Videotallenteiden kuvailu MARC 21 -formaatilla RDA-kuvailuohjeiden mukaan

Ohje perustuu elokuvien kuvailuohjeelle, mutta sitä täydennetään kattamaan myös muita sisällöllisesti erilaisia tallenteita kuten dokumentteja ja musiikkiaiheisia tallenteita.

RDA-työohje: elokuvat, versio 2.0 : taulukko

Taulukko on pikaohje, joka auttaa havainnoimaan kuvailussa tapahtuneet muutokset.
Ohjeessa on linkit RDA-kuvailuohjeiden vastaaviin kohtiin. Taulukossa MARC-kenttien numerot ovat linkkejä taulukon alla oleviin tarkempiin kuvailuohjeisiin
Ydinelementti = pakollinen elementti, jos selvitettävissä. ks. RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ, Kuvailutasot elementteineen löytyvät TÄSTÄ TAULUKOSTA.
Lisäydinelementti = SKLn pakollisiksi linjaamat lisäydinelementit
TEMK = Teos, Ekspressio, Manifestaatio, Kappale ; SKL = Suomalaisten kirjastojen linjaus
Taulukon alla on tarkempi kenttäkohtainen ohje, joka perustuu pitkälti OLAC-ohjeisiin; uusin versio: Best Practices For Cataloging DVD And Blu-Ray Discs Using RDA And MARC21, Version 1.1, November, 2017

RDA-luku


MARC 21 -kenttä / Tiedonlähde

Ohjetekstit, esimerkit, RDA:n mukanaan tuomat piirteet

Ydinelementit (0.6)
Linjaukset

TEMK

2.13 Julkaisutapa

000 Nimiö

[06] - tietueen tyyppi = g (heijastettava kuva)
[07] - tietueen bibliografinen taso = (monografia)
[09] - tietueen merkistö = a (UCS, Unicode tai UTF-8)
[17] - koodaustaso = 4 (välitaso) - Melindan kuvailutaso
[18] - luettelointisäännöt = i (ISBD-välimerkitys) - koodia käytetään aina RDA-kuvailussa


M


007 informaatiokoodit

Ulkoasua koskevat informaatiokoodit, katso tarkat ohjeet 007


M

6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12 Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

008 informaatiokoodit

OPAC-fasetoinnin vuoksi täytettävä tarkasti mm. kohderyhmä. Kielikoodin [35-37] po. sama kuin 041‡a-osakentässä
Katso tarkat ohjeet 008


E M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

020 ISBN
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Elokuvissa hyvin harvoin

Ydinelementti

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

024 Muut standarditunnukset
Tiedonlähde: Mikä tahansa

‡a yleensä 13-numeroinen EAN-tunnus:

024 3_‡a 9771444875007

Ydinelementti

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde


028 Julkaisijan tunnus
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Ensin julkaisija (‡b), sitten julkaisijan tunnus (‡a)

 1. indikaattorin arvolla erotetaan julkaisijan ja jakajan tunnukset

4 - Videotallenteen julkaisijan numero (videon julkaisija) 

6 - Jakajan tunnus (videon jakaja)

028 4 1 ‡b Julkaisijan nimi ‡a julkaisijan tunnus

028 6 1 ‡b Jakajan nimi ‡a jakajan tunnus

Ydinelementti

M


040 Luetteloiva organisaatio

Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 040 ‡a-osakentän mukaan ja se vaikuttaa siis tilastoihin

‡a
FI-ISIL (luetteloivan organisaation ISIL-tunnus, ei pakollinen, Fennica merkitsee)
‡b luettelointikieli, esim. fin
‡e rda
‡d tietuetta muokkaava organisaatio

040 _ _ ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

041 Kielikoodi Ks. myös 546

‡a ääniraidan kieli
‡j tekstityksen kieli
‡p kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli
‡q äänivastineen kieli
‡h alkukieli

041 1 _ ‡a eng ‡a spa ‡j fin ‡j swe ‡p fin ‡q fin ‡h eng
(englannin- ja ranskankielinen ääniraita, tekstitys suomeksi ja ruotsiksi, tekstitys kuulovammaisille, kuvailu suomeksi näkövammaisille, alkukieli englanti)

Ydinelementti

E


049 Suomalainen kenttä : tarkastusnumero

‡c tarkastukseen liittyviä tietoja: Kielletty / sallittu.
Pakollinen lainausjärjestelmiä varten

049 _ _‡c K18
049 _ _‡c S


M

6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
6.2.2.2 Tiedonlähde
6.3 Teoksen muoto

130 Ensisijainen nimeke (Preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)
Tiedonlähde: Vuoden 1500 jälkeen luotujen teosten ensisijaiseksi nimekkeeksi valitaan alkukielinen nimeke tai nimekkeen muoto, jolla teos tavallisesti identifioidaan teoksen sisältävissä aineistoissa tai muissa tietolähteissä.

Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso RDA 6.2.2).

130 4 _ ‡a The hundred-foot journey (elokuva : 2014)

Ydinelementti
SKL: teoksen muoto / aika ydinelementti, jos sitä tarvitaan erottamaan teos muista samannimisistä.
SKL 2018: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa.

T

2.3.2 Nimeke
2.3.3  Rinnakkaisnimeke
2.3.4 Muu nimeketieto
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.4 Vastuullisuustiedot
2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto
2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto
2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto
Liite A Isot alkukirjaimet
2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Jos aineisto koostuu liikkuvasta kuvasta (esim. filmikela, videolevy, videopeli, MPEG-videotiedosto), käytetään alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä tai -näyttöjä ensisijaisena tiedonlähteenä

Isojen alkukirjainten merkitsemisessä sovelletaan kielikohtaisia ohjeita.
Vastuullisuusalueella (245‡c) mainitaan tuotantoyhtiö, elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja.
Muut taiteelliseen/ tekniseen tuotantoon liittyvät toimijat kirjataan kenttään 508 ja näyttelijät 511-kenttään.
Tiedot jäljennetään filmiltä alkuperäisessä kirjoitusasussa.

Jos vastuullisuusmerkintöön sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, voidaan merkitä vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi.

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta]. (warning) xx= lukumäärä, joka ilmaisee poisjätettyjen tekijöiden yhteenlasketun määrän.

Jos vastuullisuusmerkintöjä on erittäin runsaasti, niin ne voidaan jättää laskematta ja käyttää ilmaisua [ja muita].

245 1 0 ‡a Volver - paluu / ‡c El Deseo presenta ; guión y direccion Pedro Almodóvar ; producida por Ester García.

245 1 0 ‡a  Leatherface / ‡c Wiedemann & Berg Filmproduktion presents ; produced by Les Weldon [ja kolme muuta] ; screenplay by Seth M. Sherwood ; directed by Julien Maury and Alexandre Bustillo.

Ydinelementti:
Päänimeke
 2.4.1.5 Useita  nimiä sisältävä vastuullisuustieto: valinnainen poisjättäminen , Sovelletaan valinnaista poisjättämistä. SKL, keventämislinjaus

M

2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
2.3.4 Muut nimeketiedot
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.3.6 Varianttinimeke
2.3.8 Myöhempi nimeke
2.3.4.2 Tiedonlähde

246 Muut nimekkeet
Tiedonlähde: aineisto itse

Käytetään kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy ‡i-osakentässä käytettäviä fraaseja

246 1 3 ‡i Nimeke alkuteksteissä: ‡a Ratkaiseva taistelu

Rinnakkainen nimeke on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus
Muu nimeketieto on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus
Aiempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla,S KL, kevennyslinjaus
Myöhempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus

M

2.5 Painos

250 Painosmerkintö

Tiedonlähde:
a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2)
b) jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2.)
c) jokin muu kohdassa 2.2.4. määritelty tiedonlähde

250 _ _ ‡a 60th anniversary edition.

Ydinelementti

M

257 Tuottajan maa

257 _ _ ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p944262.9 Jakelutiedot
2.9.2 Jakelupaikka
2.9.4 Jakajan nimi
2.9.6 Jakeluaika
2.11 Copyright –vuosi
2.9.1.2 Tiedonlähteet

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Voidaan merkitä pelkästään videotallenteen jakajan tiedot ilman kustannustietoja;
jakajan tiedoissa toisen indikaattorin arvo on 2.
Tallenteissa jakeluaika ilmoitetaan harvoin, arvioitu aika merkitään hakasulkeisiin ja lisäksi merkitään copyright-vuosi (jos se on mainittu) kentän 264 toiseen toistumaan.

264 _ 2 ‡a Helsinki : ‡b SF Film, ‡c [2010]
264 _ 4 ‡c ©2009

Ydinelementti
RDA 2.9.4, SKL, Kevennyslinjaus: Jakajan nimi on lisäydinelementti. Jakajan nimi merkitään aina videotallenteiden kuvailuun perustasolla.

M

3.4 Laajuus
7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen,
lyhenteet ks. SKL Liite B
7.17.1.4 Värillisyys
7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen
3.4.1.2 Laajuuden tiedonlähde
7.22.1.2 Keston tiedonlähde
7.17.1.2 Värillisyyden tiedonlähde
7.18.1.2 Äänisisällön tiedonlähde

300 Ulkoasu
Tiedonlähde aineisto itse

Laajuuden yksikkö, värillisyys, äänet - merkitään ilman lyhenteitä.

 

Äänisisällöstä käytettävät termit:  ääni  / äänetön
((warning) termi 'mykkä' on poistettu käytöstä; mykkäelokuva, jossa säestys > ääni)

 


300_ _ ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 39 min) :‡b värillinen, ääni
300_ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (76 min) :‡b mustavalkoinen, äänetön

Ydinelementti tietyin ehdoin.
SKL: Kesto on ekspression ydinelementti

E M

6.9 Sisältötyyppi
6.9.1.2 Tiedonlähde

336 Sisältötyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa.
Nimiö mp 06 = g = heijastettava kuva
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Content Types ja Metatietosanasto (>Ekspressio >Sisältötyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
Kenttä on toistettavissa, jos kuvailun kohde sisältää useita sisältötyyppejä:

336_ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336_ _‡a
kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent

Ydinelementti

E

3.2 Mediatyyppi
3.2.1.2 Tiedonlähde

337 Mediatyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Media Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Mediatyyppi)
Termit löytyvät Alephin /  Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

337_ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia

Lisäydinelementti perustasolla
(3.2 linjaus)

M

3.3 Tallennetyyppi
3.3.1.2 Tiedonlähde

338 Tallennetyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Carrier Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Tallennetyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

Ydinelementti

M

6.4 Teokseen liittyvä ajankohta388 LuomisaikaTuotantoon liittyvä vuosikymmen 

388 _ _ $a
2010-luku $2 yso/fin
YdinelementtiT

2.12.2 Sarjan päänimeke
2.12.2.2 Tiedonlähde

490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa
Tiedonlähde: aineisto itse

Sarjan nimi jäljennetään 490-kentään siinä muodossa kuin se on lähteessä.
Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa

490 0 _ ‡a Disney Pixar Classics ; ‡v 10

Ydinelementti

M

mm. 2.17 Huomautukset manifestaatiosta

2.17.3 Huomautus nimekkeestä,
2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta
25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500 Yleinen huomautus

500 Yleinen huomautus

500 _ _ ‡a Perustuu Tim Burtonin luomiin hahmoihin ja tarinaan.


M

25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

505 Määrämuotoinen huomautus sisällöstä

Tallenteella oleva lisämateriaali kuten trailerit, haastattelut, pilalle menneet kohtaukset. Lisämateriaalien otsikot.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Näin tehtiin Kymmenen riivinrautaa --  Arto Paasilinnan haastattelu.


M

4.4 Saatavuuden rajoitukset
4.4.1.3 Saatavuus
4.4.1.2 Tiedonlähde


506 Huomautus pääsyrajoituksista
Mistä tahansa lähteestä

Aineiston käyttöön saamiselle asetettuja rajoituksia

506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.


M

2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
2.17.3.2 Tiedonlähde

508 Huomautus tuotantoon osallistujista
Mistä tahansa lähteestä

Tähän muut elokuvan taiteelliseen / tekniseen toteutukseen osallistuneet

508 _ _ ‡a Musiikki Masakatsu Takagi ; kuvaus ja leikkaus Mami Sunada.


M

2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
2.17.3.2 Tiedonlähde

511 Huomautus osallistujista tai esittäjistä
Mistä tahansa lähteestä

Pääosien esittäjät, ääniroolit.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Esko Salminen, Santeri Kinnunen, Jukka Juolahti, Kari Väänänen.


M

6.7 Teoksen historia
27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio


Elokuvan ensimmäinen julkinen esitys

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1967.


