Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit.

Muusan uudet linjausehdotukset tummanoranssilla.

Kuvailusääntöpalvelu kopioi manifestaation linjaukset ja esimerkit RDA Toolkitiin 2021/10-11

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat


Linjaukset ja esimerkit

manifestaatio (= manifestaation pääsivu):

 • Kohta: 55.71.14.52
 • Kohta: 09.81.83.56
  • Manifestaatiolle ei tehdä soveltamisprofiilia.

abbreviated title:

 • Kohta: 76.31.00.62
  • Pakollinen perustason kuvailussa luonnontieteellisten ja teknisten julkaisujen yhteydessä (liittyen ISSN-toimintaan).

accessibility content:

 • Kohta: 82.27.12.14
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Selkokieli

    • Aineisto julkaistu selkokielisenä

   • Osittain selkokielellä

    • Aineiston tiivistelmä julkaistu selkokielellä

applied material:

base material:

bibliographic format:

 • Kohta: 30.63.46.38
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 87.34.81.27
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

broadcast standard:

 • Kohta: 52.36.72.35
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • kohta: 13.10.78.38
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

carrier type:

 • Kohta: 85.10.46.48
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 
 • Kohta: 69.66.11.22
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 65.12.39.67
  • Noudetetaan vaihtoehtoa.
 • Kohta: 55.60.78.67
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 87.90.56.85
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

cartographic datatype:

 • Kohta: 90.00.87.94
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

colour content:

 • Kohta: 01.82.75.49
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 79.30.25.74
  • Ei noudateta vaihtoehto.
 • Kohta: 68.05.49.79

configuration of playback channels:

 • Kohta: 28.81.08.65
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

contributor person of still image:

 • Kohta: 90.87.54.25
  • Pakollinen perustason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (henkilö).

contributor family of still image:

 • Kohta: 02.54.91.82
  • Pakollinen perustason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (suku).

contributor corporate body of still image:

 • Kohta: 27.58.23.58
  • Pakollinen perustason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (yhteisö).

contributor corporate body to aggregate:

 • Kohta: 56.54.10.44
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista yhteisöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

contributor person to aggregate:

 • KOhta: 91.33.31.83
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista henkilöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

contributor family to aggregate:

 • KOhta: 58.10.58.04
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista suvuista, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

copyright date:

 • Kohta: 31.60.33.69
  • Pakollinen ydintason kuvailussa, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta tai arvioidusta julkaisuajasta.
 • Kohta: 68.66.79.58
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 62.89.16.04
  • Noudatetaan vaihtoehtoa koskien symbolin merkitsemistä.

date of distribution:

 • Kohta: 55.21.79.21
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

date of manifestation:

 • Kohta: 14.74.40.56
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta.: 75.00.41.38
  • Noudatetaan vaihtoehtoa tuotanto-, julkaisu-, jakelu- ja valmistusajan merkitsemisestä numeroina metatietoa tuottavan toimijan valitseman kirjoitusjärjestelmän ja kalenterin mukaisesti.

date of manufacture:

 • Kohta: 97.18.83.56
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

date of production:

 • Kohta: 66.15.15.99
  • Pakollinen julkaisemattoman aineiston ydintason kuvailussa.
 • Kohta: 95.55.32.96
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 72.18.83.90
  • Jos aikamääritettä ei esiinny aineistossa, merkitään aika päivämäärän osalta ISO 8601-standardin mukaan muotoon vvvv-kk-pp.

date of publication:

 • Kohta: 82.98.60.69
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
 • Kohta: 62.50.76.30
  • Kun julkaisuaikaa ei mainita aineistossa, sovelletaan alla olevia ohjeita, ja pyritään välttämään kuvailussa ilmaisua julkaisuaika tuntematon.
   A. Jos julkaisuaikaa ei mainita aineistossa vaan aineistossa mainitaan vain copyright-aika, sovelletaan alla olevan listauksen ohjeita:
   1. Merkitään copyright-vuotta vastaava vuosi hakasulkeissa julkaisuajaksi, jos voidaan olettaa copyright-vuoden vastaavan julkaisuaikaa.
   2. Jos copyright-vuosi on aineiston vastaanottovuotta seuraava, merkitään julkaisuajaksi copyright-vuotta vastaava vuosi.
   B. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet ovat samat, merkitään tämä vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa.
   C. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet eroavat toisistaan, merkitään copyright-vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   D. Jos aineistossa mainitaan vain jakeluaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään jakeluaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Jakeluaika voidaan merkitä myös jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   2. Jos jakeluajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   E. Jos aineistossa mainitaan vain valmistusaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään valmistusaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Kirjojen kuvailussa tätä voidaan soveltaa vain kunkin painoksen ensimmäiseen julkaisuerään. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena
   2. Jos valmistusajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   F. Jos julkaisusta puuttuu tuotanto-, jakelu-, valmistus- ja copyright-vuosi, julkaisuvuotena voidaan käyttää legal deposit -vuotta. Legal deposit -vuosi toimii julkaisuaikana, jos se on lähempänä todellista julkaisuaikaa kuin copyright-vuosi.

