Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit.

Muusan uudet linjausehdotukset tummanoranssilla.

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Linjaukset suhde-elementteihin (Tapani (Kuvailusääntöpalvelu) tekee):

 • Kaikkiin ekspressioiden välisiin suhteisiin linjaus: Tunnistetta ei merkitä yksinään.
 • Kaikkiin ekspression ja henkilön/suvun/yhteisön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.

Ekspression pääsivu: K

 • Kohta: 20.31.56.27
  • Ekspressiolle ei tehdä soveltamisprofiilia.
 • Kohta: 98.26.57.02
 • Kohta: 84.93.74.45
  • Ensisijainen merkintätapa ekspression identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.

access point for expression: K

aggregates:

 • Kohta: 99.10.20.05
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

arranger corporate body of music:

 • Kohta: 50.69.94.98
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

arranger person of music:

 • Kohta: 85.03.72.79
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

authorized access point for expression: K

 • Kohta: 63.71.77.61
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of legal work: K

 • Kohta: 04.86.43.36
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of musical work:

 • Kohta: 39.32.07.64
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.
 • Kohta: 43.15.13.20 Tapani ja Muusa käsittelevät nämä linjaukset
  • Merkitään lisäykset tässä järjestyksessä:
  • Merkitään seuraavat lisäykset aina kun mahdollista:

authorized access point for expression of official communication: K

 • KOhta: 23.26.05.82
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of religious work: K

 • Kohta: 17.45.27.33
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

award: K

 • Kohta: 70.31.98.05
  • Suomalaisia esimerkkejä rakenteistamattoman kuvailun merkitsemisestä:
   • Finlandia-palkinto, 2013

content type: K

 • Kohta: 07.23.59.93
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 04.99.27.33
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ydintasolla. Merkitään sisältötyyppi, joka soveltuu aineiston olennaisimpiin osiin.
 • Kohta: 18.19.96.09
  • Nuodatetaan vaihtoehtoa perustasolla. Merkitään sisältötyyppi, joka vastaa aineiston pääosaa.
 • Kohta: 34.32.42.68
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 30.22.27.70
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

creator agent of expression: K

 • Kohta: 58.12.77.84
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
  • Tapani: lisättävä yo. linjaus suppeampiin elementteihin muokattuna.

designation of version:

 • Kohta: 86.80.47.13
  • Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina, kun mahdollista. Kokoonpano merkitään kohdan Ekspressio: musiikin esityskokoonpano mukaan.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • sovitettu, piano
    Kuvailtu aineisto: Aamulaulu / Toivo Kuula.
    Alun perin sävelletty lauluäänelle ja pianolle.
   • sovitettu, viulut (3), alttoviulu, sello
    Kuvailtu aineisto: Grand quintetto : per due violini, due viole e violoncello / dal sigr. Luigi van Beethoven.
    Sinfonian nro 1 jousikvintettisovitus.
   • sovitettu, lauluääni, orkesteri
    Kuvailtu aineisto: Aina mun pitää / Pertti Kurikan Nimipäivät.
    Punk-laulun taidemusiikkisovitus.

duration: K

 • Kohta: 84.66.54.18
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 74.90.09.98
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kokonaiskeston merkitsemisestä.
 • Kohta: 31.85.01.92
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
  • Elementti merkitään noudatetaan ISO-standardin 8601 mukaista muotoa MARC 21 -formaatin sallimissa rajoissa:
   • Elementti merkitään rakenteistamattomassa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 300.
   • Elementti merkitään rakenteistetussa ISO-standardin 8601 mukaisessa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 306.

editor corporate body: K

 • Kohta: 09.02.66.54
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

editor family: K

 • Kohta: 49.54.56.65
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

editor person: K

 • Kohta: 60.27.48.77
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

form of musical notation:

 • Kohta: 72.39.02.28
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 32.74.76.45
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

form of notated movement: K

 • Kohta: 72.41.83.86
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

form of tactile notation: K

 • Kohta: 17.04.10.66
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

format of notated music:

horizontal scale of cartographic content: K

 • Kohta: 21.67.17.17
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

identifier of expression: K

 • Kohta: 31.60.83.34
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

key of expression: K

 • Kohta: 17.62.90.27
  • Pakollinen perustason kuvailussa, jos tieto on helposti saatavilla.

language of expression: K

 • Kohta: 92.62.05.93
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
  • Jos ekspressio sisältää useita kieliä, merkitään ne merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten.
 • Kohta: 04.79.04.74
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Selkokielinen versio mukautettu saksankielisen käännöksen pohjalta.

   • Selkokielinen versio perustuu italiankieliseen selkoversioon.

