Eteneminen

Kusti ja Kuvailusääntöpalvelu työstää linjauksia

Vanhat linjaukset vihreällä

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Abbreviation and symbols:

 • General guidelines:
  • kohta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa oman lyhenneoppaan käytöstä.
 • Transcribed elements:
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa symbolin tai muun merkin korvaamisesta symbolin tai muun merkin kuvauksella silloin, kun symbolia tai muuta merkkiä ei pystytä jäljentämään.
   • Suomalaisia esimerkkejä:
    • Esim. 1: Jos symboli ei ole olennainen osa nimekettä, älä jäljennä sitä. Jätä symboli pois ja selitä sen poisto huomautus-kentässä, jos se on tarpeen.
     • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a "W" today! Tomorrow?
      • Varianttinimeke: 246 10 $a Women today! Tomorrow?
      • Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä naiselle on merkitty "W" symboli.
      • Nimiösivulla naissukupuolta tarkoittava symboli on ”W”- kirjaimen alapuolella, mutta esipuheesta käy ilmi, että symbolia ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä. Esipuheessa täydellinen nimeke.
     • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a Homo aboensis
      • Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä homo-sanan ympärillä aaltoviivat [~].
    • Esim. 2: Käytä merkistössä olevia kirjaimia, numeroita yms., kun se on mahdollista eikä asian ymmärrettävyys kärsi.
     • Tiedonlähteessä: When I was your age
      • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a When I was your age STOP.
      • Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä "STOP" on merkitty STOP-merkillä.
    • Esim. 3: Korvataan käytetty symboli kuvailun kohteen kielellä tai epävarmoissa tapauksissa kuvailevan yhteisön kielellä. Huomautuksessa kuvaillaan korvattu symboli sanallisesti. Käytetään varianttinimekkeitä, jos symbolilla on useampi mahdollinen kirjoitusmuoto.
     • Tiedonlähteessä:I ❤ a piano
      • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a I [love] a piano.
      • Varianttinimeke: 246 30 $a I heart a piano.
      • Huomautus: 500 ## $a Nimiösivulla "[love]" on merkitty sydän-symbolilla.
     • Poikkeus 1: Älä käytä syntymää (asteriski) ja kuolemaa (risti) osoittavia merkkejä. Selitä poisjättäminen huomautusalueella ja tee varianttinimeke.
      • Tiedonlähteessä: In honor of Saint Basil the Great †379
      • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a In honor of Saint Basil the Great 379.
      • Mahdollinen varianttinimeke: 246 30 $a In honor of Saint Basil the Great [died] 379.
      • Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä vuosilukua "379" edeltää risti.
     • Poikkeus 2: Älä merkitse tavaramerkin, patentin tms. symboleita. Selitä symbolit, jos se on tarpeen.
      • Tiedonlähteessä:The Gumby® books of letters
      • Kuvailuun merkitään: 245 14 $a The Gumby books of letters.
    • Esim. 4: Jos puhuttu/kirjoitettu vastine ei ole selvä, selitä tai kuvaile se julkaisun kielellä (jos asiaa ei tunneta julkaisun kielellä, käytetään kuvailevan yhteisön kieltä).
     • Tiedonlähteessä: ▽ -structures
      • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a [Inverted triangle]-­structures.
    • Esim. 5: Jos nimeke koostuu ainoastaan merkistä tai symbolista tai yhdestä tai useammasta välimerkistä, merkitään sanallinen vastine kaikissa tapauksissa.
     • Tiedonlähteessä: ☥
      • Kuvailuun merkitään: 245 10 $a [Ankh] / $c Gregory Corso.
      • Huomautus: 500 ## $a Nimeke koostuu ainoastaan ankh-symbolista.
  • Latin alphabet abbreviations:
   • Kohta: 70.06.12.50
    • Metrijärjestelmän mukaisia pituuden yksikön tunnuksia käytetään RDA:n mukaisessa kuvailussa, esim. koko merkitään senttimetreinä (RDA 3.5). Pituuden yksikön tunnukset (m, cm, mm jne.) eivät ole mukana alla olevassa luettelossa.  
    • Suomenkieliset lyhenteet:

     TermiLyhenne
     alttoA
     baritoniBar
     bassoB
     ennen ajanlaskun alkuaeaa.
     ennen KristustaeKr.
     ja niin edelleenjne.
     jälkeen ajanlaskun alunjaa.
     jälkeen KristuksenjKr.
     kierrosta minuutissakierr./min
     mezzo-sopraanoMz
     minuuttimin
     numeronro
     sekuntis
     sopraanoS
     tenoriT
     tuntih
    • Lyhenteitä A, Bar, B, Mz, S ja T käytetään ainoastaan silloin, kun musiikkiaineiston esityskokoonpanoa merkittäessä ilmoitetaan kahden tai useamman lauluäänen ääniala.

  • Names of certain countries, states, provinces, territories, etc.

   • Kohta: 72.88.54.53
    • Yhdysvaltojen osavaltioita ja muita maantieteellisiä alueita koskevia lyhenteitä ei käytetä, vaan alueet merkitään aukikirjoitettuna.

Capitalization:

 • General guideline for capitalization:
  • Kohta: 65.45.25.24
   • Noudatetaan vaihtoehtoa muiden kuin tässä luvussa olevien ohjeistusten noudattamisesta manifestaation ja kappaleen elementtien merkitsemisestä silloin, kun elementtejä ei jäljennetä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa. Poistettu 13.7.2020
   • Ei noudateta vaihtoehtoa paikallisen ohjeistuksen noudattamisesta.
 • Other terms associated with names of families and corporate bodies

  • Kohta:  
   • Kun kuvailukieli on suomi tai ruotsi, kirjoitetaan suvun tyyppiin liittyvät ilmaukset ja yhteisön nimeen liittyvät määritteet pienellä alkukirjaimella.
 • Other terms associated with title of work

  • Kohta:
   • Kun kuvailukieli on suomi tai ruotsi, kirjoitetaan teoksen nimekkeeseen liittyvät ilmaukset pienellä alkukirjaimella.
 • No labels