Missä mennään ATT-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeissa 3/20172.6.2017

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton sekä Melindan kuulumisista.Tulevia tilaisuuksia

 • Missä mennään -webinaari 26.9.2017
  • Aiempien webinaarien videotallenteet ja esitystiedostot löytyvät verkkosivuilta.
 • Kirjastoverkkopäivät 24-26.10.2017

Finto
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Uudet indeksikoneet saatiin käyttöön 26.4. Tämä on lisännyt Finnan suorituskykyä ja toimintavarmuutta.

 • Kirjastoaineistojen rajaamista varten on toteutettu uusi kohderyhmäfasetti Lapset/Aikuiset, joka perustuu sijainititietoihin. Uusi fasetti on otettavissa käyttöön. Kiinnostuneet kirjastot voivat kysyä lisää asiasta Finna-postista.
 •  Finnan aineistojen viemistä peruskoulujen oppimisalustoihin viedään eteenpäin.
  • Tähän liittyen Edison-alustaa hyödyntäville opettajille järjestettiin työpaja, jonka tuloksia hyödynnetään tulevissa suunnitelmissa Finnan käytettävyyden parantamiseksi opetuskäytössä
 •  Finnan indeksointiin on lisätty toiminto, joka tallentaa tietueisiin niiden indeksoinnin tai muun käsittelyn yhteydessä havaittuja ongelmia. Ohjeet ja muuta aiheeseen liittyvää Keskustelufoorumilla.
 • Finnan esteettömyyteen on tehty parannuksia vuoden vaihteen jälkeen, jotta mm. hakusuotimia pystyy käyttämää paremmin ruudunlukulaitteilla. Finnan tulevassa ulkoasu-uudistuksessa otetaan huomioon myös uuden saavutettavuusdirketiivin edellyttämät toimenpiteet. 
 • KAVIn aineistojen esittämistä varten on kehitetty tuki video-aineistojen esittämiseksi Finnan käyttöliittymissä.
 • Teknisen kehitystyön etenemistä voi seurata Keskustelufoorumilla.

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset  

Muita ajankohtaisia

 • OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden Finnaan liittymisen mallin käsittely ministeriössä siirtyy vuodelle 2018. 
 • Finna Street mukana KAVIn ja Suomen valokuvataiteen museon yhteisöllisessä Aikamatkaajat-valokuvakampanjassa: http://www.aikamatkaajat.fi/

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Susanna Eklund.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO on tulossa käyttöön kotimaisten tiedelehtien http://journal.fi/  -palvelussa. Integraatio tehdään Finto APIn avulla.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Teimme prototyypin automaattisen indeksoinnin työkalusta nimeltä Annif, joka perustuu Finnan avoimiin metatietoihin ja YSOon. Annif perustuu tilastolliseen tekstianalyysiin ja toimii kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).
 • Ensimmäinen versio YSO-paikoista on julkaistu Fintossa. YSO-paikat koostuu noin 6500 paikasta, jotka on koottu YSAn ja Allärsin paikannimistä. YSO-paikkojen on tarkoitus toimia YSOn rinnalla sisällönkuvailussa.

Sisältötyön kuulumiset

 • Finto-palvelu on muodostanut ontologiakehittäjien pienryhmän, joka koostuu KOKOon sisältyvien erikoisontologioiden ylläpitäjistä ja edustajista. Pienryhmä on tehnyt pohjatyötä ontologioiden yhteisten kehityslinjausten muotoilussa. Nämä linjaukset hyväksyttiin KOKO-työpajassa 4.5.2017. Pienryhmä kokoontuu jatkossakin tarpeen mukaan.
 • Olemme pian julkaisemassa lääketieteellisen tesauruksen MeSHin 2017 version. Yhdistämme julkaisussamme englanninkieliseen sanastoon sekä suomen- että ruotsinkieliset käännökset. Suomenkielistä käännöstä ylläpidetään Meilahden kampuskirjasto Terkossa ja ruotsinkielistä käännöstä Karolinska Institutetin kirjastossa.
 • Journal of Documentation on julkaissut YSOn käännös- ja  siltaustyötä käsittelevän artikkelin The future of metadata: open, linked, and multilingual – the YSO case.  Artikkelissa avataan ontologiatyön prosesseja ja käytännön haasteita monikielisyyden näkökulmasta. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Satu Niininen ja Osma Suominen Kansalliskirjastosta sekä Susanna Nykyri Helsingin yliopiston kirjastosta. Post print -rinnakkaistallenne on saatavilla Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriasta. 

