Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit.

Muusan uudet linjausehdotukset tummanoranssilla.

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Linjaukset suhde-elementteihin (Tapani (Kuvailusääntöpalvelu) tekee):

 • Kaikkiin ekspressioiden välisiin suhteisiin linjaus: Tunnistetta ei merkitä yksinään.
 • Kaikkiin ekspression ja henkilön/suvun/yhteisön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.

Ekspression pääsivu: K

 • Kohta: 20.31.56.27
  • Ekspressiolle ei tehdä soveltamisprofiilia.
 • Kohta: 98.26.57.02
 • Kohta: 84.93.74.45
  • Ensisijainen merkintätapa ekspression identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.

access point for expression: K

aggregates:

 • Kohta: 99.10.20.05
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

arranger corporate body of music:

 • Kohta: 50.69.94.98
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

arranger person of music:

 • Kohta: 85.03.72.79
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

authorized access point for expression: K

 • Kohta: 63.71.77.61
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of legal work: K

 • Kohta: 04.86.43.36
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of musical work:

 • Kohta: 39.32.07.64
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.
 • Kohta: 43.15.13.20 Tapani ja Muusa käsittelevät nämä linjaukset
  • Merkitään lisäykset tässä järjestyksessä:
  • Merkitään seuraavat lisäykset aina kun mahdollista:

authorized access point for expression of official communication: K

 • KOhta: 23.26.05.82
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

authorized access point for expression of religious work: K

 • Kohta: 17.45.27.33
  • Ei noudateta vaihtoehtoa ekspression ensisijainen nimekkeen käytöstä auktorisoidun hakutiedon pohjana.

award: K

 • Kohta: 70.31.98.05
  • Suomalaisia esimerkkejä rakenteistamattoman kuvailun merkitsemisestä:
   • Finlandia-palkinto, 2013

content type: K

 • Kohta: 07.23.59.93
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 04.99.27.33
  • Noudatetaan vaihtoehtoa ydintasolla. Merkitään sisältötyyppi, joka soveltuu aineiston olennaisimpiin osiin.
 • Kohta: 18.19.96.09
  • Nuodatetaan vaihtoehtoa perustasolla. Merkitään sisältötyyppi, joka vastaa aineiston pääosaa.
 • Kohta: 34.32.42.68
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 30.22.27.70
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

creator agent of expression: K

 • Kohta: 58.12.77.84
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
  • Tapani: lisättävä yo. linjaus suppeampiin elementteihin muokattuna.

designation of version:

 • Kohta: 86.80.47.13
  • Taidemusiikkisovituksesta, -transkriptiosta tms. merkitään sovitettu täydennettynä sovituksen esityskokoonpanolla aina, kun mahdollista. Kokoonpano merkitään kohdan Ekspressio: musiikin esityskokoonpano mukaan.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • sovitettu, piano
    Kuvailtu aineisto: Aamulaulu / Toivo Kuula.
    Alun perin sävelletty lauluäänelle ja pianolle.
   • sovitettu, viulut (3), alttoviulu, sello
    Kuvailtu aineisto: Grand quintetto : per due violini, due viole e violoncello / dal sigr. Luigi van Beethoven.
    Sinfonian nro 1 jousikvintettisovitus.
   • sovitettu, lauluääni, orkesteri
    Kuvailtu aineisto: Aina mun pitää / Pertti Kurikan Nimipäivät.
    Punk-laulun taidemusiikkisovitus.

duration: K

 • Kohta: 84.66.54.18
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 74.90.09.98
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kokonaiskeston merkitsemisestä.
   • Muusan kanta: Moniosaisen musiikkiteoksen ekspression osien kestot voidaan merkitä, joten ehdotetaan linjauksen muuttamista seuraavasti:
   • Kohta 97.34.40.85:
    • Merkitään kokonaiskesto. Lisäksi voidan merkitä moniosaisen musiikkiteoksen ekspression osien kestot.
 • Kohta: 31.85.01.92
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
  • Elementti merkitään noudatetaan ISO-standardin 8601 mukaista muotoa MARC 21 -formaatin sallimissa rajoissa:
   • Elementti merkitään rakenteistamattomassa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 300.
    • Muusan kanta: Merkitään rakenteistettu kuvailu myös 300-kenttään, joten ehdotetaan linjauksen poistamista.
   • Elementti merkitään rakenteistetussa ISO-standardin 8601 mukaisessa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 306.
    • Muusan kanta: Ei noudateta ISO 8601:tä. Ehdotus linjauksen muuttamista seuraavasti:
    • Aggregoivan ekspression kokonaiskesto ja teoksen yksittäisen osan ekspression kesto merkitään muodossa XX min YY s. Yksittäisen teoksen ekspression kokonaiskesto merkitään muodossa MMSS.
    • ESIMERKKI
     • 47 min 36 s
      • aggregoivan ekspression kokonaiskesto
     • 4 min 16 s
      • teoksen yksittäisen osan ekspression kesto
     • 0357
      • yksittäisen teoksen ekspression kesto
 • KUMEAlta: Muusan kanta & esimerkit?

editor corporate body: K

 • Kohta: 09.02.66.54
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

editor family: K

 • Kohta: 49.54.56.65
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

editor person: K

 • Kohta: 60.27.48.77
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

form of musical notation:

 • Kohta: 72.39.02.28
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • Kohta: 32.74.76.45
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

form of notated movement: K

 • Kohta: 72.41.83.86
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

form of tactile notation: K

 • Kohta: 17.04.10.66
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

format of notated music:

horizontal scale of cartographic content: K

 • Kohta: 21.67.17.17
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

identifier of expression: K

 • Kohta: 31.60.83.34
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

key of expression: K

 • Kohta: 17.62.90.27
  • Pakollinen perustason kuvailussa, jos tieto on helposti saatavilla.

language of expression: K

 • Kohta: 92.62.05.93
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.
  • Jos ekspressio sisältää useita kieliä, merkitään ne merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten.
 • Kohta: 04.79.04.74
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Selkokielinen versio mukautettu saksankielisen käännöksen pohjalta.

