28.2.2019

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Melindan, Yhteentoimivuuden palveluiden ja Koha-käyttöönottoprojektin kuulumisista.

Kirjastoverkkopalvelut muutti tammikuussa 2019

 • Kirjastoverkkopalvelut muutti tammikuussa 2019 Helsingin keskustaan, Kansalliskirjaston kortteliin osoitteeseen Yliopistonkatu 1.
 • Uusi postiosoitteemme on PL 15, 00014 Helsingin yliopisto.
 • Sähköpostiosoitteemme ja puhelinnumeromme säilyvät ennallaan.
 • Jatkossa kaikki koulutuksemme ja kokoukset järjestetään uusissa tiloissa. Tutustu saapumisohjeisiin.

Koulutuksia ja tapahtumia Kansalliskirjastossa 2018

 • Missä mennään -webinaarit
 • Kirjastoverkkopäivät 2019
  • 22. - 24.10.2019

PikalinkitFinna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista 

Kehitystyön kuulumisia

 • Vuodenvaihteessa on tehty käyttäjätutkimusta peruskoulun ja lukion opettajien parissa.

 • Korkeakoulujen tarpeita liittyen e-aineistojen käytettävyyteen selvitetään keväällä käytettävyystutkimuksessa.

 • Aineistotyypit:

 • Finnan saavutettavuusarviointi teetettiin Annanpuralla.
  • Löydösten perusteella tehdään parannuksia kevään aikana.

  • Finna täyttää saavutettavuusvaatimukset syyskuussa 2019.

 • Muuta työn alla keväällä mm. 
  • Finna-organisaatioiden järjestelmävaihdosten tukeminen.
  • Sähköisten aineistojen (erit. Open Access-aineistot) saatavuuden edistäminen ja verkkoaineistojen käytettävyyden parantaminen.
  • Lomakkeiden hallinnan parantaminen hallintaliittymässä.

  • Kuvien näyttämisen parantaminen, kun tietueissa on monia kuvia.

  • Esikatselukuvien määrän lisääminen (musiikkiaineiston kansikuvia).

  • Omien aineistojen kommenttien ym. moderoinnin parannus.

  • OAI-PMH -rajapinta Finnan aineistoille on tulossa. Rajapinnan avulla tulee olemaan mahdollista haravoida Finnasta vapaata aineistoa jatkokäyttöä varten. Finnan nykyinen REST-rajapinta ei sovellu suurien aineistomäärien haravointiin, johon taas OAI-PMH on suunniteltu. Finnan laajuudesta ja aineiston monimuotoisuudesta johtuen OAI-PMH -rajapinnan käyttöönotto vaatii kuitenkin Finnan puolella merkittävästi kehitystyötä.

 • Teknisen kehitystyön etenemistä voit seurata Keskustelufoorumilla.

 • Finna osallistuu vuoden 2019 aikana useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin:
  • Näyttö- ja käyttörajoitettuja aineistojen NKR-järjestelmän suunnittelu ja toteutus on käynnistynyt (ydin CSC:n toteuttama).
  • Arkistojen AHAA-aineisto- ja -toimijatietojen näyttämisen testaus jatkuu. 
  • Avoimet oppimateriaalit -projekti yhdessä CSC:n kanssa.
  • Yhteistyö museoalan kehittämishankkeiden (mm. 3D, PALJO) kanssa.
  • Europeana Common Culture -hanke Europeana-aggregoinnin parantamiseksi.

Ryhmien kokoukset

Henkilöstöuutisia

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann on aloittanut vuodenvaihteessa Finna-palveluiden esimiehenä.
 • Palvelusuunnittelija Piia Naukkarinen aloittaa Finnan osalta projektipäällikkönä Näyttö- ja käyttörajoitetut aineistot -projektissa.
 • Palvelusuunnittelija Maria Virtanen on nimitetty johtavaksi palvelusuunnittelijaksi.
 • Finnan parissa pitkään työskennellyt palvelupäällikkö Heli Kautonen on siirtynyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston johtajaksi.
 • Haemme parhaillaan harjoittelijaa Finna-palveluihin. Haku päättyy 15.03.2019.
 • Rekrytoimme Finnaan uutta henkilökuntaa kevään aikana muun muassa Näyttö- ja käyttörajoitetut aineistot -projektiin sekä Europeana-hankkeeseen.