T

3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
3.20.1.2 Tiedonlähde

538 Huomautus järjestelmävaatimuksista
Tiedonlähde aineisto itse

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset: tarkoittaa laitteita tai järjestelmiä, joita tarvitaan analogisen, digitaalisen tms. aineiston käyttämiseen, toistamiseen jne.

538 _ _ ‡a Elokuvan 3D-katselu vaatii yhteensopivan 3D-HDTV:n, 3D Blu-ray-soittimen (esim. PS3), 3D-lasit (ei mukana)


M

4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
4.5.1.2 Tiedonlähde

540 Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

Kaikki käyttöehtoihin liittyvät tiedot merkitään.

540 _ _ ‡a Esitysoikeus kirjastossa.


M

6.11 Ekspression kieli
7.12 Sisällön kieli

546 Huomautus kielistä
Mistä tahansa lähteestä

Ääniraitojen sekä tekstitysten kielet

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

(Ekspression kieli on ydinelementti)

E

9 Henkilöiden identifiointi
10 Sukujen identifiointi
11 Yhteisöjen identifiointi
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
18.5 Suhteen määritteet

700 Lisäkirjaus – henkilönnimi
Nimet tarkastettava: Asteri (Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmissä käytettävissä), Finto: yhteisönimet, Viaf, Regina, LoC Authorities

700 1 _ ‡a Hallström, Lasse, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Morais, Richard C. ‡t Hundred-foot journey.
700 1 _ ‡a Knight, Steven, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a Spielberg, Steven, ‡e tuottaja.
700 0 _ ‡a Ice Cube, ‡e näyttelijä.
710 2 _ ‡a Air, ‡e säveltäjä.
710 2 _ ‡a
Amblin Entertainment, ‡e tuotantoyhtiö.

Ydinelementti,
SKL: Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä

KUMEA: Kun tekijöitä on useita, kuvailija voi harkintansa mukaan merkitä tekijöitä 700-kenttään ja jättää merkitsemättä 245 ‡c-osakenttään, ks. MARC 21 sovellusohje (RDA): Vastullisuusmerkinnät


6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke


730 Lisäkirjaus yhtenäistetty nimeke

Viittaukset teokseen
730 _ 2 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Shark tale (elokuva : 2004).4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä

856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

Lisätietoa elokuvasta Internetissä:
856 2 4 ‡u http://www.elonet.fi/fi/elokuva/1482619 ‡y Elonet
Tarkemmat ohjeet MARC 21 kenttäjärjestyksessä

Otsikot ovat linkkejä MARC 21 -formaattiin

000 Nimiö

RDA 2.13 Tietueen tyyppi

06 Tietueen tyyppi = g

07 Tietueen bibliografinen taso = m

09 Tietueen merkistö = a

-käytetään aina koodia a - UCS/Unicode tai UTF-8

17 Koodaustaso = 4

-Melindan suositeltu kuvailutaso

18 Luettelointisäännöt = i

-RDA-kuvailussa käytetään aina koodia i - ISBD-välimerkitys

007 – Informaatiokoodit – ulkoasu

MARC 007

Kuvaus

Arvo

Kuvaus

007/00

AIneistoluokka

v

Videotallenne

007/01

Aineiston erityismääre

d

Videolevy

007/03

Väritys

a

b

c

m

Yksi väri

Mustavalkoinen

Monivärinen

Mustavalkoisen ja värillisen yhdistelmä

007/04

Videojärjestelmä

v

s

DVD

Blu-ray Disc

007/05

Ääni mukana tai erikseen

a

b

Ääni mukana samalla viestimellä

Ääni erikseen toisella viestimellä

007/06

Äänilähde

i

Ääni videolevyllä

007/07

Mitat

z

Muu

007/08

Äänentoistokanavien konfiguraatio

m

q

s

k

Yksikanavainen (mono)

Nelikanavainen, monikanavainen tai surround

Kaksikanavainen (stereo)

Sekalainen

Esimerkkejä:                                                                                                                                                           

 DVD

mustavalkoinen, ääni (mono)

vdbvaizm

värillinen, ääni (stereo)

vd|cvaizs

värillinen, ääni (mono)

vd|cvaizm

värillinen, ääni (nelikanavainen, monikanavainen tai surround)

vd|cvaizq

värillinen, ääni (sekalainen)

vd|cvaizk

Blu-ray

mustavalkoinen, ääni (mono)

vd|bsaizm

värillinen, ääni (stereo)

vd|csaizs

värillinen, ääni (mono)

vd|csaizm

värillinen, ääni (Nelikanavainen, monikanavainen tai surround)

vd|csaizq

värillinen, ääni (sekalainen)

vd|csaizk


007-kenttää voi toistaa, jos aineistossa on erilaisia levyjä, esimerkiksi jos kyseessä on ns. combo, jossa on sekä Blu-ray- että DVD-videolevy.

008 – Informaatiokoodit – yleistä tietoa

008 06
julkaisuajan tyyppi

s

Yksi julkaisuvuosi. Jos tallenne poikkeaa jotenkin sisällöltään tai formaatiltaan alkuperäisestä > koodi s eli lähes aina s

m

Jakautuu usealle vuodelle (etenkin moniosaisissa koosteissa)

p

Julkaisuvuosi poikkeaa tuotantoajankohdasta; sisältö täsmälleen sama kuin alkuperäisjulkaisussa, vain väline poikkeaa

t

Julkaisuvuosi ja tekijänoikeusvuosi kentässä 264 ‡c

008 07-10
julkaisuvuosi 1


Vuosi XXXX

008 11-14
julkaisuvuosi 2


Vuosi XXXX, esim. tekijänoikeusvuosi, katso myös luku Vuosien merkitseminen videotallenteissa

008 15-17
julkaisumaa


Kentässä 264 ilmaistun jakelijan kotipaikan mukaan.

008 18-20
Kesto


Kesto minuuteissa, esim. 1 h 10 min merkitään 070. Tuntematon kesto: ---, kesto yli 999 minuuttia on 000

008 22
kohdeyleisö

e

aikuiset (K18) (Kongressin kirjaston suositus: kohderyhmä merkitään, vaikka tiedot olisivat myös 521-kentässä)

g

yleinen

j

lapset ja nuoret

008 33
visuaalisen aineisto tyyppi

v

videotallenne

008 34
Menetelmä

l

elävät näyttelijät

a

animaatio

c

animaatio ja elävät näyttelijät

z

Muu menetelmä

008 35-37
Kieli


Elokuvan ääniraidan kieli; mikäli levyllä on suomenkielinen ääniraita, se laitetaan tähän vaikka alkukieli olisi jokin muu

 Katso myös ohje Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä

Esimerkkejä julkaisuajan tyypistä:

Koodi s = yksi julkaisuvuosi.
 • Alkuperäisen elokuvan lisäksi tallenteella lisämateriaalia tai tallenteella olevan elokuvan versio poikkeaa jollain tavalla alkuperäisestä elokuvasta (esimerkiksi Director’s cut)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): s
008/07-10
(vuosi 1): 2014
008/11-14
(vuosi 2): tyhjä

Koodi m = jakautuu usealle vuodelle
 • Esimerkiksi moniosaiset aineistot, jossa eri osilla on eri julkaisuvuosi (ei käytetä uudelleenjulkaisuissa, jakelu-/ tuotantovuosien yhteydessä tai julkaisu/copyright vuosien yhteydessä)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): m
008/07-10
(vuosi 1): 2012
008/11-14
(vuosi 2): 2014
(DVD-paketti, jossa kaksi eri osaa ja jonka osat on tarjottu ensin erillisinä 2012-2014, mutta jakaja tarjoaa niitä nyt samassa paketissa)

Koodi p = julkaisuvuosi poikkeaa tuotantoajankohdasta
 • Tallenne on sisällöllisesti sama kuin alkuperäinen aineisto, mutta eri media/formaatti ja myöhempi julkaisuajankohta kuin alkuperäisellä aineistolla. Tallenteella ei saa olla lisämateriaalia tms. muuta alkuperäisestä aineistosta poikkeavaa sisältöä.

008/06 (julkaisuajan tyyppi): p
008/07-10 (vuosi 1): 2014
008/11-14
(vuosi 2): 1995
(Elokuva julkaistu v. 1995 ja DVD julkaistu v. 2014; aineistoilla on identtinen sisältö, mutta eri julkaisuajankohta)

Koodi t = tekijänoikeusvuosi
 • Koodia t käytetään, kun

a)    aineistossa on julkaisu- / jakeluvuosi sekä tekijänoikeusvuosi, mutta  ne poikkeavat toisistaan
b)    aineistossa ei ole julkaisu-/jakeluaikaa vaan se on jouduttu arvioimaan, mutta aineistossa on tekijänoikeusvuosi; jos vuodet arvoisdaan samaksi, voi laittaa 008/06=s

Merkkipaikoilla 07-10 koodataan julkaisuvuosi ja 11-14 tekijänoikeusvuosi. (katso tarkemmat ohjeet Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): t
008/07-10
(vuosi 1): 2012
008/11-14 (vuosi 2): 2010
(DVD:llä on julkaisuvuosi 2012 ja tekijänoikeusvuosi 2010.)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): s  TAI t
008/07-10
(vuosi 1): 2014
008/11-14
####                         TAI 2014
246_ 2 ‡c [2014]                    
  JA haluttaessa  246 _ 4 ‡c  ©2014
(DVD:lle on arvioitu julkaisuaika 2014 ja copyright-vuosi on 2014 ja ne ovat samat,
voidaan merkitä vain yksi vuosi tai voidaan merkitä molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena) 

Vuosien merkitseminen videotallenteissa

Videotallenteissa on usein monia eri vuosimerkintöjä, jotka on erotettava toisistaan.

Videotallenteen julkaisu/jakelu/copyright-vuosi

Kenttiin  008 + 264 merkitään kuvailtavaa aineistoa (manifestaatiota) koskevia tietoja eli videotallenteen julkaisu/jakeluvuosi/copyright-vuosi. Huom! ei siis tallenteella olevan elokuvan tai televisio-ohjelman tietoja. KUMEAn ohjeet Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä pätevät kaikkiin aineistoihin.

Tallenteella olevaan teokseen liittyvät vuodet

Tallenteella olevan alkuperäisen elokuvan ensi-iltavuosi (elokuvan ilmestymisajankohta) merkitään kenttään 130 osana teoksen ensisijaista nimekettä.
Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen esittämiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.
Elokuvan tuotantovuosikymmen voidaan tallentaa kenttään 388.

Taltioimiseen liittyvät vuodet

KUMEA: Esitystallenteissa esityksen taltiointia koskevat tiedot kuten esityksen aika, äänitys tai kuvausaika laitetaan kenttiin 033 ja 518

024 - EAN-koodi - Ydinelementti

RDA 2.15 Manifestaation tunniste, 2.15.1.2 Tiedonlähde
Ensimmäisen indikaattorin arvo - Standarditunnuksen tyyppi

 • 1 - UPC-tunnus, Universal Product Code
 • 3 - EAN-tunnus, International Article Number
  13-numeroinen EAN-tunnus on kansainvälinen tavaroita koskeva tunnusjärjestelmä. Suomessa järjestelmästä vastaa GS1 Finland Oy.
 • 8 - Standarditunnuksen tyyppi määrittelemätön

Toisen indikaattorin arvo - Eroavuusindikaattori (Onko skannatun numeron ja saman numeron silmin luettavan version välillä eroa)

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Ei eroavuutta
 • 1 - Eroavuus

024 3_‡a 9771444875007

Uusi kuvailu vai samalle tietueelle?

Kaikki kuvailun kohteeseen kuuluvat, samaa manifestaatiota koskevat tunnukset (ISBN, EAN, tuotetunnus ...) voidaan haluttaessa merkitä yhteen tietueeseen, jolloin tunnuksen kenttää toistetaan
Mutta jos aineistojen sisällöissä on eroa, silloin pitää tehdä uusi tietue.

028 - Julkaisijan tunnus / Jakajan tunnus - Ydinelementti

RDA 2.15 Manifestaation tunniste, 2.15.1.2 Tiedonlähde
1. indikaattori elokuvilla: 4 – Videotallenteen julkaisijan numero

 6 – Jakajan tunnus


2. indikaattori elokuvilla: 1 - Vakionäyttö, lisäkirjaus

Yleensä julkaisijan/jakajan tunnus on merkitty irtopäällyksen selkään. Voidaan merkitä molemmat, jos ne löytyvät julkaisusta.

(warning) Huomaa järjestys: ‡b Julkaisija/jakaja ‡a Julkaisijan/jakajan tunnus

 • ‡b-kenttä aina ensin = julkaisijan/jakajan nimi, sitten ‡a julkaisijan/jakajan tunnus, yleensä kotelon irtopäällyksen selässä.
 • jos on osakenttä ‡a, niin ‡b laitetaan aina
 • jos aineistossa ei ole julkaisijan/jakajan tunnusta (‡a), kenttää 028 ei laiteta lainkaan

Julkaisijan/jakajan antama numerotunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteen kirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä.

