Filtteri, joka karsii tietyn osakentän halutuista kentistä ja muokkaa jäljellejäävien osakenttien välimerkitystä. (Uusi 23.8.2013, versiossa 3.5.2)

Toiminta

Filtteri on ensisijaisesti suunniteltu syntymävuosia sisältävän osakentän $d karsimiseen henkilönnimiä sisältävistä kentistä 100, 600 ja 700. Se karsii halutun osakentän halutuista kentistä ja voidaan määritellä muokkaamaan jäljellejääneiden osakenttien välimerkitystä. Välimerkkien muokkaus olettaa, että muokattavissa kentissä välimerkitys toimii samoin perustein kuin kentissä 100 ja 700.

Varsinaiset asetukset

Asetus

Pakollisuus

Selite

Sisältö

Esimerkki

fields_to_handle

Kyllä

Kentät, joita filtterillä käsitellään

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

100, 700

remove_subfield

Kyllä

Osakenttä, joka käsiteltävistä kentistä poistetaan.

Osakenttäkoodi.

d

handle_punctuation

Kyllä

Muokataanko jäljelle jäävien osakenttien välimerkitykstä

0=ei, 1=kyllä

1

 

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_subroutines

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin aliohjelmiensa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)

0

 

debug_data_record Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä tietueen? (1=kyllä, 0=ei)0
  • No labels