Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit.

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Suhde-elementtien linjaukset (Marja-Liisa (Kuvailusääntöpalvelu) kohdistaa linjaukset):

 • Kaikkiin manifestaatioiden välisiin suhde-elementteihin linjaus: Tunnistetta ei merkitä yksinään.

title proper:

 • Kohta: 82.54.05.97
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014
   101 arvoitusta in English
   "Minkä tein, sen tein"
   Oraffa & Kurre
   Need for speed: undercover
   Need for speed: rivals
 • Kohta: 29.55.11.95
  • Noudatetaan vaihtoehtoa manifestaation uuden nimen tallentamatta jättämisestä päänimeke-elementtiin myös silloin, kun päivittyvän teoksen nimeke vaihtuu ja teoksella on ISSN-tunnus.

title of manifestation:

 • Kohta: 76.55.66.19
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Suomen taloudellinen kartta 1:100000, Peruskartta 1:25000, Maastokartta 1:50000
 • Kohta:
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa keksittyjen nimekkeiden merkitsemisestä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Revanssi ; Demi-Sec
 • Kohta: 22.80.66.12
  • Noudatetaan yleensä vaihtoehtoa manifestaation sisällön kielen ja kirjoitusjärjestelmän mukaisen arvon merkitsemisestä, mutta kieli voi joissakin tapauksissa olla myös kuvailevan yhteisön sopima kieli tms. 
 • Kohta: 06.71.27.43
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   [Outokummun Partion jaostohistoriikki]
   [Kaupallisten sihteerien työtä ja keskeisiä Euroopan yhteisöjen maita käsittelevä ohjelmasarja]
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa liikkuvan kuvan nimekkeen merkitsemisestä. Nimekkeeksi ei merkitä kuvausta kunkin otoksen tapahtumasta ja pituudesta.

parallell title proper:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa. 

other title information:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa. 

abbreviated title:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa luonnontieteellisten ja teknisten julkaisujen yhteydessä (liittyen ISSN-toimintaan).

statement of responsibility:

 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vastuullisuustiedoista voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei jätetä pois tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen nimiä. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.
 • Kohta:
  • Päivittyvien teosten vastuullisuustietoa ei muuteta vastaamaan senhetkistä versiota, jos teoksella on ISSN-tunnus.

statement of responsibility relating to title proper:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa. Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta. 

designation of named revision of edition:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

designation of edition:

 • Kohta:
  • Muuttumattomat lisäpainosten merkitseminen on pakollista perustason kuvailussa.

numbering of sequence:

 • Kohta: 98.04.24.32
  • Jos päättyvän julkaisun ensimmäinen osa on ollut saatavilla, mutta viimeistä osaa ei tiedetä, ei numerointitietoja osista merkitä numerointielementiksi. Ensimmäisen osan numerotieto ja viimeisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena. Jos päättyvän julkaisun ensimmäistä osaa ei ole ollut saatavilla, mutta viimeinen osa on saatavilla, merkitään viimeisen osan numerointitieto numerointielementtinä ja ensimmäisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena.
 • Kohta: 06.82.37.65
  • Numerointitiedon osat otetaan samasta tiedonlähteestä ja yhdestä kohtaa tiedonlähdettä.

first alphanumeric designation of sequence:

 • Kohta:
  • Jos numerointi jatkuu yli kalenterivuosien ja määrite koostuu numero- ja/tai kirjainmääritteestä ja aikamääreestä, merkitään aikamääre sulkeisiin numero- ja/tai kirjainmääritteen perään, esim. 1 (1980)-.

name of agent of manifestation:

 • Kohta:
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa, vaan tuottajan, kustantajan, jakajan ja valmistajan nimen hierarkiatasot merkitään. Sarjamaisten teosten ja äänitteiden kuvailussa hierarkiatasot merkitään tapauskohtaisesti.
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa funktion lisäämisestä tuottajien nimien, kustantajien nimien, jakajan nimien ja valmistajan nimien yhteyteen.

date of manifestation:

 • Kohta.:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa tuotanto-, julkaisu-, jakelu- ja valmistusajan merkitsemisestä numeroina metatietoa tuottavan toimijan valitseman kirjoitusjärjestelmän ja kalenterin mukaisesti.