Tapahtumat ja koulutukset 

 • Tulevat tapahtumat
  • Työpaja Peruskoulut ja lukiot Finnan käyttäjinä 28.2.2019
  • Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa 2019 -konferenssi 20.-22.3.2019 Hämeenlinnassa
  • Kansalliskirjaston vaalikeskustelu 21.3.2019: Tarvitseeko suomalainen yhteiskunta sivistystä?
  • Museoiden Finna-Foorumi 3.4.
   • Yhdistää ja korvaa aiemmin järjestetyt museoiden Finnan sektoritapaamiset ja Museoviraston järjestämät museoiden KDK-tapaamiset. Uudistuksen tavoitteena on tiivistää museoiden Finnaan liittyvää yhteistyötä ja yhteistä keskustelua.
  • Finnan sektoritapaaminen, yleiset kirjastot 9.4. klo 10-12.                         
  • Finnan sektoritapaaminen, arkistot 10.4. klo 10-12.
  • Finna sektoritapaaminen, korkeakoulukirjastot 12.4. klo 10-12.

  • Missä mennään -webinaari 16.4. (sis. Finnan tilannekatsaus ja kaikille organisaatioille yhteiset asiat)  
  • Finnan peruskoulutus 23.4.
  • Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 24.4.
  • Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 25.4.
 • Menneet tapahtumat
 • Tapahtumapaikat ja muut lisätiedot löydät Finnan asiakaswikissä.

Lisätietoja

Finna-tilannekatsauksen kokosivat palvelusuunnittelija Susanna Eklund ja kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • YSOn linkitykset Library of Congress Subject Headingsiin on julkaistu LCSH:n omassa asiakaskäyttöliittymässä osoitteessa http://id.loc.gov/. Aiemmin LCSH:ssa on julkaistu linkitykset Saksan, Ranskan ja Italian kansalliskirjastojen vastaaviin sanastoihin sekä useisiin englanninkielisiin sanastoresursseihin.

 • Finton taustaohjelmisto Skosmoksen suosio maailmalla kasvaa. Viime vuonna Skosmosta alkoivat hyödyntämään esimerkiksi Luxemburgin valtio ja Ranskan Tieteellisen tutkimuksen keskus CNRS. Aiemmin Skosmoksen ovat ottaneet käyttöön mm. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ja elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO. Lisää aiheesta Kansalliskirjaston verkkosivuston uutisessa
 • Erikoisontologioiden päivittämistyökalu MUTUn ensimmäinen versio on valmistunut. MUTUn käyttöohjeet löytyvät asiakaswikistämme. Jos oman erikoisontologiasi päivittäminen on ajankohtaista ja haluaisit MUTUn käyttöösi, olethan yhteydessä Finto-palveluun!

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Finton taustaohjelmisto Skosmoksen versio 2.1 julkaistiin joulukuussa. Uuden version myötä Fintoon saatiin parempi tuki päällekkäisten käsitehierarkikoiden näyttämiseen ja käsitteiden linkittämiseen eri sanastojen välillä, sekä uutena ominaisuutena käsitteiden tyypin näyttäminen yhteishakunäkymässä. Finton rajapintaan uusi versio toi tuen MARC21-sanastokoodin merkitsemiseen.
 • Osana Finto.fi:n/Skosmoksen ylläpitotyötä hakuliittymän nopeutta on parannettu merkittävästi. Myös lähdekoodin laatua on pyritty parantamaan lisäämällä yksikkötestejä. Lisäksi käyttöliittymän kieliversioita on päivitetty.
 • Finton ontologioista on julkaistu käyttöönotto-ohjeistus järjestelmäkehitystä varten. Ohjeistuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta ja lisätietoa käyttöönottoprosessiin sekä esitellä ne ontologioiden ominaisuudet, jotka on suositeltavaa huomioida käyttöönoton teknisessä toteutuksessa.

