Uudet ja päivitetyt linjaukset

RDA Toolkitin heinäkuu 2024 julkaisuun:

 • Manifestaation nimeke:
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • KOhta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa. Merkitään kuvailuun aina yhteisnimeke, vaikka se esiintyisi aineistossa osan nimekkeen tiedonlähteen ulkopuolella.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa. Merkitään kuvailuun aina yhteisnimeke, vaikka se esiintyisi aineistossa osan nimekkeen tiedonlähteen ulkopuolella.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta: muokataan linjausta seuraavanlaisesti:
   • Noudatetaan yleensä vaihtoehtoa. 
  • Kohta:
   • Noudatetaan tapauskohtaisesti.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta:
   •  Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   •  Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • KOhta: muokataan linjausta seuraavanlaisesti: 
   • Noudatetaan vaihtoehtoa.
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa mikäli mahdollista.
  • KOhta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa päänimekkeen osalta.
  • Kohta:
 • Päänimeke:
  • KOhta:
   • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Kohta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • KOhta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa.

Päästiin tähän: https://access.rdatoolkit.org/fi-FI_ala-4b9291c5-f525-37fd-b661-c469e763ce8a/p_cb1_rwy_xdb

RDA Toolkitin maaliskuun 2024 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin tammikuun 2024 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin syyskuun 2023 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin heinäkuun 2023 julkaisuun:

Manifestaation auktorisoitu hakutieto: kohta

 • Noudatetaan vaihtoehtoa. Ks. tarkemmat ohjeet merkitsemisestä: Manifestaation hakutiedon tarkennettu ohje (linkki) Pitäisikö tehdä sama linkaus myös manifestaation nimekkeen / päänimekkeen kohdalle? tehty

RDA Toolkitin maaliskuun 2023 julkaisuun:

Alkuperäisen RDA:n linjausten siirtäminen uudistuneeseen RDA Toolkitiin

Eteneminen

 • Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työsti alustavat linjaukset.
 • Kumea kommentoi ja täydensi linjauksia.
 • Vihreällä vanhat linjaukset
 • Muusan uudet linjaukset tummanoranssilla
 • Kuvailusääntöpalvelu kopioi manifestaation linjaukset RDA Toolkitiin 2021/10-11
 • Esimerkit viedään RDA Toolkitiin keväällä 2022

Linjaukset ja esimerkit

manifestaatio (= manifestaation pääsivu):

 • Kohta: 55.71.14.52
 • Kohta: 09.81.83.56
  • Manifestaatiolle ei ole tehty soveltamisprofiilia.

abbreviated title:

 • Kohta: 76.31.00.62 POISTETAAN LINJAUS (Kuvailusääntöpalvelu)
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa luonnontieteellisten ja teknisten julkaisujen yhteydessä (liittyen ISSN-toimintaan).

accessibility content:

 • Kohta: 82.27.12.14
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Selkokieli

    • Aineisto julkaistu selkokielisenä

   • Osittain selkokielellä

    • Aineiston tiivistelmä julkaistu selkokielellä

applied material:

base material:

bibliographic format:

 • Kohta: 30.63.46.38
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 87.34.81.27
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

broadcast standard:

 • Kohta: 52.36.72.35
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • kohta: 13.10.78.38
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

carrier type:

 • Kohta: 85.10.46.48
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 
 • Kohta: 69.66.11.22
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 65.12.39.67
  • Noudetetaan vaihtoehtoa.
 • Kohta: 55.60.78.67
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 87.90.56.85
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

cartographic datatype:

 • Kohta: 90.00.87.94
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

colour content:

 • Kohta: 01.82.75.49
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 79.30.25.74
  • Ei noudateta vaihtoehto.
 • Kohta: 68.05.49.79

configuration of playback channels:

 • Kohta: 28.81.08.65
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

contributor person of still image:

 • Kohta: 90.87.54.25
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (henkilö).

contributor family of still image:

 • Kohta: 02.54.91.82
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (suku).

contributor corporate body of still image:

 • Kohta: 27.58.23.58
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa silloin, kun kuvitus on keskeinen mutta ei ainoa aggregaatin sisältö.
  • Kuvateoksissa kuvien tekijä merkitään elementtinä Teos: taiteilija (yhteisö).

contributor corporate body to aggregate:

 • Kohta: 56.54.10.44
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista yhteisöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

contributor person to aggregate:

 • KOhta: 91.33.31.83
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista henkilöistä, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

contributor family to aggregate:

 • KOhta: 58.10.58.04
  • Kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan merkitään kaikki tai vain osa aggregaattiin (esim. artikkelikoosteeseen) osallisista suvuista, mikäli suppeampaa elementtiä ei ole mahdollista merkitä.

copyright date:

 • Kohta: 31.60.33.69
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta tai arvioidusta julkaisuajasta.
 • Kohta: 68.66.79.58
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 62.89.16.04
  • Noudatetaan vaihtoehtoa koskien symbolin merkitsemistä.

date of distribution:

 • Kohta: 55.21.79.21
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

date of manifestation:

 • Kohta: 14.74.40.56
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta.: 75.00.41.38
  • Noudatetaan vaihtoehtoa tuotanto-, julkaisu-, jakelu- ja valmistusajan merkitsemisestä numeroina metatietoa tuottavan toimijan valitseman kirjoitusjärjestelmän ja kalenterin mukaisesti.

date of manufacture:

 • Kohta: 97.18.83.56
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

date of production:

 • Kohta: 66.15.15.99
  • Pakollinen julkaisemattoman aineiston suppean tason kuvailussa.
 • Kohta: 95.55.32.96
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 72.18.83.90
  • Jos aikamääritettä ei esiinny arkistoaineistossa tai kokoelmassa, merkitään aika päivämäärän osalta ISO 8601-standardin mukaan muotoon VVVV-KK-PP.

date of publication:

 • Kohta: 82.98.60.69
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta: 62.50.76.30
  • Kun julkaisuaikaa ei mainita aineistossa, sovelletaan alla olevia ohjeita, ja pyritään välttämään kuvailussa ilmaisua julkaisuaika tuntematon.
   A. Jos julkaisuaikaa ei mainita aineistossa vaan aineistossa mainitaan vain copyright-aika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Merkitään copyright-vuotta vastaava vuosi hakasulkeissa julkaisuajaksi, jos voidaan olettaa copyright-vuoden vastaavan julkaisuaikaa.
   2. Jos copyright-vuosi on aineiston vastaanottovuotta seuraava, merkitään julkaisuajaksi copyright-vuotta vastaava vuosi.
   B. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet ovat samat, merkitään tämä vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa.
   C. Jos aineistossa mainitaan copyright-vuosi ja valmistusvuosi ja nämä vuodet eroavat toisistaan, merkitään copyright-vuosi julkaisuajaksi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   D. Jos aineistossa mainitaan vain jakeluaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään jakeluaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Jakeluaika voidaan merkitä myös jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   2. Jos jakeluajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   E. Jos aineistossa mainitaan vain valmistusaika, sovelletaan seuraavia ohjeita:
   1. Julkaisuajaksi merkitään valmistusaikaa vastaava vuosi hakasulkeissa, jos sen voidaan olettaa vastaavan julkaisuaikaa. Kirjojen kuvailussa tätä voidaan soveltaa vain kunkin painoksen ensimmäiseen julkaisuerään. Jakeluaika merkitään jakelutietoihin, jos sitä pidetään tarpeellisena
   2. Jos valmistusajan ei voida olettaa olevan sama kuin julkaisuaika, merkitään julkaisuaika hakasulkeisiin käytettävissä olevan tiedon perusteella. Valmistusaika voidaan merkitä myös osaksi valmistustietoja tai kuvailun perustaan liittyvään huomautukseen numerosta, osasta tai versiosta, jos sitä pidetään tarpeellisena.
   F. Jos julkaisusta puuttuu tuotanto-, jakelu-, valmistus- ja copyright-vuosi, julkaisuvuotena voidaan käyttää legal deposit -vuotta. Legal deposit -vuosi toimii julkaisuaikana, jos se on lähempänä todellista julkaisuaikaa kuin copyright-vuosi.

