Entiteetit > Teos > teoksen hakutieto

Teoksen hakutieto

(error)  Varoitukset - ohjeessa ei huomioitu/puuttuu

 • uuden kuvailun vaatimat muutokset
 • diakronisia teoksia
 • Entiteetin alatyypin tarkempia ohjeita (kartografinen teos, koreografinen teos, juridinen teos, liikkuvan kuvan teos, musiikkiteos, objektiteos, virallinen tiedonanto, valokuvateos, uskonnollinen teos, stillkuvateos, tekstiteos, puheteos)
 • Isojen kirjainten käyttö
 • Numeroin tai sanoin ilmaistut luvut
 • Diakriitit
 • Artikkelit
 • Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen
 • Lyhenteet

Teoksen nimeke

Merkitse teoksen ensisijainen nimeke, ks ohje → (info) Teksti ja vertailutaulukko alasivulla

Käytä hylättyjä nimekkeen muotoja varianttihakutietojen pohjana, jos niistä on hyötyä aineiston löytämiseen ja identifiointiin

Esimerkki
100 ...
400 ...

Ensisijaiseen nimekkeeseen tehtävät muutokset

Teoksen hakutietojen perustan esitystapaan eli ensisijaiseen nimekkeeseen tehtävät muokkaukset.

Artikkeli nimekkeen alussa

Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista

Esimerkki
130 3# $a La Môme (elokuva : 2007)
EI: Môme (elokuva : 2007)

Jos teoksen nimekkeen alussa olevaa artikkelia ei voi ohittaa indeksissä, niin artikkelia ei merkitä

Esimerkki
100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew
EI: Shakespeare, William, $d 1564-1616. The Taming of the shrew

Artikkelin sisältävä vaihtoehto annetaan kuitenkin huomautuksena.

Esimerkki. (error) Huomautustapa vielä mietinnässä:
400 1# $a Shakespeare, William, 1564-1616. $t The Taming of the shrew $7 <jotain, mitä(question)>
VAI
670 ## $a The Taming of the shrew
VAI JOTAIN MUUTA...


Merkitseminen bibliografiseen tietueeseen

Bib-tietueessa: 100+240, 600, 700, (800)
100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616.
240 14 $a The Taming of the shrew
600 17 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew. $2 teka
700 1x $i ...: $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew.

Nimekkeen sisältää lyhenteen, lyhennesanan tai alkukirjaimet

Luhenteissä, lyhennesanoissa ja alkukirjaimissa käytetyt välimerkit merkitään kuten aineistossa. Välimerkkejä ei lisätä tai poisteta.

Esimerkki
<...>

Teoksen hakutiedon lisäelementit ja -määritteet

Teoksen kategoria

RDAToolkit: Entiteetit > Teos > teoksen kategoria

Käytetään Metatietosanaston termiä teoksen muoto -listalta, katso http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m991
Merkitään

 • termi
 • sanasto: slm/fin
 • IRI-tunniste

Esimerkki
380 ## $a romaani $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2049

Jos teoksen muoto -listalta ei löydy sopivaa termiä, niin merkitään termi ilman sanastoa tai IRIä.
Huom. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, niin käytetystä termistä tehdään termiehdotus Metatietosanastoon https://finto.fi/mts/fi/feedback

Esimerkki
tietokirjallisuus


Teoksen ajankohta

RDAToolkit: Entiteetit > Teos > teoksen ajankohta

(info) vertailutaulukko alasivulla

(info) Katso myös teokseen liittyvä ajanjakso

Teoksen ajankohdaksi merkitään varhaisin teokseen liittyvä ajanjakso. Jos luomisaikaa ei tiedetä, niin ajankohdaksi merkitään varhaisin teoksen sisältämän manifestaation ajankohta. Aika merkitään gregoriaanisen kalenterin mukaan.  (warning)  eaa. - jaa. ohje puuttuu

Ajankohta merkitään vuoden tarkkuudella. 

Poikkeus. Valtiosopimuksen ajankohta

 • merkitään muodossa päivä, kuukausi ja vuosi (error)
 • jos teos aggregoi valtiosopimusten ekspressioita, niin merkitään varhaisin ja viimeisin ajankohta


Esimerkki
046 ## $k 1972 $2 edtf
Claes Anderssonin kirja Bakom bilderna julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1972

046 ## $k $l $2 edtf
Esimerkki - vuosiväli

046 ## $k -037X $2 edtf   (warning)  TARKISTETTAVA
Platonin Valtion luomisajaksi on arvioitu 370-luku eaa.

