Pohjana käyetty: Provider-Neutral E-Resource MARC Record Guide: P-N/RDA Combined Version https://www.loc.gov/aba/pcc/scs/documents/PCC-PN-guidelines.html (August 30, 2017 revision)

Käytä tarvittaessa aineistokohtaisia RDA-ohjeita Videotallenteiden RDA-kuvailuohje - RDA-kuvailuohje musiikkiaineistolle (MusaMelinda-työryhmä) - Pelien RDA-ohje - Äänikirjojen kuvailuohje

P (pakollinen); PS (pakollinen, jos sovellettavissa); V (vapaavalintainen); X (sääntöä ei voida käyttää)

MARC dataelementti

MARC otsikko

RDA kuvailuelementti

Sarja- ja päivittyvät aineistot

Monografiat

Huomautus

Tietueen tyyppi

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston pääosan sisältötyypille (6.9)]

PP

Merkitse tähän kuvailtavan aineiston merkittävin aineistotyyppi. Merkkipaikan nimiö/06 tulisi vastata RDA:n sisältötyyppiä kentässä 336. Katso sisältötyypin ohje RDA-sovellusohjeessa.

Tietueen bibliografinen taso

Julkaisutapa (2.13)
PP

006/00

Aineiston muoto

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston lisäsisältötyypeille (6.9)]

V

V

Poimitut tietueet: Esimerkiksi OCLC:n tietueissa on merkittävä 006/00 = "m" (elektroninen aineisto), jos nimiö/06 on jokin muu kuin "m" (elektroninen aineisto).

007/00

Aineistoluokka

[jotkut 007-kentän merkkipaikat vastaavat erinäisiä RDA-elementtejä, kuten mediatyyppiä ja useita tallenteen ominaisuuksia; katso luku 3, esimerkiksi 3.2]

PP
Merkitse aina aineistoluokaksi "c" - elektroninen aineisto.

Jos kuvailtava aineisto on muu kuin verkkokirja tai tekstuaalinen kausijulkaisu niin lisää 007-kenttiä näiden aineiston ominaisuuksien merkitsemiseen (ensimmäiseen merkkipaikkaan "v" - videotallenne, "a" - kartta, jne.)

Merkitse ainakin kaksi ensimmäistä 007-kentän merkkipaikkaa.

007/01

Aineiston erityismääre

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine tallennetyypille (verkkoaineisto)] 3.3

PP

Merkitse koodi "r" verkkoaineistolle

008/18Ilmestymistiheys[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine aineiston ilmestymis- tai päivittymistiheydelle (2.14)]PX
008/21Jatkuvan julkaisun tyyppi
PX
008/23

008/29

Ilmiasu

[MARCin kiinteämittaisen kentän vastine tallennetyypille (verkkoaineisto) 3.3]

P


P
Merkitse koodi "o" merkkipaikkaan 008/23, paitsi heijastettavalle aineistolle ja kartta-aineistolle käytä merkkipaikkaa 008/29.

ISBN-tunnus

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

X (sarja-aineistot)

PS (päivittyvä aineisto)

Jos ISBN kuuluu päivittyvälle painetulle aineistolle, niin merkitse se kenttään 776$z. Jos et pysty selvittämään, mille ilmiasulle ISBN kuuluu, niin merkitse se 020$z-osakenttään.

P
Merkitse jokainen verkkoversion ISBN omaan 020$a-osakenttään. Merkitse muiden ilmiasujen ISBN-tunnukset 776$z-osakenttään. Jos et pysty selvittämään, mille ilmiasulle ISBN kuuluu, niin merkitse se 020$z-osakenttään.

Poimituissa tietueissa muiden kuin verkkoversion ISBN-tunnukset saattavat olla merkittynä myös 020$z-osakenttään. Esimerkiksi PCC ohjeistaa tekemään näin.

ISSN-tunnus

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

PS

Merkitse verkoversion ISSN $a-osakenttään. Merkitse painetun aineiston ISSN 776$x-osakenttään. Jos painetun aineiston ISSN-tunnusta käytetään virheellisesti verkkoversion tunnisteena, niin merkitse se myös 022$y-osakenttään.

Jos helposti saatavilla, niin voit myös merkitä ISSN-L:n $l-osakenttään ja ISSN-keskuksen koodin $2-osakenttään.

X

Älä lisää $l-osakenttää, jos verkkoaineiston tietueella on vain $y-osakenttä.

Muut standarditunnukset

Manifestaation tunniste (2.15/ydinelementti)

X

PS

Merkitse jos ISBN-tunnusta ei ole saatavilla.

Esimerkkejä:

 • Digital Object Identifier (DOI)

 • ISMN (International Standard Music Number)

 • Universal Product Code (UPC)
 • International Article Number EAN
 • ISTC (International Standard Text Code)
 • ISRC (International Standard Recording Code)

Julkaisijan tai jakajan tunnus

Manifestaation tunniste (2.15)

X

PS
Merkitse jos muita tunnisteita ei ole saatavilla.

Merkitse aina musiikki- ja videoaineistolle.