 • Tunnukseen ei merkitä: piste ( . ), pilkku ( , ), puolipiste ( ; ), kaksoispiste ( : ), numero-sanan lyhenteet (nr, nro yms.).
 • Tunnukseen merkitään: yhdysmerkki ( - ), vino- eli kauttaviiva ( / ), et-merkki ( & ), plus ( + )
 • Kirjainlyhenteet kuuluvat yleensä tuotenumeroon

  028 6 1 ‡b Nordisk Film ‡a DVD1655331
  028 6 1 ‡b Finnkino ‡a 862933

033 - Tapahtuman aika ja paikka

Ekspressio ;   RDA 7.11 Tallennuspaikka ja -ajankohta
Tapahtuman äänitys- tai kuvausaika koodimuodossa tallennettuna. Äänitysaika määritellään vähintään vuoden tarkkuudella. Koodi on kahdeksanmerkkinen, muotoa vvvvkkpp. Puuttuvien ajanmääritteiden tilalle merkitään yhdysmerkit. Äänityspaikka voidaan merkitä osakenttään ‡p, mutta sen ensisijainen paikka on kentässä  518. 

033- ja 518-kenttiä käytetään videoiduissa esityksissä (tanssi, teatteri, konsertti).

1. Indikaattorin arvo - osakentässä ‡a annetun ajankohdan tyyppi

 • # - Ei ajankohtaa: kentässä ei ole osakenttää ‡a.
 • 0 - Yksittäinen ajankohta
 • 1 - Monta yksittäistä ajankohtaa: tätä arvoa käytetään myös kahdelle toisiaan seuraavalle päivämäärälle.
 • 2 - Aikaväli: äänitys-, kuvaus- tai löytöaika jakaantuu useammille kuin kahdelle toisiaan seuraaville päivämäärille eikä yksittäisiä päivämääriä ei tiedetä tai niitä on liikaa eriteltäväksi.

2. indikaattorin arvo: taphtuman tyyppi:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Äänitys, kuvaus tai tekeminen: äänen tallentaminen, kuvaaminen, kohteen tekeminen tai tuottaminen mukaan luettuna kohteet, joita ei ole äänitetty tai kuvattu.
 • 1 - Lähetys: äänen tai visuaalisten kuvien lähettäminen tai uudelleenlähettäminen.
 • 2 - Esinelöytö

‡a -osakenttä - Päivämäärä/aika (T): seitsemäntoista merkkiä, jotka tallennetaan muodossa vvvvkkppttmm+-ttmm; tarkka tai arvioitu päivämäärä (vvvvkkpp), kellonaika (ttmm) ja lisäksi aikaero (+-ttmm). Vuoden, kuukauden tai päivän osalta tuntemattomien numeroiden kohdalla käytetään tavuviivaa (-). Jokaisessa segmentissä numerot tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.
‡b
  -osakenttä -  Maantieteellisen alueen luokkakoodi (T): neljästä kuuteen merkin pituinen koodi, joka otetaan listalta Library of Congress Classification Class G.
‡c
 -osakenttä -  Maantieteellisen osa-alueen luokkakoodi (T): Osakentässä ‡b annetun alueen osa-alue merkitään aakkosnumeerisella Cutter-numerolla. Cutter-numerot löytyvät Library of Congressin listalta  Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters sekä laajennetuilta Cutter-listoilta.
‡p
 -osakenttä -  Tapahtuman paikka (T)
‡0
 - osakenttä -  Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T), ks. Kontrolliosakentät.
‡1
 -osakenttä -  Reaalimaailman kohteen tunniste (T), ks. Kontrolliosakentät.
‡2
 -osakenttä -  Termin lähde (ET): MARC-koodi, joka kertoo p-osakentässä käytetyn kontrolloidun termin lähteen. Koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes.
‡3
 -osakenttä -  Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
‡6
 -osakenttä -  Linkitys (ET), ks. Kontrolliosakentät.
‡8
 -osakenttä -  Linkki- ja järjestysnumero (T), ks. Kontrolliosakentät.

033 1 0  ‡a 19990315 ‡a 19990907 ‡a 20000120
518 _ _  ‡o Taltioitu: ‡d 15.3.1999, 7.9. ja 20.1.2000.
(katso 518)

040 - Luetteloiva organisaatio

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön ( _ _ )

‡a-osakenttä - alkuperäinen luetteloiva organisaatio

 • laitetaan aina Melinda-kuvailussa tilastoinnin vuoksi.
 • Luetteloivan organisaation ISIL-tunnus, ks. Kirjastojen ISIL-tunnukset

‡b-osakenttä - luettelointikieli

 • primaariluetteloituihin merkitään fin tai swe
 • ulkomaisista tietokannoista poimittuihin konvertoidaan jatkossa kuvailukieleksi mul
 • suomi on Melindan kuvailukieli; myös ruotsinkielisiä tietueita tulee Melindaan kirjastoista, joissa kuvailukielenä on ruotsin kieli

‡e - osakenttä - kuvailukäytäntö

 • rda

‡d-osakenttä - tietuetta muokkaava organisaatio

 • tietuetta muokkaavan organisaation ISIL-tunnus; kenttää voi toistaa.

040 _ _ ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda ‡d FI-Piki ‡d FI-Tamk

041 - Kielikoodi - Ydinelementti

RDA 6.11.1.1 Ekspression kieli (‡a-‡h), 6.11.1.2 Tiedonlähde, 7.12, Sisällön kieli, 7.12.1.2 Tiedonlähde
1. Indikaattorin arvo

 • 0 – Kuvailun kohde ei ole käännös eikä sisällä käännöstä
 • 1 – kuvailun kohde on käännös tai sisältää käännöksen
  • Jos tietueessa on indikaattori 1, pitää olla myös ‡h-kenttä
  • jos tekstitys (subtitle) eri kielellä kuin alkukieli, 1. indikaattorin arvoksi laitetaan 1 ja silloin tarvitaan myös osakenttä ‡h

2. indikaattorin arvo

 • yleensä tyhjä eli kyseessä on MARC 21 -kielikoodi; jos arvo on 7, lähde merkitään kenttään ‡2

Ensimmäiseksi kieleksi merkitään se kieli, joka on mainittu kentässä 008 [35–37]

‡a – puhuttu, laulettu tai viitottu kieli tai näiden puuttuessa nimekkeen kieli (T)

 • jos ääniraita on myös suomeksi, se laitetaan aina ensimmäiseksi (ja 008 [35-37] kenttään)
 • jos alkuperäisversiossa puhutaan useita kieliä, niin ne luetellaan 041 ‡a-kentän eri toistumissa
 • jos elokuvassa on dubbaukset (audio) useilla eri kielillä, ne luetellaan 041‡a-kentän eri toistumissa

‡j - tekstityksen kieli (T)

 • Jos tallenteella on lisäksi tekstitys, laitetaan 041‡j-kenttään tekstitysten kielet

‡p - Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli (T)

‡q - Äänivastineen kieli (T):  Äänivastine visuaalisen tai tekstiaineiston sisällölle.

‡r  Visuaalisen kielen kielikoodi (ei teksti) (T), esimerkiksi viittomakieli

‡h - alkuperäinen kieli

Elokuvien kielet (ääniraidat = audio, tekstitys = subtitles) suositellaan tarkistettavaksi levyltä, jos vain mahdollista. Koteloiden irtopäällyksessä ei usein ole mainittu kuin muutama kieli, vaikka levyllä todellisuudessa on paljon enemmän kieliä. Kielimerkintöjen tiedonlähde kerrotaan huomauksessa (kenttä 588)

 • Tallenteissa kielet on ilmaistu usein ko. kielen kirjaimistolla; kielten selvittämisessä apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia sivuja:

041 1 _ ‡a fre ‡j fin ‡p fin ‡q fin ‡fre
(ranskankielinen elokuva, ääniraita ranskaksi, tekstitys suomeksi, tekstitys kuulovammaisille suomeksi ja kuvailu suomeksi näkövammaisille, alkuperäinen kieli ranska)

Kielten järjestys

 • kielet merkitään siinä järjestyksessä, missä ne ilmoitetaan manifestaation (levyn) kielivalikoissa

041 1 _ ‡a eng ‡a spa ‡a rus ‡a hin ‡a tam ‡a tha ‡a tel ‡a ukr ‡j fin ‡j swe ‡j dan ‡j nor ‡j eng ‡j spa ‡j rus ‡j chi ‡j est ‡j hin ‡j ind ‡j kor ‡j lav ‡j lit ‡j may ‡j tam ‡j tel ‡j tha ‡j ukr ‡j vie ‡h eng

Mykkäelokuvat

 • jos 008[35-37] = zxx - ei kielellistä sisältöä, tällöin ai laiteta lainkaan kenttää 041‡a.
 • jos on välitekstit, niiden kieli laitetaan osakenttään ‡j

008[35-37] zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng                   (warning) ei osakenttää ‡a
300 _ _ ‡b mustavalkoinen, äänetön                (info) jos on musiikkisäestys: ‡b mustavalkoinen, ääni)
546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Katso myös 546-kenttä - huomautukset kielistä

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng 
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania sekä; tekstitys kuulovammaisille: englanti .
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali; tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Katso myös kenttä 546 - huomautukset kielistä.

049 - Tarkastus, inventointi – suomalainen kenttä (ET)

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

Kenttä on pakollinen, sillä kirjastojen tulee noudattaa MEKUn ikärajapäätöksiä. Yleisten kirjastojen lainausjärjestelmät kontrolloivat lainoja 049-kentän ja kirjastokortin haltijan iän avulla aineiston lainaamista.

‡c - Muita tarkastukseen tai inventointiin liittyviä tietoja (ET)

 • Kielletty alle 3-vuotiailta merkitään S-merkinnällä (sallittu)
 • Jos tallenteessa ei mainita ikärajoja, laitetaan 049-kenttään kuitenkin sallittu-merkintä:
 • Katso myös kenttä 506 - huomautus ikärajoista

049 _ _ ‡c S
506 0 _ ‡a Sallittu kaikenikäisille.

049 _ _ ‡c K18
506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.

‡ d - Tarkastusnumero (ET)

 • vanhemmilla elokuvilla, jotka Valtion elokuvatarkastamo tarkasti, voi olla vielä tarkastusnumero

049 _ _ ‡c S ‡d 101665

 • Jos on useita tarkastusnumeroita, ne merkitään:

049 _ _ ‡d xxxx_;_xxxx (numero-tyhjä-puolipiste-tyhjä-numero)

Ikärajojen tarkastus: ikärajat saa tarkistettua Internetistä sivulta Ikärajat.fi. Jos sieltä ei löydy ikärajaa, elokuvaa ei saa tarjota asiakkaille ennen kuin tallenne löytyy Ikärajat.fi -sivulta. Tallenteen myyjällä on velvollisuus ilmoittaa elokuva ko. luetteloon. Kirjasto ei saa tarjota luokittelemattomia kuvaohjelmia yleisölle.

Videotallenteiden auktorisoidun hakutiedon, ensisijaisen nimekkeen ja päänimekkeen valinta

RDA 6.27.1.3
Yhteistyössä tehdyt teokset, ks. kohta Poikkeukset:
Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso 6.2.2).

Musiikkitallenteet

Säveltäjän ja esittäjän merkitseminen liikkuvan kuvan teoksissa. Liikkuvan kuvan auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, joten säveltäjä tai esittäjä eivät kuulu 100-kenttään, vaikka kyseessä olisi esim. oopperataltiointi tai musiikkivideo. Säveltäjä on musiikkiteoksen tekijä. Liikkuvan kuvan teokseen liittyvään musiikkiteokseen voidaan merkitä suhde esimerkiksi auktorisoidulla hakutiedolla 700-kentässä (ks. https://www.kiwi.fi/x/toRJBg)

Dubatut elokuvat (ekspressio)

RDA 6.27.3, RDA 6.11.1.3 (ks. myös OALC, s.167, LC-PCC PS 6.27.1.9 Appendix 1) 

a)    Jos sekä alkuperäinen että dubattu versio ovat mukana filmillä, niin molempien versioiden nimekkeet kirjataan kenttään 730 (toisin sanoen kenttää 130 ei käytetä). Huomaa, että kieli (‡l) lisätään vain dubatun version auktorisoituun hakutietoon eikä alkuperäisen teoksen auktorisoituun hakutietoon.