Sisältötyön kuulumiset

 • Yleisten kirjastojen kymmenluokituksen verkkoversio Verkko-YKL, kaunokirjallisuuden asiasanasto Kaunokki/Bella, sekä Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän (HKLJ) verkkoversio siirrettiin vuodenvaihteessa Kirjastot.fi-alustalta Finto.fi:hin. Näiden luokitusten ja sanastojen sisällöistä vastaa Helsingin kaupunginkirjasto.
 • Yleisen suomalaisen ontologian YSOn toimintahierarkia on uudistettu. FinnONTO-projektin aikana luotu vanha hierarkia päivitettiin vastaamaan paremmin YSOn nykyistä päähierarkiaa. Uudistus tehtiin yhteistyössä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa. Kaikki YSOn toimintahierarkiaan sisältyvät käsitteet (n. 15% YSOn käsitteistöstä) käytiin läpi ja tehtiin tarvittavat muutokset. Tarkempi selonteko löytyy täältä.
 • YSO-paikat -sanastoon on lisätty Ruijan ja Länsipohjan suomalaisten siirtolaisalueiden nimiä, sekä Inkerin, Vienan ja Aunuksen paikannimiä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston toimittaman listan mukaan. Listan n. 220 paikannimeä on lisätty joko uusiksi paikkakäsitteiksi tai ohjaustermeiksi.
 • Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia (MAO/TAO) on päivitetty. Siihen lisättiin liki 2 000 kulttuuriympäristöön liittyvää käsitettä. Päivitystyöstä vastasivat Museovirasto ja Sanastokeskus TSK. MAOTAOssa on nyt 12 500 käsitettä ja 418 määritelmää.
 • Julkishallinnon ontologiaan (JUHO) lisättiin monikkomuotoisille termeille yksikkömuodot piilotermeiksi. Lisäyksistä vastasi valtioneuvoston kanslia. JUHO on YSOn jälkeen toinen Fintossa julkaistuista ontologioista, joihin yksikkömuodot on lisätty.
 • PUHO-ontologia päivittyi ja vaihtoi nimensä. Uusi nimi on SOTO - Sotatieteiden ontologia. Nimenmuutoksen taustalla on tarve rajata ja selkeyttää ontologian omistajuutta ja käyttötarkoitusta. SOTOn tekijänoikeus on Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolla. PUHO-käsitteiden URIt on muutettu Finto-palvelussa SOTO-käsitteiden UReiksi. Vanhoista UReista on tehty uudelleenohjaus uusiin.
 • Yleisontologia YSOn ja eri alojen erikoisontologiat yhteen kokoavasta KOKO-pilvestä julkaistiin uusi versio. Päivityksen myötä KOKO kasvoi 2 332 uudella käsitteellä.
 • UDK-luokituksen avoimesti saatava osa, noin 2 600 luokkaa ja lisälukuja sisältävä Supistettu UDK, on käännetty kokonaisuudessaan suomeksi ja julkaistu Finto-palvelussa kolmekielisenä versiona.

Ryhmien kokoukset

 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokouksessa 28.11. laadittiin linjaukset käsitteiden käytöstä poistamiseen.
 • Finton ohjausryhmä kokoontui edellisen kerran 27.2.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Automaattisen sisällönkuvailun työkalu Annifia esiteltiin marraskuussa SWIB18-konferenssissa Bonnissa. Englanninkielisen esityksen tallenne on katsottavissa YouTubessa.
 • Osma Suominen esitteli linkitettyä Fennica-kansallisbibliografiaa Libris-käyttäjäpäivillä Tukholmassa 5.12. Ruotsinkielisen esityksen tallenne on katsottavissa YouTubessa.
 • Finto oli mukana Valtiovarainministeriön helmikuussa järjestämissä Digitalisaation suunnannäyttäjät -verkostotapahtumassa. Kiinnostus palvelua kohtaan oli suurta ja verkostoituminen aktiivista.

