Pohjana käyetty: Provider-Neutral E-Resource MARC Record Guide: P-N/RDA Combined Version https://www.loc.gov/aba/pcc/scs/documents/PCC-PN-guidelines.html (August 30, 2017 revision)

Käytä tarvittaessa aineistokohtaisia RDA-ohjeita Videotallenteiden RDA-kuvailuohje - RDA-kuvailuohje musiikkiaineistolle (MusaMelinda-työryhmä) - Pelien RDA-ohje - Äänikirjojen kuvailuohje

P (pakollinen); PS (pakollinen, jos sovellettavissa); V (vapaavalintainen); X (sääntöä ei voida käyttää)

MARC dataelementti

MARC otsikko

RDA kuvailuelementti

Sarja- ja päivittyvät aineistot

Monografiat

Huomautus

Tietueen tyyppi

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston pääosan sisältötyypille (6.9)]

PP

Merkitse tähän kuvailtavan aineiston merkittävin aineistotyyppi. Merkkipaikan nimiö/06 tulisi vastata RDA:n sisältötyyppiä kentässä 336. Katso sisältötyypin ohje RDA-sovellusohjeessa.

Tietueen bibliografinen taso

Julkaisutapa (2.13)
PP 

006/00

Aineiston muoto

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston lisäsisältötyypeille (6.9)]

V

V

Poimitut tietueet: Esimerkiksi OCLC:n tietueissa on merkittävä 006/00 = "m" (elektroninen aineisto), jos nimiö/06 on jokin muu kuin "m" (elektroninen aineisto).

007/00

Aineistoluokka

[jotkut 007-kentän merkkipaikat vastaavat erinäisiä RDA-elementtejä, kuten mediatyyppiä ja useita tallenteen ominaisuuksia; katso luku 3, esimerkiksi 3.2]

PP
Merkitse aina aineistoluokaksi "c" - elektroninen aineisto.

Jos kuvailtava aineisto on muu kuin verkkokirja tai tekstuaalinen kausijulkaisu niin lisää 007-kenttiä näiden aineiston ominaisuuksien merkitsemiseen (ensimmäiseen merkkipaikkaan "v" - videotallenne, "a" - kartta, jne.)

Merkitse ainakin kaksi ensimmäistä 007-kentän merkkipaikkaa.

007/01

Aineiston erityismääre

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine tallennetyypille (verkkoaineisto)] 3.3

PP

Merkitse koodi "r" verkkoaineistolle

008/18Ilmestymistiheys[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston ilmestymis- tai päivittymistiheydelle (2.14)]PX 
008/21Jatkuvan julkaisun tyyppi PX 
008/23

008/29

Ilmiasu

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine tallennetyypille (verkkoaineisto) 3.3]

P

 

P
Merkitse koodi "o" merkkipaikkaan 008/23, paitsi heijastettavalle aineistolle ja kartta-aineistolle käytä merkkipaikkaa 008/29.

ISBN-tunnus

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

X (sarja-aineistot)

PS (päivittyvä aineisto)

Jos ISBN kuuluu päivittyvälle painetulle aineistolle, niin merkitse se kenttään 776$z. Jos et pysty selvittämään, mille ilmiasulle ISBN kuuluu, niin merkitse se 020$z-osakenttään.

P
Merkitse jokainen verkkoversion ISBN omaan 020$a-osakenttään. Merkitse muiden ilmiasujen ISBN-tunnukset 776$z-osakenttään. Jos et pysty selvittämään, mille ilmiasulle ISBN kuuluu, niin merkitse se 020$z-osakenttään.

Poimituissa tietueissa muiden kuin verkkoversion ISBN-tunnukset saattavat olla merkittynä myös 020$z-osakenttään. Esimerkiksi PCC ohjeistaa tekemään näin.

ISSN-tunnus

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

PS

Merkitse verkoversion ISSN $a-osakenttään. Merkitse painetun aineiston ISSN 776$x-osakenttään. Jos painetun aineiston ISSN-tunnusta käytetään virheellisesti verkkoversion tunnisteena, niin merkitse se myös 022$y-osakenttään.

