Tämä ohje on siirretty kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiselle ohjesivustolle Helsingin yliopiston wikissä https://wiki.helsinki.fi/x/OM7kFw


Esimerkki tietokannoissa vallitsevasta sekamelskasta, samassa tietueessa:

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Psalmit.
650 #7 ‡a Raamattu ‡2 ysa
650 #7 ‡a Psalmit ‡2 ttka
650 #7 ‡a psalmit ‡2 ysa
650 #7 ‡a Vanha testamentti ‡2 ttka
653 ## ‡a psalmit
→ RDA:n mukainen auktorisoitu hakumuoto:
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Psalmien kirja.

 • RDA-uudistuksen myötä kirjojen nimet on päivitetty vastaamaan vuoden 1992 Raamatun suomennosta
 • Kirjojen nimissä ei enää käytetä "Vanha testamentti" & "Uusi testamentti"
 • RDA-toolkitin listaus Raamatun kirjoista vanhentunut; uusin löytyy KUMEAn sivustolta https://www.kiwi.fi/x/t6UmBg

Raamattu, testamentit

6.23.2.5 Pyhät kirjoitukset

"kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä"

Raamattu

ESIMERKKI
130 0# ‡a Raamattu, ‡l espanja.
245 10 ‡a Sagrada Biblia

6.23.2.9.1 Testamentit

Raamattu. Vanha testamentti
Raamattu. Uusi testamentti

ESIMERKIT

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti, ‡l luulajansaame.
245 10 ‡a Ådå testamennta.

245 ... En bok om Gamla testamentet
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti.

Raamatun kirjat

6.23.2.9.2 Raamatun kirjat

Katoliseen ja protestanttiseen kaanoniin kuuluvien Raamatun kirjojen nimekkeeksi merkitään kuvailevan yhteisön suosima nimeke ...

Raamattu. Ensimmäinen kirje korinttilaisille
Raamattu. Hoosean kirja

ESIMERKIT

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Apostolien teot, ‡l aunuksenkarjala.
245 10 ‡a Apostoloin ruavot.

Aiheena käännös:
245 ... Apostolien tekojen käännöksestä aunuksenkarjalan kielelle ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Apostolien teot, ‡l aunuksenkarjala.

Yleisesti aiheena:
245 ... Apostolien tekojen tulkinnasta ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Apostolien teot.

Tekstikokonaisuudet

6.23.2.9.6 Kaksi tai useampi Raamattuun kuuluva tekstikokonaisuus

Jos kuvailtava aineisto koostuu kahdesta tai useammasta tekstikokonaisuudesta (mukaan lukien kokonaiset Raamatun kirjat) ja kullekin tekstikokonaisuudelle voidaan muodostaa Raamatun osan ensisijainen nimeke

silloin: identifioidaan jokainen tekstikokonaisuus erikseen.

ESIMERKKI
130 0# ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti.
245 10 ‡a Uusi testamentti ja Psalmit.

245 00 ‡a Uusi testamentti ja Psalmit.
730 02 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti, ‡l suomi.
730 02 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Raamattu. ‡p Psalmien kirja, ‡l suomi.

Katkelma, joka identifioidaan nimekkeellä

6.23.2.9.5.1 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan nimekkeellä

Jos Raamatun kirjan yksittäinen katkelma identifioidaan tietolähteissä yleisesti kuvailevan yhteisön käyttämän kielen mukaisella omalla nimekkeellä (eikä Raamatun osana), se merkitään suoraan ensisijaiseksi nimekkeeksi.

Herran siunaus

630 04 ‡a Herran siunaus.
EI: Aaronin siunaus
EI: Raamattu. ‡p Neljäs Mooseksen kirja, 6:24-26

Isä meidän -rukous

630 04 ‡a Isä meidän -rukous.
EI: Herran rukous
EI: Raamattu. ‡p Herran rukous
EI: Raamattu. ‡p Evankeliumi Matteuksen mukaan, 6:9-13

Kymmenen käskyä

630 04 ‡a Kymmenen käskyä.
EI: Dekalogi
EI: Raamattu. ‡p Kymmenen käskyä

EI: Raamattu. ‡p Toinen Mooseksen kirja, 20:2-17
EI: Raamattu. ‡p Viides Mooseksen kirja, 5:6-21

Katkelma, joka identifioidaan numerolla

6.23.2.9.5.2 Yksittäinen katkelma, joka identifioidaan numeroinnilla

Huom. SKL numeroiden muodosta: arabialainen

Huom. RDA-tekstissä nyt virheellisesti välilyönnit luvun ja jakeen välissä, korjataan 2019 päivityksessä.

