Missä mennään ATT-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeissa 4/2017

 

13.9.2017

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton sekä Melindan kuulumisista.

Koulutuksia ja tapahtumia syksyllä 2017

 • Missä mennään -webinaari 26.9.
  • Ohjelma ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tapahtuman verkkosivulla.
  • Aiempien webinaarien videotallenteet ja esitystiedostot löytyvät verkkosivuilta.
 • Kirjastoverkkopäivät 24.-26.10. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avattu. Linkki lomakkeeseen ja tapahtuman ohjelmaan.

Finna
Finto
Melinda
ATT/Tajua


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finnan suorituskyky ja toimintavarmuus on parantunut huomattavasti vuoden alusta. Pieniä parannuksia tehdään jatkuvasti, viime aikoina on mm. tehty seuraavaa:

  • Http-kutsujen ja siirrettävän datan määrää on pyritty tiputtamaan.
  • Indeksin rakennetta on parannettu, sen valvontaa lisätty sekä otettu käyttöön työkaluja, joilla estetään sen ylikuormittuminen.
 • Finnan ulkoasu uudistuu syksyn aikana.
 • Uusia yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmiä ollaan integroimassa Finnaan. Koha-, Abilitan Gemini- ja Mikromarc-integraatiota testataan yhdessä kirjastojen kanssa. Suunnitelmien mukaan Finna-verkkokirjastgon tuotantokäyttö näitä järjestelmiä käyttävien kirjastojen kanssa voisi alkaa tänä syksynä.
 • Museoliiton Museot.fi ja Näyttelykalenteri-palveluiden taustalla olevaa museotietokantaa ollaan integroimassa Finnaan niin, että museoiden tietoja omista toimipisteistä, aineistoista, ym. saadaan Finnaan organisaatioiden esittelysivuille. Tavoitteena on, että integraatio saataisiin toimimaan tämän syksyn aikana.
 • Teknisen kehitystyön etenemistä voi seurata Keskustelufoorumilla. 

 • Finna Streetin tunnettavuutta kohotettiin elo-syyskuussa sosiaalisen median markkinointikampanjalla, jossa kolmen viikon ajan Facebookissa ja Instagramissa mainostettiin ostetuilla ja optimoiduilla mainoksilla Finna Street -hakua. Mainoskampanja onnistui tavoittamaan ja aktivoimaan ihmisiä, ajoi liikennettä Finna Street -sivulle ja lisäsi palvelun tunnettuutta kustannustehokkaalla tavalla. Maksetulla mainonnalla tavoitettiin Facebookissa ja Instagramissa yhteensä 128 876 ihmistä. Mainokset tavoittivat käyttäjiä tehokkaasti myös ilman mainosrahaa. Tämä kielii kohderyhmässä resonoineesta sisällöstä. Kampanjaa voidaan pitää kaikin puolin erittäin onnistuneena. Samalla Finna Streetistä kerättiin käyttäjiltä palautetta. Kokeile: https://finna.fi/search/street 

Henkilöstöuutisia

Kevään aikana Finnan projektitiimiin ovat liittyneet:

 • Pasi Tiisanoja on aloittanut käytettävyyssuunnittelijana Finna-tehtävissä 5.6.
 • Erika Kallinen aloitti palvelusuunnittelijana Finna-tehtävissä 31.7.

Tapahtumat ja koulutukset 

Syksyn Finna-koulutuksia

 • 21.9. Finnan viestinnän- ja markkinoinnin työpaja, ilmoittaudu 15.9. mennessä
 • 3.10. Finnan sektoritapaaminen, arkistot klo 13-15, ilmoittautuminen alkaa 18.9. 
 • 4.10. Finnan sektoritapaaminen, museot klo 13-15, ilmoittautuminen alkaa 18.9. 
 • 5.10. Finnan sektoritapaaminen, yleiset kirjastot klo 13-15, ilmoittautuminen alkaa 18.9. 
 • 6.10. Finnan sektoritapaaminen, korkeakoulukirjastot klo 10-12, ilmoittautuminen alkaa 18.9. 
 • 10.10. SFX-koulutus, klo 10-12, ilmoittautuminen alkaa 18.9.
 • 23.11. Finnan peruskoulutus, ilmoittautuminen alkaa 7.11.

 • 24.11. Finnan hallintaliittymän peruskoulutus,  ilmoittautuminen alkaa 7.11.