Jos helposti saatavilla, niin voit myös merkitä ISSN-L:n $l-osakenttään ja ISSN-keskuksen koodin $2-osakenttään.

X

Älä lisää $l-osakenttää, jos verkkoaineiston tietueella on vain $y-osakenttä.

Muut standarditunnukset

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

X

PS

Merkitse jos ISBN-tunnusta ei ole saatavilla.

Esimerkkejä:

 • Digital Object Identifier (DOI)

 • ISMN (International Standard Music Number)

 • Universal Product Code (UPC)
 • International Article Number EAN
 • ISTC (International Standard Text Code)
 • ISRC (International Standard Recording Code)

Julkaisijan tai jakajan tunnus

Manifestaation tunniste (2.15)

X

PS
Merkitse jos muita tunnisteita ei ole saatavilla.

Merkitse aina musiikki- ja videoaineistolle.

Luetteloiva organisaatio

X

   

040 $a

Alkuperäinen luetteloiva organisaatio

X

PP

Merkitse verkkoaineiston tietueen alkuperäinen luetteloiva organisaatio $a-osakenttään ISIL-tunnuksena. Jos tietueen pohjana on käytetty painetun tai muun fyysisen version tietuetta, niin älä säilytä sen 040$a-osakentää. Älä muutoin poista muiden organisaatioiden tunnuksia.

040 $b

Luettelointikieli

X

PP

Merkitse luetteloinnin kieli:

 • suomi: $b fin
 • ruotsi: $b swe
 • englanti: $b eng

040 $c

MARCiin muuntava organisaatio

X

PP

Merkitse sen organisaation ISIL-tunnus, joka on muuntanut verkkoaineiston tiedot tietueeksi, $c-osakenttään. Jos tietueen pohjana on käytetty painetun tai muun fyysisen version tietuetta, niin älä säilytä sen 040$c-osakenttää.

040 $e

Kuvailukäytäntö

X

PP

Merkitse kuvailusäännöksi RDA: $e rda

$e-osakenttä on järjestyksessa heti $b-osakentän jälkeen.

Poimituissa tietuissa voi olla myös merkintä $b pn. Kyseessä on silloin PCC:n mukainen "provider neutral" tietue.

040 $dTietuetta muokkaava organisaatioXVV

$d-osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa etenkin jos tietuetta on muokattu tai päivitetty ydin- tai lisäydinelementtien osalta. (RDA-sovellusohje)

1XX/7XX

Pääkirjauskentät

Teoksen tekijä (19.2/ydinelementti)

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ehdollinen ydinelementti)

PSPS

Kaikki tekijät merkitään. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan.

Katso Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa

210

Lyhennetty nimekeAvainnimeke (2.3.9/ehdollinen lisäydinelementti)

V ; PS (Fennica)

X

 

222AvainnimekeLyhennetty nimeke (2.3.10/ehdollinen lisäydinelementti)V ; PS (Fennica)X

 

245 $a

Päänimeke

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PP

Muistutus: älä merkitse $h-osakenttää (aineiston yleismääre); käytä sen sijaan 336-338 kenttiä.

245 $n

Numerointitieto

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PSPS 

245 $p

Teoksen osan nimi

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PSPS 

245 $b

Muut nimeketiedot

Muu nimeketieto (2.3.4/lisäydinelementti)

PS

PS

 

245 $b

Muut nimeketiedot (rinnakkaisnimekkeet)

Rinnakkainen päänimeke (2.3.3/lisäydinelementti)

PS

PS

 

245 $c

Vastuullisuusmerkinnöt jne.

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto (2.4.2/ydinelementti)

PS (sarja-aineisto)

PS (päivittyvä aineisto)

Vastuullisuustietoa ei muuteta vastaamaan senhetkistä versiota, jos päivittyvällä aineistolla on ISSN-tunnus.

