Versio 1.1

(info) KUMEA päätti luopua roolitermien merkitsemisestä tekijä-teos-viittauksissa 7XX-kentissä, ks. muistio 2019-05-07

Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon

RDA-luvut 6.2 (teoksen nimeke), 6.27, 24-27 (aineistojen välisten suhteiden merkitseminen), liite J (aineistojen välisten suhteiden määritteet)

 • Teoksen ensisijainen nimeke on ydinelementti. Teoksen ensisijainen nimeke on myös auktorisoidun hakutiedon perusta.
 • Teoksen ensisijainen nimeke merkitään kenttiin 130, 240, (paitsi kun se on sama kuin kentän 245 nimeke), 500/505, 700 tai 730
 • 130-kenttään merkitään teoksen nimeke silloin, kun tietueessa ei ole 1XX-tekijäkenttää. Jos alkuperäisiä teoksia on enemmän kuin yksi, kaikki nimekkeet merkitään 730-kenttiin.
 • 240-kenttää käytetään teoksen nimekkeen tallentamiseen, kun tietueessa on 1XX-tekijäkenttä. Jos alkuperäisiä teoksia on enemmän kuin yksi, kaikki merkitään 700-kenttiin.
 • Jos kokoomateoksella ei ole kokoavaa nimekettä, teokset merkitään joko 700 tai 730-kenttään
 • Kenttiin 130, 240, 730 ei merkitä teoksen alanimekettä, osannumero ja osannimeke merkitään osakenttiin ‡n ja ‡p
 • Samannimisten teosten identifioimiseksi lisätään tarvittava määre (teoksen muoto, vuosiluku tms.) päänimekkeen jälkeen sulkuihin
 • Julkaisu merkitään käännökseksi, kun koko teksti on käännetty olemassa olevasta julkaisusta, käsikirjoituksesta tai yhdellä kielellä julkaistuista osista
 • EU-julkaisuissa kaikki kielet ovat samanarvoisia ja jokainen kieliversio on uusi ekspressio samasta teoksesta 

Esimerkki 1: Teoksen ensisijainen nimeke merkitään 240-kenttään silloin, kun tietueessa on 1XX-tekijäkenttä 

041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Smith, Adam, ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The theory of moral sentiments, ‡l suomi
245 10 ‡a Moraalituntojen teoria / ‡c Adam Smith.


Esimerkki 2: Teoksen ensisijainen nimeke merkitään 130-kenttään silloin, kun tietueessa ei ole 1XX-tekijäkenttää 
Useimmiten kyseessä on toimitettu tai kokoomanimekkeellinen julkaisu.
Tällöin 245-kentän 1. indikaattorin arvo on 1.
041 1# ‡a fin ‡h eng
130 0# ‡a State of the world 2010, ‡l suomi.
245 10 ‡a Maailman tila 2010 : ‡b kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan : raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa.


Esimerkki 3a: Kaksi alkuperäistä teosta koottu suomenkieliseksi kokoomateokseksi. Teokset erillisinä julkaisussa
Koska julkaisu on suomennettu kahdesta eri teoksesta, eikä suomennosta vastaavaa yhteisnidettä ole julkaistu englanniksi, alkuperäiset teokset merkitään 700-kenttiin analyyttisiksi kirjauksiksi (2. indikaattorin arvo 2). Analyyttinen kirjaus = lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.

041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Clarke, Jane, ‡e kirjoittaja.
243 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima, ‡l suomi
245 10 ‡a Näin kylvetät dinosauruksen ja peittelet leijonan nukkumaan / ‡c Jane Clarke ja Georgie Birkett ; suomentanut Jade Haapasalo.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Clarke, Jane. ‡t How to bath your little dinosaur, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Clarke, Jane. ‡t How to tuck in your sleepy lion, ‡l suomi.
700 1# ‡a Birkett, Georgie, ‡e taiteilija.
700 1# ‡a Haapasalo, Jade, ‡e kääntäjä.
740 02 ‡a Näin kylvetät dinosauruksen.
740 02 ‡a Näin peittelet leijonan nukkumaan.