Luetteloiva organisaatio

X
040 $a

Alkuperäinen luetteloiva organisaatio

X

PP

Merkitse verkkoaineiston tietueen alkuperäinen luetteloiva organisaatio $a-osakenttään ISIL-tunnuksena. Jos tietueen pohjana on käytetty painetun tai muun fyysisen version tietuetta, niin älä säilytä sen 040$a-osakentää. Älä muutoin poista muiden organisaatioiden tunnuksia.

040 $b

Luettelointikieli

X

PP

Merkitse luetteloinnin kieli:

 • suomi: $b fin
 • ruotsi: $b swe
 • englanti: $b eng

040 $c

MARCiin muuntava organisaatio

X

PP

Merkitse sen organisaation ISIL-tunnus, joka on muuntanut verkkoaineiston tiedot tietueeksi, $c-osakenttään. Jos tietueen pohjana on käytetty painetun tai muun fyysisen version tietuetta, niin älä säilytä sen 040$c-osakenttää.

040 $e

Kuvailukäytäntö

X

PP

Merkitse kuvailusäännöksi RDA: $e rda

$e-osakenttä on järjestyksessa heti $b-osakentän jälkeen.

Poimituissa tietuissa voi olla myös merkintä $b pn. Kyseessä on silloin PCC:n mukainen "provider neutral" tietue.

040 $dTietuetta muokkaava organisaatioXVV

$d-osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa etenkin jos tietuetta on muokattu tai päivitetty ydin- tai lisäydinelementtien osalta. (RDA-sovellusohje)

1XX/7XX

Pääkirjauskentät

Teoksen tekijä (19.2/ydinelementti)

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ehdollinen ydinelementti)

PSPS

Kaikki tekijät merkitään. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan.

Katso Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa

210

Lyhennetty nimekeAvainnimeke (2.3.9/ehdollinen lisäydinelementti)

V ; PS (Fennica)

X


222AvainnimekeLyhennetty nimeke (2.3.10/ehdollinen lisäydinelementti)V ; PS (Fennica)X


245 $a

Päänimeke

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PP

Muistutus: älä merkitse $h-osakenttää (aineiston yleismääre); käytä sen sijaan 336-338 kenttiä.

245 $n

Numerointitieto

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PSPS

245 $p

Teoksen osan nimi

Päänimeke (2.3.2/ydinelementti)

PSPS

245 $b

Muut nimeketiedot

Muu nimeketieto (2.3.4/lisäydinelementti)

PS

PS


245 $b

Muut nimeketiedot (rinnakkaisnimekkeet)

Rinnakkainen päänimeke (2.3.3/lisäydinelementti)

PS

PS


245 $c

Vastuullisuusmerkinnöt jne.

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto (2.4.2/ydinelementti)

PS (sarja-aineisto)

PS (päivittyvä aineisto)

Vastuullisuustietoa ei muuteta vastaamaan senhetkistä versiota, jos päivittyvällä aineistolla on ISSN-tunnus.

PS

Esimerkki: 245$c Jari Juhanko (toim.), Marko Jurvansuu (toim.), Toni Ahlqvist [ja 11 muuta].

Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä kuvailtavan aineiston kannalta.

Jos vastuullisuustietoon sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, voidaan merkitä vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi. Poisjättäminen kerrotaan merkinnällä [ja xxx muuta].

Vastuullisuustietoja merkittäessä jätetään pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

Muut nimekkeet (rinnakkaisnimekkeet)

Rinnakkainen päänimeke (2.3.3/lisäydinelementti)

PS (rinnakkaiset päänimekkeet)

PS (rinnakkaiset päänimekkeet)

Indikaattorit: 31

Muut nimekkeet (varianttinimekkeet)

Varianttinimeke (2.3.6)

V (käytä tarvittaessa)

V (käytä tarvittaessa)

Jos aineistoa tarjoavan palvelun antama nimeke poikkeaa aineistoon merkitystä nimekkeestä ja palveluntarjoajan nimeke katsotaan tärkeäksi, se voidaan merkitä varianttinimekkeenä joko ilman selitystä tai selityksen kanssa: 

246 1# $i Palvelussa myös nimellä: $a <Nimeke>

246 1# $a <Nimeke>

Muut nimekkeet (myöhempi päänimeke)

Myöhempi päänimeke (2.3.8/lisäydinelementti)

PS (sarja-aineisto: vähäiset muutokset)

X (päivittyvä)

PS (moniosaiset monografiat)


Aikaisempi nimeke $a, $n, $p

Aiempi päänimeke (2.3.7/lisäydinelementti)

X (sarja-aineisto)

PS (päivittyvä)

X


Painosmerkintö

Painostieto (2.5.2/ydinlelementti)

Tieto nimetystä uudistetusta painoksesta (2.5.6/ydinelementti)

PSPS

Käytä aineistosta löytyvää painostietosta, älä merkitse aineistoa tarjoavan palvelun antamaa painostietoa.

264 ind2=1


 

Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista
Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi.

Ohjeet:

Jäljennä aineistosta. "Sisäänheittosivun" tietoja voi käyttää esimerkiksi julkaisuvuoden oikeellisuuden arvioimisessa.

264 $a

Kustannuspaikka

Kustannuspaikka (2.8.2/ydinlelementti)

PP
 • Moniosainen monografian ja sarja-aineisto. Anna huomautus kustannuspaikan muutoksesta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.
 • Päivittyvä aineisto. Anna huomautus aikaisemmasta kustannuspaikasta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.

Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus

264 $b

Kustantaja

Kustantajan nimi (2.8.4/ydinlelementti)

PP
Jos tiedonlähteessä on useampi kustantajan nimi, vain ensimmäinen on ydinelementti. Hierarkiatasoaja ei yleensä jätetä pois kuvailusta.
 • Moniosainen monografian ja sarja-aineisto. Anna huomautus kustantajan muutoksesta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.
 • Päivittyvä aineisto. Anna huomautus aikaisemmasta kustantajasta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.

Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus

264 $c

Julkaisuaika

Julkaisuaika  (2.8.6/ydinlelementti)

PP

264 $c ind2=4

Tekijänoikeusvuosi

Copyright-vuosi (2.11/ehdollinen lisäydinelementti)

PS (ehdollinen lisäydinelementti)

PS (ehdollinen lisäydinelementti)

Copyright-vuosi merkitään, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta tai arvioidusta julkaisuajasta.

300 $a

Laajuus

Laajuus (3.4/ydinelementti monografioille ja päättyneille sarja-aineistoille)

Osayksiköiden määrä (3.4.1.7)

Tiedostotyyppi (3.19.2)

Tiedostokoko (3.19.4)

Kesto (7.22/lisäydinelementti)


V

Merkitse $a-osakenttään "1 verkkoaineisto"

Merkitse osayksiköt (jos tiedossa) päättyneelle sarja-aineistolle, esimerkiksi: 300 $a 1 verkkoaineisto (5 numeroa)

P

Merkitse $a-osakenttään "1 verkkoaineisto" ja lisää sulkuihin osayksiköiden määrä ja kesto, jos sovellettavissa.

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (25 sivua)

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (1 äänitiedosto (30 min))

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (1 partituuri (32 sivua) + 1 stemma (19 sivua))

Esimerkki: 300 $a  1 verkkoaineisto (2 videotiedostoa)

Jos kuvailtava aineisto on puutteellinen, niin laajuutta ei merkitä.

Jos verkkoaineisto vastaa muodoltaan painettua, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa (esim. PDF), niin osayksiköt lasketaan kuten ko. aineistoissa tehtäisiin.

300 $b

(Katso myös 347)

Muut fyysiset yksityiskohdat

Erinäisiä tallenteen ominaisuuksia

 • 3.6 pohjamateriaali
 • 3.7 materiaali
 • 3.8 tukimateriaali
 • 3.9 valmistusmenetelmä
 • 3.11 layout
 • 3.14 polariteetti
 • 3.15 pienennyssuhde
 • 3.16 äänen ominaisuudet
 • 3.17 elokuvafilmin projisointiominaisuudet
 • 3.19.3 koodausmuoto

ja sisältöominaisuuksia

V

V

Voidaan käyttää, jos soveltuu verkkoversioon. Soveltuu useimmiten kuvasisältöön (7.15) ja äänisisältöön (7.18).

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (25 sivua) : $b kuvitettu

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (1 videotiedosto (30 min)) : $b ääni, värillinen, osittain mustavalkoinen

Esimerkki: 300 $a 1 verkkoaineisto (6 karttaa) : $b värillinen


310

Nykyinen ilmestymistiheys

Ilmestymis- tai päivittymistiheys (2.14)
PS
X

Käytä ilmestymistiheyden merkitsemiseen sopivaa termiä listasta 2.14.1.3 tai metatietosanastosta

321

Aikaisempi ilmestymistiheys

Muutokset ilmestymistiheydessä (2.17.12.4)

PS


X


Sisältötyyppi

Sisältötyyppi (6.9/ydinlelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent

P

Tekstimuotoinen aineisto:
336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent

Merkitse sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (myös pääosaan, jos sellainen on olemassa).

Ainakin yhden sisältötyypeistä tulee vastata merkkipaikkaan nimiö/06 (tietueen tyyppi) koodattua arvoa.

Mediatyyppi

Mediatyyppi (3.2/lisäydinelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
337 ## $a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia

P

Tekstimuotoinen aineisto:
337 ## $a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia

Merkitään mediatyypit, jotka vastaavat manifestaation olennaisimpia osia (sisältäen myös pääosan, jos sellainen on olemassa).

Tallennetyyppi

Tallennetyyppi (3.3/ydinelementti)

P

Tekstimuotoinen aineisto:
338 ## $a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

P

Tekstimuotoinen aineisto:
338 ## $a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

Merkitään tallennetyypit, jotka vastaavat manifestaation olennaisimpia osia (sisältäen myös pääosan, jos sellainen on olemassa).

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

Tiedostotyyppi (3.19.2)

Koodausmuoto (3.19.3)

Tiedostokoko (3.19.4)

V

Esimerkki: 347 ## $a tekstitiedosto $b PDF

V

Esimerkki: 347 ## $a tekstitiedosto $b HTML

Tiedostotyyppi merkitään, jos tieto on helposti todennettavissa ja sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Jos aineisto on saatavissa kahdelta tai useammalta palveluntarjoajalta, niin ei merkitä kokoa joka voi vaihdella palvelun tarjoajien välillä.