PS

Esimerkki: 245$c Jari Juhanko (toim.), Marko Jurvansuu (toim.), Toni Ahlqvist [ja 11 muuta].

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta.

Jos vastuullisuustietoon sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, voidaan merkitä vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi. Poisjättäminen kerrotaan merkinnällä [ja xxx muuta].

Vastuullisuustietoja merkittäessä jätetään pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

Muut nimekkeet (rinnakkaisnimekkeet)

Rinnakkainen päänimeke (2.3.3/lisäydinelementti)

PS (rinnakkaiset päänimekkeet)

PS (rinnakkaiset päänimekkeet)

Indikaattorit: 31

Muut nimekkeet (varianttinimekkeet)

Varianttinimeke (2.3.6)

V (käytä tarvittaessa)

V (käytä tarvittaessa)

Jos aineistoa tarjoavan palvelun antama nimeke poikkeaa aineistoon merkitystä nimekkeestä ja palveluntarjoajan nimeke katsotaan tärkeäksi, se voidaan merkitä varianttinimekkeenä joko ilman selitystä tai selityksen kanssa: 

246 1# $i Palvelussa myös nimellä: $a <Nimeke>

246 1# $a <Nimeke>

Muut nimekkeet (myöhempi päänimeke)

Myöhempi päänimeke (2.3.8/lisäydinelementti)

PS (sarja-aineisto: vähäiset muutokset)

X (päivittyvä)

PS (moniosaiset monografiat)

 

Aikaisempi nimeke $a, $n, $p

Aiempi päänimeke (2.3.7/lisäydinelementti)

X (sarja-aineisto)

PS (päivittyvä)

X

 

Painosmerkintö

Painostieto (2.5.2/ydinlelementti)

Tieto nimetystä uudistetusta painoksesta (2.5.6/ydinelementti)

PSPS

Käytä aineistosta löytyvää painostietosta, älä merkitse aineistoa tarjoavan palvelun antamaa painostietoa.

264 ind2=1

 

 

Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

   

Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi.

Ohjeet:

Jäljennä aineistosta. "Sisäänheittosivun" tietoja voi käyttää esimerkiksi julkaisuvuoden oikeellisuuden arvioimisessa.

264 $a

Kustannuspaikka

Kustannuspaikka (2.8.2/ydinlelementti)

PP
 • Moniosainen monografian ja sarja-aineisto. Anna huomautus kustannuspaikan muutoksesta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.
 • Päivittyvä aineisto. Anna huomautus aikaisemmasta kustannuspaikasta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.

Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus

264 $b

Kustantaja

Kustantajan nimi (2.8.4/ydinlelementti)

PP
Jos tiedonlähteessä on useampi kustantajan nimi, vain ensimmäinen on ydinelementti. Hierarkiatasoaja ei yleensä jätetä pois kuvailusta.
 • Moniosainen monografian ja sarja-aineisto. Anna huomautus kustantajan muutoksesta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.
 • Päivittyvä aineisto. Anna huomautus aikaisemmasta kustantajasta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.

Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus

264 $c

Julkaisuaika

Julkaisuaika  (2.8.6/ydinlelementti)

PP 

264 $c ind2=4

Tekijänoikeusvuosi

Copyright-vuosi (2.11/ehdollinen lisäydinelementti)

PS (ehdollinen lisäydinelementti)

PS (ehdollinen lisäydinelementti)

Copyright-vuosi merkitään, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta tai arvioidusta julkaisuajasta.

300 $a

Laajuus

Laajuus (3.4/ydinelementti monografioille ja päättyneille sarja-aineistoille)

Osayksiköiden määrä (3.4.1.7)

Tiedostotyyppi (3.19.2)

Tiedostokoko (3.19.4)

Kesto (7.22/lisäydinelementti)

 

V

Merkitse $a-osakenttään "1 verkkoaineisto"

Merkitse osayksiköt (jos tiedossa) päättyneelle sarja-aineistolle, esimerkiksi: 300 $a 1 verkkoaineisto (5 numeroa)

P

Merkitse $a-osakenttään "1 verkkoaineisto" ja lisää sulkuihin osayksiköiden määrä ja kesto, jos sovellettavissa.