 • Kohta: 62.50.76.30
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

designation of edition:

 • Kohta: 69.37.86.15
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
  • Muuttumattomien lisäpainosten merkitseminen on pakollista perustason kuvailussa.

designation of named revision of edition:

 • Kohta: 69.97.26.87
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

dimensions:

 • Kohta: 10.11.25.83
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kokoa ei merkitä metatietoa tuottavan toimijan valitseman mittajärjestelmän mukaan.
 • Kohta: 34.51.70.10
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ydintason kuvailussa.

dimensions of cartographic image:

 • Kohta: 60.43.65.95
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kartan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

dimensions of still image:

 • kohta: 09.03.05.72
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Stillkuvan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

emulsion on microfilm and microfiche:

encoding format:

equipment or system requirement:

 • Kohta: 48.47.55.13
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 19.40.14.70
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat manifestaatiossa.

Expression manifested:

 • Kohta: 01.02.07.92
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.

extent of manifestation:

 • Kohta: 33.62.37.25
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 79.32.46.80
 • Kohta: 22.99.19.67
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Diakronisen teoksen laajuutta ei merkitä, jos teos ei ole täydellinen.
 • Kohta: 83.57.60.69
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei merkitä varastotilaa metatiedon tuottavan toimijan valitsemalla mittajärjestelmällä.
 • Kohta: 52.86.39.37
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Elementin Ekspressio: nuottiaineiston muoto luettelossa olevien termien lisäksi nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia termejä:
   laulunopas Laulunopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Laulunoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.

   soitonopas Soitonopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Soitonoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
   sävelmäkokoelma Populaarimusiikin nuottiaineisto, joka koostuu sävelmänuoteista eli vokaali- ja/tai soitinteosten yksinkertaistetuista nuotinnoksista (sisältävät yleensä pelkästään melodian ja sointumerkit tai melodian yksinkertaistetulla pianosäestyksellä).
   teorianopas Musiikinteorian opetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Musiikinteorian aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
 • Kohta: 08.12.84.45
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vanhoissa painetuissa aineistoissa merkitään laajuus numeroitujen lehtien mukaisesti.
 • Kohta: 01.35.84.80
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos manifestaatiota päivitetään irtolehdillä, merkitään laajuus ilmaisulla 1 nide, jota seuraa sana irtolehtiä kaarisuluissa.
 • Kohta: 18.33.54.69
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Sarja-aineistossa merkitään kunkin jakson viimeisen numeroidun sivun, lehden tai palstan numero ja soveltuva termi. 
 • Kohta: 77.91.23.51
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Numeroimattoman yksittäisen niteen laajuudeksi ei merkitä 1 nide (numeroimaton).
 • Kohta: 05.31.52.89
  • Ei noudateta vaihtoehtoa monimutkaisesti ja epäsäännöllisesti numeroiduissa aineistoissa.

 • Kohta: 87.32.13.54
  • Ei noudateta vaihtoehtoa nuottiaineistossa. Osayksiköksi merkitään sivujen lukumäärä. Termi taitettu arkki voidaan merkitä elementtinä Manifestaatio: huomautus manifestaation laajuudesta.
 • Kohta: 79.32.46.80

file type:

 • Kohta: 11.18.16.54
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 14.18.67.86
  • Noudatetaan vaihtoehtoa tiedostotyyppitermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 89.67.51.07

font size:

 • Kohta: 02.36.37.35
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 54.19.42.44
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kirjasinkokotermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 44.75.48.85

identifier of manifestation:

 • Kohta: 28.11.42.07
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Yksittäisten osien tunnisteet merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä aineiston identifioinnin tai löytyvyyden kannalta.