Numerointitiedot

Numerointijakson ensimmäisen osan numero- ja/tai kirjainmäärite (2.6.2/ydinelementti)

PS


X

490 $a


Sarjamerkintö

Sarjan päänimeke (2.12.2/ydinelementti)

Alasarjan päänimeke (2.12.10/ydinelementti)

PS

PS
Jäljennä sarjan nimeke vain jos sitä on käytetty kaikissa verkosta löytyvissä aineistoissa. Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun antamaa nimeä.

490 $x


ISSN-tunnus

Sarjan ISSN (2.12.8/lisäydinelementti)

Alasarjan ISSN (2.12.16/lisäydinelementti)

PSPS

Jäljennä kuvailuun aineistosta löytyvä ISSN-tunnus, jos

 • aineistossa on kerrottu verkkoaineiston ISSN
 • aineistossa on ISSN ilman sidosasua

Muut kuin kuvailtavan aineiston ISSN-tunnukset voidaan merkitä 776-kenttään tai antaa huomautuksena.

Tarkempia ohjeita sovellusohjeessa.

Poimituissa tietuiessa ISSN-tunnuksen käsittely saattaa poiketa suomalaisesta käytännöstä -  lisätietoa sivun lopussa.

490 $v


Sarjan sisäinen numerointi

Sarjan numerointi (2.12.9/ydinelementti)

Alasarjan numerointi (2.12.17/ydinelementti)

PSPS


Yleinen huomautus/Huomautus julkaisijasta

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ehdollinen ydinelementti)

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PSPS

Pakollisten RDA-elementtien kuvailun jälkeen voidaan myös lisätä kuvailijan harkinnan mukaan muita entiteettien auktorisoituja hakutietoja (henkilöitä tai yhteisöjä jne. jotka jollain lailla liittyvät kuvailtavaan aineistoon).

Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun nimiä; tarvittaessa käytä 037-kenttää.

Huomautus pääsyrajoituksista

Saatavuuden rajoitukset (4.4)

PSPS

Esimerkkejä:

506 0# $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star

506 1# ‡a University of Turku local network, remote access with Univ. of Turku username ; Turun yliopiston verkossa, etäkäyttö TY:n tunnuksilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star

Lisätietoja: Käyttöoikeuksien metatieto

Ikärajat: katso Videotallenteiden RDA-kuvailuohje ja Pelien RDA-ohje

Huomautus numeroinnista

Monimutkainen tai epäsäännöllinen numerointi (2.17.5.4)

PS (sarja-aineisto)

Merkitse tarvittaessa.

X (päivittyvä)

X


Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.

Sisällön yhteenveto (7.10)

V

V


Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa

Manifestaatioon liittyvä manifestaatio (27.1/rakenteistamaton kuvailu)

V

V

Yleensä ei tarpeen merkitä; käytä 776$i osakenttää.

Huomautus järjestelmävaatimuksista

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset (3.20)

V

V

Voidaan merkitä vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta ja ilmeisestä; ei yleensä tarpeen.

Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

Käyttöehdot (4.5)

PS

PS

Esimerkki

540 ## $c CC BY-NC-ND 4.0 $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi

540 ## $c Helsingin yliopiston lisenssi. $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510133690 $5 FI-Hul

Lisätietoja: Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeudet: katso Videotallenteiden RDA-kuvailuohje

Huomautus kielistä

Sisällön kieli (7.12/lisäydinelementti)

PSPS

Esimerkki

546 ## $a Selkokielinen versio mukautettu saksankielisen käännöksen pohjalta.

546 ## $a Selkokielinen versio perustuu italiankieliseen selkoversioon.

Lisää esimerkkejä RDA-sovellusohjeessa.

Huomautus kuvailun perustasta

Huomautus viimeisimmästä tarkastellusta numerosta

Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta (2.17.13)

Nimekkeen lähde (2.17.2.3)

PS (nimekkeen lähde)

Sarja-aineiston päänimekkeen tiedonlähde merkitään aina kun se ei ole nimiösivu.

Jos päivittyvän aineiston manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen lähdettä ei tarvitse merkitä.

Tallenna kuvailun perusta ja nimekkeen lähde -huomautuksia kuten normaalistikin. Sisällytä kuvailuun manifestaatiota tarjoavan palvelun nimi ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkit:
588 ## $a Kuvailun perustana: Volume 1, Issue 1 (September 2012); nimeke lehden kotisivulta (kustantajan verkkosivu, katsottu 16.5.2012)

588 ## $a Kuvailun perustana: Volume 16, issue 1 (2012); nimeke PDF-artikkelin juoksevasta nimekkeestä (Tandfonline.com verkkosivu, katsottu 19.5.2012)

Päivittyville verkkoaineistoille suositellaan muotoa: Kuvailun perustana [päiväys] katsottu sisältö.

PS (nimekkeen lähde)

Jos manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen lähdettä ei tarvitse merkitä.

Jos kuvailu perustuu yhteen verkkoaineistoon, yhdistä yhdeksi huomautukseksi kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki: 588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos kuvailu perustuu moniosaisen aineiston osaan, yhdistä yhdeksi huomautukseksi käytetty osa, kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki: 588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke 2. osan PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos sarja-aineiston tai monografian kuvailu perustuu fyysisen ilmiasun tietueeseen, niin käytä alla olevaa fraasia ilman lisätietoja:

Kuvailun perustana [fyysinen ilmiasu] version tietue.