Ryhmien kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontui 4.4. Ohjausryhmä hyväksyi uudistetun Finto-palvelusopimuksen. Kokouksen muistio on luettavissa Finto-palvelun wikissä.
 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontuu vielä ennen kesää 29.5. ja kokouksen pöytäkirjat tulevat samaten luettaviksi palvelun wikiin.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Kansalliskirjasto ja Finto-projekti järjestivät 4.5. automaattista sisällönkuvailua käsittelevän seminaarin Automaattisesti parempi?. Tapahtuma keräsi paljon yleisöä. Videotaltioinnit päivän esityksistä ovat katsottavissa tapahtuman Wiki-sivuilla.  
 • Finto-palvelu järjesti KOKO-työpajan 23.5., jossa käsiteltiin ja hyväksyttiin joukko ontologioiden yhteisiä kehityslinjauksia koskien mm. käsitteiden termimuotoja ja hierarkisointiperiaatteita. Linjaukset julkaistaan asiakaswikissä lähipäivinä. 

 

Lisätietoja:


Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kesälomakauden aikana Melinda väen tavoittaa parhaiten sähköpostilla: melinda-posti [AT] helsinki.fi
 • Melindan asiakastukea kehitetään tämän vuoden aikana. Palvelupostin käsittelyprosesseja hiotaan ja uusia taustatyökaluja kokeillaan syksyn aikana. Tiedotamme lisää sitä mukaa kun asiat etenevät.
 • Kartoitimme kevään aikana Melinda-kirjastojen e-aineistojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja haasteita. Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 42 kirjastoa. Alustavia tuloksia oli esillä 5.4.2017 pidetyssä Melinda-päivässä. Kyselyn pohjalta tehty raportti valmistuu kesäkuussa.
  • Noin 65 % vastanneista kirjastoista näkee hyötyjä siinä, että Melindassa olisi nykyistä enemmän e-aineistoja. Erityisesti amk-, yhteis-  ja yleiset kirjastot ovat tätä mieltä.  Selvitämme vielä lisää eri kirjastosektorien näkökulmia ennen lyhyemmän ja pidemmän aikavälin kehittämistoimien linjausta.

Yleiset kirjastot:

 • Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot ovat toukokuussa aloittaneet luetteloinnin Melindaan.
 • Kuopion kaupunginkirjaston mukaantulon valmistelut ovat käynnistyneet ja aloitustilaisuus pidettiin 17.5.2017. Koeajot ja aineistosiirrot tehdään syksyllä.
 • Melindaan liittyvät uudet kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa löydät Melinda-wikistä.
 • Voit tutustua Melindaan myös Kirjastopäivien tietoiskussa Jyväskylässä 8.6.2017.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 •  Asteri- auktoriteettitietokannan kehitystöitä on jatkettu. Työn alla on auktoriteettitietueiden ja bibliografisten tietueiden linkkaus Fennica-tietueille.

Viimeisimmät ohjeet

 •  Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.

Ryhmien kokoukset

 • Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokoonpano muuttui hankekaudelle 2017-2020. Ensimmäinen kokous uudella ryhmällä oli 10.4.2017. Seuraava kokous on 5.9.2017. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.  
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 14.6.2017. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
 •  Metatietovarannon musiikkityöryhmä MusaMelinda kokoontui 15.5.2017. Tutustu kokouspöytäkirjoihin 
 • Sisällönkuvailunkuvailun asiantuntijaryhmä kokoontui 28.4.2017. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.

