Eteneminen

 • Kuvailustandardiryhmä ja Kuvailusääntöpalvelu työstävät soveltamisprofiilin ja linjaukset kevään 2021 aikana

 • Toiku-verkostolta kommentit linjauksiin/soveltamisprofiiliin ja paljon esimerkkejä linjauksen yhteyteen sekä erikseen (sarakkeeseen muuta)

 • Kuvailusääntöpalvelu kopioi linjaukset ja esimerkit uuteen RDA Toolkitiin 2021/10

Linjaukset

Nomen-entiteetin pääsivu:

 • Kohta 33.12.11.93:
  • Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua. Pakolliset elementit listattu kuvailutasotaulukkoon (linkki).
 • Kohta 36.73.09.66:
  • Merkitsemistapoina ovat rakenteistamaton kuvailu, rakenteistettu kuvailu ja tunniste.

date of usage:

 • Kohta 32.42.40.86:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa
   • paikan ensisijaisessa ja varianttinimessä (jos tietomalli toteutuu)
   • paikan auktorisoidussa ja varianttihakutiedossa (jos tietomalli toteutuu)

language of nomen:

nomen string:

 • Kohta 46.30.97.08:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

reference source:

 • Kohta 09.29.79.44:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta 00.80.17.75:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

script of nomen:

 • Kohta 47.41.30.11:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 55.39.91.22:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Linjaus sopivista koodeista vielä vaiheessa

status of identification:

 • Kohta 94.40.38.33:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
 • Kohta 75.98.81.72:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 11.37.90.87:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Käytetään MARC 21:n auktoriteettitietojen koodeja kentän 008 merkkipaikassa 33.

undifferentiated name indicator:

 • Kohta 18.94.27.08:
  • Pakollinen henkilön nimien ydintason kuvailussa.
 • Kohta 31.12.35.75:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 17.15.72.48:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Käytetään MARC 21:n auktoriteettitietojen koodeja kentän 008 merkkipaikassa 32.


 • No labels