date of production:

 • Kohta:
  • Pakollinen julkaisemattoman aineiston ydintason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 72.18.83.90
  • Jos aikamääritettä ei esiinny aineistossa, merkitään aika päivämäärän osalta ISO 8601-standardin mukaan muotoon vvvv-kk-pp.

name of publisher:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Kaikkien tiedonlähteessä esiintyvien kustantajien nimet merkitään. Vaihtoehtoa ei noudateta sarjamaisissa teoksissa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä esiintyvän tiedon merkitsestä sarjamaisissa teoksissa.

date of publication:

 • Kohta:
  • Kun julkaisuaikaa ei mainita aineistossa, sovelletaan alla olevia ohjeita, ja pyritään välttämään kuvailussa ilmaisua julkaisuaika tuntematon.
   A. Jos julkaisuaikaa ei mainita aineistossa vaan aineistossa mainitaan vain copyright-aika, sovelletaan alla olevan listauksen ohjeita:
   1. Merkitään copyright-vuotta vastaava vuosi hakasulkeissa julkaisuajaksi, jos voidaan olettaa copyright-vuoden vastaavan julkaisuaikaa.
   2. Jos copyright-vuosi on aineiston vastaanottovuotta seuraava, merkitään julkaisuajaksi copyright-vuotta vastaava vuosi.
   B. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet ovat samat, merkitään tämä vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa.
   C. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet eroavat toisistaan, merkitään copyright-vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   D. Jos aineistossa mainitaan vain jakeluaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään jakeluaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Jakeluaika voidaan merkitä myös jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   2. Jos jakeluajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   E. Jos aineistossa mainitaan vain valmistusaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään valmistusaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Kirjojen kuvailussa tätä voidaan soveltaa vain kunkin painoksen ensimmäiseen julkaisuerään. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena
   2. Jos valmistusajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   F. Jos julkaisusta puuttuu tuotanto-, jakelu-, valmistus- ja copyright-vuosi, julkaisuvuotena voidaan käyttää legal deposit -vuotta. Legal deposit -vuosi toimii julkaisuaikana, jos se on lähempänä todellista julkaisuaikaa kuin copyright-vuosi.

 • Kohta:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

name of distributor:

 • Kohta:
  • Pakollinen videotallenteiden ydintason kuvailussa.

date of distribution:

 • Kohta:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

place of manufacture:

 • Kohta:
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

date of manufacture:

 • Kohta:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

name of manifacturer:

 • Kohta:
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

copyright date:

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta tai arvioidusta julkaisuajasta.
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

numbering within sequence:

 • Kohta:
  • Jos numerointi ja sarjanimeke esiintyvät aineistossa monella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, numerointi merkitään samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä esiintyvän sarjanimekkeen perään. Jos numerointi esiintyy aineistossa vain yhdellä tavalla eikä numerointia voi yhdistää tiettyyn kieleen tai kirjoitusjärjestelmään, merkitään se kaikkien sarjanimekkeiden jälkeen. 

identifier of manifestation:

 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ainoastaan musiikkiaineiston kohdalla. Yksittäisten osien tunnisteet voidaan merkitä myös musiikkiaineistossa, jos sitä pidetään tärkeänä aineisto tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Samantyyppiset tunnisteet merkitään sopivin lisäyksin siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät aineistossa. Tunnisteen lisäykset merkitään kokonaisina sanoina ja kuvailun kielellä. Suositeltavia termejä löytyy Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m364

note on manifestation:

 • Kohta:
  • Pelien kuvailuun on suositeltavaa merkitä pelaajien määrä ja pelien osiin liittyviä lisätietoja, mikäli ne ovat helposti todennettavissa.

media type:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 

carrier type:

 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 

extent of manifestation:

 • Kohta:
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Diakronisen teoksen laajuutta ei merkitä, jos teos ei ole täydellinen.
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei merkitä varastotilaa metatiedon tuottavan toimijan valitsemalla mittajärjestelmällä.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Nuottiaineiston muotoa määrittelevien termien lisäksi nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia termejä:
   laulunopas Laulunopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Laulunoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.