 • Kohta: 77.50.23.53
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta sopivasta sanaston merkintäjärjestelmästä, jos kieli merkitään rakenteistettuna kuvailuna. Kielet merkitään Kotoistus-hankkeen suosituksen mukaan (CLDR 29). Huom! Noudatetaanko linjausta oikeasti

medium of performance of musical content:

 • Kohta: 70.85.08.20
  • Ensisijaisena merkintätapana on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 55.07.72.41
  • Noudatetaan rakenteistetut kuvailun vaihtoehtoa termien valitsemisesta sopivasta sanaston merkintäjärjestelmästä. Esityskokoonpanotermit merkitään Suomalaisen esityskokoonpanosanaston mukaan, jos mahdollista: http://finto.fi/seko/fi/.
 • Kohta: 18.48.77.33
  • Esityskokoonpano merkitään kohtaan 18.27.49.97 tehdyn suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaisessa järjestyksessä. 
  • Kun esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä, merkitään soittimen viritys ja/tai soittimen äänialan osoittavat termit, mikäli niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen ja löytyvyyden kannalta.
  • Säestävän yhtyeen, jossa on yksi esittäjä stemmaa kohti, kokoonpanomerkintään merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle, kun esityskokoonpano merkitään itsenäisenä elementtinä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • viulut (2)
    alttoviulu
    sello
    • Kuvailtava aineisto: Concerto for flute with string quartet / Jerome Moross
   • trumpetit (2)
    käyrätorvi
    pasuuna
    tuuba
    • Kuvailtava aineisto: Piano concerto no. 2 In F major for piano and brass quintet / Peter Schickele
  • Säestävästä yhtyeestä, jossa on yksi esittäjä stemmaa kohti ja joka koostuu kahden tai useamman soitinryhmän soittimista, käytetään tarkemman termin puuttuessa termiä soitinyhtye.
  • Tarkentavia määritelmiä:
   Termillä yhtye tarkoitetaan 2–10 soittajan suuruisia kokoonpanoja. Yhtyeellä tarkoitetaan myös yli kymmenen soittajan kokoonpanoja, joissa on vain yksi esittäjä stemmaa kohti.
   Termillä orkesteri tarkoitetaan yleensä yli kymmenen soittajan suuruista kokoonpanoa, jossa samaa stemmaa soittaa useampi kuin yksi soittaja.
   Termillä jousiorkesteri tarkoitetaan pääosin jousisoittimista koostuvaa orkesteria (voi sisältää continuon, muutamia lyömä-, kosketin- tai näppäilysoittimia). Termillä puhallinorkesteri tarkoitetaan pääosin vaskipuhaltimista koostuvaa orkesteria.

 • Kohta: 99.62.03.12
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sivusoittimien merkitsemisestä, kun esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä.
  • Tarkentava määritelmä: Sivusoittimilla tarkoitetaan soittimia, joita saman teoksen aikana soittaa yksi henkilö, kutakin vuorollaan.
 • Kohta: 26.10.86.90
  • Noudatetaan vaihtoehtoa soittimen tai lauluäänen stemmojen tai esittäjien lukumäärän merkitsemistä.
 • Kohta: 17.32.29.91
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 69.95.11.04
  • Noudatetaan vaihtoehtoa esittäjäryhmien lukumäärän merkitsemisestä.
 • Kohta: 91.35.86.94
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

performer corporate body:

 • Kohta: 23.04.63.40
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

performer family:

 • Kohta: 44.55.92.26
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

performer person:

 • Kohta: 69.27.33.39
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

place of capture: K

 • Kohta: 82.09.90.18
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Kulttuuritalo, Helsinki

   • Studio Dreamhouse, Lempäälä

projection of cartographic content: K

 • Kohta: 84.33.34.26
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

related expression of expression: K

 • Kohta: 80.41.04.91
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä yksinään.

scale: K

 • Kohta: 35.53.56.79
  • Noudatetaan vaihtoehtoa mittakaavamääritteen merkitsemisestä mittakaavan sijaan muussa kuin kartografisessa aineistossa.

scale designation: K

 • Kohta: 37.40.11.15
  • Ensisijainen merkintätapa rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 95.11.18.69
  • Noudatetaan vaihtoehtoa RDA-termin merkitsemisestä.

summarization of content: K

 • Kohta: 61.80.04.59
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Arkisto sisältää mm. Institutum Romanum Finlandiaen perustamiskirjan ja johtosäännön, budjetti- ja tilinpäätöstietoja, säätiön hallituksen ja instituutin johtajan vuosittaisia toimintakertomuksia sekä kertomuksia instituutissa järjestetyistä kursseista toimintavuosina 1959-67.

   • 26 kappaletta nenetsien perinteisiä lauluja Ob-joen lahden ja eteläisen Jamalin Nenetsian alueelta.

translator corporate body: K

 • Kohta: 17.06.96.37
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

translator family: K

 • Kohta: 06.49.42.38
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

translator person: K

 • Kohta: 54.89.93.27
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

vertical scale of cartographic content: K

 • Kohta: 64.33.57.46
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

work expressed: K

 • Kohta: 31.95.13.25
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • No labels