Indikaattoriarvoja '0' (kuvailun lähde) ja '1' (Viimeisin tarkasteltu numero) voidaan käyttää vakionäytön muodostamiseen.

Esimerkkejä:
588 ## $a Kuvailun perustana painetun version tietue.
588 ## $a Kuvailun perustana CD-ROM -version tietue.
588 0# $a Painetun version tietue.
588 1# $a Vol. 1, issue 4 (May 2016).

Lisäkirjauskentät

Teoksen tekijä (19.2/lisäydinelementti)

Teokseen liittyvä muu toimija (19.3/ydinelementtinä 1XX-kentässä)

Ekspression tekijä (20.2/ehdollinen lisäydinelementti)

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

Ekspressioon liittyvä ekspressio (26.1)

PSPS

Tekijät, katso 1XX.

Ekspression tekijät: Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja, pääesittäjä ja sovittaja ovat lisäydinelementtejä. Kuvittaja on lisäydinelementti silloin, kun kuvitus on keskeinen, mutta ei ainoa teoksen sisältö. Kuvateoksissa kuvien tekijä on teoksen tekijä eli roolissa taiteilija.

Suhteen määritteen käyttöä suositellaan, katso Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Ekspressioiden välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Ekspressioiden väliset johdannaissuhteet (esim. käännökset) ja osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti. 

Älä merkitse aineiston tarjoavan palvelun nimeä.

Linkkikentät

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PS

Merkitse tarvittaessa (muut kuin 776-kenttä).

Linkitä vain välitön edeltäjä ja seuraaja toisiinsa.

Jos linkitettvä tietue on ISBD-kuvailtu, niin muodosta linkkikenttä ISBD-kuvailun pohjalta jäljentämällä tiedot osakenttiin ISBD-tietueesta.

PS

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Linkkikenttä - toinen ilmiasu

Manifestaatioon liittyvä manifestaatio (27.1/rakenteistettu kuvailu/ehdollinen lisäydinelementti)

PS (jäljenteet)

O

PS (jäljenteet)

O

Toisen ilmiasun merkitseminen on pakollista jäljenteille.

Esimerkkejä

 • 776 08 $i Painettu:
 • 776 08 $i Verkkoaineisto:
 • 776 08 $i Print version:
 • 776 08 $i Online version:
 • 776 08 $i <Muu ilmiasu>:

Sarjalisäkirjauskentät

Teokseen liittyvä teos (25.1/ehdollinen lisäydinelementti)

PS

PS

Teosten välinen suhde on lisäydinelementti sarja-aineiston suhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.). Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti.

Viittauksen muodostamisesta: katso sovellusohje

Poimituissa tietuiessa ISSN-tunnuksen käsittely saattaa poiketa suomalaisesta käytännöstä -  lisätietoa sivun lopussa.

Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

URL-osoite (4.6)

PS

PS

Merkitse $u-osakenttään aineiston URL. Älä tallenna Melindaan organisaatiokohtaisia linkkejä. Lisensoidun aineiston linkit tallennetaan paikallistietokantaan.

Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.

Merkitse

 • $y-osakenttään: Linkki verkkoaineistoon
 • $3-osakentässä voidaan antaa tietoa aineiston osasta jota tiedot koskevat

Esimerkkejä
856 40 $u http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014092614225 $y Linkki verkkoaineistoon

856 40 $3 Kansilehti $u http://www.doria.fi/handle/10024/33342 $y Linkki verkkoaineistoon
856 40 $3 Ruokalista $u http://www.doria.fi/handle/10024/33414 $y Linkki verkkoaineistoon
Aineisto koostuu osista, joilla on kullakin oma linkki

Tarkennuksia verkkoaineistojen kuvailuun (KUMEA 2019-10-09)

Vain paperimuodossa saatavana olevan aineiston verkkotiivistelmän merkitseminen

Ei merkitä tietoa "linkki verkkoaineistoon" jos linkki vie vain tiivistelmään (=abstrakti). Tarvittaessa kuvailua voidaan täydentää myöhemmin.

Esimerkki
776 08 ‡i Verkkoaineisto: ‡z <toisen ilmiasun ISBN mistä tahansa lähteestä>
856 42 ‡3 Tiivistelmä ‡u http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201812045875

Painetun aineiston kuvailua voidaan rikastaa verkosta löytyvällä tiivistelmällä. Jos verkkoversiolla ei ole ISBN-tunnusta (tai tietuetta, josta voidaan muodostaa rakenteellinen kuvailu ilman ISBN-tunnusta), niin kenttää 776 ei merkitä.


E-saatavuus muuttunut kuvailuhetkestä

Esimerkiksi 978-951-651-600-7 https://doi.org/10.14214/df.255

Kuvailu 2019-05:
500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.

Tarkistettu 2019-09: kolmesta eripainoksista on saatavilla kaksi, mutta ei (erillisenä) PDF-tiedostona kuten yleensä vaan erillisinä linkkeinä otsikolla ’Osajulkaisut’. Miten kuvailua pitäisi päivittää?

→ Kuvailuun merkitään vain itse aineisto (tässä tapauksessa yhteenveto-osan PDF), ei verkkosivulta edelleen eteenpäin vieviä linkkejä.