 • Kohta: 62.50.76.30
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

designation of edition:

 • Kohta: 69.37.86.15
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
  • Muuttumattomien lisäpainosten merkitseminen on pakollista laajan tason kuvailussa.

designation of named revision of edition:

 • Kohta: 69.97.26.87
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.

dimensions:

 • Kohta: 10.11.25.83
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kokoa ei merkitä metatietoa tuottavan toimijan valitseman mittajärjestelmän mukaan.
 • Kohta: 34.51.70.10
  • Noudatetaan vaihtoehtoa suppean tason kuvailussa.

dimensions of cartographic image:

 • Kohta: 60.43.65.95
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Kartan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

dimensions of still image:

 • kohta: 09.03.05.72
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Stillkuvan kokoa ei merkitä seuraavaan senttimetrin kymmenesosaan pyöristettynä.

emulsion on microfilm and microfiche:

 • Kohta: 23.84.07.33
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 92.49.63.16

encoding format:

 • Kohta: 79.45.99.08
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 69.44.50.03

equipment or system requirement:

 • Kohta: 48.47.55.13
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
 • Kohta: 19.40.14.70
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat manifestaatiossa.

Expression manifested:

 • Kohta: 01.02.07.92
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.

extent of manifestation:

 • Kohta: 33.62.37.25
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 79.32.46.80
  • Jos tallennetyyppiluettelosta ei löydy kuvailtavaan aineistoon sopivaa termiä, käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m8. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, [email protected]
 • Kohta 80.62.93.19:
  • Jos tallenteen laajuuden yksikön luettelosta ei löydy kuvailtavaan aineistoon sopivaa termiä, käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m8. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, [email protected]
 • Kohta: 22.99.19.67
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Diakronisen teoksen laajuutta ei merkitä, jos teos ei ole täydellinen.
 • Kohta: 83.57.60.69
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei merkitä varastotilaa metatiedon tuottavan toimijan valitsemalla mittajärjestelmällä.
 • Kohta: 52.86.39.37
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Elementin Ekspressio: nuottiaineiston muoto luettelossa olevien termien lisäksi nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia termejä:
   laulunopas Laulunopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Laulunoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.

   soitonopas Soitonopetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Soitonoppaan kaltaiset aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
   sävelmäkokoelma Populaarimusiikin nuottiaineisto, joka koostuu sävelmänuoteista eli vokaali- ja/tai soitinteosten yksinkertaistetuista nuotinnoksista (sisältävät yleensä pelkästään melodian ja sointumerkit tai melodian yksinkertaistetulla pianosäestyksellä).
   teorianopas Musiikinteorian opetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Musiikinteorian aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona.
 • Kohta: 08.12.84.45
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vanhoissa painetuissa aineistoissa merkitään laajuus numeroitujen lehtien mukaisesti.
 • Kohta: 01.35.84.80
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos manifestaatiota päivitetään irtolehdillä, merkitään laajuus ilmaisulla 1 nide, jota seuraa sana irtolehtiä kaarisuluissa.
 • Kohta: 18.33.54.69
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Sarja-aineistossa merkitään kunkin jakson viimeisen numeroidun sivun, lehden tai palstan numero ja soveltuva termi. 
 • Kohta: 77.91.23.51
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Numeroimattoman yksittäisen niteen laajuudeksi ei merkitä 1 nide (numeroimaton).
 • Kohta: 05.31.52.89
  • Ei noudateta vaihtoehtoa monimutkaisesti ja epäsäännöllisesti numeroiduissa aineistoissa.

 • Kohta: 87.32.13.54
  • Ei noudateta vaihtoehtoa nuottiaineistossa. Osayksiköksi merkitään sivujen lukumäärä. Termi taitettu arkki voidaan merkitä elementtinä Manifestaatio: huomautus manifestaation laajuudesta.

file type:

 • Kohta: 11.18.16.54
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 14.18.67.86
  • Noudatetaan vaihtoehtoa tiedostotyyppitermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 89.67.51.07

font size:

 • Kohta: 02.36.37.35
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 54.19.42.44
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kirjasinkokotermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 44.75.48.85

identifier of manifestation:

 • Kohta: 28.11.42.07
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Yksittäisten osien tunnisteet merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä aineiston identifioinnin tai löytyvyyden kannalta.