Esimerkki 3b: Tekstiä on otettu kahdesta alkuperäisestä teoksesta koottuna suomenkieliseksi kokoomateokseksi.
Julkaisu on suomennettu kahdesta eri teoksesta, eikä suomennosta vastaavaa julkaisua ole ruotsiksi, Käännöksen perustana olevat teokset merkitään 700-kenttiin analyyttisiksi kirjauksiksi (2. indikaattorin arvo 2). Analyyttinen kirjaus = lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.
041 1# ‡a fin ‡h swe
100 1# ‡a Österberg, Kjell, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Olof Palme 1927-1986 : ‡b valtiomies ja humanisti, elämäkerta / ‡c Kjell Östberg ; suomennos: Anna Maija Luomi.
700 12 ‡i Käännöksen perustana: ‡a Österberg, Kjell. ‡t När vinden vände : Olof Palme 1970-1986.
700 12 ‡i Käännöksen perustana: ‡a Österberg, Kjell. ‡t I takt med tiden : Olof Palme 1927-1969.
700 1# ‡a Luomi, Anna Maija, ‡e kääntäjä.


Esimerkki 4a: Kokoomateos, jossa saman kirjoittajan teoksia. Teosten väliset suhteet ovat kokoomateoksessa ydinelementtejä (linjaus RDA 25.1) Sisältö merkitty rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso. Tällöin sisältöhuomautus merkitään kenttiin ‡r, ‡t ja ‡g eikä osakenttää ‡a käytetä. 700 12-kentät sisältävät analyyttiset kirjaukset kokoomateokseen sisältyvistä teoksista. 740 02 -kenttiin tehdään tarvittaessa analyyttiset kirjaukset nimekkeistä.
Osakentässä ‡i suhdetta kuvaava ilmaus.
041 0# ‡a fin
100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
500 ## ‡a Teokset julkaistu aiemmin erikseen.

505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki -- ‡t Tuliaiset Moskovasta -- ‡t Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja.
 

Esimerkki 4b: Kokoomateos, jossa kolmen kirjoittajan teoksia. Kokoomateosten ekspressioiden kokonaisuus-osa-suhteet ovat ydinelementtejä (linjaus RDA 26.1) Sisältö merkitty rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso). Tällöin sisältöhuomautus merkitään kenttiin ‡r, ‡t ja ‡g eikä osakenttää ‡a käytetä lainkaan. 700 12-kenttien analyyttiset kirjaukset tehdään alkuperäisistä teoksista. 740 02 kenttiin tehdään analyyttiset kirjaukset manifestaatioon sisältyvistä suomenkielisistä nimekkeistä. Huom! 700 kentässä osakenttä ‡k ennen osakenttää ‡l

041 1# ‡a fin ‡h eng
245 00 ‡a Kolme amerikkalaista klassikkoa / ‡c [Henry Miller, O. Henry, Mark Twain].
505 00 ‡t Veren perintö / ‡r Mark Twain ; suomentanut Valfrid Hedman -- ‡t Neljä miljoonaa / ‡r O. Henry ; valikoiden suomentanut Ritva Mäkelä -- ‡t Hymy tikkaiden juurella / ‡r Henry Miller ; suomentanut A.K.M. Taipale.
700 12 ‡a Twain, Mark. ‡t Pudd'nhead Wilson, ‡l suomi.
700 12 ‡a Henry, O. ‡t Four million. ‡k Valikoima, ‡l suomi.
700 12 ‡a Miller, Henry. ‡t Smile at the foot of the ladder, ‡l suomi.
700 1# ‡a Hedman, Valfrid, ‡d 1872-1939, ‡e kääntäjä.
700 1# ‡a Mäkelä, Ritva, ‡e kääntäjä.
700 1# a Taipale, A. K. M., ‡e kääntäjä.
740 02 ‡a Veren perintö.
740 02 ‡a Neljä miljoonaa.
740 02 ‡a Hymy tikkaiden juurella.


