Auktoriteettitietokannan avulla voidaan parantaa erilaisten aineistojen kuvailun laatua ja aineistoista tehtävän tiedonhaun tuloksia. Auktorisoidut nimimuodot toisaalta sitovat yhteen erilaiset nimimuodot (esim. saman nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusasut) ja toisaalta auttavat erottelemaan toisistaan samannimiset henkilöt tai saman käsitteen eri merkitykset (esim. johtaminen yrityksessä, musiikissa ja sähkötekniikassa).

Ensisijaisesti kirjastojen käyttöön tarkoitetun auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta.

Lisätietietoa käytöstä:

Tietokanta kattaa tällä hetkellä YSO/ALLFO-ontologian, Metatietosanaston, kansallisbibliografian suomenkieliset henkilö- ja yhteisönimet, teosauktoriteetit sekä SEKO-sanaston.

  • No labels