Missä mennään ATT-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeissa 1/2017


10.2.2017

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton sekä Melindan kuulumisista.Tulevia tilaisuuksia

Finto
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Uudet näkymät ja aineistot:
  • Eepos eli Etelä-Pohjanmaan kirjastojen (Ilmajoen, Krannit-, Lakia-, Seitti-, YTY- ja Oiva-kirjastojen) näkymä julkaistiin betana ennen vuoden vaihdetta. Helmikuun alkupuolella kaikki kimpat yhdistyvät samaan kirjastojärjestelmään ja Finnalla toteutettu verkkokirjasto tarjotaan asiakaskäyttöön. 
  • Kuopion kaupunginkirjasto on ottanut Finnan käyttöön joulukuussa betana ja vuoden vaihteen jälkeen sitä on tarjottu ainoana verkkokirjastokäyttöliittymänä.
 • Museovirasto muutti 100 000 näyttökuvan käyttöoikeuden avoimeksi. 

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finna Street

  • Finnan aineistoa rikastettiin koordinaateilla, joten nyt Finna Streetin haku perustuu geolokaatioon kadunnimen sijasta. Sijainnin tarkkuus riippuu kuitenkin aineiston kuvailutiedon laadusta.
 • Museoviraston aineistoavausta tuettiin mahdollistamalla erilaisten käyttöoikeuksien näyttämistä saman tietueen eri kuville.
 • Kuviin liittyviä käyttöoikeustekstejä voidaan nyt myös näyttää sen mukaan, minkä kielen Finnan käyttäjä on valinnut.
 • Finnan esteettömyyttä ja käyttöä ruudunlukuohjelmilla on parannettu esteettömyystestin tuloksien ja raportoitujen ongelmien pohjalta.
 • Teknisen kehitystyön etenemistä voi seurata Keskustelufoorumilla.

Viimeisimmät ohjeet

 • Paikkatiedot LIDOssa -ohjeella pyritään parantamaan erityisesti Finna Streetin hakutulosten tarkkuutta. 

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmä kokoontui 9.2.2017. Käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa Finnan trendiraportti, Finnan vuosiraportti 2016 sekä korkeakoulujen uuden kirjastojärjestelmän hankinnan tilanne. Tutustu kokousmateriaaleihin. 

Muita ajankohtaisia

 • Finnaa ja Finna Streetiä esiteltiin opetusalan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 27.-28.1.2017.

Tapahtumat ja koulutukset  

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Susanna Eklund.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Fintossa on julkaistu IPTC:n NewsCodes-sanastoperheen sanastot Subject Code ja Scene, jota käytetään mm. uutisaineistojen ja valokuvien kuvailussa uutistoimituksissa ja museosektorilla.
 • Fintossa oli ajoittaisia toimintahäiriöitä vuodenvaihteen ympärillä. Ongelmien syy on nyt selvitetty ja ne on tällä erää ratkaistu. Taustalla oli useita tekijöitä, mm. suorituskykyä parantavan välimuistin häiriö sekä hakukonebottien aiheuttama kuormitus. 
 • UNESCO on ottanut käyttöön Skosmos-pohjaisen julkaisujärjestelmän tesauruksensa julkaisemiseen ja VocBench-ohjelmiston sen ylläpitoon. 
 • Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio 2017.1.Aristoteles. Versio on optimoitu TopBraid Composer-editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja se poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta.
 • Finto-palvelun tietoturva-auditointi Silverskin-tietoturvayrityksen toimesta saatiin valmiiksi viime vuoden lopulla. Finto sai auditoinnista 89 pistettä sadasta, kun toimialan keskiarvo on 76. Vakavia tietoturva-aukkoja ei löytynyt, mutta muutama löydetty heikkous paikattiin.

Sisältötyön kuulumiset

 • Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) Suomessa sijaitsevat maantieteelliset paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin (PNR). YSAan on myös lisätty PNR:n pohjalta paikkojen välisiä suhteita sekä tyyppitietoja (onko paikka esim. järvi, kylä vai kunta).
 •  Kysely YSOn käyttöönotosta kirjastoille ja muille tällä hetkellä YSAa ja Allärsia käyttäville organisaatioille on auki 17.2. saakka
 • Julkisen hallinnon palveluontologiasta (JUPO) on julkaistu päivitetty versio. Päivitystyöstä vastasi Sanastokeskus ja ontologiaa kehitettiin erityisesti vastaamaan julkishallinnon Palvelutietovaranto-hankkeen tarpeisiin. Päivityksen myötä ontologian rakenne uudistui merkittävästi.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmän kokoonpano uudistuu. Ryhmä kasvaa muutaman organisaation edustajilla ja uusi kokoonpano sekä seuraavan kokouksen ajankohta tiedotetaan lähipäivinä

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:


Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Järjestämme Melinda-kirjastojen kuvailijoille Melinda-päivän 5.4.2017 Helsingissä. Tapahtuman tavoitteena on tarjota Melinda-yhteisön jäsenille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista. Myös osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista ainakin osan aikaa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa maaliskuun alkupäivinä. Otamme vastaan toivomuksia päivän ohjelmaa koskien. Lähetä ehdotuksesi helmikuun aikana osoitteeseen: melinda-posti (at) helsinki.fi
 • Kartoitamme kevään aikana Melinda-kirjastojen e-aineistojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja haasteita. Pyrimme lähettämään kirjastoille kyselyn aiheeseen liittyen maaliskuun aikana. Tiedotamme lisää sitä mukaa kun asiat etenevät.
 • Melinda uuden teknisen alustan vaatimusmäärittely on käynnissä. Työ nivoutuu laajempaan korkeakoulukirjastojen taustajärjestelmän vaatimusmäärittelyyn.
 • Kansallinen metatietovaranto –hankkeen työpakettirakenne on päivitetty vastaamaan Melindan uuden hankekauden 2017-2020 tavoitteita.