046 ## $k $2 edtf
Esimerkki - valtiosopimusMusiikkiteoksen numerointi - PUUTTUU


Teoksen alkuperään liittyvä paikkaa

Entiteetit > Teos > teoksen alkuperään liittyvä paikka

Teoksen alkuperään liittyvä paikka merkitään käyttäen YSO-paikat-sanastoa.

Esimerkki. Teos on ilmestynyt yhtenä yksikkönä (monografia)
370 ## $g Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

Esimerkki. Teos on sarja-aineisto
370 ## $g Turku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94447

(error)  Tarpeellisuus kaikille aineistotyypeille?
(error)  Turku vai Turku, Suomi? jälkimmäinen ei ole YSO-paikat mukainen termi...Muu teoksen erottava ominaispiirre - PUUTTUU


Toimijan auktorisoitu hakutieto

Teoksen päävastuullisen tekijän auktorisoitu hakutieto merkitään.

Esimerkki
100 1# $a Andersson, Claes, $d 1937-2019. $t Bakom bilderna $0 (FIN13)000015182
500 1# $w r $i Kirjoittaja: $a Andersson, Claes, $d 1937-2019 $0 (FIN11)000040457

Esimerkki
110 2# $a Jyväskylän yliopiston kirjasto. $t Vuosikertomus $0 (FI-ASTERI-W)xxx
510 2# $w r $i Kirjoittaja: $a Jyväskylän yliopiston kirjasto. $0 (FI-ASTERI-N)000001518


Edustavan ekspression elementit


Edustavan ekspression kuvasuhde - PUUTTUU


Edustavan ekspression värisisältö - PUUTTUU


Edustavan ekspression sisältötyyppi - PUUTTUU


Edustavan ekspression tallennusajankohta - PUUTTUU


Edustavan ekspression ajankohta - PUUTTUU


Edustavan ekspression kohderyhmä - PUUTTUU


Edustavan ekspression sävellaji - PUUTTUU


Edustavan ekspression kieli

Entiteetit > Teos > edustavan ekspression kieli

Edustavan ekspression kieli merkitään

Esimerkki
387 ## $h swe
Claes Anderssonin kirja Bakom bilderna


Edustavan ekspression koreografisen sisällön esityskokoonpano - PUUTTUU


Edustavan ekspression musiikin esityskokoonpano - PUUTTUU


Edustavan ekspression tallennuspaikka - PUUTTUU


Edustavan ekspression kartografisen sisällön projektio - PUUTTUU


Edustavan ekspression mittakaava - PUUTTUU


Edustavan ekspression kirjoitusjärjestelmä - PUUTTUU


Edustavan ekspression äänisisältö - PUUTTUU


Diakroniset teokset -  PUUTTUU


Teos: ilmestymistiheys

Manifestaatio: tallennetyyppi

Manifestaatioelementit

Manifestaatio: manifestaation tekijä (toimija) - PUUTTUU


Manifestaatio: jakelija (toimija) - PUUTTUU


Manifestaatio: valmistaja (toimija) - PUUTTUU


Manifestaatio: julkaisemattoman manifestaation tuottaja (toimija) - PUUTTUU


Manifestaatio: kustantaja (toimija) - PUUTTUU


Manifestaatio: manifestaation paikka - PUUTTUU


Manifestaatio: jakelupaikka - PUUTTUU


Manifestaatio: valmistuspaikka - PUUTTUU


Manifestaatio: tuotantopaikka - PUUTTUU


Manifestaatio: kustannuspaikka - PUUTTUUVertailutaulukko

Selitykset
tekstiä, jolla ei ole väliä
teksti, joka otettu huomioon ohjeistuksessa
ongelma tekstissä/SL:ssä
KESKEN/tekstiä ei ole vielä lisätty ohjeeseen
tähän pitää palata...

access point for work


teoksen hakutietoDefinition and Scope

A nomen that is an appellation of work in natural language that is taken from a vocabulary encoding scheme or is constructed using a string encoding scheme.


Määritelmä ja soveltamisala

Nomen, joka on luonnollisella kielellä oleva teoksen nimitys, joka on otettu sanaston merkintäjärjestelmästä tai on muodostettu käyttämällä merkkijonon merkintäjärjestelmää.Prerecording

An access point may be categorized as:

An access point not chosen as an authorized access point may be recorded as a variant access point.

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work elements.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

Hakutieto voidaan kategorisoida seuraavasti:

Hakutieto, jota ei ole valittu auktorisoiduksi hakutiedoksi, voidaan merkitä varianttihakutiedoksi.


... varianttihakutieto

Recording

Record this element as a value of Nomen: nomen string or as an instance of a Nomen.