245 0 0 ‡a Timon ja Pumba maailman ympäri.
730 0 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Around the World with Timon & Pumbaa (elokuva : 1996)
730 0 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Around the World with Timon & Pumbaa (elokuva), ‡l suomi
(Sekä alkuperäinen englanninkielinen että suomeksi dubattu versio ovat tallenteella; alkuperäisen version kieltä ei ole lisätty teoksen auktorisoituun hakutietoon)

b)    Jos alkuperäinen versio ei ole mukana filmillä, niin alkuperäisen teoksen ensisijainen nimeke tulee kenttään 130 ja ekspression kieli laitetaan kenttään ‡l

RDA 17.3 Erilaisten suhteiden merkitsemisen yleiset suositukset, ydinelementit
Jos manifestaatioon sisältyy useita ekspressioita, vain manifestaation pääosan muodostava ekspressio tai ensimmäisenä mainittu ekspressio edellytetään.

130 4 _ ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l suomi.
245 1 0 ‡a Sei7semäs kääpiö / ‡c...
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l ruotsi. (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l norja. (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l tanska. (ei pakollinen)
(Saksankielinen elokuva, dubattu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Tallenteella ei ole alkuperäistä versiota)

Mykkäelokuvat

Mykkäelokuvat, joissa välitekstit poikkeavat alkuperäisen julkaisun kielestä, käsitellään samoin kuin dubatut elokuvat.

Elokuvat, jotka julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen teos

Auktorisoitu hakutieto tarvitaan myös silloin, kun filmi julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen elokuva

130 0 _ ‡a Shichinin no samurai (elokuva : 1954)
245 0 0 ‡a Seitsemän samuraita / ‡c
546 _ _ ‡a Ääniraita: japani ; tekstitys: suomi.
588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke kannesta.
(Alkuperäisen elokuvan nimi poikkeaa alkuperäisestä tallenteen nimestä. Nimeke on suomeksi levykkeellä sekä kotelon irtopäällyksessä; alkuteksteissä nimeke on japaniksi. Aineistossa on japaninkielinen ääniraita ja suomenkieliset tekstit
)

Laajemman aineiston kokoava nimeke

Kokoava nimeke, joka on julkaisijan / jakajan sarjan nimi, kirjataan sarjakenttään 490.(RDA 2.12).
Jos kokoava nimeke (laajemmanaineiston / sarjan kokoava nimeke) on yksittäisen sisällön (osan) nimekkeen yhteydessä, niin on päätettävä, onko osan nimeke tarkoitettu seuraamaan kokoavaa nimekettä.

Jos yksittäisen osan nimeke on tulkittavissa siten, että sen kuuluu seurata kokoavaa nimekettä, niin silloin päänimeke rakennetaan kokoavasta nimekkeestä ja yksittäisen sisällön nimekkeestä tai numeerisesta merkinnästä (tai molemmista).
Epäselvissä / epävarmoissa tapauksissa tulkitaan yksittäisten sisältöjen nimekkeet peräkkäisiksi eli kokoava nimeke laitetaan 245 ‡a-kenttään.

130 4 _ ‡a The hunger games (elokuva : 2014). ‡p Mockingjay. ‡n Part 1.
245 1 0 ‡a
Nälkäpeli. ‡p Matkijanärhi. ‡n Osa 1 / ‡c

245 0 0 ‡a Biology. ‡n 02, ‡p The human body : ‡b how is a human-being formed?
(Tarkoitettu ilmaistavaksi peräkkäin)

ks, LC suositukset 

Kaksi samannimistä teosta (OLAC, s. 166)

RDA 0.6 Teoksen muoto, ajankohta, paikka tai muut erottavat ominaispiirteen ovat ydinelementtejä, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan tai jos teoksen nimi on sama kuin henkilön, suvun tai yhteisön nimi
SKL: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa.

 • mikäli kahdella teoksella on sama nimi, lisätään erotteleva lisäys nimen perään sulkeissa:

130 2_ ‡a A hard day's night (elokuva : 1964)
245 12 ‡a
A hard day's night
(Erottava lisäys tarvitaan, että erotetaan samannimisestä laulusta; elokuvalla on vain englanninkielinen nimi myös Suomen levityksessä)

130 0_ ‡a Beetlejuice (televisio-ohjelma : 1989)
245 10 ‡a
Beetlejuice
(Erottava lisäys tarvitaan, että erotetaan samannimisestä elokuvasta ja konsolipelistä; elokuvalla on vain englanninkielinen nimi myös Suomen levityksessä)

 • mikäli se ei riitä, lisää muita tarkennuksia tässä järjestyksessä
 1. Alkuperäinen julkaisuvuosi (tai alkuperäinen tuotantovuosi, jos nimekettä ei ole julkaistu)
 2. Ohjaaja tai elokuvan tekijä (pelkistetysti, kuitenkin ymmärrettävästi, esim. sukunimi)
 3. Tuotantoyhtiö (auktorisoidussa muodossa; jos monta, niin ensimmäisenä mainittu)

130 0_ ‡a Romeo & Juliet (elokuva : 2013)
245 13 ‡a Romeo + Juliet
(Useita Romeo & Juliet –nimisiä elokuvia)

130 0_ ‡a Campaign (televisio-ohjelma : 2013)
245 14 ‡a The campaign
(Useita samannimisiä TV-sarjoja)

130 0_ ‡a Leviathan (elokuva : 2012 : Castaing-Taylor)
245 10 ‡a Leviathan
(Ohjaajan nimi tarkennuksena)

130 0_ ‡a Hamlet (elokuva : 1964 : Paul Brownstein Productions)
245 10 ‡a
Hamlet
(Tuotantoyhtiön nimi tarkennuksena)


Televisiosarjat ja muutokset sarjan nimessä

Taustaksi RDA-ohjeita ja linjauksia päänimekkeen valinnasta (manifestaation kuvailussa kenttä 245a):
-Kun tiedonlähteessä on erikielisiä nimiä, valitaan päänimekkeeksi nimeke, joka on aineiston pääsisällön kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä RDA 2.3.2.4.
-Suomeksi puhutuissa tai tekstitetyissä videotallenteissa tulkitaan, että pääsisältö on suomeksi, joten suomenkielinen nimeke valitaan päänimekkeeksi, jos sellainen löytyy aineistosta.
-Kun kyseessä on televisiosarjan kausien/osien kokonaisuus, sovelletaan moniosaisen monografian kuvailun ohjeita RDA 2.1.2.3:

 • Moniosaisessa aineistossa tunnistamisen perustaksi valitaan aineiston kokonaisuudessaan identifioiva tiedonlähde.
 • Jos manifestaation osat on numeroitu järjestyksessä, valitaan tiedonlähteeksi numeroltaan varhaisin saatavilla oleva osa.
 • Jos manifestaation osat ovat numeroimattomia tai numeroinnin perusteella ei voida päätellä järjestystä, valitaan tiedonlähteeksi ilmestymisajankohdaltaan varhaisin osa.
 • Jos ei järjestystä: pääosan tiedonlähde tai kollektiivinen tiedonlähde

Jos päänimeke muuttuu moniosaisen monografian jostain osasta alkaen ja muutosta pidetään merkittävänä aineiston tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta, merkitään muuttunut nimeke myöhemmäksi päänimekkeeksi RDA 2.3.2.12.1, 2.3.8. Myöhempi päänimeke on suomalaisen linjauksen mukaan lisäydinelementti.

Tuotantokausittain ilmestyvät televisiosarjakokonaisuudet ovat numeroituja moniosaisia monografioita eli kokonaisuuden päänimeke määräytyy yleensä ensimmäisen osan mukaan. Tällöin päänimeke (245‡a) otetaan ensimmäisestä julkaistusta osasta ja myöhemmin esiintyvästä päänimekkeestä tehdään viittaus kenttään 246.

Mutta jos päänimekkeen lisäksi vaihtuu myös esimerkiksi jakaja tai julkaisujen sisällöissä on merkittäviä eroja aiempiin manifestaatioihin verrattuna, pitää tapauskohtaisesti arvioida, onko kyseessä uusi manifestaatio, joka pitää kuvailla uutena moniosaisena monografiakokonaisuutena. Tällöin voi tehdä 500 kenttään huomautuksen "Sarja julkaistu aiemmin nimellä xxx".

130 - Pääkirjaus, yhtenäistetty nimeke – Ydinelementti (ET)

RDA 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke, 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset, 6.2.2.2 Tiedonlähde
1. indikaattori: ohitettavien merkkien määrä (0-9)
2. indikaattori määrittelemätön
Loppupiste merkitään

Tiedonlähde: Teoksen ensisijainen nimeke valitaan teoksen sisältävistä aineistoista tai muista tietolähteistä.

Liikkuva kuva: elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä.

 • Teoksen ensisijainen nimeke▼ viittaa nimekkeeseen tai nimekkeen muotoon, joka on valittu teoksen tunnistamiseksi.
  • Yleensä teoksen alkukielinen nimeke.

Tallenteella olevan alkuperäisen elokuvan ensi-iltavuosi (elokuvan ilmestymisajankohta) merkitään kenttään 130 osana teoksen ensisijaista nimekettä yhdessä muototermin kanssa (SKL 2018-12).
Muototermit Metatietosanastosta.

Alkuteoksen alanimekkeet jätetään yleensä pois. Jos kuitenkin tarvitaan alanimeke erottamaan elokuva muista samannimisistä, voidaan muu nimeke erottaa päänimekkeestä pilkulla:

130 0 _ ‡a Night at the museum (elokuva : 2006)

130 0 _ ‡a Night at the museum, battle of the Smithsonian (elokuva : 2009)

130 0 _ ‡a Night at the museum, secret of the tomb (elokuva : 2014)


130 0 _ ‡a Hobbit, an unexpected journey (elokuva : 2012)

130 0 _ ‡a Hobbit, the desolation of Smaug (elokuva : 2013)

130 0 _ ‡a Hobbit, the battle of the five armies (elokuva : 2013)

Alkuteokseen sisältyvistä alanimekkeistä voi tehdä nimekelisäkirjauksia 246-kenttään, jos se on tarpeen.

130 0 _ ‡a Hobbit, an unexpected journey (elokuva : 2013)
246 3 _ ‡a Unexpected journey

Elokuvat, jotka on julkaistu eri nimisinä samalla kielellä

Joskus elokuvia julkaistaan eri nimellä samalla kielellä ja silloin tarvitaan ensisijainen nimeke:

130 0 _ ‡a Hot wheels (elokuva : 1976)
245 1 0 ‡a
Kuumat kundit
(elokuva Hurriganes-yhtyeestä julkaistu Suomessa ensin nimellä Hot wheels)

Televisiosarjat

Koko sarja samassa kotelossa:

130 0 _ ‡a Wolf Hall (televisio-ohjelma : 2015)
245 1 0 ‡a
Susipalatsi / ‡c

Koko kausi samassa kotelossa:

130 0 _ ‡a Fröken Frimans krig (televisio-ohjelma : 2015). ‡n Säsong 2.
245 1 0 ‡a
Neiti Frimanin taistelu. ‡n 2 / ‡c

Valikoima yhdeltä tuotantokaudelta:

130 2 _ ‡a A touch of Frost (televisio-ohjelma : 1994). ‡n Season 2. ‡k Valikoima.
245 1 0 ‡a
Komisario Frost. ‡n Box 2 /‡c ...

Valikoima eri tuotantokausilta:

130 4 _ a The inspector Lynley mysteries (televisio-ohjelma : 2006–2008). k Valikoima.
245 1 0
a Komisario Lynley. n Box 7 /‡c ...
505 0 _
a Sisältää viidennen ja kuudennen tuotantokauden jaksot: In the blink of an eye -- Limbo -- Know thine enemy.

245 - Nimeke ja vastuullisuusmerkintö – Ydinelementti (ET)

RDA 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke, 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset , 6.2.2.2 Tiedonlähde, 2.3.2 Nimeke, 2.3.3  Rinnakkaisnimeke, 2.3.4 Muu nimeketieto, 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto, 2.4 Vastuullisuustiedot, 2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto, 2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto, 2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto, 2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto, Liite A Isot alkukirjaimet, 2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde
1. indikaattorin arvo vaihtelee:

 • 0, jos teoksen pääkirjaus päänimekkeestä; tällöin teoksella ei saa olla 1XX-kenttää.
 • 1, jos teoksen päänimekkeestä tehdään lisäkirjaus; teoksella tulee olla 1XX-kenttä

2. indikaattori: 1-9, ohitusindikaattorit merkitään aina
Kentän loppuun lähes aina piste.

