Melindan suositeltava kuvailutaso on nk. kansallinen kuvailutaso (MARC 21 -koodi 000/17 arvo 4 = välitaso). Sen mukaan tietueeseen merkitään RDA-kuvailuohjeiden ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit. Nämä elementit on listattu Kansalliseen RDA-sovellusohjeeseen. MARC 21 -sovellusohjeeseen elementit on merkitty kunkin kentän kohdalle. Vuoden 2017 aikana Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä käy läpi suomalaiset linjaukset tarkoituksena keventää elementtien määrää ja toistoja.

Melindassa on myös muuntasoisia tietueita. Kansallisbibliografia on määritellyt oman tasonsa, jossa on mukana enemmän elementtejä kuin Melinda-tasolla. Kannattaa huomata, että tämän tason koodi on tyhjämerkki - tyhjältä näyttävä kohta on itse asiassa korkein taso eikä sitä pidä mennä tietueesta muuttamaan. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa käytetään tasoa 3 (= vähimmäistasoa niukempi). Ennakkotietueet ovat tasoa 8. Muitakin koodeja voi käyttää tarvittaessa ja täydentää myöhemmin.

Yleisohje koodien käsittelyssä on, että kansallisbibliografian tietueen täydellistä tasoa ei muuteta. Jos täydennetään matalatasoista tai ennakkotietuetta (myös Fennican tietuetta) kirjastotasolle, koodi muutetaan arvoksi 4.

Kuvailutasoista ei RDA-ohjeissa enää varsinaisesti puhuta, vaan termit ja soveltaminen ovat MARC 21 -formaatin mukaisia.


Tasokoodit 000/17

 • # - Täydellinen taso
  Kansallisbibliografian taso. Täydellinen MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.
  • Fennica-tietueen taso. Tätä koodia ei saa muuttaa Melindassa. Muut kirjastot eivät voi käyttää tätä koodia.
 • 1 - Täydellinen taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikki olemassa oleva luettelointitieto muunnetaan.
  • Melindassa ei aktiivisessa käytössä. Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 2 - Täydellistä tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikkea olemassa olevaa luettelointitietoa ei muunneta. Auktoriteettitiedot eivät ehkä ole ajan tasalla.
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, jotka on tuotettu kuvailtavan kohteen toisesta ilmiasusta tai sen metatiedoista.
  • Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 3 - Vähimmäistasoa niukempi
  Lyhyt tietue, joka ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
  • Käytössä mm. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa. Täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 4 - Välitaso
  • Melindan suositeltu kuvailutaso
 • 5 - Osittainen (alustava) taso
  Tietue, jota luetteloiva organisaatio ei pidä lopullisena (esim. auktoriteettitiedot eivät ole vahvistettuja muotoja tai tietue ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia).
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, joissa ei vielä ole sisällönkuvailua. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 7 - Vähimmäistaso
  Tietue, joka täyttää vähimmäistason vaatimukset ja jota luetteloiva organisaatio pitää lopullisena. Auktoriteetit ovat vahvistettuja.
  •  Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 8 - Ennakkotieto
  • Käytössä Melindassa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • u - Tuntematon
  Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • z - Soveltumaton
  Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.
  • Käytetty joissain vanhoissa Fennica-tietueissa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.

 • No labels