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (25 sivua)

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (1 äänitiedosto (30 min))

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (1 partituuri (32 sivua) + 1 stemma (19 sivua))

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (2 videotiedostoa)

Jos kuvailtava aineisto on puutteellinen, niin laajuutta ei merkitä.

Jos verkkoaineisto vastaa muodoltaan painettua, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa (esim. PDF), niin osayksiköt lasketaan kuten ko. aineistoissa tehtäisiin.

300 $b

(Katso myös 347)

Muut fyysiset yksityiskohdat

Erinäisiä tallenteen ominaisuuksia

 • 3.6 pohjamateriaali
 • 3.7 materiaali
 • 3.8 tukimateriaali
 • 3.9 valmistusmenetelmä
 • 3.11 layout
 • 3.14 polariteetti
 • 3.15 pienennyssuhde
 • 3.16 äänen ominaisuudet
 • 3.17 elokuvafilmin projisointiominaisuudet
 • 3.19.3 koodausmuoto

ja sisältöominaisuuksia

V

V

Voidaan käyttää, jos soveltuu verkkoversioon. Soveltuu useimmiten kuvasisältöön (7.15) ja äänisisältöön (7.18).

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (25 sivua) : $b kuvitettu

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (1 videotiedosto (30 min)) : $b ääni, värillinen, osittain mustavalkoinen

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (6 karttaa) : $b värillinen

 

310

Nykyinen ilmestymistiheys

Ilmestymis- tai päivittymistiheys (2.14)
PS
X

Käytä ilmestymistiheyden merkitsemiseen sopivaa termiä listasta 2.14.1.3 tai metatietosanastosta

321

Aikaisempi ilmestymistiheys

Muutokset ilmestymistiheydessä (2.17.12.4)

PS

 

X

 

Sisältötyyppi

Sisältötyyppi (6.9/ydinlelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent

P

Tekstimuotoinen aineisto:
336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent

Merkitse sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (myös pääosaan, jos sellainen on olemassa).

Ainakin yhden sisältötyypeistä tulee vastata merkkipaikkaan nimiö/06 (tietueen tyyppi) koodattua arvoa.

Mediatyyppi

Mediatyyppi (3.2/lisäydinelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
337 ## $a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia

P

Tekstimuotoinen aineisto:
337 ## $a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia

Merkitään mediatyypit, jotka vastaavat manifestaation olennaisimpia osia (sisältäen myös pääosan, jos sellainen on olemassa).

Tallennetyyppi

Tallennetyyppi (3.3/ydinelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
338 ## $a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

P

Tekstimuotoinen aineisto:
338 ## $a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

Merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat manifestaation olennaisimpia osia (sisältäen myös pääosan, jos sellainen on olemassa).

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

Tiedostotyyppi (3.19.2)

Koodausmuoto (3.19.3)

Tiedostokoko (3.19.4)

V

Esimerkki: 347 ## $a tekstitiedosto $b PDF

V

Esimerkki: 347 ## $a tekstitiedosto $b HTML

Tiedostotyyppi merkitään, jos tieto on helposti todennettavissa ja sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Jos aineisto on saatavissa kahdelta tai useammalta palveluntarjoajalta, niin ei merkitä kokoa joka voi vaihdella palvelun tarjoajien välillä.

Numerointitiedot

Numerointijakson ensimmäisen osan numero- ja/tai kirjainmäärite (2.6.2/ydinelementti)

PS

 

X 

490 $a

 

Sarjamerkintö

Sarjan päänimeke (2.12.2/ydinelementti)

Alasarjan päänimeke (2.12.10/ydinelementti)

PS

PS
Jäljennä sarjan nimeke vain jos sitä on käytetty kaikissa verkosta löytyvissä aineistoissa. Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun antamaa nimeä.

