Miten kyrilliikka tallennetaan Melindaan?

KUMEAn kokous 12.6.2019: Työryhmän vastaus kirjaston kysymykseen Millä standardilla kyrilliikka tallennetaan Melindaan? Suomessa on käytössä kyrillisille kirjaimille kaksi eri translitterointistandardia - SFS 4900 ja ISO 9.  Eri kirjastoissa näitä standardeja käytetään eri tavoin. Jotkut kirjastot käyttävät sekä kuvailussa että hakumuodoissa kansallista standardia (SFS 4900), ja jotkut toiset taas molemmissa kansainvälistä standardia (ISO 9). Kun taas Fennica-kuvailussa käytetään kuvailukentissä ISO 9 -standardia ja kaikissa toimijoiden hakumuodoissa SFS 4900:aa. Lisäksi poimituissa tietueissa voi olla käytössä muitakin standardeja kuin nuo kaksi mainittua.

Melindan ohje hakumuotoihin on, että henkilöiden ja yhteisöjen hakumuodoissa käytetään Asteriin auktorisoituja muotoja, ks. Toimijakuvailun translitterointiohje. Kyrillisin kirjaimin kirjoitetut nimet translitteroidaan siis kansallisen standardin mukaan, mutta tietueen kuvailukentissä on sallittua käyttää joko kansallista tai kansainvälistä translitterointia.


 

 

 

 

  • No labels