Esimerkki 5: Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen ja suhde tunnettuun kokoavaan nimekkeeseen
Lastenversio Raamatusta tallennetaan kenttään 730 ja teoksen ensisijainen nimeke kenttään 240. Kuvailuratkaisu riippuu siitä, missä määrin kuvailun kohteen sisältönä on lastenversio Raamatusta.
041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
700 1#‡ a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja.
700 1# ‡a Pöntinen, Mervi, ‡e kääntäjä.
730 0# ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu.


Esimerkki 6: Julkaisussa on vain osia alkuperäisestä teoksesta
Kentässä 240/130 käytetään termiä 'Valikoima' osakentässä ‡k.
Esimerkissä on kyseessä käännösnovellivalikoima. Suomennetussa teoksessa on 14 novellia,
Alkuperäinen teos "What we talk about when we talk about love" sisältää 17 novellia. Huom! osakenttä ‡k ennen osakenttää ‡l
041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Carver, Raymond, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a What we talk about when we talk about love. ‡k Valikoima, ‡l suomi
245 10 ‡a Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta : ‡b kertomuksia / ‡c Raymond Carver ; suom. Raija Mattila.
700 1# ‡a Mattila, Raija, ‡e kääntäjä.


Esimerkki 7: Moniosaisen teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen
Osakenttien järjestys ja välimerkit kentässä 240 ‡a. ‡n, ‡l
041 1# ‡a fin ‡h fre
100 1# ‡a Jacobs, Edgar P., ‡e kirjoittaja.
240 13 ‡a Le secret de L'espadon. ‡n Tome 1, ‡l suomi
245 10 ‡a Miekkakalan salaisuus. ‡n Osa 1, ‡p Uskomaton takaa-ajo / ‡c Edgar P. Jacobs ; [suomennos: Kirsi Kinnunen].
246 30 ‡a Uskomaton takaa-ajo
700 1# ‡a Kinnunen, Kirsi, ‡e kääntäjä.

Esimerkki 8: Julkaisua ei ole käännetty alkuperäisestä teoksesta, vaan muunkielisestä 'välikäännöksestä'
041 1# ‡a fin ‡k eng ‡h chi
100 0# ‡a Sunzi, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Sunzi bing fa, ‡l suomi
245 10 ‡a Sodankäynnin taito / ‡c Sun Tzu ; esipuhe: Wolf H. Halsti ; suomentanut Heikki Karkkolainen.
500 ## ‡a Suomennos perustuu englanninkieliseen käännökseen: The art of war / toimittanut ja englannintanut Samuel B. Griffith.
700 1# ‡a Griffith, Samuel B, ‡e toimittaja, ‡e kääntäjä.
700 1# ‡a Karkkolainen, Heikki, ‡e kääntäjä.
700 1# ‡a Halsti, Wolf H., ‡e esipuheen kirjoittaja.
740 4# ‡a The art of war.


Esimerkki 9: Lyhennelmä alkuperäisestä teoksesta
Julkaisua ei merkitä käännökseksi silloin kun kyseessä ei ole suora käännös, vaan mukaelma, lyhennelmä alkuperäisestä teoksesta (sivumäärä poikkeaa reilusti alkuperäisestä)
041 0# ‡a fin
245 00 ‡a Työhön : ‡b ohjaajan käsikirja / ‡c toim. Merja Mäkitalo, Mikael Saarinen.
700 1# ‡a Mäkitalo, Merja, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Saarinen, Mikael, ‡e toimittaja.
730 0# ‡i Lyhennelmän perustana (teos): ‡a Jobs : a manual for teaching people.


Esimerkki 10: Teos on julkaistu myöhemmin toisella nimellä, sisältö pysynyt samana (240-kentässä alkuperäisen teoksen nimeke, 245 kentässä manifestaation nimeke)
100 1# ‡a Mustajoki, Pertti, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Paahtoleipäkatastrofi
245 10 ‡a Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta / ‡c Pertti Mustajoki.
500 ## ‡a Julkaistu aiemmin nimellä: Paahtoleipäkatastrofi, 2003.


