Alephissa voi käyttää erikoismerkkejä *Cataloging > Activate Keyboard* (*Ctrl-K*) -toiminnolla avattavan virtuaalinäppäimistön lisäksi Unicode-moodissa.

Unicode-moodiin siirrytään *Edit Text* > *Enter Unicode Values* (oletuspikanäppäinkomento *F11*) -toiminnolla.

Unicode-moodissa voidaan tietueeseen syöttää mikä tahansa Unicode-merkki kirjoittamalla sen heksadesimaaliarvo. Esimerkiksi musiikin tekijänoikeusmerkin ℗ Unicode-heksadesimaaliarvo on 2117 ja tavaramerkkisymbolin ™ 2122.

Unicode-merkkikoodit löytyvät mm. sivulta http://www.unicode.org/charts/ .

Aleph ilmoittaa Unicode-moodissa olemisen ja kesken olevan Unicode-arvon alareunan tilarivillä. Pois Unicode-moodista pääsee valitsemalla  *Edit Text* > *Enter Unicode Values*- toiminnon uudelleen, tai vaihtoehtoisesti kirjoittamalla jotain heksadesimaaliarvoksi kelpaamatonta.


kts. myös:

  • No labels