Esimerkki
500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Dissertationes Forestales, katsottu 11.9.2019).
856 40 ‡u https://doi.org/10.14214/df.255 ‡y Linkki verkkoaineistoon
Kuvailun kohteen verkkosivun sisältäviä linkkejä ei merkitä kuvailuun


Artikkelit saatavissa kustantajan linkkien kautta (”View at Publisher”) ja/tai erilaisina PDF-versioina

Linkki voi aueta, jos artikkeli on open access -aineistoa, mutta pääsy saattaa myös edellyttää lisenssiä. Joissain tapauksissa saatavilla myös PDF-tiedostot, erilaisina versioina: ’final published version’, ’post print /author accepted version’ jne.

Esimerkiksi 978-952-60-7952-3 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7952-3

Tässä yhteenveto-osan lisäksi on julkaistu seitsemästä artikkelista neljä kustantajan linkkeinä (”View at Publisher”) ja kuusi artikkelia PDF-muodossa. PDF:ssäkin eri versioita. Mitä merkitään kuvailuun?

→ Kuvaillan se, mitä verkkosivulta löytyy kuvailuhetkellä (tässä tapauksessa PDF-eripainokset, mutta ei linkkejä)

500 ## ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja kuusi eripainosta.
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Aaltodoc, katsottu 11.9.2019).
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7952-3 ‡y Linkki verkkoaineistoon
Artikkeväitöskirjan seitsämästä eripainoksesta kuusi on ladattavissa sivulta PDF-muodossa


530-kentän käyttö

530-kenttä ei ole pakollinen. Sitä voidaan käyttää, jos 776-kenttää ei käytetä ISBN-viittaukseen tai rakenteistettuun kuvailuun. Ylipäätänsä pitäisi käyttää harkintaa toisen ilmiasun tietojen käyttämisessä kuvailun kohteessa.


776-kenttä ja tiedostomuoto $i osakentässä

Koska uusi tiedostomuotoja tulee koko ajan lisää ja julkaisijat myös saattavat julkaista samaa sisältöä useissa eri tiedostomuodoissa, niin tiedostomuotoa ei enää merkitä 776$i osakenttään.

776 08 ‡i Verkkoaineisto (PDF): ‡...
776 08 ‡i Verkkoaineisto: ‡...

Kenttäkohtaisia huomioita Melinda-kuvailussa (KUMEA 2020-04-01)

Esimerkki e-tietuekorjauksesta. Aineisto saatavissa sekä Ellibsin että KauppakamariTiedon kautta.


500-kentän huomautukset saatavuudesta

500 ## ‡a Saatavana Ellibs-e-kirjakokoelmasta. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP>
500 ## ‡a Saatavana KauppakamariTieto (Ammattikirjasto) -palvelussa. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 TRITO<DROP>

Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun nimiä; tarvittaessa käytä 037-kenttää. → Nämä 500-kentät poistetaan


500-kentän huomautus ISBN-tunnuksesta

500 ## ‡a Tällä KauppakamariTiedon Ammattikirjasto-palvelussa olevalla HTML-muotoisella verkkoaineistolla ei ole ISBN-tunnusta.

Jos 020 kenttään merkitty ISBN ei koske kaikkien aineistovälittäjien e-kirjoja ja asialla on jotain merkitystä, merkitään tieto tästä 020-kenttään: 020 ## ‡a 978-952-246-383-8 ‡q Ellibs ‡q PDF

Tässä 500 kentän huomausta ei tarvita.


506-kentän huomautukset pääsyrajoituksista

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa. - Access is permitted via the licensee organizations' network. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 JUOLU<DROP> ‡9 TRITO<DROP>
506 1# ‡a Käyttöoikeus Eepos-kirjastokortilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-Eepos

Käyttöoikeuksien metatieto -ohjeessa: Yksittäistä organisaatiota koskevat pääsyrajoitukset merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään kenttään 506$a fraasi: Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. Tämä kattaa sekä organisaation verkossa käytettävät, tunnuksilla missä tahansa verkossa käytettävät että kirjastokortilla käytettävät aineistot.
Käytettävä merkintä: 506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star

Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa

Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 506-kentät poistetaan Melindasta.


516-kentän huomautus elektronisen aineiston tyypistä

516 ## ‡a Verkkoaineisto

Tätä huomautusta voidaan käyttää, jos 1) tieto ei käy ilmi muualta kuvailusta ja 2) merkintä luo lisäarvoa kuvailuun.
E-kirjan kuvailussa merkintää ei tyypillisesti tarvita → poistetaan.


538-kentän huomautus järjestelmävaatimuksista

538 ## ‡3 Ellibs ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Digital Editions. ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP>

Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Voidaan merkitä vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta ja ilmeisestä; ei yleensä tarpeen.

Tässä merkintää ei tarvita (ja $9 droppien perusteella se on myös virheellinen joillekin organisaatioille) → poistetaan


540-kentän huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

540 ## ‡c FinELib-lisenssi ‡u https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs ‡5 FI-Psstk
540 ## ‡c Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisenssi. ‡5 FI-Sekor
540 ## ‡3 Ammattikirjasto (Kauppakamari) ‡c Aineiston käyttöehdot ‡u http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot ‡5 FI-E
540 ## ‡3 Kauppakamari ‡c Hämeen ammattikorkeakoulun lisenssi ‡u https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/ ‡5 FI-Hamk

Käyttöoikeuksien metatieto -ohjeessa: Yksittäistä organisaatiota koskevat käyttöehdot ja lisenssit merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään vain vapaasti verkossa olevien julkaisujen lisenssit tai rajoittavat lisenssit silloin kun ne ovat voimassa kaikille organisaatioille.