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti [AT] helsinki.fi.
 • Projektin asiakaswiki
 • Finto Twitterissä

Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen.


Koha


Tieteellisten ja erikoiskirjastojen Koha-käyttöönottoprojekti

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Koha on otettu käyttöön seuraavissa kirjastoissa: 
  • Hämeenlinnan AMK:n kirjasto, 
  • Jyväskylän yliopiston kirjasto, 
  • Tilastokirjasto ja 
  • Diakonia-AMK:n kirjasto (juttu Kreodissa).
 • Seuraavina ovat vuorossa Arcadan, Humakin ja Hankenin kirjastot.
 • Pääosin siirrot ovat sujuneet hyvin. Yölainojen ja lukusalilainojen käsittely vaatii kehittämistä, samoin varauksien kohdistaminen vain yhden toimipisteen kokoelmaan. Asiakastoimista lainaamista Varastokirjastosta täytyy myös selvittää.
 • Kohan hankintamoduulin käyttöönotto on alkanut. 

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Kohaan on toteutettu varastotietueet, joita siinä ei aiemmin ole ollut.
 • Finnassa on tehty parannuksia Kohasta tulevien tietueiden esittämiseen.

Ryhmien kokoukset

 • Tieteellisillä Koha-kirjastoilla on löyhä organisaatio, jossa on yleiskokous, ohjausryhmä, pääkäyttäjäryhmä sekä työryhmiä. Pääkäyttäjäryhmä kokoontuu viikoittain. 
 • Kokousmuistiot ovat projektin Kiwi-sivulla.

 

 Yhteydenottokanavat, henkilöstö

 • Koha-asioissa Kansalliskirjastossa työskentelevät:
  • Tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, kirjastojen Koha-palveluiden vetäjä; esa-pekka.keskitalo [AT] helsinki.fi, puh. 02941 44487
  • Tietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist, Kansalliskirjaston Koha-käyttöönototn projektipäällikkö, pääkäyttäjäryhmän puheenjohtaja; ari.ahlqvist [AT] helsinki.fi, puh. 02941 44620.
  • Tietojärjestelmäasiantuntija Olli-Antti Kivilahti, Kohan pääkehittäjä Kansalliskirjastossa
  • Tietojärjestelmäasiantuntijat Jussi Brunberg, Joonas Kylmälä ja Toni Sundahl, Kohan käyttöönottojen tuki ja kehittäminen
  • Kansalliskirjastossa aloittaa 18.3.2019 uutena työntekijänä ja uudessa tehtävässä YTM Inkeri Hakulinen. Hänet on valittu tietoasiantuntijaksi, joka toimii Kansalliskirjaston Kohan pääkäyttäjänä. Hän tulee Kansalliskirjastoon Tuusulan kunnankirjastosta, jossa hän on johtanut usean vuoden ajan hankinta- ja luettelointiosastoa. Tässä tehtävässä hän oli myös Aurora-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä ja Finna-pääkäyttäjä.


 Koha-tilannekatsauksen kokosi tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kansallisten tietokantojen, Arto ja Viola, kuvailutuotanto keskitetään Melindaan vuonna 2019. Valmistelut etenevät suunnitellusti. 

Yleiset kirjastot

 • Seinäjoen kaupunginkirjasto - Eepos-kimppa on aloittanut kuvailun Melindassa. Mukaantulo tehtiin perinteisellä iso räätäli -mallilla ts. paikalliskannan koko aineisto siirrettiin Melindaan.  
 • Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-kimppa on myös tullut mukaan Melinda-yhteistyöhön. Keski-kirjastot liittyivät pikku räätäli -mallilla ts. vain pieni osa paikalliskannan aineistoa siirrettiin Melindaan.
 • Helmet-Melinda ja Koha/Täti-Melinda integraatiot etenevät.
 • Neuvotteluja uusista mukaantulevista kirjastoista käydään parhaillaan. Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa on wikissä. 