490 $x

 

ISSN-tunnus

Sarjan ISSN (2.12.8/lisäydinelementti)

Alasarjan ISSN (2.12.16/lisäydinelementti)

PSPS

Jäljennä kuvailuun aineistosta löytyvä ISSN-tunnus, jos

 • aineistossa on kerrottu verkkoaineiston ISSN
 • aineistossa on ISSN ilman sidosasua

Muut kuin kuvailtavan aineiston ISSN-tunnukset voidaan merkitä 776-kenttään tai antaa huomautuksena.

Tarkempia ohjeita sovellusohjeessa.

Poimituissa tietuiessa ISSN-tunnuksen käsittely saattaa poiketa suomalaisesta käytännöstä -  lisätietoa sivun lopussa.

490 $v

 

Sarjan sisäinen numerointi

Sarjan numerointi (2.12.9/ydinelementti)

Alasarjan numerointi (2.12.17/ydinelementti)

PSPS

 

Yleinen huomautus/Huomautus julkaisijasta

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ehdollinen ydinelementti)

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PSPS

Pakollisten RDA-elementtien kuvailun jälkeen voidaan myös lisätä kuvailijan harkinnan mukaan muita entiteettien auktorisoituja hakutietoja (henkilöitä tai yhteisöjä jne. jotka jollain lailla liittyvät kuvailtavaan aineistoon).

Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun nimiä; tarvittaessa käytä 037-kenttää.

506

 

Huomautus pääsyrajoituksista

Saatavuuden rajoitukset (4.4)

PSPS

Esimerkkejä:

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

506 1# ‡a University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username ; Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star

Lisätietoja: Käyttöoikeuksien metatieto

Ikärajat: katso Videotallenteiden RDA-kuvailuohje ja Pelien RDA-ohje

Huomautus numeroinnista

Monimutkainen tai epäsäännöllinen numerointi (2.17.5.4)

PS (sarja-aineisto)

Merkitse tarvittaessa.

X (päivittyvä)

X

 

Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.

Sisällön yhteenveto (7.10)

V

V

 

Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa

Manifestaatioon liittyvä manifestaatio (27.1/rakenteistamaton kuvailu)

V

V

Yleensä ei tarpeen merkitä; käytä 776$i osakenttää.

Huomautus järjestelmävaatimuksista

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset (3.20)

V

V

Voidaan merkitä vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta ja ilmeisestä; ei yleensä tarpeen.

540

 

Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

Käyttöehdot (4.5)

PS

PS

Esimerkki

540 ## $c CC BY-NC-ND 4.0 $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi

540 ## $c Helsingin yliopiston lisenssi. $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133690 $5 FI-Hul

Lisätietoja: Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeudet: katso Videotallenteiden RDA-kuvailuohje

Huomautus kielistä

Sisällön kieli (7.12/lisäydinelementti)

PSPS

Esimerkki

546 ## $a Selkokielinen versio mukautettu saksankielisen käännöksen pohjalta.

546 ## $a Selkokielinen versio perustuu italiankieliseen selkoversioon.

Lisää esimerkkejä RDA-sovellusohjeessa.

588

 

Huomautus kuvailun perustasta

Huomautus viimeisimmästä tarkastellusta numerosta

Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta (2.17.13)

Nimekkeen lähde (2.17.2.3)

PS (nimekkeen lähde)

Sarja-aineiston päänimekkeen tiedonlähde merkitään aina kun se ei ole nimiösivu.

Jos päivittyvän aineiston manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen lähdettä ei tarvitse merkitä.

Tallenna kuvailun perusta ja nimekkeen lähde -huomautuksia kuten normaalistikin. Sisällytä kuvailuun manifestaatiota tarjoavan palvelun nimi ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkit:
588 ## $a Kuvailun perustana: Volume 1, Issue 1 (September 2012); nimeke lehden kotisivulta (kustantajan verkkosivu, katsottu 16.5.2012)

588 ## $a Kuvailun perustana: Volume 16, issue 1 (2012); nimeke PDF-artikkelin juoksevasta nimekkeestä (Tandfonline.com verkkosivu, katsottu 19.5.2012)

Päivittyville verkkoaineistoille suositellaan muotoa: Kuvailun perustana [päiväys] katsottu sisältö.

