TALONMIEHEN KIRJE 3/2023

Lokakuinen tervehdys Talonmiesryhmältä!

Tämä talonmiesryhmän kirje sisältää tietoa ajankohtaisista, Melinda-kuvailuun liittyvistä, asioista ja tulevista tapahtumista.

Alephin valmiit sisältövaihtoehdot

Alephin valmiita sisältövaihtoehtoja on siivottu Metatietosanaston päivittämisprojektin yhteydessä. Oheisesta taulukosta näet sarakkeesta Aleph mitä on poistettu sisältövaihtoehdoista. Näiden lisäksi on tehty seuraavaa:

 • 509‡a-kentän (Huomautus muusta opinnäytteestä) sisältövaihtoehdoista on poistettu termit "Väitöskirja" ja "Doktorsavhandling". Käytä väitöskirjojen kuvailussa 502-kenttää (Huomautus väitöskirjasta).
 • 588‡a-kentän (Kuvailun perusta) sisältövaihtoehtoihin on lisätty fraasi "Kuvailun perusta: SARJA-AINEISTO"
  • Fraasia käytetään vain sarja-aineiston kuvailussa. Poista fraasista teksti SARJA-AINEISTO ja lisää sen tekstin tilalle kuvailun perusta.

ENNAKKOTIETO-asiasanat kaunokirjallisuuden 653 ja 650 -kentissä

ENNAKKOTIETO-asiasanat tulevat Kirjavälitykseltä, ja ne on tarkoitettu hyödynnettäväksi kaunokirjallisuutta kuvailevien kirjastojen sisällönkuvailussa. Kuvaillessasi tällaista kirjaa tallenna soveltuvat asiasanat 650-kenttään KAUNO-termeinä. Mikäli termiä ei ole KAUNOssa, voit jättää sen 653-kenttään ja ehdottaa lisäystä KAUNOon. Lisäystä kannattaa ehdottaa myös silloin, kun termi löytyy vain KAUNOon sisältyvästä YSOsta. Tällöin sisällönkuvailussa noudatetaan tätä ohjetta. Ennakkotietoasiasanojen laatu on usein vaihtelevaa - kaikki huonosti soveltuvat ennakkotieto-termit voi ja pitääkin poistaa. Kansalliskirjasto ei asiasanoita kaunokirjallisuutta, joten siellä ei hyödynnetä näitä ennakkotietotermejä eikä luonnollisesti myöskään poisteta niitä. Kansallisbibliografiataso (nimiön merkkipaikka 17 = #, eli arvoltaan tyhjä) tai Fennican KEEP-komennot muissa kentissä tietueessa eivät siis tarkoita, että Fennica olisi hyväksynyt 650- tai 653-kentän ennakkotieto-termit. ENNAKKOTIETO-asiasanoja saa muokata ja niitä pitää muokata tai poistaa mikäli ne eivät ole aineistoon soveltuvia.

Korjauksia sovellusohjeeseen

1) Analyyttisten kirjausten osalta on korjattu RDA-sovellusohjeen esimerkkejä 245- ja 7xx-kentissä sekä Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen-ohjeessa. Esimerkit, jotka sisältävät fraasin "Sisältää (teos)", on muutettu muotoon "Sisältää (ekspressio)". Samalla esimerkkien perään on lisätty osakenttä ‡l ja siihen ekspression kieli. Tähän käytäntöön Kumeassa päädyttiin, koska haluttiin kertoa manifestaatioon sisältyvien aineistojen kieliversiot. Tieto kieliversiosta on aina ekspressioon liittyvä elementti, teokseen ei liity kielitieto. Päätökseen vaikutti muun muassa alla oleva esimerkkitapaus, jossa Aristoteleen Runousoppi sisältyy kuvailtavaan manifestaatioon ruotsinkielisenä:

ESIMERKKI

700 12 i Sisältää (ekspressio) : a Aristoteles, d 384 eaa.-322 eaa. t Runousoppi, l ruotsi.
RDA 6.2.2.5 Ennen vuotta 1501 luodut teokset, poikkeus: jos teos on alun perin kirjoitettu muinaiskreikaksi, niin ensisijaiseksi nimekkeeksi valitaan vakiintunut nimeke kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä

Keskustelu asiasta ja ohjeitten päivitystarpeesta jatkuu.

2) 246-kentän käytön ohjeistus on myös uusittu RDA-sovellusohjeessa metatietosanaston päivittämisen yhteydessä. Päivittyvästä taulukosta voit seurata muutosten edistymistä ja tehdä muokkauksia omassa paikallistietokannassa. Paikallistietokannoissa korjaukset ovat usein tarpeen sen estämiseksi etteivät Melindassa jo korjatut asiat valu takaisin yhteistietokantaan.

Katso tarkemmin tämän kirjeen kohta Metatietosanaston päivitystä.

