissä: Kuvaillaan kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon. Kaikki hyötyvät! Lisätietoa eMelindasta löydät täältä.
 • Kehitämme eMelindan puitteissa ohjeistusta ja uusia työkaluja Melinda-ympäristöön kuvailutyön tueksi
  • ohjeistusta edistetään yhteistyössä KUMEA-ryhmän kanssa
  • e-tietue-työkalun toteutus on edennyt käyttäjätestausvaiheeseen. Työkalu helpottaa e-aineiston kuvailutyötä hyödyntämällä vastaavan painetun aineiston kuvailutietoja.
 • Erikoiskirjastojen halukkuutta ja edellytyksiä Melindaan mukaantuloon on kartoitettu lokakuussa tehdyllä kyselyllä. Tulosten tarkempi analysointi on käynnissä. Kyselyyn vastasi 23 erikoiskirjastoa. Kiitokset kaikille vastanneille!

Yleiset kirjastot:

 • Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönoton valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Melindan koeajot ovat lopuillaan. Aineistojen siirto Melindan tuotantokantaan alkaa marraskuussa.
 • Seinäjoen kaupunginkirjasto – Eepos-kimppa on tehnyt päätöksen Melindaan mukaantulosta perinteisen mallin mukaan. Käyttöönotto ja sen valmistelut ajoittuvat vuodelle 2018.
 • Neuvotteluja käydään parhaillaan myös muiden yleisten kirjastojen kanssa.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa on wikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Melindan bibliografiset tietueet ja Asterin nimitietokannan toimijakuvailutietueet (auktoriteettitietueet) linkitetään toisiinsa Asteri-tunnisteiden perusteella. Ensimmäisessä vaihessa linkkaus tehdään Fennica-tietueille. Tekninen toteutustyö ja migraatioajot, joissa itse linkitykset tuotetaan, ovat valmistuneet. Lisätietoa löydät Melinda-wikistä.

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.  

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melinda oli mukana Kirjastoverkkopäivillä 24.-26.10.2017. Lue lisää täältä.
 • Seuraava Melindan talonmiehen tuokio etäyhteyden välityksellä on 30.11.2017 klo 14-15. Aiemmat tuokiot tänä vuonna on pidetty: 26.1., 30.3., 18.5. ja 12.10.
 • Melinda-Aleph peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville oli 7.11.2017. Seuraava on keväällä 2018. Koulutus on uudistettu ja jaettu kahteen osaan: teorian itseopiskeluun verkossa ja lähipäivään.
  • Verkkomateriaali on kaikille avoin, mutta kertaustehtäviin vastaaminen edellyttää kirjautumista. Lisätietoa löydät täältä.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä 

Lisätietoja:

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

 

Menneiden tapahtumien tallenteet

 

Ota yhteyttä: sari.raisanen (at) helsinki.fi tai att-koulutus (at) postit.csc.fi 

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Kotilava-hanke

Kotilava on Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteinen projekti, jossa edistetään kotimaisten tiedelehtien avoimuutta. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hanketta.

Lisätietoja


ATT-tilannekatsauksen kokosi koulutuskoordinaattori Sari Räisänen.

 


Kuvat: Kansalliskirjasto 2017/ Veikko Somerpuro.

 • No labels