Filtteri, joka karsii/säilyttää kenttiä ja/tai päivittää tietueen koodaustason, kun tietueesta löytyy tietystä kentästä tietty sisältö. (Uusi 20.1.2014, ei toistaiseksi asennettu tuotantodomaineihin)

Toiminta

Filtteri on tarkoitettu erityisesti ennakkotieto-tietueiden säilyttämiseen ennakkotietotilassa paikalliskannassa myös niissä tapauksissa, kun tietue on laajennettu Melindassa jo valmiimmaksi.

Filtterille voidaan määritellä ehto (määritellyt sisällöt määritellyn kentän määritellyssä osakentässä) sille, käsitelläänkö tietuetta vai ei. Kun tietue käsitellään, filtteri karsii ja säilyttää sen kentät asetuksissa määriteltyjen kenttäkoodilistojen perusteella. Filtterillä voi myös päivittää tietueen nimiön merkkipaikasta 17 löytyvän koodaustasokoodin halutuksi. 

 

Varsinaiset asetukset

Asetus

Pakollisuus

Selite

Sisältö

Esimerkki

use_condition

KylläKäsitteleekö filtteri tietueen ainoastaan kenttäsisältöehdon täyttyessä?0=ei, 1=kyllä1
minimize_condition_fieldKyllä, jos use_condition=1Kenttä, jonka sisällöstä tarkistetaan kenttäsisältöehdon täyttyminen.kenttäkoodi594
minimize_condition_subfieldKyllä, jos use_condition=1Osakenttä, jonka sisällöstä tarkistetaan kenttäsisältöehdon täyttyminen.osakenttäkoodia

minimize_condition_content

Kyllä, jos use_condition=1

Lista sisällöistä, joista jonkun löytyessä minimize_condition_field -kentän minimize_condition_subfield -osakentästä filtteri käsittelee tietueen

(Huom: ehdon täyttymiseen riittää se, että sisältölistalta löytyvä merkkijono on osa kentän sisältöä.)

pilkulla erotettu lista merkkijonoja

EI VASTAANOTETTU,ENNAKKOTIETO

minimize_keep_fieldseiKentät, jotka säilytetään.pilkulla erotettu lista kenttäkoodeja 
minimize_drop_fieldseiKentät, jotka karsitaan.pilkulla erotettu lista kenttäkoodeja 
minimize_keep_other_fieldsKylläSäilytetäänkö ne kentät, joita ei ole määritelty erikseen minimize_keep_fields tai minimize_drop_fields -asetuksissa0=ei, 1=kyllä1
set_encoding_levelKylläPäivitetäänkö LDR/17 (koodaustaso)?0=ei, 1=kyllä1
encoding_levelKyllä, jos set_encoding_level=1 kiinteämittaisen kentän merkkipaikan arvo8
Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_subroutines

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin aliohjelmiensa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)

0

 

debug_data_record Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä tietueen? (1=kyllä, 0=ei)0
  • No labels