Yleiset kirjastot:

 • Varsinais-Suomen Vaski-kirjastojen Melindaan liittyminen etenee. Melindan tuotantokantaan on siirretty yli 520 000 Vaskin osakohteetonta tietuetta. Näistä uusia oli yli 220 000 (43 %). Loput noin 300 000 tietuetta yhdistyivät Melindassa jo olevaan aineistoon. Vaskin osakohteellinen aineisto, joka sisältää viitteitä musiikkiin, satu-, novelli- ja runokokoelmiin, on parhaillaan katselmoitavana. Tuotantoon siirto sen osalta tapahtuu lähiaikoina.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Syksyn aikana on kehitetty uusia työkaluja Melinda-kuvailijoiden avuksi.
 • Tuotantoon siirretyt:
  • Cyrillux: Käyttöliittymä Melindan tietueiden kyrillisten merkkien translitterointiin. Työkalu ohjeineen löytyy täältä.
  • Kokoelmien poisto: Käyttöliittymä kokoelmien poistoon Melindasta.

 • Beta-tuotannossa:
  •  Merge: Käyttöliittymä Melindan tietueiden yhdistämiseen. Uudessa työkalussa on tuki myös osakohteille ja se korvaa Merge+ -sovelluksen. Beta-versio on käytössä. Havaittuja käytettävyysongelmia työstetään.

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melindan asiakaswikistä. 

Ryhmien kokoukset

 • Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokoonpano muuttuu hankekaudella 2017-2020. Seuraava kokous uudella ryhmällä on kevään aikana. Tutustu aiempiin kokouspöytäkirjoihin.  
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä kokoontuu 1.3.2017. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.   
 • Metatietovarannon musiikkityöryhmä MusaMelinda kokoontui 30.11. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.   

Tapahtumat ja koulutukset

 • Suositut ja hyväksi havaitut Melindan talomiehen tuokiot etäyhteyden välityksellä jatkuvat edelleen kevään aikana.
  • Vuoden ensimmäinen tuokio oli 26.1. ja seuraavat ovat 30.3. ja 18.5. klo 14-15.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät Melindan asiakaswikistä 

Lisätietoja:

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti [AT] helsinki.fi
 • Melindan asiakaswiki


Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Ajankohtaista projektissa

 • Julkaisuarkistojen metadatasuosituksesta pidettiin viimeinen kokous 20.1.2017, jossa sovittiin mitkä kentät suositukseen tulevat ja missä suositus julkaistaan.
  • Suositus tallennetaan Julkaisuarkistopalvelujen asiakaswikin ohjeisiin, jotta se olisi mahdollisimman helposti löydettävissä muiden julkaisuarkistoihin liittyvien ohjeiden yhteydestä.
  • Kokouksessa mietittiin myös sopivaa päivitystiheyttä, mutta lopullista päätöstä tästä ei vielä tehty.
  • Suosituksen yhteyteen kootaan omalle sivulleen tärkeät metadatakentät, sekä muutamia esimerkkejä erilaisten teosten metadatasta.
  • Tajua-yhteistyöverkoston kokousaineistoja pääsee lukemaan täältä.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Jyväskylässä järjestetään Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen loppuseminaari perjantaina 24.2.2017.
 • Tammikuun lopussa järjestetty Rinnakkaistallentaminen Suomessa -iltapäiväseminaari esitteli kuinka pitkälle julkaisuarkistoissa ollaan päästy rinnakkaistallenteiden keräämisessä. Itseoikeutettuina pääesiintyjinä olivat Pekka Olsbo ja Irene Ylönen Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksesta. Lisäksi esiteltiin muita avoimen julkaisemisen edistämiseen liittyvien hankkeiden tuloksia ja keskusteltiin vilkkaasti kuinka työtä jatketaan tulevaisuudessa.
  • Seminaarin tallenteita ja esityksiä pääsee katsomaan täältä.

Avoimen tieteen koulutus

 Kotilava-hanke

 • Kotilava-hankkeessa toteutettu, Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoama palvelu Journal.fi avautui lukijoiden käyttöön 24.1.2017. Täällä yleisö pääsee tutustumaan avoimesti saatavilla olevien kotimaisten tiedelehtien rikkaaseen sisältöön, sillä palvelun lehtiä ovat ladattavissa ja luettavissa ilmaiseksi.
  • Tällä hetkellä palvelussa on mukana yli 30 säännöllisesti ilmestyvää tiedelehteä ja määrä kasvaa sitä mukaa kuin uusia toimituskuntia ehditään kouluttaa palvelun käyttäjiksi.
  • Aiheita on monipuolisesti eri tutkimusaloilta niin historiasta hyönteistieteeseen kuin sosiaalipolitiikasta sotatieteisiinkin. Lue lisää täältä.

Lisätietoja


ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, koulutuskoordinaattori Sari Räisänen, tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen ja tietoasiantuntija Tanja Vienonen.Kuvat: Susanna Eklund 2017
Sivun alkuun

 • No labels