eMelinda-kehitysohjelmaan liittyvän FinELib- ja avoimet metatiedot Melindaan -kyselyn tuloksista on julkaistu raportti Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa. Kyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019040210764

Kyselyyn vastasi yli kaksi kolmannesta Melinda-kirjastoista, kiitos kaikille vastanneille! Vastaukset selvensivät, miten lisensoiduissa ja Open Access e-kirjatietokannoissa olevaa metatietoa käytetään kirjastoissa.