Liittymismallit ja -prosessi

Liittymismallit

Melindaan liittymiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Eri mallit eroavat toisistaan liittymisprosessin keston ja vaadittavan työmäärän sekä toisaalta potentiaalisten hyötyjen osalta. Alla on yhteenveto malleista eroineen.

LiittymismalliKevytPikku räätäliIso räätäli (perinteinen)
Kuvaus

Mukaan uusilla aineistoilla:
paikalliskannan aineistoa ei siirretä liittymisen yhteydessä Melindaan

Mukaan rajatulla aineistolla:
paikalliskannasta siirretään vain osakohteetonta aineistoa tai helposti rajattavia kokoelmia liittymisen yhteydessä Melindaan

Mukaan laajalla aineistolla:
paikalliskannasta siirretään myös osakohteellista aineistoa (lähes koko tietokanta) liittymisen yhteydessä Melindaan

Optio: mallista toiseen siirtyminen myöhemmin

Nuoli vasemmalta oikealle

Hyödyt
 • nopeasti mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön
 • uudet aineistot
 • Melindasta haku, muokkaus ja päivitys takaisin Melindaan
 • mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön melko nopeasti
 • uudet aineistot ja jokin osa tietokannasta kuten maakuntakokoelma näkyviin metatietovarannon kautta
 • Melindasta haku, muokkaus ja Melindaan lisättyjen tietueiden päivitys Melindaan ja replikointi.
 • täysin mukaan Melinda-kuvailuyhteisöön
 • oma tietokanta tulee siivottua (laatu)
 • kirjaston aineistot mukaan metatietovarantoon
  • kansallinen näkyvyys
 • replikoinnin täysi hyödyntäminen
Haitat
 • replikoinnin hyödyntäminen rajallista
 • oman tietokannan siivous liittymisen yhteydessä jää pois (laatu)
 • kirjaston vanhat aineistot eivät rikasta metatietovarantoa
 • replikoinnin hyödyntäminen rajallista
 • suuri osa omasta tietokannasta voi jäädä siivoamatta (laatu)
 • kirjaston aineistot eivät kasvata laajasti metatietovarantoa
  • kansallinen näkyvyys rajallinen
 • oman tietokannan siivoaminen vie resursseja
  • Kansalliskirjaston työkalut kuten massakorjaimet auttavat
 • isojen aineistojen siirto Melindaan vie aikansa

Liittymisprosessi

Liittymisprosessia voidaan siis haluttaessa keventää jättämällä aineistonsiirtovaihe pois. Näin toimittaessa kirjasto tallentaa Melindaan vain uudet aineistonsa tietystä ajanhetkestä lähtien.
Alla liittymisprosessin vaiheita kuvaava kaavio, jossa on korostettu punaisella kevyimmässä mallissa pois jäävät työvaiheet. 

 • No labels