Syystervehdys Talonmiesryhmältä!

Syksy on tullut ja tuo tullessaan muun muassa uusia tapahtumia ja koulutuksia kuvailijoille. Talonmiesryhmämme on koonnut niistä ja muista ajankohtaisista asioista tietoja sinulle tähän kirjeeseen.

Eri sidosasuisten julkaisujen yhdistämisestä toisiinsa

Talonmiehen kirjeessä 1/2021 oli ohjeita ennakkotietueiden sekä Fennican ja Violan tietueiden käsittelyyn.
Talonmiehen kirjeessä 2/2021 oli ohjeita valmiiden tietueiden käsittelystä, jota ohjetta tässä vielä täydennetään.

Koneellisesti tuotettujen tietueitten 884-kenttä Melindassa

Kenttää ei saa poistaa Melindan tietueista. Se on käytössä vain koneellisesti tuotetuissa tietueissa ja sillä on aina osakenttä ‡5 MELINDA, joka estää kentän replikoitumisen paikalliskantoihin. Joissakin tapauksessa ‡5 MELINDA on puuttunut tietueista, jolloin niitä on päässyt replikoitumaan paikalliskantoihin. Paikalliskannoista kentän saa poistaa. Osakenttä ‡5 MELINDA on nyt lisätty niihin 884-kenttiin, joista se puuttuu. 

Melinda-tietueet ilman omistavia kirjastoja (LOW-tag-merkintä)

Melinda on tietovaranto, josta ei poisteta kuin tuplia tai virheellisiä tietueita, esimerkiksi turhaan tai vahingossa luotuja. Muunlaisia tietueita ilman omistavia kirjastoja (LOW-tag-merkintää) ei poisteta. Tällaisille tietueille saattaa myöhemmin olla käyttöä. 

Painetun monografian pikaohje ja tiedonlähteet

Painetun monografian pikaohjeesta löydät tiedot esimerkiksi siitä, mistä tiedonlähteestä minkäkin asian saa kuvailuun ottaa.

RDA-hakutiedot ja RDA Toolkit

Vanha Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-opas ei ole enää käytössä. Sen korvaa suomenkielinen RDA Toolkitin originaaliversio. RDA Toolkitin käytöstä löytyy Kuvailusääntöpalvelun vuonna 2019 tekemä videotallenne. Ohje on muuten ajanmukainen, mutta nyt käytössä olevan suomenkielisen RDA Toolkit-ohjeistuksen suora osoite on vuoden 2019 jälkeen muuttunut muotoon: https://original.rdatoolkit.org/. Täältä löydät uuden RDAn suomennokset ja englanninkielisen uuden RDAn. Samat kansalliset käyttäjätunnukset käyvät sekä originaaliversioon että uuden RDAn suomennoksiin. Kansallisia käyttäjätunnuksia voit kysyä Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelulta.

Voimassaolevat kootut ohjeet RDA-hakutietojen muodostamiseen ovat osana KUMEAn MARC 21–formaatin sovellusohjetta ja musiikin osalta Musiikkiaineiston formaatin sovellusohjeessa. RDA-kuvailun ohjeet toimijoiden (eli henkilöiden, yhteisöjen ja sukujen) nimien muodostamiseen löydät Toimijakuvailuohjeesta. Toimijoiden nimet merkitään ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos et löydä aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa auktoriteettitietokannoista, voit muodostaa nimimuodon Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa voit pyytää nimelle auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta

Osallistumalla Talonmiehen tuokioon 30.9.2021 kuulet lisää tiedonhausta RDA Toolkitin originaaliversiossa. Ilmoittaudu Talonmiehen tuokioon tästä 28.9. mennessä

700-kentän välimerkityksestä

Kun 700-kentässä on osakenttien ‡a ja ‡t lisäksi osakenttä ‡d, joka päättyy välimerkkiin -, pistettä ei merkitä osakentän ‡t eteen.

Esimerkiksi:

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lehtinen, Tuija, ‡d 1954- ‡t Kolme miestä netissä. ‡0 (FIN11)000050332

MARC 21-sovellusohjetta on päivitetty tältä osin.

700‡e-osakenttä ja Ctrl+F8-toiminto Alephissa

Aleph-kirjastojärjestelmässä 700‡e-osakentän sisältövaihtoehtojen termi ’toimittaja’ on nostettu listan ensimmäiseksi, koska toimittaja on yleisimmin käytetty suhdetermi 700-kentässä. Eri sisältövaihtoehdot saat Alephissa näkyviin pikanäppäinkomennolla Ctrl+F8. Lue lisää Alephin kenttäkohtaisista sisältövaihtoehdoista.

960-kenttä Fennica- ja Arto-kuvailussa

MARC-kenttää 960 käytetään Fennica-kuvailussa sekä emotietueissa silloin, kun niihin liittyy Arto-kuvailussa tallennettuja osakohteita. Näin emotietuekin haravoituu Arto-emona Finnaan. 960-kenttä on puuttunut sellaisilta emotietueilta, jotka olivat Melindassa jo ennestään ja joille tuotiin Arto-tietokannasta vain poikaset, kun Arto-tietokanta yhdistettiin Melindaan. Massakorjauksena tullaan lisäämään 960-kenttä niihin Arto-tietueitten emoihin, joilta se puuttuu.

960 ## ‡a ARTO

960 ## ‡a Saamelaisbibliografia ‡9 FENNI<KEEP>

Tulevat tapahtumat ja koulutukset syksyllä 2021

Melindan Tapahtumat ja koulutukset 2021-sivustolta näet Talonmiehen tuokioitten ja Talonmies-Extran ohjelmat..


Talonmiehen kirjeet

Seuraava Talonmiehen kirje (4/2021) lähetetään loppuvuodesta 2021.Värikästä syksyä kaikille (Melinda-)kuvailijoille!

Kuvituskuvana punainen kärpässieni


Toivottaa Talonmiesryhmä

  • No labels