Käytännössä 540 kentässä käytetään Open Access lisenssimerkintöjä (CC BY ...)

Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa

Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 540-kentät poistetaan Melindasta.


579-kentän tilastointimerkintä

579 ## ‡a XLUETTELOITU ‡b seamk

Kenttä on vanhentunut. Nykyisin sama tieto lasketaan 040‡a osakentästä.
Poistetaan.


588-kenttä: huomautus kuvailun perustasta

Koska tässä sama aineisto on saatavissa kahdelta kustantajalta/välittäjältä/palvelusta, niin kuvailun perusta on aina merkittävä.

588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Ellibs, katsottu 1.4.2020).


655-kenttä: aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä

655 #7 ‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889

Lisää em. kenttä aina e-kirjoille, jos puuttuu.


856-kenttä
<ei lisenssilinkkiä>

Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Älä tallenna Melindaan organisaatiokohtaisia linkkejä. Lisensoidun aineiston linkit tallennetaan paikallistietokantaan.

Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa

Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 856-kentät poistetaan Melindasta.


Edellä ohjeistetut kohdat taulukkona

020‡a 978-952-246-383-8 ‡q PDF‡a 978-952-246-383-8 ‡q Ellibs ‡q PDF
500‡a Saatavana Ellibs-e-kirjakokoelmasta. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP>---
500‡a Saatavana KauppakamariTieto (Ammattikirjasto) -palvelussa. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 TRITO<DROP>---
500‡a Tällä KauppakamariTiedon Ammattikirjasto-palvelussa olevalla HTML-muotoisella verkkoaineistolla ei ole ISBN-tunnusta.---
506‡a Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa. - Access is permitted via the licensee organizations' network. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 JUOLU<DROP> ‡9 TRITO<DROP>---
506‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
506‡a Käyttöoikeus Eepos-kirjastokortilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-Eepos---
516‡a Verkkoaineisto---
538‡3 Ellibs ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Digital Editions. ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP>---
540‡c FinELib-lisenssi ‡u https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs ‡5 FI-Psstk---
540‡c Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisenssi. ‡5 FI-Sekor---
540‡3 Ammattikirjasto (Kauppakamari) ‡c Aineiston käyttöehdot ‡u http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot ‡5 FI-E---
540‡3 Kauppakamari ‡c Hämeen ammattikorkeakoulun lisenssi ‡u https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/ ‡5 FI-Hamk---
579‡a XLUETTELOITU ‡b seamk---
588
‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Ellibs, katsottu 1.4.2020).
655‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889
<856><ei lisenssilinkkiä><ei lisenssilinkkiä>

Esimerkkejä

Esimerkki verkkomonografian kuvailusta (PDF; vastaa painettua)

LDR 01455cam a22004214i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr\|||||||||||
008 150130s2014\\\\fi\a\\\\o\\\\\000\0\fin\c
020 ## ‡a 978-952-343-089-1 ‡q PDF
040 ## ‡a [ISIL-tunnus] ‡b fin ‡e rda
041 1# ‡a fin ‡b fin ‡b swe ‡b eng
100 1# ‡a Koivula, Riitta, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Turvallisia sote-palveluja : ‡b opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille / ‡c Riitta Koivula, Hanna Brotkin, Olli Saarsalmi.
264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b Sosiaali- ja terveysministeriö : ‡b Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ‡c [2018]
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (22 sivua) : ‡b kuvitettu
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
490 1# ‡a Ohjaus / [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos], ‡x 2323-4172 ; ‡v 2018, 2
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
700 1# ‡a Brotkin, Hanna, ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Saarsalmi, Olli, ‡e kirjoittaja.
730 0# ‡i Mukautettu lyhennelmä (teos): ‡a Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen.
830 #0 ‡a Directions / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ‡x 2323-4172 ; ‡v 2018, 2.
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-089-1 ‡y Linkki verkkoaineistoon

Esimerkki verkkomonografian kuvailusta (verkkosivusto)

LDR 01809cam a22004694i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr||||||||||||
008 051028s2006\\\\fi\a\\\\o\\\\\000\0\fin\c
020 ## ‡a 952-10-2937-4
040 ## ‡a FI-H ‡b fin ‡e rda ‡d FI-Hul
041 0# ‡a fin
100 1# ‡a Havu, Sirkka, ‡d 1944- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kiehtova kirja : ‡b käsinpainetun kirjan taidehistoriaa / ‡c käsikirjoitus, kuva- ja kokoelma-asiantuntijuus: Sirkka Havu ; rakennekäsikirjoitus, ulkoasu ja toteutus: Sanna Järvinen.
246 30 ‡a Käsinpainetun kirjan taidehistoriaa
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Kansalliskirjaston verkkojulkaisu, ‡c 2006.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto : ‡b kuvitettu
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a tekstitiedosto ‡b HTML
500 ## ‡aTeokset Kansalliskirjaston kokoelmista.
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke HTML-nimiösivulta (Kansalliskirjasto, katsottu 5.6.2018).
700 1# ‡a Järvinen, Sanna.
710 2# ‡a Kansalliskirjasto,‡e julkaisija.
856 40 ‡u https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/verkkonayttelyt/kiehtovakirja/index.html ‡y Linkki verkkoaineistoon