245 ‡a - Päänimeke 

Päänimeke ▼ on aineiston pääasiallinen nimi, nimeke jota yleensä käytetään viitattaessa aineistoon).
Kun tiedonlähteessä on erikielisiä nimiä: ks. kohta RDA 2.3.2.4: pääsisällön kieli > suomenkielinen nimeke valitaan päänimekkeeksi, jos sellainen löytyy jostain päin aineistoa
Tiedonlähde. RDA 2.2.2.3 :

 • jos aineisto koostuu liikkuvasta kuvasta (esim. filmikela, videolevy, videopeli, MPEG-videotiedosto), käytetään alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä tai -näyttöjä ensisijaisena tiedonlähteenä.
 • vaihtoehto, SKL
  • Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään nimekkeen sisältävää, aineistoon painettua tai pysyvästi kiinnitettyä (paljain silmin luettavaa) etikettiä (aineistoon ei lueta tekstiliitteitä tai koteloa) mieluummin kuin aineiston alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä. – levyn pinta
  • SKL : Sovelletaan vaihtoehtoa, paitsi jos aineistoon painetussa tai pysyvästi kiinnitetyssä etiketissä ei ole tarvittavaa tietoa.
 • jos yllä mainituissa lähteissä ei esiinny nimekettä, käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta aineistoon sisältyvää lähdettä, jossa nimeke esiintyy. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä. – > Kotelon irtopäällys.
 • jos nimeke otetaan muualta kuin ensisijaisesta tiedonlähteestä, tehdään huomautus 588-kenttään. Käytettävät fraasit, ks. Metatietosanasto.

588 0 _ ‡a Nimeke kannesta.

Osakenttiä ‡ a, ‡ b ja ‡ c ei voi toistaa.

Nimeke jäljennetään siten kuin se lähteessä on, myös kirjoitusvirheet. Virheettömästä muodosta tehdään lisäkirjaus kenttään 246:

245 0 0 ‡a Dr. Jekyll and Mr. Hydee /
246 1 _ ‡i Korjattu nimeke: ‡a Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Esittelevät sanat jätetään pois nimekkeestä, mikäli ne eivät ole oleellinen osa nimekettä. Niistä voidaan tehdä varianttinimekkeitä.

245 0 0 ‡a Bill Nye the science guy. ‡p Time / ‡c
246 1 _ ‡a
Disney presents Bill Nye the science guy
(Esittelevät sanat eivät kuulu erottamattomasti nimekkeeseen)

245 0 0 ‡a Stieg Larsson's Millennium
246 3_ ‡a
Millenium
(Esittelevät sanat kuuluvat oleellisesti nimekkeeseen)

Elokuvien jatko-osiin kuuluvat numerot

Laitetaan suoraa päänimekkeen perään, koska oikeastaan ei ole kyse moniosaisesta teoksesta.

130 0 _ ‡a Night at the museum, battle of the Smithsonian (elokuva : 2009)
245 1 0 ‡a
Night at the museum 2 / ‡c produced by Shawn Levy, Chris Columbus, Michael …

245‡b - rinnakkais- ja muut nimekkeet

 • Rinnakkais- ja muut nimekkeet -kenttään ja erotettava välimerkein:
  1. kaksoispiste ( : ) edeltää muuta nimekettä
  2. yhdysmerkki ( = ) edeltää rinnakkaisnimekettä
  3. muut merkit: ks. RDA: D.1.2.2 Nimeke- ja vastuullisuusalue
 • Muu nimeketieto▼: Sana, merkki tai ryhmä sanoja ja/tai merkkejä jotka esiintyvät manifestaation päänimekkeen kanssa ja sille alisteisina.  
  • Tiedonlähde: Muu nimeketieto otetaan samasta tiedonlähteestä kuin päänimeke (katso 2.3.2.2).
 • Rinnakkainen päänimeke ▼ on päänimeke toisella kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä.
  • Alkuperäinen nimeke, jonka kieli poikkeaa päänimekkeen kielestä, merkitään rinnakkaisena päänimekkeenä, mikäli alkuperäinen nimeke esitetään samanarvoisena päänimekkeen kanssa
  • Tiedonlähde: mikä tahansa aineistoon sisältyvä lähde

245 0 0 ‡a Nainen on valttia = ‡b Kvinnan är trumf / ‡c ...
246 3 1 ‡a
Kvinnan är trumf
(rinnakkaisnimeke)

130 0 _ ‡a Kingsman, the golden circle (elokuva : 2017)
245 1 0
‡a Kingsman : ‡b kultainen kehä / ‡c Twentieth Century Fox presents ; directed by Matthew Vaughn ; screenplay by Jane Goldman & Matthew Vaughn ; produced by Matthew Vaughn, David Reid, Adam Bohling.
246 3 0 ‡a
Kultainen kehä
(muu nimeke)

 • Jos rinnakkaisnimeke ei esiinny julkaisussa samassa tiedonlähteessä päänimekkeen kanssa, sitä ei merkitä 245 kenttään, vaan siitä tehdään huomautus. Tässä esimerkkitapauksessa:

246 1_ i Rinnakkaisnimeke filmillä: a XXX

 • Jos nimeke on julkaisun ulkopuolelta, merkitään: 

246 1_ ‡i  Elokuvan ruotsinkielinen nimi: ‡a XXX

245‡c - Vastuullisuusmerkinnät - Ydinelementti

RDA 2.4.2
Tiedonlähde sama kuin päänimekkeellä
Vastuullisuustieto merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa

 • tekijäkirjaukset sillä kielellä kuin ne lähteessä ovat ja ne jäljennetään siten kuin ne lähteessä esiintyvät
 • siinä järjestyksessä kuin ne mainitaan
 • yleensä vain tuotantoyhtiö, ohjaajat, käsikirjoittajat ja tuottajat mainitaan, muut kenttään 508, näyttelijät kenttään 511.

Jos tiedonlähteessä yksittäisten kirjainten tai alkukirjainten välillä ei ole pisteitä vaan tyhjämerkki, kirjoitetaan kirjaimet kuvailussa ilman tyhjämerkkiä (RDA 1.7.6)

 • esim. … produced by P.C. Wason and P.N. Johnson-Laird

130 4 _ ‡a The judge (elokuva ; 2014) .
245 1 4 ‡a
The judge / ‡c Warner Bros. presents ; directed by David Dobkin ; screenplay by Nick Schenk and Bill Dubuque ; produced by Susan Downey, David Dobkin, David Gambino.
(Tallenteella elokuvalla on sama nimi suomeksi kuin englanninkielisellä alkuteoksella)

Tuotantoyhtiöiden valinta ja merkitseminen kuvailuun (kentät 245/534/710)  

RDA:ssa vastuullisuusmerkinnät tallennetaan julkaisusta. Merkinnät elokuvien alku/lopputeksteissä vaihtelevat suuresti, siksi on mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjetta. Pyritään valitsemaan vastuullisuusmerkintöön tuotantoyhtiön nimi.

(warning) presents saattaa viitata myös elokuvan julkaisuun eikä varsinaiseen tuottamiseen (katso: Movies: What is the difference between producing, presenting, and releasing a film? 

Kevennys/sujuvoittamislinjauksissa keväällä 2018: "jos yli 3 nimeä samassa vastuullisuusmerkinnässä, merkitään vain ensimmäinen nimi ja ilmaistaan poistot"
 → jos hankala ilmaista kuinka monta muuta, merkitään [ja muita]

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta]. (warning) xx= lukumäärä, joka ilmaisee poisjätettyjen tekijöiden yhteenlasketun määrän. Luvut 1-10 ilmaistaan kirjaimin, suuremmat luvut numeroin.
Poistomerkkiä ”...” ei käytetä vastuullisuusmerkintöjen kohdalla.

Esimerkki:
245 10 ‡a Bridget Jones's baby / ‡c Universal Pictures [ja muita] ; directed by Sharon Maguire ; produced by Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward ; screenplay by Helen Fielding and Dan Mazer and Emma Thompson.

246 - Muut nimekkeet (T) Ydinelementti, suomalainen linjaus

RDA 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke , 2.3.4 Muut nimeketiedot, 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto, 2.3.6 Varianttinimeke, 2.3.8 Myöhempi nimeke, 2.3.4.2 Tiedonlähde
Tiedonlähde:

 • rinnakkainen päänimeke = alkuperäinen nimeke, jonka kieli poikkeaa päänimekkeestä: mikä tahansa aineistoon sisältyvä lähde
 • varianttinimeke = on muu nimeke voidaan ottaa mistä tahansa lähteestä

1. indikaattori yleensä 3, jos nimekeviittaus on näkyvissä 245-kentässä
2. indikaattori vaihtelee tapauskohtaisesti

 • ks. ohje indikaattorien käytöstä MARC 21 -sovellusohje (RDA)
 • 246-kenttään nimeke ilman artikkelia, koska ohitusindikaattoreita ei ole

Ei loppupistettä

Varianttinimeke▼ on aineistoon liittyvä nimeke, joka eroaa kuvailuun merkitystä päänimekkeestä, rinnakkaisesta päänimekkeestä, muusta nimeketiedosta, rinnakkaisesta muusta nimeketiedosta, aiemmasta päänimekkeestä, myöhemmästä päänimekkeestä, avainnimekkeestä ja lyhennetystä nimekkeestä.

 • Tiedonlähde: Varianttinimeke otetaan mistä tahansa lähteestä.
 • Osakentässä ‡i käytettävät fraasit, ks. Metatietosanasto
 • ei tarvitse tehdä 500-kentään huomautusta nimistä, jos on käytetty ‡i-huomautuskenttää

Levyn kuoressa, kotelon irtopäällyksessä tms. olevat nimet

246 1 _ ‡i Nimeke kannessa: ‡a
246 1 _ ‡i Nimeke levyssä: ‡a
246 1 _ ‡i
Nimeke alkutesteissä: ‡a
246 1 _ ‡i Korjattu nimeke: ‡a

130 0 _ ‡a Twelve monkeys (elokuva : 1995)
245 1 0 ‡a Twelve monkeys / ‡c
246 1 _ ‡i Nimeke kannessa: ‡a 12 monkeys

Aikaisemmat nimet

Elokuva ilmestynyt aiemmin suomeksi eri nimellä:

130 0 _ ‡a Microcosmos (elokuva : 1996)
245 1 0 ‡a
Ruohikon kansa / ‡c
246 1 _ ‡i Julkaistu suomeksi myös nimellä: ‡a Mikrokosmos :‡b Ruohikon kansa


Julkaisussa on vain alkuperäinen nimeke, mutta ilmestynyt aiemmin suomalaisella nimellä:

130 4 _ ‡a The silence of the lambs (elokuva : 1991).
245 1 4 ‡a
The silence of the lambs / ‡c….
246 1 _ ‡i
Julkaistu aiemmin suomeksi nimellä: ‡a Uhrilampaat

130 0 _ ‡a Basic instinct (elokuva : 1992)
245 1 0 ‡a 
Basic instinct / ‡c
246 1 _ ‡i Julkaistu suomeksi myös nimellä: ‡a Basic instinct - vaiston varassa


Televisiosarjaa on esitettty televisiossa eri nimellä:

130 4 _ ‡a The Borgias (televisio-ohjelma : 2011-2013).
245 1 4 ‡a
The Borgias : ‡b the original crime family. ‡n ensimmäinen tuotantokausi / ‡c ...
246 1 _ ‡i Tunnetaan myös nimellä: $a Borgiat, maan ja taivaan valtiaat

250 - Painosmerkinnät (T) Ydinelementti

RDA 2.5.2, 1.7

Tiedonlähde: Painostieto otetaan seuraavista lähteistä (tärkeysjärjestyksessä):
  1. päänimekkeen tiedonlähde (katso RDA 2.3.2.2)
  2. muu manifestaatioon sisältyvä lähde (katso RDA  2.2.2)
  3. jokin muu kohdassa 2.2.4 määritelty tiedonlähde

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Painostiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa

250 _ _ ‡a Director’s cut.

250 _ _ ‡a Limited edition.

257 - Tuottajan maa (T)

Nimi tai lyhenne maalle, alueelle tai vastaavalle, jossa aineiston tuottajaorganisaation päätoimistot sijaitsevat.
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

257 _ _ ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

264 - Julkaisutiedot (T) Ydinelementti

RDA 2.8 Julkaisutiedot, 2.8.2 Julkaisupaikka, 2.8.4 Julkaisijan nimi, 2.8.6 Julkaisuaika
RDA 2.9 Jakelutiedot, 2.9.2 Jakelupaikka, 2.9.4 Jakajan nimi, 2.9.6 Jakeluaika, 2.11 Copyright –vuosi, 2.9.1.2 Tiedonlähteet
Tiedonlähde: tiedonlähteenä voidaan käyttää levyä, liitettä tai kotelon irtopäällystä (RDA 2.2.2.1, 2.2.4)
Indikaattorien arvot vaihtelevat

 • 1. indikaattori elokuvilla yleensä tyhjä (_)
 • 2. indikaattorin arvo valitaan sen mukaan, onko kyseessä tuottaminen (0), kustantaminen (1), jakelu (2), valmistaminen (3) vai tekijänoikeusvuosi (4)

Loppupisteen merkitseminen vaihtelee, ks.Loppupisteet; ; copyright vuoden jälkeen ei pistettä.

