Filtteri, joka purkaa asiasanaketjut yksittäisiksi asiasanoiksi. (Uusi 13.12.2013, ei toistaiseksi asennettu tuotantodomaineihin)

Toiminta

Filtteri purkaa asetuksissa määritellyistä kentistä asiasanaketjut erillisiksi, yksittäisiksi asiasanakentiksi. Kussakin yksittäisessä kentässä säilytetään alkuperäisen ketjukentän 'yhteiset osakentät' eli asiasanastolyhenne sekä mahdolliset kirjastotunnukset ja replikoinnin ohjauskomennot. 

Filtteri tunnistaa asiasanaketjuksi sellaisen kentän, jossa on useampia sellaisia osakenttiä, jotka eivät ole edellämainittuja 'yhteisiä osakenttiä'. Se ei tarkista ketjujen tai asiasanojen mahdollista auktorisointia mistään.

Purettuaan ketjut filtteri poistaa purkaessa mahdollisesti syntyneet kenttätoistumat. Huom: jotta eriävät replikoinnin ohjauskomennot eivät aiheuttaisi tuplakenttiä, on plugin_break_chains syytä määritellä ajettavaksi plugin_strip_subfield_9 -filtterin jälkeen.

Filtteri on myös mahdollista asentaa niin, että se yksinkertaisesti karsii kaikki asiasanaketjuja sisältävät kentät tietueesta.


Varsinaiset asetukset

Asetus

Pakollisuus

Selite

Sisältö

Esimerkki

fields_to_be_broken

Kyllä

Kentät, joita filtterillä käsitellään

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

650, 653

drop_all_chains

Kyllä

Karsitaanko asiasanaketjukentät kokonaan?

(eli ketjun osia ei säilytetä tietueessa.)

0=ei, 1=kyllä

0

Oletusasetukset

Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filtterin toimintaa radikaalisti.

Asetus

Selite

Sisältö

Oletus

common_subfield_codes

'Yhteiset osakentät', jotka kopioidaan kaikkiin uusiin kenttiin

Pilkuilla erotettu lista osakenttäkoodeja

2,5,9

single_subfield

Osakenttä, johon ketjusta purettu asiasana laitetaan uudessa kentässä

Osakenttäkoodi

a

 

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_subroutines

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin aliohjelmiensa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)

0

 

debug_data_record Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä tietueen? (1=kyllä, 0=ei)0
  • No labels