Entities > Teos > teoksen ajankohta

date of work


teoksen ajankohtaDefinition and Scope

A timespan that is the earliest associated with a work.


Määritelmä ja soveltamisala

Varhaisin teokseen liittyvä ajanjakso.Prerecording

LC-PCC

LC/PCC Core when needed to identify a treaty.

LC/PCC Core when needed to differentiate a work from another work with the same title or from the name of an agent.

LC practice: For moving image materials, the cataloger is strongly encouraged to record the date of the work. If the date of manifestation is not known, research is often required.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Works.

LC/PCC practice: See the Metadata Guidance documentation: Series/subseries: Work: date of work.

Huomioitavaa ennen merkitsemistä

SL

Pakollinen suppealla tasolla elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa (ensi-iltavuosi) ja laajalla tasolla musiikkiaineistossa.


EHTO

No specific date can be identified as the date the work was created.


EHTO

Teoksen luomisajankohdaksi ei voida määrittää tiettyä ajankohtaa.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Treat the date of the earliest known manifestation embodying the work as a date of work.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Varhaisimman tunnetun, teoksen sisältävän manifestaation ajankohtaa pidetään teoksen ajankohtana.Recording

Record this element as a value of Timespan: appellation of timespan or as an IRI.


Merkitseminen

Merkitään tämä elementti arvona elementille Ajanjakso: ajanjakson nimitys tai IRInä.

SL

Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.


VAIHTOEHTO

Record a date in a calendar that is preferred by an agent who creates the metadata.

LC-PCC

LC/PCC practice: Record dates in terms of the Gregorian calendar.

VAIHTOEHTO

Merkitään ajankohta metatiedon tuottavan toimijan valitseman kalenterin mukaan.For general guidance on recording dates in the Gregorian or Julian calendar, see Timespan: Dates in the Gregorian or Julian calendar.
Gregoriaanisen tai juliaanisen kalenterin mukaisten ajankohtien merkitsemisen yleinen ohjeistus, katso Ajanjakso: Ajankohdat gregoriaanisessa tai juliaanisessa kalenterissa.
eaa. - jaa. ohje puuttuu

VAIHTOEHTO

Record only the year of a date.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

VAIHTOEHTO

Merkitään vain ajankohdan vuosi.Treaties


ValtiosopimuksetEHTO

A work is a treaty.


EHTO

Teos on valtiosopimus.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record the day, month, and year of a date.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option. Record the date in the form [year] [month] [day].

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään ajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi.


SL muutospyyntö 2024-05-17

Yleisesti on suosittu ISO:n mukaista päivämäärää (vuosi-kuukausi-päivä), jos se vain on ollut mahdollista. Tässä kuitenkin päivä-kuukausi-vuosi (vrt. LC-PCC: Apply the option. Record the date in the form [year] [month] [day].)

Välimerkit?

EHTO

A work is planned to aggregate expressions of treaties.


EHTO

Teoksen on suunniteltu aggregoivan valtiosopimusten ekspressioita.EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Record the date or inclusive dates of the treaties using the dates for the earliest and latest treaties.

LC-PCC

LC/PCC practice: Apply the option.

EHDOLLINEN VAIHTOEHTO

Merkitään valtiosopimusten ajankohta tai aikaväli käyttämällä varhaisimpien ja viimeisimpien valtiosopimusten ajankohtia.Recording an unstructured description

Record an unstructured description for a related timespan as a value of Timespan: name of timespan.

For general guidance on unstructured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording an unstructured description.


Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen

Merkitään liittyvän ajanjakson rakenteistamaton kuvailu arvona elementille Ajanjakso: ajanjakson nimi.

Rakenteistamattomien kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistamattoman kuvailun merkitseminen.Recording a structured description

Record a structured description for a related timespan as a value of Timespan: access point for timespan.

For general guidance on structured descriptions, see Guidance: Recording methods. Recording a structured description.


Rakenteistetun kuvailun merkitseminen

Merkitään liittyvän ajanjakson rakenteistettu kuvailu arvona elementille Ajanjakso: ajanjakson hakutieto.

Rakenteistettujen kuvailujen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Rakenteistetun kuvailun merkitseminen.

SL


  • Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tasoa 1, esim. VVVV-KK-PP.
sama kuin edtf?

Recording an identifier

Record an identifier for a related timespan as a value of Timespan: identifier for timespan.

For general guidance on identifiers, see Guidance: Recording methods. Recording an identifier.


Tunnisteen merkitseminen

Merkitään liittyvän ajanjakson tunniste arvona elementille Ajanjakso: ajanjakson tunniste.

Tunnisteiden yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. Tunnisteen merkitseminen.Recording an IRI

Record an IRI for a related timespan as a real-world object.

For general guidance on IRIs, see Guidance: Recording methods. Recording an IRI.


IRIn merkitseminen

Merkitään liittyvän ajanjakson IRI todellisen maailman objektina.

IRIen yleinen ohjeistus, katso Ohjeistus: Merkitsemistavat. IRIn merkitseminen.View in Context Example

Work

has creator agent of work Christo, 1935–
has creator agent of work Jeanne-Claude
has preferred title of work The gates
has date of work 1979
has category of work Installation
has identifier for work 176321549
has place of origin of work New York, New York
has related work of work Christo, 1935– . The thousand gates (Drawing)Kontekstiesimerkki

Teos

teoksen tekijä (toimija) Christo, 1935–
teoksen tekijä (toimija) Jeanne-Claude
teoksen ensisijainen nimeke The gates
teoksen ajankohta 1979
teoksen kategoria Installation
teoksen tunniste 176321549
teoksen alkuperään liittyvä paikka New York, New York
teokseen liittyvä teos Christo, 1935– . The thousand gates (Drawing)Related Elements

For broader elements, see Work: related timespan of work.

For narrower elements, see

Work: date of capture of representative expression

Work: year degree granted

For the inverse of this element, see Timespan: date of work of.


Liittyvät elementit

Laajemmat elementit, katso Teos: teokseen liittyvä ajanjakso.

Suppeammat elementit, katso

Teos: edustavan ekspression tallennusajankohta

Teos: oppiarvon myöntämisvuosi

Käänteiselementti, katso Ajanjakso: ajankohta teokselle.
  • No labels