Kenttään 264 merkitään kuvailtavaa aineistoa (manifestaatiota kuten DVD-levyä tai Blu-ray-levyä) koskevia tietoja eli videotallenteen julkaisu/jakeluvuosi/copyright-vuosi. Huom! ei siis tallenteella olevan elokuvan tai televisio-ohjelman tietoja. KUMEAn ohjeet Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä pätevät kaikkiin aineistoihin.

Jakajan tiedot merkitään videotallenteilla aina kenttään 264, ks. RDA-linjaus SKL 2.9.4; sen sijaan julkaisijaa ei välttämättä tarvitse merkitä, jos sitä ei ole helppo selvittää.

Julkaisijan / jakajan nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on lähteessä (RDA 2.9.4.3, 2.9.1.4)

Videotallenteisiin liittyy monenlaisia vuosimerkintöjä kuten esityksen / kuvauksen ajankohta (033 ja 518), teokseen liittyvä ajankohta (388, tuotantovuosikymmen), ilmestymisajankohta (130 osana ensisijaista nimekettä) ja ensimmäisen esittämisen ajankohta (534), jotka on erotettava toisistaan, katso Vuosien merkitseminen videotallenteissa.

264 _ 1 ‡a Burbank :‡b Warner Bros. Entertainment Inc., ‡c [2014] (Julkaisija ei ole pakollinen)
264 _ 2 ‡a [Helsinki] :‡b Fox-Paramount Home Entertainment Oy (Finland), ‡c [2015]
264 _ 4 ‡c ©2014

300 - Ulkoasutiedot (T) Ydinelementti

RDA 3.4 Laajuus, 7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen, lyhenteet ks. SKL RDA B.7, 7.17.1.4 Värillisyys, 7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

Ei loppupistettä

Yksiköiden määrä merkitään, vaikka olisi vain yksi

 • Käytettävä aina samoja ilmaisuja, koska se helpottaa tiedonhakua / tietokannan korjauksia tms.; käytettäviä termejä voi tarkastaa Metatietosanastosta (Manifestaatio, Laajuuden yksikkö)

1 Blu-ray-videolevy / 2 Blu-ray-videolevyä
1 DVD-videolevy
1 DVD-videolevy (3D) 

1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) 

1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (3D)

Kesto, RDA 7.22, lisäydinelementti

 • Tiedonlähde mikä tahansa
 • RDA 7.22.1.3 Keston merkitseminen; osien keston merkitseminen, ks. Suomalainen linjaus kohta 7.22.1.4; Suomalaisen linjauksen mukaan voi merkitä vain kokonaiskeston.
  • Kesto merkitään kuvailevan yhteisön suosiman muodon mukaisesti (irtopäällyksessä oleva merkintä, jos ei mitata laitteella). Ajan yksiköt merkitään suomalaisten linjausten mukaan, B.7
  • Kesto merkitään sulkeisiin

300 _ _ ‡a 1 DVD-videolevy (121 min)

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (2 h 30 min)

 • Jos itse elokuva on toisella ja lisämateriaali toisella levyllä ja molempien levyjen kesto on tiedossa:

300 _ _ ‡a 2 DVD-videolevyä (104, 98 min)
Levyjen kestot 104 min, 98 min

 • Jos taas ei ole tiedossa kuin elokuvan kesto, yleensä jätetään lisämateriaalin kesto pois 300-kentästä ja laitetaan vain huomautus lisämateriaalista.
 • Jos elokuva tai tv-sarja jakautuu useammalle levylle merkitään 300-kenttään kokonaiskesto

Muut ulkoasutiedot, RDA värillisyyden merkitseminen 7.17.1.3, Metatietosanasto; RDA Äänisisällön merkitseminen 7.18.1.3

 • värillinen, mustavalkoinen, ääni, äänetön
 • jos mykkäelokuvassa on musiikkisäestys, merkitään ääni

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (1 h 33 min) : ‡b värillinen, ääni

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (120 min) : ‡b värillinen, ääni

 

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (3D) (120 min) : ‡b värillinen, ääni

300 _ _ ‡a 1 DVD-videolevy (63 min) : ‡b mustavalkoinen, äänetön
(Elokuva on mykkäelokuva, jossa ei ole säestystäkään)

Mitat, 3.5 Koko

 • Lisäydinelementti perustasolla muissa kuin verkkoaineistoissa, digitaalisissa tallenteissa ja sarja-aineistoissa
  RDA:n keventämislinjauksia:
  RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018 
  on 15.6.2018 tarkennettu koon merkitsemisestä: "Koko on lisäydinelementti perustasolla muissa kuin verkkoaineistoissa, digitaalisissa tallenteissa ja sarja-aineistoissa."

  (warning)Koko ei ole pakollinen tieto digitaalisissa videolevyissä, äänilevyissä yms. tietolevyissä, koon voi merkitä:

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (1 h 33 min) :‡b värillinen, ääni ; ‡c 12 cm

300 _ _ ‡a  1 DVD-videolevy (1 h 27 min) :‡b värillinen, ääni ; ‡c 12 cm

Combot

Jos kyseessä on ns. combo, jossa samassa paketissa on useita levyjä, esimerkiksi sekä Blu-ray-videolevy että DVD-videolevy, niin on tarpeen toistaa joitakin kenttiä (esim. 007, 300 336), jotta saadaan tallennettua combon osia koskevat tiedot. Aiemmin tieto combon sisältämistä levyistä merkittiin myös 500 kenttään, mutta merkintää ei käytetä enää (alkaen 6/2018).

 Silloin kun formaatin kenttiä toistetaan combon eri osien tietojen merkitsemiseksi, julkaisun pääsisällön mukaisen tallennetyypin tiedot merkitään ensin ja samaa järjestystä noudatetaan kaikissa kentissä, jotka toistetaan tietueessa. Jos mikään julkaisun sisältämistä tallennetyypeistä ei ole hallitseva, merkitään uudemmalla tekniikalla toteutetun tallennetyypin tiedot ensin. Jos kenttiä toistetaan, niin käytetään tarvittaessa osakenttää ‡3 ilmaisemaan, mitä aineiston osaa tieto koskee. Mutta jos combossa on esim. kaksi erilaista Blu-ray-levyä, osakenttä ‡3 ei tarvitse käyttää.

Blu-ray ja DVD

300 _ _ ‡3 Blu-ray-videolevy ‡a 1 Blu-ray-videolevy (1 h 30 min) :‡b värillinen, ääni
300 _ _ ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 27 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent

Blu-ray 3D ja DVD

300 _ _ ‡3 Blu-ray-videolevy ‡a 1 Blu-ray-videolevy (3D) (1 h 57 min) :‡b värillinen, ääni
300 _ _ ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (2 h 3 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡3 Blu-ray-videolevy ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 _ _ ‡3 DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent

Blu-ray 3D ja Blu-ray

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (3D) (127 min) :‡b värillinen, ääni
300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (123 min) :‡b vä rillinen, ääni
336 _ _ ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent

4K Ultra HD Blu-ray + Blu ray

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (120 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent  

336 - Sisältötyyppi (T) Ydinelementti

RDA 6.9 Sisältötyyppi
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön ( _ _ )
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

Sisältötyyppi ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa. Sisältötyyppi kertoo myös kuvan tai kuvien kaksi- tai kolmiulotteisuudesta ja sen, onko kyseessä liikkuva kuva vai stillkuva

 • Vaihtoehdot yleensä:
  • ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
   • Kaksiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi kaksiulotteiset elokuvat (näytellyt tai piirretyt), esitysten ja tapahtumien jne. filmi- ja videotallenteet. Liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä
  • ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent
   • Kolmiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi 3D-elokuvat (näytellyt, animaatiot, 3D-videopelit jne.)

Jos kyseessä on versio, jossa on sekä kaksi- että kolmiulotteinen versio elokuvasta samalla levyllä, voidaan kenttiä toistaa:

336 _ _ ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2rdacontent
336 _ _ ‡a
kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent

Combot: jos kyseessä combo, jossa saman kotelon sisällä on sekä DVD- että Blu-ray-videolevy, joka on kolmiulotteinen:

336 _ _ ‡3 Blu-ray-videolevy ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2rdacontent
336 _ _ ‡3
DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent

337 - Mediatyyppi (T) Ydinelementti, suomalainen linjaus

RDA 3.2 Mediatyyppi. Metatietosanasto: Mediatyyppi (manifestaatio)
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

Mediatyyppi on jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia

338 - Tallennetyyppi (T), Ydinelementti

RDA 3.3 Tallennetyyppi, Metatietosanasto (manifestaatio)
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

Tallennetyyppi on jaottelu, joka ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa.

Yleisimmät kirjastoissa olevat tallennetyypit

 • videolevy (vd)
 • videokasetti (vf)

338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

344-, 345-, 346-, 347- ja 380-kentät

344, 345, 346, 347, 380  kentät eivät ole ydinelementtejä ja niitä ei tarvitse tehdä. Jos niitä käyttää pitää, huomioida 300-kenttään laitettavat tiedot.

Vain 300-kenttä


Myös muita 3XX-kenttiä, kuvasuhde 500-kenttään

300 _ _ ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 33 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent
337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

300 _ _ ‡a 1 videolevy (1 h 33 min) : ‡b värillinen, ääni ;‡c 12 cm
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent
337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby ‡2 rda
346 _ _ ‡b
NTSC ‡2 rda
347 _ _ ‡a
videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2 ‡2 rda
500 _ _ ‡a
Wide screen (16:9)


344 - Äänen ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.16
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Vaihtoehdot:

344‡a: analoginen / digitaalinen
344‡b: magneettinen / magneto-optinen / optinen
344‡g: mono, stereo, kvadrofoninen, surround
344‡h: CCIR-standardi, CX, dbx, Dolby, Dolby A, Dolby B, Dolby C, LPCM, NAB-standardi

Elokuvilla yleensä jokin näistä:

344 _ _ ‡a digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡g mono
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1                

345 - Liikkuvan kuvan heijastamisominaisuudet (T)

RDA 3.17.2 Esitysformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

kenttää 345 käytetään vain valkokangaselokuvien kuvailussa, ei DVD- tai Blu-ray-levyjen kuvailussa (OLAC, s. 108)

346 - Videotallenteen ominaisuudet, Manifestaatio

RDA 3.18.2 Videoformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Osakenttää ‡a (8 mm, Beta, Betacam, Betacam SP, CED, C-formaatti, D-2, EIAJ, Hi-8 mm, M-II, optinen levy, Quadruplex, Super-VHS, U-matic, VHS) tai osakenttää ‡b (tarkemmat tiedot: HDTV, NTSC, PAL, SECAM,) käytetään vain, mikäli ne ovat tarpeen tunnistamisen tai valinnan vuoksi

347 - Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi, 3.19.3.3 Koodausmuodon merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Tiedostotyypit Metatietosanastossa: videotiedosto
Jos käyttää kenttää 347, niin 300-kenttään laitetaan vain ”videolevy”

Yleensä videotallenteilla: ‡a: videotiedosto, ‡b Blu-ray tai DVD video


347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b Blu-ray


DVD-levyjen aluekoodit, ks. WikipediaBlu-ray aluekoodit, ks. Wikipedia


380 - Teoksen muoto (T)

RDA 6.3 Teoksen muoto
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Kenttää ei käytetä manifestaation kuvailussa. Teoksen muoto merkitään osaksi teoksen ensisijaista nimekettä kenttään 130 (tai 240).

Meltatietosanastossa teoksen muototermit: Teos >  Teoksen muoto

Esim. elokuva, näytelmä, televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a elokuva

388 - Luomisaika

Teoksen tai ekspression (mukaanlukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomis- tai syntyaika. Elokuvissa käytetään tuotantuvuosikymmenen merkitsemiseen.

1. indikaattori

 • _ tieto puuttuu
 • 1 Teoksen luomisaika
 • Kokoomateoksen luomisaika

2. indikaattori määrittelemätön (_)

388 2 _ ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin

490 - Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa (T) Ydinelementti

RDA 2.12.2 Sarjan päänimeke
1. indikaattori

 • 0, jos ei ole 830-kenttää
 • 1, jos sarjan nimestä tehdään lisäkirjaus kenttään 830

2. indikaattori määrittelemätön (_)
Ei loppupistettä

Sarjan nimi jäljennetään siinä muodossa kuin se on aineistossa, myös artikkelit laitetaan

Myös numerointi siten kuin se on aineistossa (ks. tarkemmat ohjeet: Sovellusohje)

 • 830-kentässä on sarjan nimen auktorisoitu muoto
 • elokuvissa ei yleensä ole 830-kenttää, sillä yleensä kyseessä on jakajan oma sarja

490 0 _ ‡a Fennada klassikko

490 0 _ ‡a Rakkautta & anarkiaa ; ‡v DVD283


5XX - Huomautukset

Kieli: Huomautusten kieli on suomen kieli (RDA 1.4), suorat sitaatit voidaan laittaa lähteen kielellä.

