Ydintaso:

 • Elementti määritelty pakolliseksi uusissa RDA-kuvailusäännöissä eli minimitaso ja koherenttitaso on täytyttävä
 • Elementti määritelty pakolliseksi vanhoissa RDA-kuvailusäännöissä eli ns. ydinelementti
 • Elementti määritelty merkittäväksi aina jonkin kuvailun kansallisen asiantuntijaryhmän sovellusohjeessa joko kaikkiin aineistoihin liittyen tai johonkin tiettyyn aineistoon tai näkökulmaan liittyen,
  • Kerättävä eri sovellusohjeissa olevat pakollisuus- ja toistettavuusmääritykset: pyydetään kunkin ryhmän yhteyshenkilöä huolehtimaan asiasta

Perustaso:

 • Elementti määritelty pakolliseksi kuvailuryhmien linjauksella vanhoissa RDA-kuvailusäännöissä eli ns. lisäydinelementti
 • Elementti määritelty pakolliseksi ehdollisesti, esim. jos sitä tarvitaan erottamaan kaksi samannimistä entiteettiä toisista.


TAULUKKO

 • mietittävä taulukon rakenne: ilmaistaan eri aineistotyyppien pakollisuudet eri välilehdillä + mitä muita näkökulmia ilmaistaan välilehdillä (esim. KB-kuvailu?)
 • Mietittävä muiden kuin aineistoentiteettien listaukset
 • Käytävä läpi vanha taulukko, T/E-taulukko, uudet linjaukset sekä sovellusohjeet
 • Muodostettava epäviralliset ihmisystävälliset elementtinimet. Viralliset nimet tulevat jossain vaiheessa RSC:ltä.
 • Kuvailutasot hyväksytettävä kuvailuryhmien syksyn 2020 yhteiskokouksessa.
 • No labels