 • Kohta: 41.96.70.22
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Samantyyppiset tunnisteet merkitään sopivin lisäyksin siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät aineistossa. Tunnisteen lisäykset merkitään kokonaisina sanoina ja kuvailun kielellä. Suositeltavia termejä löytyy Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m364

illustrative content:

 • Kohta: 63.10.38.98
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 42.94.25.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kuvitussisältötermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 67.48.40.59

layout:

 • Kohta: 46.71.67.28
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 60.27.40.97
  • Noudatetaan vaihtoehtoa layouttermin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 24.50.52.70

media type:

 • Kohta: 67.05.21.41
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta: 96.43.33.01
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 59.32.72.54
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään vain mediatyypit, jotka vastaavat aineiston olennaisimpia osia. 

name of agent of manifestation:

 • Kohta: 78.20.32.09
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa, vaan tuottajan, kustantajan, jakajan ja valmistajan nimen hierarkiatasot merkitään. Sarjamaisten teosten ja äänitteiden kuvailussa hierarkiatasot merkitään tapauskohtaisesti.
 • Kohta: 35.29.28.73
  • Ei noudateta vaihtoehtoa funktion lisäämisestä tuottajan, kustantajan, jakajan tai valmistajan nimen yhteyteen.

name of distributor:

 • Kohta: 55.36.23.10
  • Pakollinen videotallenteiden suppean tason kuvailussa.

name of manifacturer:

 • Kohta: 29.21.63.49
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

name of publisher:

 • Kohta: 22.34.83.93
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta: 87.56.84.68
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ensimmäisenä esiintyvän tiedon merkitsestä sarjamaisissa teoksissa.

note on manifestation:

 • Kohta: 69.60.64.88
  • Pelien kuvailuun on suositeltavaa merkitä pelaajien määrä ja pelien osiin liittyviä lisätietoja, mikäli ne ovat helposti todennettavissa.

numbering of sequence:

 • Kohta: 98.04.24.32
  • Jos päättyvän julkaisun ensimmäinen osa on ollut saatavilla, mutta viimeistä osaa ei tiedetä, ei numerointitietoja osista merkitä numerointielementiksi. Ensimmäisen osan numerotieto ja viimeisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena. Jos päättyvän julkaisun ensimmäistä osaa ei ole ollut saatavilla, mutta viimeinen osa on saatavilla, merkitään viimeisen osan numerointitieto numerointielementtinä ja ensimmäisen osan todennäköinen numerointitieto merkitään huomautuksena.
 • Kohta: 06.82.37.65
  • Numerointitiedon osat otetaan samasta tiedonlähteestä ja yhdestä kohtaa tiedonlähdettä.

numbering within sequence:

 • Kohta: 49.11.95.02
  • Jos numerointi ja sarjanimeke esiintyvät aineistossa monella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, numerointi merkitään samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä esiintyvän sarjanimekkeen perään. Jos numerointi esiintyy aineistossa vain yhdellä tavalla eikä numerointia voi yhdistää tiettyyn kieleen tai kirjoitusjärjestelmään, merkitään se kaikkien sarjanimekkeiden jälkeen. 
 • Kohta: 81.60.58.57
  • Ei noudateta vaihtoehtoa, jos numerointi jatkuu yli kalenterivuosien ja määrite koostuu numero- ja/tai kirjainmääritteestä ja aikamääreestä. Silloin merkitään aikamääre sulkeisiin numero- ja/tai kirjainmääritteen perään, esim. 1 (1980)-.

other title information:

 • Kohta: 38.01.01.76
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa. 

parallell title proper:

 • Kohta: 25.34.40.15
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa. 

place of manufacture:

 • Kohta: 94.87.20.13
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.

playing speed:

 • Kohta: 04.74.16.63
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Toistonopeutta ei merkitä tuumina sekunnissa (tuumaa/s).

presentation format:

 • Kohta: 93.16.57.51
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 83.96.72.58
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta:

production method:

 • Kohta: 58.71.11.49
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 11.75.27.20
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 92.91.74.38

publisher corporate body:

 • Kohta: 76.22.20.15
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä.

recording medium:

 • Kohta: 64.24.08.35
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 92.05.69.78
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 63.98.77.19
  • Jos mikään äänen tallennusmedian tyyppitermeistä ei ole sopiva, käytetään sopivaa termiä Metatietosanastosta http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1226. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, [email protected]

related manifestation of manifestation:

 • Kohta: 03.15.60.89
  • Tunnistetta ei merkitä yksinään.
  • Sama linjauksen merkitty myös suppeampiin elementteihin.

reproduced as manifestation:

 • Kohta: 26.68.15.97
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.

reproduction of manifestation of:

 • Kohta: 33.87.20.68
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta: 75.64.98.90
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Kuvailtava aineisto: Lempeä kuolema / toimittaneet Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale. - Helsinki : Into, 2014 (Riika : InPrint), ISBN 978-952-264-287-5
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistamattomalla kuvailulla: Uusintapainos teoksesta Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale (toim.): Kuolema.
   Viittaus alkuperäiseen painokseen rakenteistetulla kuvailulla: Kuolema / toim. Sirkka Airas, Pirkko Lahti, Ilkka Taipale. - Hki : Suomen mielenterveysseura, 1977 (Jyväskylä : Gummerus)
   Viittaus alkuperäiseen painokseen tunnisteella: ISBN 951-9458-00-X

restriction on access to manifestation:

restriction on use of manifestation:

 • Kohta: 93.52.21.31
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään tiedot kirjastojen kansallisen ohjeen (https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg) mukaisesti. Päivämäärä merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
  • Suomalainen esimerkki lakisääteisistä rajoituksista videoaineiston käytölle:
   Kielletty alle 18-vuotiailta.

special playback characteristic:

 • Kohta: 06.75.47.76
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 14.17.60.51

statement of responsibility:

 • Kohta: 00.14.22.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Vastuullisuustiedoista voi jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.
 • Kohta: 44.18.22.32
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Ei jätetä pois tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen nimiä. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.

statement of responsibility relating to title proper:

 • Kohta: 93.21.10.24
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa. Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta. 

term of availibility:

 • kohta: 03.15.98.52
  • Hintoja tai muita hankintatietoja ei yleensä merkitä.

title of manifestation:

 • Kohta: 76.55.66.19
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Suomen taloudellinen kartta 1:100000, Peruskartta 1:25000, Maastokartta 1:50000
 • Kohta: 96.58.66.47
  • Ei yleensä noudateta vaihtoehtoa sepitettyjen nimekkeiden merkitsemisestä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Revanssi ; Demi-Sec
 • Kohta: 22.80.66.12
  • Noudatetaan yleensä vaihtoehtoa manifestaation sisällön kielen ja kirjoitusjärjestelmän mukaisen arvon merkitsemisestä, mutta kieli voi joissakin tapauksissa olla myös kuvailevan yhteisön sopima kieli tms. 
 • Kohta: 06.71.27.43
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   [Outokummun Partion jaostohistoriikki]
   [Kaupallisten sihteerien työtä ja keskeisiä Euroopan yhteisöjen maita käsittelevä ohjelmasarja]
 • Kohta: 49.96.41.41
  • Ei noudateta vaihtoehtoa liikkuvan kuvan nimekkeen merkitsemisestä. Nimekkeeksi ei merkitä kuvausta kunkin otoksen tapahtumasta ja pituudesta.
 • Kohta: 16.77.38.11
  • Ei noudateta vaihtoehtoa liikkuvan kuvan nimekkeen merkitsemisestä. Nimekkeeksi ei merkitä kuvausta kunkin otoksen tapahtumasta ja pituudesta.

title proper:

 • Kohta: 82.54.05.97
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014
   101 arvoitusta in English
   "Minkä tein, sen tein"
   Oraffa & Kurre
   Need for speed: undercover
   Need for speed: rivals
 • Kohta: 29.55.11.95
  • Noudatetaan vaihtoehtoa manifestaation uuden nimen tallentamatta jättämisestä päänimeke-elementtiin myös silloin, kun päivittyvän teoksen nimeke vaihtuu ja teoksella on ISSN-tunnus.

type of recording:

 • Kohta: 20.71.44.91
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 63.84.48.49
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta
 • Kohta: 20.56.76.63

uniform resource locator:

 • Kohta: 56.34.31.58
  • Suositellaan pysyviin tunnisteisiin, esim. URN-tunnisteisiin, pohjautuvien sijaintitietojen merkitsemistä URL-osoitteiden sijaan.

video format:

 • Kohta: 39.39.30.61
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 63.30.76.63
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta listalta.
 • Kohta: 70.77.14.47

work manifested:

 • Kohta: 59.59.57.41
  • Elementti merkitään koosteissa ja vastaavissa aggregaateissa tapauskohtaisesti.
 • No labels