For a variation in a value of this element that is associated with a work that is a unit, issue, or iteration of a diachronic work, see Guidance: Resource description. Describing a work. Describing a diachronic work.


Merkitseminen

Merkitään tämän elementin arvo elementin Nomen: nomenin merkkijono arvona tai entiteetin Nomen tapauksena.

Diakronisen teoksen osaan, numeroon tai iteraatioon liittyvän elementin arvon vaihtelut, katso Ohjeistus: Aineiston kuvailu. Teoksen kuvailu. Diakronisen teoksen kuvailu.

SL

Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

Diakroninen...

Recording an unstructured description

This recording method is not applicable to this element.


Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen

Tämä merkitsemistapa ei ole sovellettavissa tähän elementtiin.Recording a structured description


Rakenteistetun kuvailun merkitseminenVAIHTOEHTO

Use a vocabulary encoding scheme as a source of information.

Record the form found in the vocabulary encoding scheme. Do not amend the values or punctuation.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option by using an access point established in the LC/NACO Authority file. If no authorized form has been established in the LC/NACO Authority file, apply the option by (1) establishing a value of Work: access point for work as the authorized form in the LC/NACO Name Authority file, and/or (2) Recording a value of Work: access point for work on a bibliographic record.

VAIHTOEHTO

Käytetään sanaston merkintäjärjestelmää tiedonlähteenä.

Merkitään muoto, joka löytyy sanaston merkintäjärjestelmästä. Arvoja tai välimerkitystä ei muuteta

SL

Noudatetaan vaihtoehtoa, jos hakutieto on poimittavissa teosauktoriteettitietokannasta.


VAIHTOEHTO

Construct an access point by applying a string encoding scheme to the values of one or more other elements.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Muodostetaan hakutieto soveltaen merkkijonon merkintäjärjestelmää yhden tai useamman elementin arvoihin.

SL

Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta.


For general guidance on structured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording a structured description.Rakenteistettujen kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistetun kuvailun merkitseminen.
Base access points for work


Teoksen hakutietojen perustaVAIHTOEHTO

Use a value of Work: title of work to form a base access point.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option. For partial compilations of single forms by one agent or partial compilations of multiple forms by one agent published after 1500, use the title of manifestation as Work: title of work.

LC/PCC practice: For manuscripts, apply the option. If the manuscript has a title for the work that is different from the title of the physical manifestation or the work has a creator, separate authorized access points are needed. If the manuscript does not have an identifiable title, create an access point based on the Manifestation: access point for manifestation.

LC/PCC practice: For manuscripts, when the authorized access point for manifestation is the same as the authorized access point for work, establish a separate metadata description for the authorized access point for work only if it is necessary to catalog the resource in hand. (For example, when illuminations from a physical manuscript are published separately, the authorized access point for the work they illuminate is generally not needed.)

LC/PCC practice: For manuscripts, when constructing an authorized access point for extracts of the work, only use Selections in Work: authorized access point for work when the preferred title of work and the name of the physical manuscript are the same.

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Teos: teoksen nimeke arvoa hakutiedon perustan muodostamiseen.

SL

Noudatetaan vaihtoehtoa.


VAIHTOEHTO

Use a value of Manifestation: access point for manifestation of a manifestation that embodies a work to form a base access point.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if there is no title of work established.

VAIHTOEHTO

Käytetään elementin Manifestaatio: manifestaation hakutieto arvoa teoksen sisältävälle manifestaatiolle hakutiedon perustan muodostamiseen.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


Format of base access points for work


Teoksen hakutietojen perustan esitystapaVAIHTOEHTO

Record a title in direct order with no amendments.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään arvonimi suorassa sanajärjestyksessä ilman muutoksia.


Korjauspyyntö 2024-05-17

arvonimi → nimeke

EHTO

A value of a title includes separate words, phrases, or other components.


EHTO

Nimekkeen arvo sisältää erillisiä sanoja, fraaseja tai muita osioita.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a value that rotates one or more words, phrases, or other components of a title to the front, followed by some or all of the remainder of the title.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, jossa nimekkeeseen sisältyvän yhden tai useamman sanan, fraasin tai muun osion keskinäistä järjestystä kierrätetään.


(question)  esimerkki?

EHTO

A value of a title includes an initial article.


EHTO

Nimekkeen arvo sisältää artikkelin nimekkeen alussa.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a value that includes an initial article.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option only if the work begins with a proper noun that includes an initial article, for example, Los Angeles times, La Vigne family newsletter.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, joka alkaa artikkelilla.

SL

Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).

MUUTOSEHDOTUS 2024-05-17:

Noudatetaan vaihtoehtoa anonyymeihin teoksiin

130 3# $a La Môme (elokuva : 2007)
EI: Môme (elokuva : 2007)

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a value that omits an initial article.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo ilman alussa olevaa artikkelia.