   • Selkokielinen versio perustuu italiankieliseen selkoversioon.

 • Kohta: 77.50.23.53
  • Noudatetaan vaihtoehtoa termin valitsemisesta sopivasta sanaston merkintäjärjestelmästä, jos kieli merkitään rakenteistettuna kuvailuna. Kielet merkitään Kotoistus-hankkeen suosituksen mukaan (CLDR 29). Huom! Noudatetaanko linjausta oikeasti

medium of performance of musical content:

 • Kohta: 70.85.08.20
  • Ensisijaisena merkintätapana on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 55.07.72.41
  • Noudatetaan rakenteistetun kuvailun vaihtoehtoa termien valitsemisesta sopivasta sanaston merkintäjärjestelmästä. Esityskokoonpanotermit merkitään Suomalaisen esityskokoonpanosanaston mukaan, jos mahdollista: http://finto.fi/seko/fi/.
 • Kohta: 18.48.77.33
  • Esityskokoonpano merkitään kohtaan 18.27.49.97 tehdyn suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaisessa järjestyksessä. 
  • Kun esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä, merkitään soittimen viritys ja/tai soittimen äänialan osoittavat termit, mikäli niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen ja löytyvyyden kannalta.
  • Säestävän yhtyeen, jossa on yksi esittäjä stemmaa kohti, kokoonpanomerkintään merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle, kun esityskokoonpano merkitään itsenäisenä elementtinä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • viulut (2)
    alttoviulu
    sello
    • Kuvailtava aineisto: Concerto for flute with string quartet / Jerome Moross
   • trumpetit (2)
    käyrätorvi
    pasuuna
    tuuba
    • Kuvailtava aineisto: Piano concerto no. 2 In F major for piano and brass quintet / Peter Schickele
  • Säestävästä yhtyeestä, jossa on yksi esittäjä stemmaa kohti ja joka koostuu kahden tai useamman soitinryhmän soittimista, käytetään tarkemman termin puuttuessa termiä soitinyhtye.
 • Kohta: 99.62.03.12
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sivusoittimien merkitsemisestä, kun esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä.
  • Tarkentava määritelmä: Sivusoittimilla tarkoitetaan soittimia, joita saman teoksen aikana soittaa yksi henkilö, kutakin vuorollaan.
 • Kohta: 17.32.29.91
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta: 91.35.86.94
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

performer corporate body:

 • Kohta: 23.04.63.40
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

performer family:

 • Kohta: 44.55.92.26
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

performer person:

 • Kohta: 69.27.33.39
  • Pakollinen perustason kuvailussa pääesittäjän osalta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

place of capture: K

 • Kohta: 82.09.90.18
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Kulttuuritalo, Helsinki

   • Studio Dreamhouse, Lempäälä

  • HUOM, MUUSA, onko järjestys oikein (paikkakunta ennen vai jälkeen)?
   • Muusan vastaus: ei ole. Suomalaisessa kuvailussa paikkakunta merkitään ennen studion tms. nimeä:
    • Helsinki, Kulttuuritalo

    • Lempäälä, Studio Dreamhouse

projection of cartographic content: K

 • Kohta: 84.33.34.26
  • Pakollinen perustason kuvailussa.

related expression of expression: K

 • Kohta: 80.41.04.91
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä yksinään.

scale: K

 • Kohta: 35.53.56.79
  • Noudatetaan vaihtoehtoa mittakaavamääritteen merkitsemisestä mittakaavan sijaan muussa kuin kartografisessa aineistossa.

scale designation: K

 • Kohta: 37.40.11.15
  • Ensisijainen merkintätapa rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 95.11.18.69
  • Noudatetaan vaihtoehtoa RDA-termin merkitsemisestä.

summarization of content: K

 • Kohta: 61.80.04.59
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Arkisto sisältää mm. Institutum Romanum Finlandiaen perustamiskirjan ja johtosäännön, budjetti- ja tilinpäätöstietoja, säätiön hallituksen ja instituutin johtajan vuosittaisia toimintakertomuksia sekä kertomuksia instituutissa järjestetyistä kursseista toimintavuosina 1959-67.

   • 26 kappaletta nenetsien perinteisiä lauluja Ob-joen lahden ja eteläisen Jamalin Nenetsian alueelta.

translator corporate body: K

 • Kohta: 17.06.96.37
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

translator family: K

 • Kohta: 06.49.42.38
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

translator person: K

 • Kohta: 54.89.93.27
  • Pakollinen perustason kuvailussa. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, ainakin ensimmäinen merkitään. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

vertical scale of cartographic content: K

 • Kohta: 64.33.57.46
  • Pakollinen ydintason kuvailussa.

work expressed: K

 • Kohta: 31.95.13.25
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
 • No labels