Esimerkki 11: Teos on julkaistu myöhemmin toisella nimellä, sisältö pysynyt samana, käännös. 
Vapaamuotoinen huomautus siitä, että alkuperäinen teos on myös toisella nimellä, tieto merkitty kuvailtavan manifestaation nimiösivun kääntöpuolelle.
100 1# ‡a Langdon-Davies, John, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Finland - the first total war, ‡l suomi
245 10 ‡a Hyökkäys lumessa : ‡b brittikirjeenvaihtajan talvisota / ‡c John Langdon-Davies ; suomentanut Simo Liikanen.
500 ## ‡a Alkuperäinen teos julkaistu myös varianttinimekkeellä: Invasion in the snow.


Esimerkki 12: Mukaelma ja sen perustana olevan teoksen välinen suhde
100 1# ‡a Larmola, Kivi, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Päällystakki / ‡c Kivi Larmola, Nikolai Gogol.
700 1# ‡i Mukaelman perustana (teos): ‡a Gogol, Nikolai. ‡t Zinel.

 
100 1# ‡a Kanerva, Timo, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Syvä uni / ‡c Raymond Chandlerin romaanista dramatisoinut ja suomentanut Timo Kanerva.
700 1# ‡i Dramatisoinnin perustana (teos): ‡a Chandler, Raymond. ‡t Big sleep.


Esimerkki 13: Samannimisten teosten erottaminen toisistaan (samalla tekijällä kaksi samannimistä teosta - näytelmä ja romaani)

100 1# ‡a Oksanen, Sofi, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Puhdistus (romaani)
245 10 ‡a Puhdistus / ‡c Sofi Oksanen.
700 1# ‡i Romaanimukaelman perustana (teos): ‡a Oksanen, Sofi. ‡t Puhdistus (näytelmä).

100 1# ‡a Oksanen, Sofi, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Puhdistus (näytelmä)
245 10 ‡a Puhdistus : ‡b tragedia / ‡c Sofi Oksanen.


Esimerkki 14: Julkaisu sisältää saman teoksen rinnakkaisia käännöksiä usealla kielellä

100 1# ‡a Rougemont, Denis de, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Federalistinen asenne = ‡b Den federalistiska attityden / ‡c Denis de Rougemont ; suomentaneet Leena Westergren ja Maarit Holttinen ; ruotsintaneet Kai Koskimies, Laura Aarnio-Friman ja Leena Westergren.
700 12 ‡i Sisältää teos: ‡a Rougemont, Denis de. ‡t Action federaliste europeenne, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää teos: ‡a Rougemont, Denis de. ‡t Action federaliste europeenne, ‡l ruotsi.

 • No labels

3 Comments

 1. Esimerkeistä olisi syytä poistaa pois yksinomaan kotimaista käytäntöä edustava funktiomerkinnän mukanaolo 700 12 -tyyppisistä kirjauksista. Yleensä kotimaiset poikkeukset johtavat vain ongelmiin, jos ne poikkevat muiden maiden käytännöistä.

 2. Samoin olisi syytä päivittää ekspression kielen sisältävä osio (osakenttä |l) RDA:n (luku 6.27.3) alkukielistä ohjetta noudattavaksi: alkukielisessä välimerkkinä on piste ja kieli alkaa isolla kirjaimella, suomennoksessa on pilkku ja kieli alkaa pienellä kirjaimella. Ei kai suomentamisen pitäisi tarkoittaa RDA:n välimerkityksen omintakeistamista?

 3. Toistaiseksi funktiomerkinnät ovat mukana tekijä-nimeke-kirjauksissa suomalaisen käytännön mukaisesti. Konversiossa on tarvittaessa helppo poistaa yksi osakenttä. Ekspression kielimerkinnän välimerkitys on samoin sovittu suomalainen poikkeus MARC 21 -formaatissa. Sitä ei ruvettu muuttamaan myöskään RDA-käännöksen yhteydessä. RDA-välimerkityshän on käytännössä sama kuin ISBD-välimerkitys.