Esimerkki päivittyvän aineiston kuvailusta

LDR 00884nai a22002534i 4500
006 m\\\\\o\\d\\\\\\\\
007 cr\|||||||||||
008 180605c20159999fi\\x\w\o\\\\\0\\\a2fin\c
040 ## ‡a FI-H ‡b fin ‡e rda
041 0# ‡a fin
110 2# ‡a Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a MARC 21 -sovellusohje (RDA) / ‡c [Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä].
264 #1 ‡a [Helsinki] :‡b [Kansalliskirjasto], ‡c 2015-
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
310 ## ‡a Epäsäännöllinen
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a tekstitiedosto ‡b HTML
506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 star
588 ## ‡a Kuvailun perustana 5.6.2018 katsottu sisältö.
856 40 ‡u https://www.kiwi.fi/x/boAOAw ‡y Linkki verkkoaineistoon


Melinda-päivän 22.5.2018 esimerkkitietueet

Turvallisia sote-palveluja (verkkomonografia)

Kielitoimiston sanakirja (päivittyvä verkkoaineisto)

Esimerkkikuvailut ja perustelut täällä.PCC-ohje: ISSN-tunnuksen käyttö 490- ja 830-kentässä

PCC:n ohje poikkeaa suomalaisesta tavasta merkitä ISSN-tunnuksia, mikä voi tuottaa yllätyksiä poimituissa tietueissa:

PCC ohjeistaa merkitsemään 490$x-osakenttään verkkoaineiston ISSN-tunnuksena

 • aineistossa olevaa ISSN:ää, jos aineistossa on vain yksi ISSN-tunnus (eli voi olla painetun tai verkkoaineiston)
 • verkkoaineiston ISSN-tunnusta, jos aineistossa on kerrottu sekä verkkoaineiston että painetun version ISSN
 • sen ISSN:n, joka tietueeseen kopioituu painetun version tietueen pohjalta tehdyssä kuvailussa

490: When the e-version is being used as the basis of the description and only one ISSN appears in the resource being described, record that ISSN in the 490 field. If both a print ISSN (p ISSN) and an electronic ISSN (e ISSN) appear in the resource being described, transcribe the e ISSN. When the physical format version record is being used as the basis of the description, use whatever ISSN appears on that record.

PCC ohjeistaa merkitsemään painetun sarjan ISSN-tunnuksen sellaisille aineistoille, jotka ilmestyvät sekä painettuna että verkossa. ISSN merkitään $x-osakenttään kentän loppuun viimeisenä osakenttänä.

830: Use the authorized form of the heading for the physical format when providing an added entry for a series that exists in physical format as well as online. For series that exist only online, use the authorized form of the online series. Do not use for package/provider series (records for DLF Registry of Digital Masters, HathiTrust Digital Library and other digital preservation projects excepted)

Use the print ISSN rather than the online ISSN for series that exist in print as well as online. Append the $x to the end of the field as the final subfield

Example:  830 #0 $a Proceedings of SPIE—the International Society for Optical Engineering; $v v. 7719. $x 0277-786X

Esimerkki.

Sarjan nimiösivu:

 • WMU Studies in Maritime Affairs
 • Volume 4

Nimiösivun kääntöpuoli:

 • ISSN 2196-8772
 • ISSN 2196-8780 (electronic)
PCCsuomalaiset säännöt
490 1# ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8772 ; ‡v  volume 4490 1# ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8780 ; ‡v  volume 4
830 #0 ‡a WMU studies in maritime affairs ; ‡v 4. ‡x 2196-8772830 #0 ‡a WMU studies in maritime affairs, ‡x 2196-8780 ; ‡v 4.

(830-kentän "auktorisoitua" muotoa ei ole tarkistettu)

→ KORJAA SARJATIEDOT KUN POIMINTALUETTELOIT YKSITTÄISIÄ JULKAISUJA

Ohjeseen vaikuttavat RDA-sääntömuutokset (tarkistettu 18.6.2018)

2018 linjausmuutokset https://www.kiwi.fi/x/khRiBQ

 • ei vaikutuksia verkkoaineiston kuvailuohjeeseen

RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018 https://www.kiwi.fi/x/uBaOBQ

 • 2.4.1.5 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto  (>3 samassa roolissa)
 • 2.8.4 Kustantajan nimi (vain 1. on ydinelementti)
 • 3.2 Mediatyyppi (olennaisimpien osien mediatyypit)
 • 3.3 Tallennetyyppi (olennaisimpien osien tallennetyypit)
 • 4.6.1.4 URL-osoitte (vanhentuneiden linkkien poisto)
 • 7.15 Kuvitus (poistettu: Kuvitus on lisäydinelementti kuvateoksissa.)
 • 20.2 Ekspression tekijä (päivitys)
 • 25.1 Teokseen liittyvä teos (lisäydinelementti vain sarja-aineiston suhteissa
 • 26.1 Ekspressioon liittyvä ekspressio (lisäydinelementti vain sarja-aineiston suhteissa


 • No labels