SL

Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois silloin, kun sen ohittaminen indeksissä ei ole mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).

MUUTOSEHDOTUS 2024-05-17:

Noudatetaan vaihtoehtoa ei-anonyymeihin teoksiin. 

MARC21-formaatti

 • auktoriteettitietueessa annetaan huomautus artikkelin sisältävästä nimesta
 • bibliografisissa tietueissa käytetään ohitusindikaattoria kentässä 240

100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew
EI: Shakespeare, William, 1564-1616. The Taming of the shrew

Huomautusvaihtoehdot vielä mietinnässä (!), esimerkiksi
400 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t The Taming of the shrew $7 <mitä?>
TAI
670 ## $a The Taming of the shrew

Bib-tietueessa: 100+240, 600, 700, (800)
100 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616.
240 14 $a The Taming of the shrew
600 17 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew.
700 1x $i ...: $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Taming of the shrew.

EHTO

A value of a title includes an abbreviation, acronym, or initial.


EHTO

Nimekkeen arvo sisältää lyhenteen, lyhennesanan tai alkukirjaimet.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a value that omits punctuation that indicates abbreviation, such as full stops, from an abbreviation, acronym, or initial.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option. Record a value that reflects the punctuation used in the resource. Optionally, record a variant access point that applies the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, jossa lyhenne, lyhennesana tai alkukirjain on ilman lyhentämistä osoittavaa välimerkitystä, kuten pisteitä.

SL ehdotus 17.5.2024

SL. Ei noudateta vaihtoehtoa. Välimerkit merkitään kuten niitä käytetty aineistossa. Vaihtoehdon mukainen muoto voidaan merkitä varianitihakutietona.

Nämä kaksi eivät voi olla voimassa yhtä aikaa...

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record a value that adds punctuation that indicates abbreviation, such as full stops, to an abbreviation, acronym, or initial.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option. Record a value that reflects the punctuation used in the resource. Optionally, record a variant access point that applies the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään arvo, jossa lyhenne, lyhennesana tai alkukirjain sisältää lyhentämistä osoittavan välimerkityksen, kuten pisteet.

SL ehdotus 17.5.2024

SL. Ei noudateta vaihtoehtoa. Välimerkit merkitään kuten niitä käytetty aineistossa. Vaihtoehdon mukainen muoto voidaan merkitä varianitihakutietona.


Additional elements and designations in access points for work

Include values for other elements or designations in an access point if required:

 • to distinguish the access point from a value of an access point for another entity
 • to assist in the identification of the entity
 • to conform to a string encoding scheme

LC-PCC

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: access point for work: constructing access points

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: access point for work: additional elements and designations.

Lisäelementit ja -määritteet teoksen hakutiedoissa

Sisällytetään tarvittaessa toisten elementtien tai määritteiden arvoja hakutietoon:

 • hakutiedon erottamiseksi toisen entiteetin hakutiedon arvosta
 • entiteetin identifioinnin helpottamiseksi
 • merkkijonon merkintäjärjestelmän noudattamiseksi


VAIHTOEHTO

Include a value of Work: category of work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

LC practice: For archival moving image materials, it is strongly encouraged to include a value for category of work regardless of conflict.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: teoksen kategoriaarvo.


elokuvat: merkitse aina elkuvat (question) 

VAIHTOEHTO

Include a value of Work: date of work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: teoksen ajankohtaarvo.


elokuvat: merkitse aina teoksen ajankohta (question) 

VAIHTOEHTO

Include a value of Work: numeric designation of musical work or an element subtype.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: musiikkiteoksen numerointi arvo tai elementin alatyyppi.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: place of origin of work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: teoksen alkuperään liittyvä paikkaarvo.VAIHTOEHTO

Include a designation that is a distinguishing characteristic of a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: access point for work: additional elements and designations: distinguishing characteristics.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: other distinguishing characteristic of work.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään määrite, joka on teoksen erottava ominaispiirre.VAIHTOEHTO

Include a value of Agent: authorized access point for agent for an agent who is associated with a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

LC/PCC practice: Apply the option for the creator based on the first or earliest volume received of a multipart monograph. Do not change the value of the Agent: authorized access point for agent that is the basis of the Work: authorized access point for work when subsequent volumes indicate additional creators are involved. Record the additional creators, when considered important, with Work: note on work and/or Agent: authorized access point for agent.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Work: authorized access point for work: additional elements for creator of work.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Toimija: toimijan auktorisoitu hakutieto arvo teokseen liittyvälle toimijalle.Representative expression elements


