Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous, 15.8.2019

Aika: 15.8.2019 klo 13-14.45

Paikka: Fabiania, Pohto, etäyhteys https://connect.funet.fi/kk_kuvailu

Läsnä: Jaakko Tuohiniemi, Nina Hyvönen ja Minna Kantanen ; etäyhteydellä: Tarja Turunen, Sirpa Janhonen klo 14-

Sihteeri: Minna Kantanen

Kuvailun tiedotuspäivän ohjelman viimeistely
 • Tarkennettiin ohjelmaa kiwi-sivulle
 • Osio: Kansainväliset ajankohtaiset metatietoaiheet:
  -Selvitetään vielä, mitä Kustin puheenvuoro tarkemmin sisältää ja minkälaisia/miltä tahoilta kommentteja kaivataan (Nina ja Minna selvittävät)
 • Osio: Ajakohtaisia kuulumisia / Kumea, Muusa
  -
  Sovittiin että KUMEA ja Muusa jakavat osion 13.30-14.15 / Minna selvittää
 • Erityisosio: Sisällönkuvailu
  -Siskulla jo valmiina luonnos iltapäivän erityisosiosta klo 14.30-16.30, Tarja lähettää sen Minnalle lisättäväksi ohjelmasivulle
  -Ilmoittautumislomakkeeseen toivotaan mahdollisuutta esittää etukäteiskysymyksiä -erityisesti iltapäivän osioon/kaunoaineiston sisällönkuvailu - Tatja
Tietomalliodotukset-paperin kommentointi
 • Todettiin Tietomalliodotukset-paperin olevan hyvä ja tarpeellinen, mutta siihen toivottiin lisää taustoitusta ja perusteluja esim. triple store -tietokantaratkaisulle.
Marraskuun yhteiskokouksen suunnittelu
 • Sovittiin pitää kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiskokous 19.11.2019. Tapaamiseen sovittu alustavasti koko päivä klo 10-15
  • tilavaraus?
  • käytännön järjestelyt? 
 • Aiheet:
  • RDA-linjausprosessin tilanne

  • Kuvailuohjeet (kuvailu - sisällönkuvailu)

  • Ohjeiden yhteismitallisuus: MARC-kenttien yhtenäiset ohjeet → datan parantaminen, jotta voidaan hyödyntää tiedonhaussa tehokkaasti

  • Kuvailun asiantuntijaryhmät valmistelevat ohjelmaa. Marja-Liisa ottaa yhteyttä puheenjohtajiin → sopivat tarkemmin tapaamisen sisällöstä.

Kuvailuryhmien kokoonpano 2020 alkaen
 • Lähetekeskustelua siitä, miten taataan hyvä yhteistyö ja yhteentoimivuus muuttuvassa järjestelmäympäristössä
 • Todettiin, että jatkossa hyvä huomioda sektoriedustuksen lisäksi myös eri kirjastojärjestelmät työryhmien kokoonpanossa
 • Nina laittaa prosessia eteenpäin, aikataulu: nimeämispyynnöt syyskuussa
Keskustelu aikaontologiasta (Siskun ehdotus)
 • Käytiin läpi Siskun ehdotusta (joka löytyy kommenttina kiwi-sivuun RDA-linjaukset 2019 (uusi RDA)/Ajanjakson linjaukset ja esimerkit ... https://www.kiwi.fi/x/pYV7Bg) ja todettiin, että siinä on hyvin tiivistetty oleelliset kohdat kuvailun näkökulmasta. Keskustelu asiasta jatkuu. Ratkaisussa tulisi ottaa huomioon myös asiakkaiden tarpeet. Myös kirjastojen kuvailun ja arkistojen sekä museoiden kuvailujen käytäntöjen erot pitäisi huomioida.
Päätöksentekoprosessi KAM-asioissa
 • Asia on otettava esille Digime Tietoarkkitehtuuriryhmässä ja sovittava käytännöistä. Nina/Marja-Liisa vie asiaa eteenpäin.
Muut asiat
Seuraava kokous

 

 

 


 

 • No labels