Huomautukset eivät ole ydinelemettejä

RDA


KuvausMARC-kenttä
 3.20

Järjestelmävaatimukset

538

2.17.2

Huomautukset nimekkeestä

500

2.3.6

Varianttinimeke

246

7.2

Huomautukset sisällöstä

500, 520

7.11

Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta

518

7.21

Musiikin esityskokoonpano

500

7.12

Sisällön kieli

546

7.14

Esteettömyys (esim. kuulo- ja näkövammaiset)

546

7.16

Täydentävä sisältö

504, 500

2.17.3

Huomautus vastuullisuudesta

505, 500

7.23

Esittäjä, kertoja ja/tai juontaja

511

7.24

Taiteelliseen ja/tai tekniseen tuotantoon osallistujat

508

2.17.4

Huomautus painoksesta

500

6.7

Teoksen historia (painos ja historia)

500

25.1

Viittauksen kohteena oleva teos

505, 500, 77X, 501

26.1

Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500, 77X

27.1

Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

500,53X, 77X

2.17.6

Huomautus tuotantotiedosta

500

2.17.7

Huomautus julkaisutiedosta

500

2.17.8

Huomautus jakelutiedosta

500

2.17.10

Huomautus copyright-tiedosta

500

3.21.2

Huomautus manifestaation laajuudesta

500

3.6

Pohjamateriaali

340‡a

7.17

Värillisyys

300‡b

3.16

Äänen ominaisuudet

300‡b

7.19

Kuvasuhde

500

3.18

Videon ominaisuudet

346‡b

3.19

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

347‡b

2.17.11

Huomautus sarjatiedosta

500

2.15

Manifestaation tunniste

020, 024, 028

7.22

Kesto

300‡a, 505, 500

 7.10

Yhteenveto sisällöstä

520

4.4

Saatavuuden rajoitukset

506

4.5

Käyttöehdot

540

7.7

Kohderyhmä

521

3.22

Kappalekohtainen tallenteen ominaisuus

562, 590

7.28

Palkinto

586

7.9

Tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä

502

2.17.13Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta588

500 - Yleiset huomautukset

RDA 2.17.3 Huomautus nimekkeestä, 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta, 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos, 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.


Elokuva perustuu johonkin kirjaan, sarjakuvaan tms.

RDA J.3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto

 • Kenttää ei välttämättä tarvita, jos tekee 700-kenttään rakenteistetun viittauksen; 700-kenttää suositellaan käytettäväksi.

500 _ _ ‡a Perustuu vapaasti Julie Marohin sarjakuvaan Le bleu est une couleur chaude.

>        muista myös 655-kenttään asiasana filmatisoinnista ja 700-kenttään lisäkirjaus teoksesta, johon filmatisointi perustuu:

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Maroh, Julia. ‡t Bleu est une couleur chaude.
(Huom. ei artikkelia ”Le”, koska ei ohitusindikaattoreita)

Kuvasuhde, ks. Wikipedia,

 • Liikkuvan kuvan leveyden suhde korkeuteen.
 • Kuvasuhde  ei ole ydinelementti
 • Käytettävät termit:
  • full screen
  • wide screen
  • yhdistelmä  (jos tallenteessa on useita kuvasuhteita)
 • Lisäksi merkitään numeerinen suhde standardimuodossa, mikäli se tiedetään.

500 _ _ ‡a Wide screen (16:9)

505 - Määrämuotoinen huomautus sisällöstä (T)

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
1. indikaattorin arvo

 • 0 = sisältö, 1= puutteellinen sisältö, 2 = osittainen sisältö, 8 = vakionäyttöä ei muodosteta
 • 1. indikaattorina suositellaan käytettäväksi 8 (ei vakionäyttöä), jos kenttään laittaa vain lisämateriaalin nimet.

2. indikaattori

 • Arvo # = perustaso (on osakenttä ‡a, myös ‡u voi  olla). ISBD-välimerkitys, mutta eri otsikoiden välissä merkki ” -- ”
 • Arvo 0 = paranneltu taso (on osakentät g, t ja r)

Loppupiste merkitään.

Kenttään merkitään määrämuotoisia tietoja teoksen sisällöstä: nimekkeitä, vastuullisuusmerkintöjä, osan numeroita, sisällysluettelo, merkittäviä osakokonaisuuksia sivunumeroineen jne.
Yleishuomautukset sisällöstä merkitään kenttään 520 (Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.) tai joissain tapauksissa kenttään 500 (Yleinen huomautus).
Lisämateriaalin otsikot kopioidaan siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Inside Jobs : the making of Steve Jobs -- Feature commentary with director Danny Boyle -- Feature commentary with writer Aaron Sorkin and editor Elliot Graham.

505 2 0 ‡g Levy 1:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
505 2 0 ‡g Levy 2:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
(Paketti, jossa kaksi levyä ja niiden sisällöstä tehdään tarkempi kuvaus, 2. indikaattorin arvo 0, paranneltu taso)

506 - Huomautus pääsyrajoituksista : ikärajat (T)

RDA 4.4, 4.4.1. Saatavuus
1. indikaattori 0 = ei rajoituksia, 1 = on rajoituksia
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston saatavuutta koskevat rajoitukset merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös rajoituksen luonne ja kesto merkitään
Kotelon irtopäällyksessä saattaa olla vanhentunut ikäraja; ikärajan voi tarkastaa MEKU:n sivuilta, Ikärajahaku

Katso myös kenttä 049, jossa saatavuutta koskeva tieto on konelukuisena lainausjärjestelmää varten.

506 1 _‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.
506 0 _‡a Sallittu kaikenikäisille.

508 - Huomautus tuotantoon osallistujista (T)

RDA 2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Tähän kenttään muut tuotantoon osallistuneet tekijät kuin esiintyjät (511-kenttä) tai 245‡c-kentässä mainitut.

508 _ _ ‡a Musiikki: Michael Fishbein ; kuvaus: George Mo.

511 - Huomautus osallistujista tai esittäjistä (T)

RDA 2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
1. indikaattori vakionäyttöindikaattori: yleensä 0  = vakionäyttöä ei muodosteta ; arvo 1 = vakionäyttöteksti ”Rooleissa”
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kenttään kirjataan yleensä vain pääosien esittäjät.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Kati Outinen, Elena Leeve, Esko Salminen, Laura Birn, Miroslav Etzler, Krystof Hádek.

Ääninäyttelijät
 • Ääninäyttelijöistä voidaan tehdä  511-kentät
  • ensin suomenkieliset, jos on mainittu
  • sitten toiseen toistumaan englanninkieliset näyttelijät, etenkin jos ovat kuuluisia
  • 700-kenttää ei tarvitse tehdä ääninäyttelijöistä
  • Mikäli tekee rakenteistetut 700-kentät näyttelijöistä, huomautuskenttää ei välttämättä tarvita

511 0 _ ‡a Suomenkieliset äänet: Aku Hirviniemi, Antti Litja, Krista Kosonen, Pertti Koivula, Veeti Kallio, Maria Lund, Antti Reini, Tom Pöysti ja muita.

518 - Huomautus tapahtuman ajasta tai paikasta

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

Loppupiste merkitään.

‡a-osakenttä-osakenttä - Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (ET)
‡d-osakenttä - Tapahtuman aika (T)
‡o-osakenttä - Lisätieto (T)
‡p-osakenttä - Tapahtuman paikka (T)
‡0-osakenttä - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T), ks. Kontrolliosakentät
‡1-osakenttä - Reaalimaailman kohteen tunniste (T), ks. Kontrolliosakentät
‡2-osakenttä - Termin lähde (T), koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes
‡3-osakenttä - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
‡6-osakenttä - Linkitys (ET), ks. Kontrolliosakentät
‡8-osakenttä - Linkki- ja järjestysnumero (T), ks. Kontrolliosakentät

Tapahtuman aika ja paikka tekstimuodossa tallennettuna. Aika tallennetaan myös koodimuodossa kenttään 033. Äänityspaikka ilmoitetaan perusmuodossa paikkakunnan ja äänityspaikan tarkkuudella. Mikäli äänityspaikkakuntaa ei ole mainittu aineistossa, se pyritään selvittämään.
Kentässä käytetään joko otsikkoa Äänitys: (äänitteistä) tai Taltiointi: (videotallenteista). Lisäksi voidaan käyttää huomautuksia konserttitaltiointilivetaltiointistudiolivetaltiointiradiolähetys tai lisä-äänitykset. Jos huomautus koskee ainoastaan aineiston osaa, osakentässä 3 tarkennetaan, mistä osasta on kyse.
Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kentässä ei käytetä hakasulkuja.


033 ja 518-kenttiä käytetään videoiduissa esityksissä (tanssi, teatteri, konsertti).

033 2 0 ‡a197601--‡a197606--
518 _ _ ‡o
Taltiointi: ‡pRooma, Venetsia‡d1976 tammi-kesäkuu.

534 - Huomautus alkuperäisversiosta

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen esittämiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.

Huomautus elokuvan alkuperäisestä julkaisuajankohdasta. 

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Republic Pictures, 1950. (tuotantoyhtiötä ei tarvitse välttämättä laittaa, sillä se on jo 245 ja 710-kentissä)
534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1932-1940.

Katso myös tuotantoyhtiöstä lisätietoja.

538 - Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

RDA 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

538 _ _ ‡a Blu-ray 3D -katselua varten tarvitaan 3D-TV ja 3D Blu-ray -soitin, 3D-lasit ja HMDI 1.4 -kaapeli.

538 _ _ ‡a 4K Ultra HD Blu-ray -tiedostoja toistava laite.

540 - Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) : lainaus- ja esitysoikeudet

RDA 4.5 , 4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston käyttöön liittyvät ehdot merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös käyttöehtojen luonne ja kesto merkitään.

540 _ _ ‡a Esitys- ja lainausoikeus.

540 _ _ ‡a Julkinen esitysoikeus kirjastossa.

546 - Huomautus kielistä (T)

RDA 6.11 Ekspression kieli, 7.12 Sisällön kieli, 7.14 Esteettömyys
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kielten nimet perusmuodossa

Myös tieto aineiston soveltuvuudesta näkö- ja kuulovammaisille on hyvä merkitä, ks. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, s. 12.

Ääniraita : kielten nimet perusmuodossa ; tekstitys: kielten nimet perusmuodossa. (warning) puolipiste (;) ja välilyönnit ääniraidan kielien ja tekstityksen välissä.

Kielimerkintöjen lähde merkitään kenttään 588.


Käytettäviä fraaseja:
 • Ääniraita: englanti …
 • Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, …
 • Kuvailu näkövammaisille: suomi, ...
 • Elokuvassa puhutut kielet: saksa, ranska ...
 • Tekstitys: suomi, ruotsi …
 • Tekstitys kuulovammaisille: suomi, ...

546 _ _ ‡a Ääniraita: englanti ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.
588 ## ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

Jos ääniraitoja on monta: Vaihtoehtoiset ääniraidat:

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, suomi, ruotsi; kuvailu näkövammaisille: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi;  tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Jos elokuvassa puhutaan useita kieliä:

546 _ _ ‡a Elokuvassa puhutut kielet: englanti, ranska, venäjä, tsetseeni ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

Mykkäelokuvat:
 • 300-kentässä äänellinen tai mykkä osoittamaan ääniraidan olemassaoloa tai sen puuttumista ja asiasana mykkäelokuvat
 • Välitekstitysten kielen voi mainita

008       35-37 zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng

546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania; tekstitys kuulovammaisille: englanti.
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali; tekstitys kuulovammaisille: englanti.

588 - Huomautus kuvailun perustasta

RDA 2.17.13 Huomaus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta
Indikaattoreiden arvo:

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Kuvailun lähde
 • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero

2. indikaattorin arvo Määrittelemätön '_'
Loppupiste merkitään (kenttää ei mainita MARC 21 –formaatin Loppupisteet-luettelossa, mutta on RDA-sovellusohjeessa)

Kielimerkintöjen lähde merkitään kenttään 588.

Mikäli käyttää lähteenä jotain muuta kuin elokuvan alkutekstejä, tee siitä huomautus tähän kenttään

588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke levystä.