 • 29.11. Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus, ilmoittautuminen alkaa 7.11.

 • 8.12. Aineistotyyppityöpaja

Lisätietoja

Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Susanna Eklund.

 


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

 

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO on tulossa käyttöön kotimaisten tiedelehtien http://journal.fi/  -palvelussa. Integraatio tehdään Finto APIn avulla.
 • Taidekollektiivi Liiketilan uusin esitys KAIUT pohjautuu osittain Finton ontologioihin. KAIUT-demoesitys esitetään Kirjastoverkkopäivillä lokakuussa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset (kehityskohteet, jatkuvat tehtävät - ajankohtaista, testisuunnitelmat)

 • Finton taustalla toimivasta Skosmos-ohjelmistosta julkaistiin uusi versio 1.9 toukokuussa. Näkyvimpiä parannuksia käyttäjien kannalta ovat parempi tuki mobiililaitteille sekä luokitusten notaatiokoodien mukainen käsitteiden järjestäminen. Versiota 1.10 valmistellaan syksyksi.

Sisältötyön kuulumiset

 • Finto-palvelusta löytyy nyt ajantasaistettu lääketieteellinen asiasanasto MeSH. Tämä koostamamme SKOS-muotoinen versio perustuu vuoden 2017 MeSHiin ja sisältää sekä suomen- että ruotsinkielisen käännöksen MeSHistä (FinMeSH 2017 & SweMeSH 2017). FinMeSH on alunperin Lääkäriseura Duodecimin tuottama, mutta nykyisin ylläpito tapahtuu Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjasto Terkossa. SweMeSHin on tuottanut Karolinska Institutet.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia - TERO on päivitetty. Päivityksessä on uusien käsitteiden lisäksi pyritty yhdenmukaistamaan ontologian rakennetta muiden KOKO-yhdistelmäontologiaan kuuluvien ontologioiden kaltaiseksi.

Viimeisimmät ohjeet ja julkaisut

 • Osma Suomisen ja Nina Hyvösen artikkeli "From MARC silos to Linked Data silos?" on julkaistu avoimesti saataville saksalaisessa o-bib-lehdessä. Artikkelissa käsitellään erilaisia tietomalleja, joita on käytetty bibliografisen tiedon julkaisuun linkitettynä datana.

Ryhmien kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.9. Ohjausryhmä hyväksyi uudistetun Finto-palvelusopimuksen. Kokouksen pöytäkirjat tulevat luettavaksi Finto-palvelun wikiin.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Finto on mukana Kirjastoverkkopäivien automaattista ja perinteistä sisällönkuvailua käsittelevässä työpajassa tiistaina 24.10.

Lisätietoja

 

Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Melindan asiakastukea kehitetään parhaillaan. Tuen saatavuutta ja viestintää tehostetaan. 
 • Aleph-järjestelmässä on kesän aikana ollut teknisestä kuormituksesta johtuvia lyhyitä katkoja. Järjestelmässä on suoritettu toimenpiteitä, jotka ennalta ehkäisevät vastaavia häiriöitä.
 • Kartoitimme kevään aikana Melinda-kirjastojen e-aineistojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja haasteita. Kyselyn pohjalta valmistui kesäkuussa raportti, joka sisältää yhteenvedon ja analyysin vastauksista sekä suunnitelman kehittämistoimista.
 • Jatkotoimenpiteenä käynnistimme eMelinda-kehitysohjelman ja kutsumme kaikki Melinda-kirjastot mukaan talkoisiin: Kuvaillaan kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon. Kaikki hyötyvät! Tutustu raporttiin ja eMelinda-kehitysohjelmaan Melinda-wikissä. 

Yleiset kirjastot:

 • Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönoton valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Kirjasto on aloittanut RDA-kuvailun omassa paikalliskannassaan. Melindan koeajot alkavat syyskuussa.
 • RDA-kuvailuun siirtymisen yhteydessä Kuopiossa pilotoitiin uuden konseptin mukaista RDA-koulutusta, jota Melindaan mukaantulevat kirjastot voivat jatkossa saada.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa löydät Melinda-wikistä.
 • Voit tutustua Melindaan myös Kirjastoverkkopäivien 25.10.2017 rinnakkaisesityksessä, joka käsittelee yleisten kirjastojen Melindaa. Kokemuksistaan kertovat muun muassa Vaski-kirjastot.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Melindan bibliografiset tietueet ja Asterin nimitietokannan toimijakuvailutietueet (auktoriteettitietueet) linkitetään toisiinsa Asteri-tunnisteiden perusteella. Ensimmäisessä vaihessa linkkaus tehdään Fennica-tietueille. Tekninen toteutustyö on valmistunut kesällä. Migraatioajot, joissa itse linkitykset tuotetaan, ovat käynnissä ja valmistuvat alkusyksystä. Lisätietoa löydät Melinda-wikistä.
 • Tietokannan deduplikointiohjelmiston kehitystyötä on jatkettu.