Henkilöstöuutisia

 • Joni Andersson on aloittanut Melindassa tietojärjestelmäasiantuntijana.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Melindan teknisessä kehityksessä työn alla ovat viime aikoina olleet muun muassa kuvailun ekosysteemin kehitystä tukevat erätuontijärjestelmä ja uudet rajapinnat. 

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melindan seuraavat talonmiehen tuokiot etäyhteyden välityksellä ovat 3.4.2019 ja 23.5.2019.  Edellinen oli 7.2.2019.
 • Lisäksi keväällä järjestetään kaksi Melindan talonmies-extra tuokiota 14.3.2019 ja 25.4.2019, jotka palvelevat täydennyskoulutuksen tarpeita.
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville on 2.4.2019. Koulutus käsittää kaksi osaa: teorian itseopiskelun verkossa ja lähipäivän. Verkkomateriaali on kaikille avoin, ja sen voi käydä läpi milloin vain.
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti [AT] helsinki.fi
 • Melinda-wiki

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru


Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusääntöpalvelu

Ajankohtaista:

RDA Toolkit -palveluun kansallinen lisenssi

 • RDA Toolkit -palveluun on hankittu kansallinen lisenssi kirjastojen käyttöön. Lisenssi on jo käytössä, ja se on kirjastoille maksuton.
 • Tunnukset palveluun voi pyytää sähköpostitse osoitteesta kuvailusaannot-posti [AT] helsinki.fi.

 RDA Toolkit -webinaari

 • Kuvailusääntöpalvelu järjestää kaikille avoimen webinaarin RDA Toolkit -palvelun käytöstä 12.3. klo 10-11. Webinaari tallennetaan. Webinaarissa keskitytään RDA Toolkitiin välineenä. Kuvailusääntötekstin sisältöä ei käsitellä muuten kuin tekstin rakenteen osalta. Webinaarin verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin. Webinaariin voi ilmoittautua 11.3. asti.
 • RDA Toolkitin käytöstä on julkaistu lyhyt esittelyvideo, joka toimii johdantona webinaariin.

Mappauksia

 • Kuvailusääntöpalvelun mappaus MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen keskeisistä kentistä RDA:n elementteihin on valmistunut. Mappausta voi hyödyntää siirryttäessä uuteen tietomalliin (MARC 21 -formaatin seuraajaan). Otamme mappaustaulukkoon liittyvää palautetta ja täydennyksiä mielellämme vastaan.
 • Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu ovat laatineet julkaisualalle soveltuvan 15 elementin kevytversion  RDA:sta. Kevyt-RDA:n 15 elementtiin liittyvät RDA-ohjeistukset tietojen valinnasta ja merkinnästä räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kevyt-RDA:ta on sovellettu tähän mennessä ONIX-keskuksen tuotetietolomakkeeseen. Kevennetyn RDA-ohjeistuksen tavoitteena on parantaa julkaisualan tuottaman metatiedon laatua ja hyödynnettävyyttä kirjastossa.

Eteneminen uuden RDA:n julkaisemisessa:

 • RDA-kuvailustandardin uudistuminen viivästyy puolella vuodella kansainvälisen kehittämistyön pitkittymisen vuoksi. 

 • Nykyinen RDA Toolkit -palvelu on käytettävissä vuoden 2020 loppuun asti, mikä antaa lisäaikaa uuteen RDA:han perehtymiseen ja käyttöönottoon. Lisätietoja aikataulutuksesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla
 • Kuvailun asiantuntijaryhmät työstävät linjauksia uuteen RDA:han kuluvan vuoden aikana. Linjausprosessiin voi tutustua tästä.
 • Uudessa Toolkitissa voi julkaista erillisiä soveltamisohjeita, jotka toimivat "pikaohjeina" varsinaiseen sääntötekstiin. Esimerkkeinä soveltamisohjeista paikan sekä ajanjakson kuvailun soveltamisohjeet. Ehdotuksia soveltamisohjeiden aiheiksi otetaan vastaan.

