Alephissa on mahdollista suorittaa hakuja myös muista tietokannoista kuin Melindasta.

Haut yksittäisistä tietokannoista

Yksittäisestä muusta tietokannasta pääsee Aleph-klientissä hakemaan Search -tilan välilehdillä 1. Advanced Search ja 3. Multi-field Search valitsemalla Base -vetovalikosta haluamansa tietokannan. Hakuvaihtoehtoja on muissa kannoissa tarjolla hieman suppeammin kuin Melindassa.

Yhtäaikainen haku monesta kannasta

Yhtäaikaisen haun useasta tietokannasta (Melinda mukaanluettuna) pääsee Aleph-klientissä tekemään Search -tilan välilehdeltä 2. Multi-base CCL Search. Tällä välilehdellä raksitaan tietokantavalikosta halutut kohteet, ja hakulause kirjoitetaan CCL Query -laatikkoon. Hakulauseissa voi käyttää boolen operaattoreita. Jos mitään hakukomentoa ei käytetä, hakutermillä tehdään yleinen sanahaku (WRD).
Esimerkkejä CCL-hakulauseista:

ISBN=951-0-06012-7
WAU=tolkien and WTI=taru
Multi-base CCL Search:in hakukomennot

Seuraavassa taulukosta löytyvät monikantahaussa käytössä olevat hakukomennot. Voyager-indekseissä on esimerkkitietokanta Vaari.

CCL-komento

Haku

Vastaava Voyager-indeksi

WRD

Sanahaku

GKEY

WAU

Tekijä (sanahaku)

100A

WTI

Nimeke (sanahaku)

245A

AUT

Tekijä (selaushaku)

100H

TIT

Nimeke (selaushaku)

TALL

WSU

Asiasana (sanahaku)

SKEY

ISSN

ISSN-tunnus

ISSN

ISBN

ISBN-tunnus*

ISBN

WYR

Vuosi

260C

SYS

Tietueen numero

(bib-id)

* Huomaa, että ISBN-haku vaatii useissa Voyager-kannoissa harmillisesti sen, että hakutermin väliviivat on syötetty ko. kantaan tallennettuja vastaavasti, jotta tietue löytyisi. Tämä ongelma saattaa olla korjattavissa paikallisia Z39.50 asetuksia säätämällä.

Etäkannasta haetun tietueen käsittely

Etäkannasta haettu tietue pitää kopioida Cataloguing-valikon Duplicate Record-kohdasta (pikanäppäin Ctrl-N). Sen jälkeen se on käsiteltävissä kuten normaali uusi tietue, ja saa Melindan tietuenumeron, kun se tallennetaan.

Seuraavan esimerkin kaltaisen etäpoiminnassa syntyneen SID-kentän saa mielellään poistaa tietueesta.

SID  $$aZ39 $$b TILDA $$c

Alephissa määritellyt muut tietokannat

Seuraavasta taulukosta löytyvät Alephissa tällä hetkellä hakuun käytettävissä olevat muut tietokannat. KANTA-sarakkeessa on tietokannasta Alephissa käytetty tunnus (ei välttämättä vastaa ko. kannan LOW-tagia).

Kannan nimi

KANTA

Suomalaiset tietokannat


ArscaARSCA

Helka

HELKA

Tilda

TILDA

Vaari

VAARI

Tria

TRIA

HelmetHELMET

Ulkomaiset tietokannat


Library of Congress

LOC

Libris

LIBRIS


Tietokantojen lisääminen Alephiin on yksinkertaista, joten otamme toiveita uusista tietokannoista vastaan mielellämme osoitteessa melinda-posti@helsinki.fi.

Muiden tietokantojen päivittäminen Aleph-klientin asetuksiin

Jotta palvelimella määritelty etäkanta saadaan käyttöön Aleph-klientissä, lisätään klientin asetustiedostoon C:\AL500\alephcom\tab\SearBase.dat lisätään kullekin halutulle kannalle seuraava rivi:

Kannan nimi         KANTA        EXT01 0

Kunkin kannan voi nimetä haluamallaan tavalla, mutta KANTA-sarakkeeseessa on käytettävä Alephin tunnistamaa tunnusta (kts. taulukko ylempänä.) EXT01 kertoo, että kyseessä on etäkanta, johon otetaan Z39.50-yhteys. Viimeisen sarakkeen 0 ei ole pakollinen, se on eräissä muissa Aleph-asennuksissa käytössä oleva parametri.

Kun klientti asetustiedoston päivityksen jälkeen käynnistetään uudelleen, lisätty kanta löytyy hakuvalikoista.

Huom. tarkista, että sarakkeet ovat asetustiedostossa oikealla paikallaan ja että niiden välissä on välilyöntejä, ei sarkaimia.

Jos kirjastossa on käytössä keskitetty ohjelmistojakelu, on syytä varmistaa, että halutut etäkannat lisätään myös keskitetysti jaettavaan Aleph-versioon. Muussa tapauksessa muutokset voivat kadota päivitysten yhteydessä.

 • No labels