Massakorjauksia

 • 020 ‡q kentän (ISBN-tunnus, tarkentava tieto) kansityyppien muuttaminen massakorjauksin on aloitettu. Nidotut muutetaan pehmeäkantisiksi ja sidotut kovakantisiksi samoin muutetaan vastaavat ruotsinkieliset termit. Työ on kesken, koska korjattavana on noin 2 miljoonaa tietuetta. Katso lisää kohdasta Metatietosanaston päivitystä.
 • Tiettyjä 246 ‡i -kentän (Muut nimekkeet) arvoja on korvattu sopivilla indikaattorilla. Näistä löydät tiedot Metatietosanastosta poistetut fraasit-nimisestä taulukosta. Katso lisää kohdasta Metatietosanaston päivitystä.
 • 505-kenttien (Huomautus sisällön rakenteesta) erottimet on muutettu puolipisteestä kahdeksi katkoviivaksi ( " ; " => " -- "). Myös muissa MARC 21 -kentissä on tehty välimerkki- ja oikeinkirjoituskorjauksia. 
 • 518-kenttien (Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta) ‡a-osakenttiä (Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta) on jaettu osakentiksi ‡o (Lisätieto), ‡d (Tapahtuman aika) ja ‡p (Tapahtuman paikka).
 • 650-kenttien YSO-asiasanoja on siirretty 655-kenttiin SLM-termeiksi elämäkertojen ja muistelmien osalta, mikäli tietyt reunaehdot ovat täyttyneet. Näin on toimittu esimerkiksi, jos tietueessa on ollut tähän muutokseen sopiva ykl-luokka 084-kentässä.
 • Melindassa tekijähaku Disney, Walt tuotti 7 013 osumaa. Nämä korjattiin siten, että 100 ‡a ja/tai 700 ‡a -kentistä poistettiin Disney, Walt-kirjaukset, 245-kenttiin muutettiin ensimmäinen indikaattori nollaksi (mikäli 100 ‡a-kenttä poistettiin) ja lisättiin 500 ## ‡a -kenttään fraasi "Walt Disney -tuotantoa". Korjaukset toteutettiin aineistoista, joiden julkaisuvuosi oli 1940 tai tuoreempi. Perusteluna tehdyille korjauksille oli, että vuodesta 1940 lähtien toimija, jolla on näihin aineistoihin jokin suhde, on Walt Disney Company, ei enää henkilö nimeltä Walt Disney.

Metatietosanaston päivitystä

ISBD-kuvailusääntöjen mukaiset termit on poistettu Metatietosanastosta. Perusteluna ISBD-termien poistolle on se, että Metatietosanaston on tarkoitus tukea Melinda-kuvailua ja vain RDA-kuvailu on mahdollista Melindassa.

1. Kentässä 020 q käytettävät kansityyppiä kuvaavat termit

Osakentän 020 q siivous Melindassa aloitettu. Paikalliskannoissa voi aloittaa massakorjaukset alla olevan taulukon mukaisesti:

Ylläolevia termejä ei ole poistettu Metatietosanastosta, koska niitä voi käyttää MARC 21-formaatin kentässä 563 (Huomautus sidoksesta).

2. Kenttien 246 ja 7xx i osakenttien sisältövaihtoehdot 

Tästä taulukosta löydät Metatietosanastosta poistetut fraasit sekä tiedon siitä onko ne poistettu Alephin sisältövaihtoehdoista (toiminto Ctrl + F8) tai korjattu Melindassa ja mitä niille tulisi tehdä paikallistietokannoissa. Jos Metatietosanastosta poistettuja ja Melindassa korjattuja fraaseja ei korjata paikalliskannoissa, ne näkyvät helposti väärin Finnassa ja valuvat kenties takaisin Melindaan.

3. Metatietosanaston päivittäminen poikii myös fraasien käytön muutoksia eri MARC 21-kentissä:

Kentässä 588 on käytetty fraasia "Osan numero irtopäällyksestä", joten nämä tiedot korjattiin Melindassa 246-kenttiin. Kun kyseessä on moniosainen monografia, nimeketiedot otetaan nimiösivulta ja jos osan numerointi on ilmaistu jossain muualla julkaisussa, merkitään tämä tieto kenttään 246. Katso lisää kohdasta Alephin valmiit sisältövaihtoehdot.


Miten ilmoitan kuvailuvirheistä ja niiden korjauksista melinda-cat-postituslistalla? 

Täältä löydät ohjeen.

Sähköpostilistat ja palveluosoitteet - mihin otan yhteyttä? 

Katso Melinda-wikin Yhteystiedot.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Löydät alustavat tiedot syksyn 2023 tapahtumat  Tapahtumat ja koulutukset 2023 -sivulta.

Talonmiehen tuokiot:

 • Talonmiehen tuokio (39) to 30.11.2023 klo 13-14:30

Talonmies-Extrat:

 • Talonmies-Extra (13): Videotallenteiden kuvailu to 2.11.2023 klo 13-15

Talonmiehen kirjeet

Seuraava Talonmiehen kirje ilmestyy vuoden 2023 lopulla.

Värikästä syksyä (Melinda-)kuvailijoille!

 • No labels