PS (nimekkeen lähde)

Jos manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen lähdettä ei tarvitse merkitä.

Jos kuvailu perustuu yhteen verkkoaineistoon, yhdistä yhdeksi huomautukseksi kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki: 588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos kuvailu perustuu moniosaisen aineiston osaan, yhdistä yhdeksi huomautukseksi käytetty osa, kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki: 588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke 2. osan PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos sarja-aineiston tai monografian kuvailu perustuu fyysisen ilmiasun tietueeseen, niin käytä alla olevaa fraasia ilman lisätietoja:

Kuvailun perustana [fyysinen ilmiasu] version tietue.

Indikaattoriarvoja '0' (kuvailun lähde) ja '1' (Viimeisin tarkasteltu numero) voidaan käyttää vakionäytön muodostamiseen.

Esimerkkejä:
588 ## $a Kuvailun perustana painetun version tietue.
588 ## $a Kuvailun perustana CD-ROM -version tietue.
588 0# $a Painetun version tietue.
588 1# $a Vol. 1, issue 4 (May 2016).

Lisäkirjauskentät

Teoksen tekijä (19.2/lisäydinelementti)

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ydinelementtinä 1XX-kentässä)

Ekspression tekijä (20.2/ehdollinen lisäydinelementti)

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

Ekspressioon liittyvä ekspressio (26.1)

PSPS

Tekijät, katso 1XX.

Ekspression tekijät: Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja, pääesittäjä ja sovittaja ovat lisäydinelementtejä. Kuvittaja on lisäydinelementti silloin, kun kuvitus on keskeinen, mutta ei ainoa teoksen sisältö. Kuvateoksissa kuvien tekijä on teoksen tekijä eli roolissa taiteilija.

Suhteen määritteen käyttöä suositellaan, katso Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Ekspressioiden välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Ekspressioiden väliset johdannaissuhteet (esim. käännökset) ja osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti. 

Älä merkitse aineiston tarjoavan palvelun nimeä.

Linkkikentät

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PS

Merkitse tarvittaessa (muut kuin 776-kenttä).

Linkitä vain välitön edeltäjä ja seuraaja toisiinsa.

Jos linkitettvä tietue on ISBD-kuvailtu, niin muodosta linkkikenttä ISBD-kuvailun pohjalta jäljentämällä tiedot osakenttiin ISBD-tietueesta.

PS

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Linkkikenttä - toinen ilmiasu

Manifestaatioon liittyvä manifestaatio (27.1/rakenteistettu kuvailu/ehdollinen lisäydinelementti)

PS (jäljenteet)

O

PS (jäljenteet)

O

Toisen ilmiasun merkitseminen on pakollista jäljenteille.

Esimerkkejä

 • 776 08 $i Painettu:
 • 776 08 $i Verkkoaineisto:
 • 776 08 $i Print version:
 • 776 08 $i Online version:
 • 776 08 $i <Muu ilmiasu>:

Sarjalisäkirjauskentät

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PS

PS

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Viittauksen muodostamisesta: katso sovellusohje

Poimituissa tietuiessa ISSN-tunnuksen käsittely saattaa poiketa suomalaisesta käytännöstä -  lisätietoa sivun lopussa.

856

 

Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

URL-osoite (4.6)

PS

PS

Merkitse $u-osakenttään aineiston URL. Älä tallenna Melindaan organisaatiokohtaisia linkkejä. Lisensoidun aineiston linkit tallennetaan paikallistietokantaan.

Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.