Lisätietoa:

 • RDA-tiedotussivut
 • Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti [AT] helsinki.fi

Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu

 • YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymiseen liittyviä konversiosääntöjä valmisteleva konversioryhmä saa työnsä päätökseen maaliskuun aikana, kun konversiosäännöt bibliografisille tietueille saadaan viimeisteltyä. Säännöt julkaistaan projektin Wikissä. Säännöt toteuttavan konversiotyökalun ohjelmointi on aloitettu. 
 • Melindaa valmistellaan ennen konversiota korjaamalla muuttuneiden ysa-käsitteiden termejä vastaamaan nykyistä ysa:n termistöä. Vastaavia korjauksia olisi hyvä tehdä myös Melindaan liittyneissä paikalliskannoissa ennen konversiota. Konversiot on ajoitettu ensi kesälle. 
 • Torstaina 25. huhtikuuta on Melindan Talonmies-Extra tuokio 2, jonka aiheena on ajankohtaiset muutokset sisällönkuvailussa yleensä ja erityisesti Melinda-kuvailussa. Esillä on YSOon siirtymän vaikutukset kuvailuun.
 • Kysymyksiä konversioon liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla finto-posti [AT] helsinki.fi tai avoimesti Foorumilla.

Toimijakuvailupalvelu

Viime kuukausina Toimijakuvailupalvelu on yhdessä Metadata- ja Melinda-palvelun kanssa ahkeroinut Violan henkilöauktoriteettien viennissä Asteriin. Myös ISNI-asiat ovat työllistäneet meitä.

 • Kansallisdiskografia Violan henkilöauktoriteettien vienti Asteriin on alkanut viime vuoden puolella. Violan auktoriteetteja viedään Asteriin ja yhdistetään Fennican henkilöauktoriteettien kanssa sen mukaan, kun niiden tarkistus ja täydentäminen on valmis Violan puolella. Tällä hetkellä Asteriin on viety noin 6 000 Violan auktoriteettitietuetta, joista täysin uutena on Asteriin tallentunut noin 4 800. Violan nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia. Violassa odottaa edelleen vähän yli 10 000 auktoriteettitietuetta henkilöistä. Työn toivotaan valmistuvan kesään mennessä.
 • ISNI-projektin yhteydessä tehdyn tietueajon tuloksena on n. 32 000 uutta ISNI-tunnistetta Asterissa oleville yhteisötietueille. Tietueajon jälkeisiä manuaalisia korjauksia tehdään kevään aikana. ISNI-tunnisteet liitetään Asterissa olevien yhteisöjen kuvailutietoihin korjausten valmistuttua. ISNI-kantaan lähetettiin n. 47 000 tietuetta syyskuussa 2018. Niiden käsittely kesti odotettua pidempään, mikä on osoitus siitä että yhteisöt ovat haasteellinen alue pysyvien tunnisteiden kannalta. Yhteisöjen nimenmuutokset, organisaatiomuutokset, yhdistymiset, jakaantumiset jne. tekevät yhteisönimien käsiteelystä haastavan.
 • ISNI-projektin työ jatkuu yhteisötietueiden parissa, mutta myös Asterin henkilötietueista pyritään toteuttamaan koe-lähetys ISNI-tietokantaan kevään aikana.
 • Kansalliskirjaston ISNI-toiminta kiinnostaa naapurimaissa. Etenkin Ruotsin ja Norjan kansalliskirjastoissa ollaan kiinnostuneita kuulemaan tarkemmin Kansalliskirjaston ISNI-työstä. Pohjoismainen ISNI-tapaaminen jäjestetään Kööpenhaminassa huhtikuussa 2019.

Lisätietoja

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus [AT] helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala [AT] helsinki.fi

Yhteentoimivuuden palvelut tilannekatsauksen kokosi tietojärjestelmäpäällikko Matias Frosterus ja kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä. 


 Kuvat vasemmalta oikealle: Veikko Somerpuro 2018, Marko Oja 2019, Veikko Somerpuro 2018,   CC-BY-NC

 

 


 

 

 • No labels