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.  

Ryhmien kokoukset

Henkilöstöuutisia

 • Eeva-Riitta Peltonen on aloittanut Melinda-tehtävissä elokuussa. Hänen tehtävänsä liittyvät muun muassa yleisten kirjastojen mukaantulojen koordinointiin ja viestintään.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melinda on mukana Kirjastoverkkopäivillä 24.-26.10.2017. Lue lisää täältä.
 • Hyväksi havaitut Melindan talonmiehen tuokiot etäyhteyden välityksellä jatkuvat edelleen syksyllä. Ensimmäinen on 12.10.2017 ja toinen 30.11.2017. Molemmat klo 14-15. Keväällä tuokioita pidettiin kolme kertaa: 26.1., 30.3. ja 18.5.
 • Melinda-Aleph peruskoulutusta uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville uudistetaan parhaillaan. Seuraava koulutuspäivä on 7.11.2017.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.  

Lisätietoja

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

 

Tapahtumat ja koulutukset

Kiinnostavatko avoimen tieteen ajankohtaiset teemat? Järjestämme seuraavat tapahtumat ja täydennämme ohjelmaa sivulla http://avointiede.fi/koulutusten-ohjelma

Tulevat seminaarit

 • Keväällä alkanut avoimen tieteen webinaari-sarja jatkuu syksyllä seuraavien teemojen merkeissä.
 • Menneiden webinaarien ja tapahtumien materiaalit ja tallenteet löytyvät tältä sivulta.
 • 14.9. klo 10 Tekninen metadata, tiedostomuodon valinta tutkimusdatalle: toimivuus, käytettävyys, säilyvyys, kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto, etäyhteyslinkki: https://www.youtube.com/watch?v=ZB645keC8yQ
 • 14.9. klo 13 OA-neuvottelujen haasteet ja alustavia kokemuksia FinELibin sopimista oa-maksuista hybridilehdissä, palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto / FinELib, etäyhteyslinkki: https://www.youtube.com/watch?v=0K5VRzCeph0
 • Avoimen tieteen verkkokurssi on täydentynyt englanninkielisillä osioilla.

Ota yhteyttä: sari.raisanen (at) helsinki.fi tai att-koulutus (at) postit.csc.fi 

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Ajankohtaista projektissa

 • Malli kotimaisten tiedejulkaisujen pitkäaikaissaatavuudesta valmisteilla.
 • Yksi Tajua-projektin työkohteista on tehdä esitys siitä, miten kotimaisten tieteellisten julkaisujen säilymistä saatavilla voidaan varmistaa. Saatavuuden jatkuminen on epävarmaa esimerkiksi lehden lopettaessa toimintansa tai teknologiaratkaisujen muuttuessa. Verkkolehdet eivät säily kirjastojen kokoelmissa kuten painetut. 
 • Tajua-projektissa hahmotellaan konseptia, jossa tiedejulkaisut kerätään talteen ja avataan sovittavalla tavalla avoimeen käyttöön. Samalla on huolehdittava julkaisujen pitkäaikaissäilytyksestä eli siitä, että aineistot ovat aidosti tallessa teknologioiden vanhentumisesta ja muuttumisesta huolimatta. Palvelu suunnitellaan yhdessä tiedekustantajien kanssa. Tässä tärkeä yhteistyötaho on Journal.fi-palvelu, joka on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupalveluja.
 • Lisätietoja: kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi, puh. +358 50 373 6205

Kotilava-hanke

Kotilava on Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteinen projekti, jossa edistetään kotimaisten tiedelehtien avoimuutta. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hanketta.

Lisätietoja


ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo ja koulutuskoordinaattori Sari Räisänen.

 


Kuvat: Kansalliskirjasto 2017/ Piia Naukkarinen, Susanna Eklund ja Suvi Kukkonen.


 

 

 • No labels