   soitonopas Soitonopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Soitonoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
   sävelmäkokoelma Populaarimusiikin nuottiaineisto, joka koostuu sävelmänuoteista eli vokaali- ja/tai soitinteosten yksinkertaistetuista nuotinnoksista (sisältävät yleensä pelkästään melodian ja sointumerkit tai melodian yksinkertaistetulla pianosäestyksellä).
   teorianopas Musiikinteorian opetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Musiikinteorian aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vanhoissa painetuissa aineistoissa merkitään laajuus numeroitujen lehtien mukaisesti.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos manifestaatiota päivitetään irtolehdillä, merkitään laajuus ilmaisulla 1 nide, jota seuraa sana irtolehtiä kaarisuluissa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Sarja-aineistossa merkitään kunkin jakson viimeisen numeroidun sivun, lehden tai palstan numero ja soveltuva termi. 
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Numeroimattoman yksittäisen niteen laajuudeksi ei merkitä 1 nide (numeroimaton).
 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Monimutkaisesti ja epäsäännöllisesti numeroidun aineiston laajuutta ei merkitä seuraavasta: 1 nide (vaihteleva numerointi).
 • Kohta:

dimensions:

 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kokoa ei merkitä metatietoa tuottavan toimijan valitseman mittajärjestelmän mukaan.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ydintason kuvailussa. Jos kokoja on useampia, ydintason kuvailussa ei merkitä suurimman koko, jota seuraa ilmaus tai pienempiä.

dimensions of cartographic image:

 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kartan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

dimensions of still image:

 • kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Stillkuvan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

base material:

applied material:

emulsion on microfilm and microfiche:

production method:

layout:

font size:

type of recording:

recording medium:

playing speed:

 • Kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Toistonopeutta ei merkitä tuumina sekunnissa (tuumaa/s).

special playback characteristic:

presentation format:

video format:

broadcast standard:

file type:

encoding format:

equipment or system requirement

term of availibility:

 • kohta:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Hintoja tai muita hankintatietoja ei yleensä merkitä.

restriction on use of manifestation:

 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tiedot kirjastojen kansallisen ohjeen (https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg) mukaisesti. Päivämäärä merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
 • Kohta:
  • Suomalainen esimerkki lakisääteisistä rajoituksista videoaineiston käytölle:
   Kielletty alle 18-vuotiailta.

restriction on access to manifestation:

reproduced as manifestation:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

reproduction of manifestation of:

 • Kohta:
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Kuvailtava aineisto: Lempeä kuolema / toimittaneet Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale. - Helsinki : Into, 2014 (Riika : InPrint), ISBN 978-952-264-287-5
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistamattomalla kuvailulla: Uusintapainos teoksesta Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale (toim.): Kuolema.
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistetulla kuvailulla: Kuolema / toim. Sirkka Airas, Pirkko Lahti, Ilkka Taipale. - Hki : Suomen mielenterveysseura, 1977 (Jyväskylä : Gummerus)
   Viittaus alkuperäiseen painokseen tunnisteella: ISBN 951-9458-00-X

work manifested:

 • Kohta:
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.

Expression manifested:

 • Kohta:
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.

contributor corporate body of aggregate:

 • Kohta:
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista yhteisöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.
  • Huom! linjaus myös suppeampiin elementteihin (Kuvailusääntöpalvelu tekee)

contributor person of aggregate:

 • KOhta:
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista henkilöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.
  • Huom! linjaus myös suppeampiin elementteihin (Kuvailusääntöpalvelu tekee)

contributor family of aggregate:

 • KOhta:
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista suvuista, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.
  • Huom! linjaus myös suppeampiin elementteihin (Kuvailusääntöpalvelu tekee)

uniform resource locator:

 • Kohta:
  • Suositellaan pysyviin tunnisteisiin, esim. URN-tunnisteisiin, pohjautuvien sijaintitietojen merkitsemistä URL-osoitteiden sijaan.

related manifestation of manifestation:

 • Kohta: 03.15.60.89
  • Tunnistetta ei merkitä yksinään. • No labels