 • Kohta: 41.96.70.22
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Samantyyppiset tunnisteet merkitään sopivin lisäyksin siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät aineistossa. Tunnisteen lisäykset merkitään kokonaisina sanoina ja kuvailun kielellä. Suositeltavia termejä löytyy Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m364

illustrative content:

 • Kohta: 63.10.38.98
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 42.94.25.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kuvitussisältötermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 67.48.40.59

layout:

 • Kohta: 46.71.67.28
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 60.27.40.97
  • Noudatetaan vaihtoehtoa layouttermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 24.50.52.70

media type:

 • Kohta: 67.05.21.41
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 96.43.33.01
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 59.32.72.54
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään vain mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 

name of agent of manifestation:

 • Kohta: 78.20.32.09
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa, vaan tuottajan, kustantajan, jakajan ja valmistajan nimen hierarkiatasot merkitään. Sarjamaisten teosten ja äänitteiden kuvailussa hierarkiatasot merkitään tapauskohtaisesti.
 • Kohta: 35.29.28.73
  • Ei noudateta vaihtoehtoa funktion lisäämisestä tuottajien nimien, kustantajien nimien, jakajan nimien ja valmistajan nimien yhteyteen.

name of distributor:

 • Kohta: 55.36.23.10
  • Pakollinen videotallenteiden ydintason kuvailussa

name of manifacturer:

 • Kohta: 29.21.63.49
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

name of publisher:

 • Kohta: 22.34.83.93
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä. KUSTI: OMITUINEN LINJAUS: ONKO NÄIN? Kuvailusääntöpalvelu: linjaus siirretty kohtaan publisher corporate body
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
 • Kohta: 87.56.84.68
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä esiintyvän tiedon merkitsestä sarjamaisissa teoksissa.

note on manifestation:

 • Kohta: 69.60.64.88
  • Pelien kuvailuun on suositeltavaa merkitä pelaajien määrä ja pelien osiin liittyviä lisätietoja, mikäli ne ovat helposti todennettavissa.

numbering of sequence:

 • Kohta: 98.04.24.32
  • Jos päättyvän julkaisun ensimmäinen osa on ollut saatavilla, mutta viimeistä osaa ei tiedetä, ei numerointitietoja osista merkitä numerointielementiksi. Ensimmäisen osan numerotieto ja viimeisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena. Jos päättyvän julkaisun ensimmäistä osaa ei ole ollut saatavilla, mutta viimeinen osa on saatavilla, merkitään viimeisen osan numerointitieto numerointielementtinä ja ensimmäisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena.
 • Kohta: 06.82.37.65
  • Numerointitiedon osat otetaan samasta tiedonlähteestä ja yhdestä kohtaa tiedonlähdettä.

numbering within sequence:

 • Kohta: 04.51.49.55
  • Jos numerointi ja sarjanimeke esiintyvät aineistossa monella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, numerointi merkitään samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä esiintyvän sarjanimekkeen perään. Jos numerointi esiintyy aineistossa vain yhdellä tavalla eikä numerointia voi yhdistää tiettyyn kieleen tai kirjoitusjärjestelmään, merkitään se kaikkien sarjanimekkeiden jälkeen. 
 • Kohta: 81.60.58.57
  • Ei noudateta vaihtoehtoa, jos numerointi jatkuu yli kalenterivuosien ja määrite koostuu numero- ja/tai kirjainmääritteestä ja aikamääreestä. Silloin merkitään aikamääre sulkeisiin numero- ja/tai kirjainmääritteen perään, esim. 1 (1980)-.

other title information:

 • Kohta: 38.01.01.76
  • Pakollinen perustason kuvailussa. 

parallell title proper:

 • Kohta: 25.34.40.15
  • Pakollinen perustason kuvailussa. 

place of manufacture:

 • Kohta: 94.87.20.13
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

playing speed:

 • Kohta: 04.74.16.63
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Toistonopeutta ei merkitä tuumina sekunnissa (tuumaa/s).

presentation format:

 • Kohta: 93.16.57.51
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 83.96.72.58
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta:

production method:

 • Kohta: 58.71.11.49
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 11.75.27.20
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 92.91.74.38

publisher corporate body:

 • Kohta: 76.22.20.15
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä.

recording medium:

