Satakirjastojen aineistonsiirto Melinda-tietokantaan on valmistunut. SATA-tietokannasta tuotiin kaikkiaan 1 193 481 tietuetta, joista osakohteettomia ja emotietueita oli yhteensä 348 730 kappaletta, osakohteita 844 751. Tuoduista tietueista 54 % (643 346) löysi vastineensa Melindassa ennestään olevista tietueista, uusien osuus oli 46 % (550 135).

Aineistonsiirrossa pudonneet 020-kentät on palautettu tietueille ja 020-kentän puuttumisen vuoksi syntyneet tuplatietueet poistettu. Myös 040-kentän tuplatoistumat on hankalimpia tapauksia lukuun ottamatta poistettu.

Satakirjastojen yhteystiedot ovat Melinda-wikin sivulla Sähköpostilistat ja palvelupostit -sivulla Melindan tietokantojen yhteystiedot

Satakirjastoissa aloitetaan kuvailutyö Melindaan elokuussa.

Tervetuloa mukaan Melinda-yhteisöön, Satakirjastojen kuvailijat!