Edustavan ekspression elementitVAIHTOEHTO

Include a value of an element of a representative expression of a work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option , except as indicated below. Additional representative expression elements will be evaluated for use at a later time.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen edustavan ekspression elementin arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: aspect ratio of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kuvasuhde arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: colour content of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression värisisältö arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: content type of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression sisältötyyppi arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: date of capture of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression tallennusajankohta arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: date of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression ajankohta arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: duration of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kestoarvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: intended audience of representative expression

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kohderyhmä arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: key of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if needed for differentiation or if the Work: preferred title of musical work is not distinctive.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression sävellaji arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: language of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kieli arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: medium of performance of choreographic content of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression koreografisen sisällön esityskokoonpano arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: medium of performance of musical content of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if needed for differentiation of if the Work: preferred title of musical work is not distinctive.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression musiikin esityskokoonpano arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: place of capture of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression tallennuspaikka arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: projection of cartographic content of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kartografisen sisällön projektio arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: scale of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression mittakaava arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: script of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression kirjoitusjärjestelmä arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of Work: sound content of representative expression.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: edustavan ekspression äänisisältö arvo.For general guidance on representative expressions, see Guidance: Representative expressions.


Edustavien ekspressioiden yleiset ohjeet, katso Ohjeistus: Edustavat ekspressiot.

EHTO

A work is a diachronic work.


EHTO

Teos on diakroninen teos.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Include a value of Work: frequency.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Sisällytetään elementin Teos: ilmestymistiheysarvo.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Include a value of Manifestation: carrier type of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: tallennetyyppi arvo.

SL

Ei noudateta vaihtoehtoa.


VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: creator agent of manifestation of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: manifestaation tekijä (toimija) rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: distributor agent of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: jakelija (toimija) rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: manufacturer agent of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: valmistaja (toimija) rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: producer agent of unpublished manifestation of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: julkaisemattoman manifestaation tuottaja (toimija) rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: publisher agent of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: kustantaja (toimija) rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: place of manifestation of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: manifestaation paikka rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: place of distribution of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: jakelupaikka rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: place of manufacture of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: valmistuspaikka rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: place of production of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: tuotantopaikka rakenteistetun kuvailun arvo.VAIHTOEHTO

Include a value of a structured description of Manifestation: place of publication of the manifestation that embodies the work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option in case of conflict or based on cataloger's judgment.

VAIHTOEHTO

Sisällytetään teoksen sisältävän manifestaation elementin Manifestaatio: kustannuspaikka rakenteistetun kuvailun arvo.Data provenance


Tietojen provenienssiVAIHTOEHTO

Record a vocabulary encoding scheme that is used as a source of information. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a source of metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option if specifically required by policy or the metadata system, as stated in the Metadata Guidance documentation.

VAIHTOEHTO

Merkitään sanaston merkintäjärjestelmä, jota käytetään tiedonlähteenä. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatietojen lähteen merkitseminen.VAIHTOEHTO

Record a string encoding scheme that is used to construct an access point. For general guidance, see Guidance: Data provenance. Recording a content standard used for metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Do not apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään merkkijonon merkintäjärjestelmä, jota käytetään hakutiedon muodostamiseen. Yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: TIetojen provenienssi. Metatiedoissa käytetyn sisältöstandardin merkitseminen.Recording an identifier

Record an identifier that is a stringified IRI for an instance of a Nomen.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.


Tunnisteen merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRIn muotoon merkitty tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.Recording an IRI

Record an IRI for an instance of a Nomen as a real-world object.

Do not record an IRI for the entity that is being described.

A nomen references the Nomen: nomen string that is the value of an appellation element.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.


IRIn merkitseminen

Merkitään entiteetin Nomen tapauksen IRI todellisen maailman objektina.

Kuvailtavana olevalle entiteetille ei merkitä IRIä.

Nomen viittaa elementtiin Nomen: nomenin merkkijono , joka on nimityselementin arvo.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.Related Elements

For broader elements, see

RDA Entity: access point for RDA entity

Work: appellation of work

For narrower elements, see

Work: authorized access point for work

Work: variant access point for work

For the inverse of this element, see Nomen: access point for work of.


Liittyvät elementit

Laajemmat elementit, katso

RDA-entiteetti: RDA-entiteetin hakutieto

Teos: teoksen nimitys

Suppeammat elementit, katso

Teos: teoksen auktorisoitu hakutieto

Teos: teoksen varianttihakutieto

Käänteiselementti, katso Nomen: hakutieto teokselle.
 • No labels