 • Kohta: 64.24.08.35
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 92.05.69.78
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 63.98.77.19

related manifestation of manifestation:

 • Kohta: 03.15.60.89
  • Tunnistetta ei merkitä yksinään.
  • Kuvailusääntöpalvelu merkitsee linjauksen myös suppeampiin elementteihin.

reproduced as manifestation:

 • Kohta: 26.68.15.97
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

reproduction of manifestation of:

 • Kohta: 33.87.20.68
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 75.64.98.90
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Kuvailtava aineisto: Lempeä kuolema / toimittaneet Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale. - Helsinki : Into, 2014 (Riika : InPrint), ISBN 978-952-264-287-5
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistamattomalla kuvailulla: Uusintapainos teoksesta Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale (toim.): Kuolema.
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistetulla kuvailulla: Kuolema / toim. Sirkka Airas, Pirkko Lahti, Ilkka Taipale. - Hki : Suomen mielenterveysseura, 1977 (Jyväskylä : Gummerus)
   Viittaus alkuperäiseen painokseen tunnisteella: ISBN 951-9458-00-X

restriction on access to manifestation:

restriction on use of manifestation:

 • Kohta: 93.52.21.31
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tiedot kirjastojen kansallisen ohjeen (https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg) mukaisesti. Päivämäärä merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
  • Suomalainen esimerkki lakisääteisistä rajoituksista videoaineiston käytölle:
   Kielletty alle 18-vuotiailta.

special playback characteristic:

statement of responsibility:

 • Kohta: 00.14.22.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vastuullisuustiedoista voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.
 • Kohta: 44.18.22.32
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei jätetä pois tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen nimiä. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.

statement of responsibility relating to title proper:

 • Kohta: 93.21.10.24
  • Pakollinen ydintason kuvailussa. Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta. 

term of availibility:

 • kohta: 03.15.98.52
  • Hintoja tai muita hankintatietoja ei yleensä merkitä.

title of manifestation:

 • Kohta: 76.55.66.19
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Suomen taloudellinen kartta 1:100000, Peruskartta 1:25000, Maastokartta 1:50000
 • Kohta: 96.58.66.47
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa sepitettyjen nimekkeiden merkitsemisestä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Revanssi ; Demi-Sec
 • Kohta: 22.80.66.12
  • Noudatetaan yleensä vaihtoehtoa manifestaation sisällön kielen ja kirjoitusjärjestelmän mukaisen arvon merkitsemisestä, mutta kieli voi joissakin tapauksissa olla myös kuvailevan yhteisön sopima kieli tms. 
 • Kohta: 06.71.27.43
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   [Outokummun Partion jaostohistoriikki]
   [Kaupallisten sihteerien työtä ja keskeisiä Euroopan yhteisöjen maita käsittelevä ohjelmasarja]
 • Kohta: 49.96.41.41
  • Ei noudateta vaihtoehtoa liikkuvan kuvan nimekkeen merkitsemisestä. Nimekkeeksi ei merkitä kuvausta kunkin otoksen tapahtumasta ja pituudesta.
 • Kohta: 16.77.38.11
  • Ei noudateta vaihtoehtoa liikkuvan kuvan nimekkeen merkitsemisestä. Nimekkeeksi ei merkitä kuvausta kunkin otoksen tapahtumasta ja pituudesta.

title proper:

 • Kohta: 82.54.05.97
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014
   101 arvoitusta in English
   "Minkä tein, sen tein"
   Oraffa & Kurre
   Need for speed: undercover
   Need for speed: rivals
 • Kohta: 29.55.11.95
  • Noudatetaan vaihtoehtoa manifestaation uuden nimen tallentamatta jättämisestä päänimeke-elementtiin myös silloin, kun päivittyvän teoksen nimeke vaihtuu ja teoksella on ISSN-tunnus.

type of recording:

 • Kohta: 20.71.44.91
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 63.84.48.49
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta
 • Kohta: 20.56.76.63

uniform resource locator:

 • Kohta: 56.34.31.58
  • Suositellaan pysyviin tunnisteisiin, esim. URN-tunnisteisiin, pohjautuvien sijaintitietojen merkitsemistä URL-osoitteiden sijaan.

video format:

 • Kohta: 39.39.30.61
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 63.30.76.63
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 70.77.14.47

work manifested:

 • Kohta: 59.59.57.41
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.
 • No labels