Merkitse

 • $y-osakenttään: Linkki verkkoaineistoon
 • $3-osakentässä voidaan antaa tietoa aineiston osasta jota tiedot koskevat

Esimerkkejä
856 40 $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014092614225 $y Linkki verkkoaineistoon

856 40 $3 Kansilehti $u http://www.doria.fi/handle/10024/33342 $y Linkki verkkoaineistoon
856 40 $3 Ruokalista $u http://www.doria.fi/handle/10024/33414 $y Linkki verkkoaineistoon
Aineisto koostuu osista, joilla on kullakin oma linkki

Esimerkki verkkomonografian kuvailusta (PDF; vastaa painettua)

LDR 01455cam a22004214i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr\|||||||||||
008 150130s2014\\\\fi\a\\\\o\\\\\000\0\fin\c
020 ## ‡a 978-952-343-089-1 ‡q PDF
040 ## ‡a [ISIL-tunnus] ‡b fin ‡e rda
041 1# ‡a fin ‡b fin ‡b swe ‡b eng
100 1# ‡a Koivula, Riitta, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Turvallisia sote-palveluja : ‡b opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille / ‡c Riitta Koivula, Hanna Brotkin, Olli Saarsalmi.
264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b Sosiaali- ja terveysministeriö : ‡b Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ‡c [2018]
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (22 sivua) : ‡b kuvitettu
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
490 1# ‡a Ohjaus / [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos], ‡x 2323-4172 ; ‡v 2018, 2
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
700 1# ‡a Brotkin, Hanna, ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Saarsalmi, Olli, ‡e kirjoittaja.
730 0# ‡i Mukautettu lyhennelmä (teos): ‡a Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen.
830 #0 ‡a Directions / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ‡x 2323-4172 ; ‡v 2018, 2.
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-089-1 ‡y Linkki verkkoaineistoon

Esimerkki verkkomonografian kuvailusta (verkkosivusto)

LDR 01809cam a22004694i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr||||||||||||
008 051028s2006\\\\fi\a\\\\o\\\\\000\0\fin\c
020 ## ‡a 952-10-2937-4
040 ## ‡a FI-H ‡b fin ‡e rda ‡d FI-Hul
041 0# ‡a fin
100 1# ‡a Havu, Sirkka, ‡d 1944- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kiehtova kirja : ‡b käsinpainetun kirjan taidehistoriaa / ‡c käsikirjoitus, kuva- ja kokoelma-asiantuntijuus: Sirkka Havu ; rakennekäsikirjoitus, ulkoasu ja toteutus: Sanna Järvinen.
246 30 ‡a Käsinpainetun kirjan taidehistoriaa
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Kansalliskirjaston verkkojulkaisu, ‡c 2006.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto : ‡b kuvitettu
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a tekstitiedosto ‡b HTML
500 ## ‡aTeokset Kansalliskirjaston kokoelmista.
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke HTML-nimiösivulta (Kansalliskirjasto, katsottu 5.6.2018).
700 1# ‡a Järvinen, Sanna.
710 2# ‡a Kansalliskirjasto,‡e julkaisija.
856 40 ‡u https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/verkkonayttelyt/kiehtovakirja/index.html ‡y Linkki verkkoaineistoon

Esimerkki päivittyvän aineiston kuvailusta

LDR 00884nai a22002534i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr\|||||||||||
008 180605c20159999fi\\x\w\o\\\\\0\\\a2fin\c
040 ## ‡a FI-H ‡b fin ‡e rda
041 0# ‡a fin
110 2# ‡a Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a MARC 21 -sovellusohje (RDA) / ‡c [Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä].
264 #1 ‡a [Helsinki] :‡b [Kansalliskirjasto], ‡c 2015-
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
310 ## ‡a Epäsäännöllinen
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a tekstitiedosto ‡b HTML
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
588 ## ‡a Kuvailun perustana 5.6.2018 katsottu sisältö.
856 40 ‡u https://www.kiwi.fi/x/boAOAw ‡y Linkki verkkoaineistoon

 

Melinda-päivän 22.5.2018 esimerkkitietueet

Turvallisia sote-palveluja (verkkomonografia)

Kielitoimiston sanakirja (päivittyvä verkkoaineisto)

Esimerkkikuvailut ja perustelut täällä.