Henkilöstöuutisia

 • Minna Kantanen ja Esa Kaalikoski ovat aloittaneet Melinda-tehtävissä toukokuussa. Heidän tehtävänsä liittyvät muun muassa yleisten kirjastojen mukaantuloihin ja koulutuksiin.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melindan talonmiehen tuokioita on pidetty keväällä kolme kertaa: 26.1., 30.3. ja 18.5. Hyväksi havaitut tuokiot etäyhteyden välityksellä jatkuvat edelleen syksyllä. Ensimmäinen on 12.10.2017 ja toinen 30.11.2017. Molemmat klo 14-15.
 • Replikointikoulutusta replikoinnin perusteista järjestettiin etäyhteydellä 23.5.2017.
 • Melinda-kirjastojen kuvailijoille oli Melinda-päivä 5.4.2017.
 • Seuraava Melinda-Aleph peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville on marraskuussa.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja:

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti [AT] helsinki.fi
 • Melindan asiakaswiki


Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Avoimen tieteen koulutus

 • ATT-hanke toteuttaa tänä vuonna avoimen tieteen webinar-sarjan, jonka aihekokonaisuuksia ovat aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö, tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen sekä avoin julkaiseminen. 
  • Lisätietoja: http://avointiede.fi/koulutusten-ohjelma 
   • Tulevia webinareja:
    • Laadullisen tutkimusaineiston kuvailu 2.6. klo 14 
    • Kvantitatiivisen tutkimusaineiston kuvailu 6.6. klo 14 
    • Pysyvien tunnisteiden käyttö, kohderyhmänä erityisesti tietojärjestelmäasiantuntijat ja kirjastojen henkilökunta  7.6. klo 14 
    • E-viittaamisen uudet käytännöt 8.6. klo 14
      
    • Researcher, why and how to use Persistent Identifier, PID? 9.6. klo 10
    • How do you specify the terms of use for the research material? - About the Licenses  12.6. klo 14

Kotilava-hanke

Kotilava on Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteinen projekti, jossa edistetään kotimaisten tiedelehtien avoimuutta. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hanketta.

 • Ennen kesälaitumille kirmaamista Kotilava järjestää seminaarin Scholarly journals, politics, and freedom of speech.
  • Tilaisuus on Tieteiden talossa perjantaina 2.6. kello 9:30–15:15, ja siihen on vapaa pääsy. Tervemenoa keskustelemaan, keskusteluttamaan, kuulolle!
 • Kotimaiset tiedelehdet ovat löytämässä Kotilava-hankkeessa rakennetun journal.fi-palvelun. Palvelua hyödyntää toiminnassaan tällä hetkellä neljäkymmentä julkaisua, joista kolmisen kymmentä myös julkaisee palvelun kautta. Uusia käyttäjiä on tulossa mukaan sitä mukaa, kun perehdyttäjät ehtivät halukkaita kouluttamaan.
 • Kotilavassa hahmoteltua kotimaisten avointen tiedelehtien rahoitusmallia esiteltiin ensimmäistä kertaa rahoittajille toukokuussa. Vastaanotto oli myönteinen. Kesän aikana mallia työstetään niin, että toinen neuvottelukierros rahoittajien kanssa voidaan käydä syksyllä.
  • Mallin käyttöön ottaminen etenee vaiheittain. Alusta lähtien mallia luomassa olleiden 11 lehden lisäksi juuri nyt etsitään uusia mukaan tulijoita niin, että vuoden 2018 alusta mukana olisi 30 lehteä. Kaikkien lehtien käytössä malli voisi olla aikaisintaan vuonna 2019.

Lisätietoja


ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat koulutuskoordinaattori Sari Räisänen ja tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen.Kuvat: Susanna Eklund 2017
Sivun alkuun

 • No labels