588 0 _ ‡a Nimeke kannesta.

588 ## ‡a Kielimerkinnöt kannesta.

700 - Lisäkirjaus - Henkilönnimi (T) Ydinelementti

RDA 9 Henkilöiden identifiointi, 10 Sukujen identifiointi , 11 Yhteisöjen identifiointi , 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt , 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, J. 3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto; toimijoiden suhteet RDAssa 18.5, Liite I Suhteen määritteet, Metatietosanastossa
1. Indikaattori:

 • arvo = 1, jos nimen osien järjestys on käänteinen            700 1 _ ‡a Sukunimi, Etunimi
 • arvo = 0, jos nimen osien järjesty on suora                      700 0 _ ‡a Johannes Paavali.
 • arvo = 3 jos kyseessä on suvun nimi                                700 3 _ ‡a Louekari ‡c suku.

2. indikaattori analyyttisissä kirjauksissa on 2

 • tekijän teos sisältyy luetteloitavaan teokseen

Loppupiste merkitään.

Toimijan suhdeta kuvailtavaan aineistoon ilmaistaan käyttämällä osakenttää ‡e - Funktiotermi (T), (‡4 - Funktiokoodia ei käytetä!)

 • osakenttää ‡e toistetaan, jos henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä.
 • suhteen määritteet merkitään teos/ekspressio/manifestaatio/kappale-järjestyksessä (TEMK / WEMI) eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta teokseen ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta kappaleeseen. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite. (ks. Sovellusohje, kenttä 100‡e ja Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa )

Jos henkilön etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, tulee niiden väliin tyhjämerkki (ks. RDA 8.5.6 Alkukirjaintenja kirjainsanojen kirjoittaminen)

700 1 _ ‡aLovecraft, H. P.,‡e alkuperäisidean luoja.

Osakentässä ‡t – teoksen nimi - ei käytetä artikkelia teoksen nimen alussa, koska ohitusindikaattoria ei ole

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Laclos, Choderlos de. ‡t Liaisons dangereuses. (teoksen nimi Les liaisons dangereuses)

Toimijoiden kuvailu tietueelle TEMK-järjestyksessä. Järjestys on muotoutunut yleisten kirjastojen käytännön mukaan seuraavaksi:

 1. ohjaaja
 2. kirjailija, jos elokuva perustuu kirjaan
 3. käsikirjoittaja
 4. tuottaja
 5. kuvaaja
 6. säveltäjä
 7. näyttelijä / ääninäyttelijä

700 1 _ ‡a Glatzer, Richard, ‡e ohjaaja, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i
Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Genova, Lisa. ‡t Still Alice.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Lutzus, Lex, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Brown, James, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Koffler, Pamela, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Lenoir, Denis, ‡e kuvaaja.
700 1 _ ‡a
Eshkeri, Ilan, ‡e säveltäjä.
700 1 _ ‡a
Moore, Julianne, ‡e näyttelijä.

730 - Lisäkirjaus – Yhtenäistetty nimeke (T)

RDA 6.2.2,
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • o   # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

730 0 _ ‡i Teoksen perustana (teos): ‡a Surly squirrel (lyhytelokuva : 2005)
(DVD:n elokuva perustuu lyhytelokuvaan Surly squirrel)

730 0 _ ‡i Uusintaproduktion perustana (teos): ‡a Endless love (elokuva : 1981)
(DVD-elokuva Endless love on uusintatuotanto elokuvasta Endless love, jonka nimi Suomessa oli Mieletön rakkaus)

130 0 _ ‡a Lewis (televisio-ohjelma : 2009). ‡n Season 3. ‡k Valikoima.
245 1 0 ‡
a Lewis. ‡n Box 6.
505 0 _ ‡a
Sisältää kolmannen tuotantokauden jaksot: Point of vanishing -- Counter culture blues.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Point of vanishing.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Counter culture blues.
(DVD-paketissa on Lewis-TV-elokuvasarjan 3. tuotantokauden kaksi jaksoa, ei koko tuotantokautta)

730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Wallace & Gromit, the curse of the were-rabbitt (elokuva: 2005)
246 #3 ‡a Curse of the were-rabbit
(Lisäkirjaus teoksen nimeen liittyvästä lisäkirjauksesta)

740 - Lisäkirjaus - Kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen kirjaus

RDA 25.1
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

Huomaa: Jos kohteeseen liittyvä analyyttinen kirjaus on teoksen ensisijainen nimeke (auktorisoitu), se laitetaan kenttään 730 (ks. kenttä 730, esimekki Lewis)

500 _ _ ‡a Perustuu Gillian Flynnin romaaniin Kiltti tyttö.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Flynn, Gillian. ‡t Gone girl.
740 0 _ ‡a Kiltti tyttö.
(Teoksen ensisijainen nimeke on Gone girl, mutta viittaus halutaan tehdä kirjan suomenkielisesn ekspression nimestä)

856 - Elekronisen aineiston sijainti ja käyttö

RDA 4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä
URL-osoite
(Uniform Resource Locator) on verkkoaineiston osoite.
URL-osoitteet kattavat kaikki tunnisteet, joiden tarkoitus on osoittaa aineiston saatavuus internetselaimen avulla.

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 – Sähköposti. Yhteys/käyttö tapahtuu Mail Transfer protokollalla (MAILTP).
 • 1 - FTP
 • 2 - Etäpalvelin (Telnet)
 • 3 – Modeemiyhteys. Yhteys/käyttö tapahtuu tavallisen puhelinlinjan kautta.
 • 4 – http. Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • 7 - Yhteys- tai käyttötapa merkitään osakenttään ‡2

2. indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta.
  Tässä tapauksessa bibliografinen tietue kuvailee samaa elektronista aineistoa, jonka sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
  Tässä tapauksessa bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta elektroninen versio on saatavana ja sen sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston johonkin osaan (esim. sisällysluetteloon), osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
  Tässä tapauksessa elektroninen aineisto ei ole sama kuin bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde (vaan esim. erillinen hakemisto tai käyttöohje). Osakentässä ‡3 voidaan tarkemmin kuvata elektronisen aineiston ja kuvailun kohteen suhdetta.
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

Ei loppupistettä

Harkiten, linkit vanhenevat; käytä vakiintuneita linkkejä / permalinkit

856 4 2 ‡u http://www.imdb.com/title/tt1078912/?ref_=fn_al_tt_1 ‡y IMDb

Sisällönkuvailu

Ohje: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten

084 - Luokitus

Indikaattorit

1. ja 2. indikaattori yleensä määrittelemättömiä, paitsi jos kyseessä on fiktiivisen aineiston luokka, jolloin:

Ensin numeraaliset YKL-luokat, niiden jälkeen fiktiivisen aineiston lisäluokat

Osakenttä ‡2 - Luokituksen lähde tulee aina merkitä kentän loppuun

084 _ _ ‡a 84.2 ‡2 ykl
084 9 _ ‡a Jännitys ‡2 ykl

586 - Huomautus palkinnosta (T)

1. indikaattori

 • tyhjä = palkinto
 • 8  = vakionäyttöä ei muodosteta

2. indikaattori tyhjä (_)
Ei erillistä loppupistettä

586 _ _ ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"
(Sitaatti voi olla muulla kuin kuvailun kielellä)

586 _ _ ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939

6XX - Asiasanakentät (T)

RDA 23.3 Teoksen ja sen aiheen välille merkitään vähintään yksi aihetta osoittava suhde, joka on sovellettavissa ja helposti varmistettavissa.

Katso Sisällönkuvailuopas

600 - Henkilönnimi asiasanana (T)

1. indikaattori:

 • 0 Nimen osien järjestys suora
 • 1 Nimen osien järjestys käänteinen
 • 3 Perheen tai suvun nimi

2. indikaattori: 4 - Lähdettä ei määritelty

Loppupiste merkitään.

Osakenttiä: ‡a Henkilönnimi ‡d Nimeen liittyvät aikamääreet ‡c Nimeen liittyvät muut määreet ‡v Muotoa ilmaiseva lisämääre ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Toimija voi olla eläin, ihminen tai muu hahmo.

Tarkista nimimuoto auktoriteettitietokannasta: esim. Asteri, Viaf, Regina,

Jos todellinen tai fiktiivinen henkilö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään lisäksi osakenttään ‡v fiktio

600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004.                todellinen henkilö tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004               todellinen henklö fiktiivisessä teoksessa
600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)       kuvitteellinen hahmo tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)      kuvitteellinen hahmo fiktiivissä teoksessa

600 14  ‡a  Pesusieni, Paavo  ‡c  (fiktiivinen hahmo)
600 14  ‡a  Fyrkant, Svampbob  ‡c  (fiktiv gestalt)
600 00  ‡a  SpongeBob SquarePants  ‡c  (Fictitious character)  ‡v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)

648 - Aikaa ilmaiseva termi asiasanana (T)

1. indikaattori: määrittelemätön
2. indikaattori = 7 – Asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä, (ks. poikkeukset)

Julkaisun sisältöä kuvaava aika, tapahtuma-aika

Myös kenttä 045 on mahdollinen

‡2-osakentässä aina sanaston tunnisteena "fast"-koodia, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä

648 _ 7 ‡a 1630-luku ‡2 yso/fin (luku-sana suomeksi)

648 _ 7 ‡a 1630-talet ‡2 yso/swe

648 _ 7 ‡a 1970-1990 ‡2 fast (sama ilmaisu sekä ruotsiksi että suomeksi)
(Elokuvan kuvaama aika)

HUOM. elokuvan luomisaika 388- ja ensi-iltavuosi 534-kentät

650 - Kontrolloidun asiasanaston asiasana (T)

1. indikaattori yleensä jätetään tyhjäksi
2. indikaattorin arvo 7, asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä,(ks. poikkeukset)

650-kenttään vain auktorisoidut asiasanat, jotka löytyvät asiasanastosta Kaunokki tai YSO

Elokuvan aihe (vrt. kenttä 655)

 • asiasanoiksi on valittava ainakin sellaiset sanat, jotka kuvaavat valittua luokitusta (Poroila, Asiakasta ajatellen, s. 88)
 • ei henkilön- tai yhteisönimiä 650-ketjuun, ne laitetaan 600-610-kenttiin

Asiasanojen järjestys, suositus

 1. Teema
 2. Toimijat
 3. Miljöö (vrt. kenttä 651)
 4. Aika

651 - Maantieteellinen nimi asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei erillistä loppupistettä, mikäli päättyy osakenttään ‡2

651 _ 7 ‡a Yhdysvallat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105078
(todellinen paikka fiktiivisessä aineistossa)

651 _4‡a Viistokuja (Lontoo, Iso-Britannia : fiktiivinen paikka)

655 - Aineiston lajityyppi/muoto asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 slm/fin tai slm/swe
Ei erillistä loppupistettä

Katso Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (http://finto.fi/mts/fi/

Termit kuvaavat aineiston lajityyppiä (genre), muotoa ja tai fyysisiä ominaisuuksia

 • mikä teos on

Piirretyissä pitää olla asiasana animaatioelokuvat.

Kirjojen, sarjakuvien tms. filmatisoinnista po. asiasana:

655 _ 7 ‡a filmatisoinnit ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s529

Muista myös ”tekniset” yms. termit:

655 _ 7 ‡a uusintatuotantoelokuvat ‡2 slm/fin‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1118
(Käytetään elokuvista, jotka ovat jonkin aikaisemman elokuvan ja sen käsikirjoituksen uusintatuotantoja)

655 _ 7 ‡a 3D-elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1018

655 _ 7 ‡a mustavalkoiset elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s795

655 _ 7 ‡a mykkäelokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s870

Linkkejä

Best Practices for. Cataloging DVD-Video and Blu-ray Discs. Using RDA and MARC21. OLACin RDA-kuvailuohje DVD- ja Blu-ray levyille.
RDA/Complete exaples(bibliographic )
, ks. s. 28-, elokuvien mallitietueita
Ikärajat.fi
, elokuvien ja TV-ohjelmien ikärajahaku
FIAF Glossary of Filmographic Terms
. (eng, fre, spa, ger, ita, por, chi, lit, fin, dan, hun, dut, rus)
AFI Catalog
, American Film Institute, lyhennettynä AFI, (suom.Yhdysvaltain elokuvainstituutti)
AllMovie
, yhdysvaltalainen elokuvasivusto. Arvosteluja, asiasanoja, genrejä
Elonet
, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä elokuvasivusto
IMDb
, elikuvatietokanta
Svensk Filmdatabas
, Ruotsin elokuvatietokanta
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten
Elokuvien sisällönkuvailu
/ Minna Kantanen, BTJ
Elokuvantaju
, elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali
Elokuvaopas
, Verkkokaupan elokuvasanasto

 • No labels