 

 

PCC-ohje: ISSN-tunnuksen käyttö 490- ja 830-kentässä

PCC:n ohje poikkeaa suomalaisesta tavasta merkitä ISSN-tunnuksia, mikä voi tuottaa yllätyksiä poimituissa tietueissa:

PCC ohjeistaa merkitsemään 490$x-osakenttään verkkoaineiston ISSN-tunnuksena

 • aineistossa olevaa ISSN:ää, jos aineistossa on vain yksi ISSN-tunnus (eli voi olla painetun tai verkkoaineiston)
 • verkkoaineiston ISSN-tunnusta, jos aineistossa on kerrottu sekä verkkoaineiston että painetun version ISSN
 • sen ISSN:n, joka tietueeseen kopioituu painetun version tietueen pohjalta tehdyssä kuvailussa

490: When the e-version is being used as the basis of the description and only one ISSN appears in the resource being described, record that ISSN in the 490 field. If both a print ISSN (p ISSN) and an electronic ISSN (e ISSN) appear in the resource being described, transcribe the e ISSN. When the physical format version record is being used as the basis of the description, use whatever ISSN appears on that record.

PCC ohjeistaa merkitsemään painetun sarjan ISSN-tunnuksen sellaisille aineistoille, jotka ilmestyvät sekä painettuna että verkossa. ISSN merkitään $x-osakenttään kentän loppuun viimeisenä osakenttänä.

830: Use the authorized form of the heading for the physical format when providing an added entry for a series that exists in physical format as well as online. For series that exist only online, use the authorized form of the online series. Do not use for package/provider series (records for DLF Registry of Digital Masters, HathiTrust Digital Library and other digital preservation projects excepted)

Use the print ISSN rather than the online ISSN for series that exist in print as well as online. Append the $x to the end of the field as the final subfield

Example:  830 #0 $a Proceedings of SPIE—the International Society for Optical Engineering; $v v. 7719. $x 0277-786X

Esimerkki.

Sarjan nimiösivu:

 • WMU Studies in Maritime Affairs
 • Volume 4

Nimiösivun kääntöpuoli:

 • ISSN 2196-8772
 • ISSN 2196-8780 (electronic)
PCCsuomalaiset säännöt
490 1# ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8772 ; ‡v  volume 4490 1# ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8780 ; ‡v  volume 4
830 #0 ‡a WMU studies in maritime affairs ; ‡v 4. ‡x 2196-8772830 #0 ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8780 ; ‡v 4.

(830-kentän "auktorisoitua" muotoa ei ole tarkistettu)

→ KORJAA SARJATIEDOT KUN POIMINTALUETTELOIT YKSITTÄISIÄ JULKAISUJA

Ohjeseen vaikuttavat RDA-sääntömuutokset (tarkistettu 18.6.2018)

2018 linjausmuutokset https://www.kiwi.fi/x/khRiBQ

 • ei vaikutuksia verkkoaineiston kuvailuohjeeseen

RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018 https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ

 • 2.4.1.5 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto  (>3 samassa roolissa)
 • 2.8.4 Kustantajan nimi (vain 1. on ydinelementti)
 • 3.2 Mediatyyppi (olennaisimpien osien mediatyypit)
 • 3.3 Tallennetyyppi (olennaisimpien osien tallennetyypit)
 • 4.6.1.4 URL-osoitte (vanhentuneiden linkkien poisto)
 • 7.15 Kuvitus (poistettu: Kuvitus on lisäydinelementti kuvateoksissa.)
 • 20.2 Ekspression tekijä (päivitys)
 • 25.1 Teokseen liittyvä teos (lisäydinelementti vain sarja-aineiston suhteissa
 • 26.1 Ekspressioon liittyvä ekspressio (lisäydinelementti vain sarja-aineiston suhteissa

 

 • No labels