Muuntaja on kehitysvaiheessa ja tämä dokumentti elää.

Yleistä

Muuntaja on Kansalliskirjastossa kehitetty ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen. Tyypillisesti Muuntajalla voidaan tuottaa e-aineistojen tietueita painetun version tietueista, mutta myös muut eri ilmiasujen väliset muunnokset ovat mahdollisia, esimerkiksi äänikirjan tietueen tuottaminen painetun aineiston kuvailusta.

Muuntajaa käytetään verkkoselaimella osoitteessa https://muuntaja.melinda.kansalliskirjasto.fi. Kirjautuminen tapahtuu Melinda-tunnuksilla. Alla esimerkki Muuntajan käytöstä.

Muuntajaa suositellaan käytettäväksi Chrome- tai Firefox-selaimilla.

Peruskäyttö

Muuntajan perusnäkymässä on ylävalikko ja kolme ikkunaa: lähdetietuepohjatietue ja tulostietue.

Lähdetietue on tietue, joka muunnetaan toiseen muotoon - esimerkiksi painetun aineiston tietue, josta tuotetaan e-aineiston tietue. Lähdetietue ei muutu, sen tietoja vain kopioidaan luotavaan tai käsiteltävään tietueeseen. Lähdetietue haetaan Melindasta näkymään joko kirjoittamalla sen numero yläpalkin hakukenttään tai hakutoiminnolla.

Pohjatietueen valinta toimii samalla tavoin, siis syöttämällä tietuenumeron tai tietuehaun kautta. Pohjatietue on uuden, muunnoksessa luotavan tietueen pohja, johon lähdetietueesta tuodaan kuvailutietoja. Tähän voi käyttää joko tallennusalustaa tai ennakkotietuetta.

Oikeanpuolimmaisella kortilla näkyy muunnoksessa tuotettava tulostietue. Sen näkymässä on kaksi välilehteä, esikatselu ja muokkaus. Muokkausnäkymässä tietuetta voi editoida käsin, esikatselu on tietueen tarkastelua ja tallentamista varten. Esikatselussa pohjatietueesta tuodut kentät ja muokkausnäkymässä käsitellyt elementit korostetaan huomioväreillä.

Yksittäisiä kenttiä voi siirtää lähdetietueesta tulostietueeseen klikkaamalla kenttää lähdetietueessa. Vastaavasti tulostietueesta voi poistaa kenttiä klikkaamalla niitä esikatselunäkymässä.

Asetusten säätäminen ja valinnat

Muuntajassa voi valita erilaisia muunnosprofiileita. Näillä tarkoitetaan asetuksia, joilla muunnos toteutetaan. Muunnosprofiileissa määritellään, minkä aineistolajin tietue tuotetaan, mitä kenttiä siihen tuodaan ja millaisin asetuksin, mikä tietokantatunnus ("LOW-tag") tuotettavaan tietueeseen lisätään ja niin edelleen. Muunnosprofiilit ovat siis kirjastokohtaisia. Kullakin organisaatiolla voi olla useita profiileita eri tarkoituksiin.

Kansalliskirjasto tekee ja asentaa muunnosprofiilit kirjastojen toiveiden mukaisesti. Näihin liittyen voi ottaa yhteyttä Melindan palvelupostiin (melinda-posti (at) helsinki.fi).

  • No labels