ESIMERKIT
245 … Jumalan hylkääjät … Paavalin Roomalaiskirjeessä 1:26-27
630 04 ‡a Raamattu.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Paavalin kirjeet.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti. ‡p Roomalaiskirje.

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Kirje roomalaisille, 1:26-27.


130 0# ‡a Raamattu (katkelma). ‡p Uusi testamentti. ‡p Apostolien teot. ‡p Paavalin kirjeet, ‡l suomi.
245 … Wiisi ensimäistä lukua apostolin Paawalin lähetys-kirjasta romalaisille ...

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Kirje roomalaisille, 1-5, ‡l suomi.

245 ... Exodus 15:22-17:7 under Numeri 11:1-20:13 ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Toinen Mooseksen kirja, 15:22-17:7.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Neljäs Mooseksen kirja, 11:1-20:13.

245 ... Jobi ex cap. XIX: 25, 26, 27 ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Jobin kirja.

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Jobin kirja, 24:25-27.

245 ... Ex 13,10-14,31 ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Toinen Mooseksen kirja, 13:10-14:31.
14 luvun viimeinen jae on 31, mutta merkintää ei saa lyhentää, sillä lyhennetty merkintä 13:10-14 viittaa luvun 13 jakeisiin 10-14!

Lisätietoa: Raamattu-sivusto http://raamattu.fi/

 • Raamattu (1992): uusi suomennos
 • Raamattu (1933,38): vanha suomennos
 • Kirjat, luvut, jakeet…

Raamatun kirjojen ryhmät

6.23.2.9.3. Raamatun kirjojen ryhmät

Raamatun kirjojen ryhmän nimekkeeksi merkitään kuvailevan yhteisön suosima nimeke

Raamattu. Pentateukki
Ensimmäinen, Toinen, Kolmas, Neljäs ja Viides Mooseksen kirja

Raamattu. Paavalin kirjeet
Kirje roomalaisille, Korinttilaiskirjeet 1-2, Kirje galatalaisille, Kirje efesolaisille, Kirje filippiläisille, Kirje kolossalaisille,
Tessalonikalaiskirjeet 1-2, Kirjeet Timoteukselle 1-2, Kirje Titukselle, Kirje Filemonille

Jne.

ESIMERKKI

245 … Mooseksen kirjat …
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Ensimmäinen Mooseksen kirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Toinen Mooseksen kirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Kolmas Mooseksen kirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Neljäs Mooseksen kirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Viides Mooseksen kirja.

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Pentateukki.

HUOM. Merkitään tarkimman mukaan

245 ... Luukas Markuksen kilpailijana ...
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumit.

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumi Luukkaan mukaan.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumi Markuksen mukaan.

Apokryfiset ja deuterokanoniset kirjat

6.23.2.9.4 Apokryfit ja deuterokanoniset kirjat

 • Protestanttisiin apokryfeihin tai katolisen kaanonin deuterokanonisiin kirjoihin kuuluva yksittäinen kirja
 • Protestanttisiin apokryfeihin tai katolisen kaanonin deuterokanonisiin kirjoihin kuuluva kirjojen ryhmä
 • Raamatun editioita, joista nämä kirjat puuttuvat, ei pidetä epätäydellisinä

Raamattu. Sirakin kirja

Raamattu
Sirakin kirja puuttuu, mutta Raamattua ei pidetä epätäydellisenä

Raamattu. Apokryfit
Sirakin kirja, Tobitin kirja, Juditin kirja, Kreikkalainen Esterin kirja, Viisauden kirja, Barukin kirja, Danielin kirjan
lisäykset, Manassen rukous, Ensimmäinen makkabilaiskirja, Toinen makkabilaiskirja

Protestanttisuus hyväksyy varsinaiseen Vanhaan testamenttiin vain heprealaisen raamatun kirjat (Tanak). Katolinen kirkko nimittää apokryfisiksi pelkästään Raamatun kaanonin ulkopuolisia kirjoja. Niitä kirjoja, jotka kuuluvat kristilliseen Raamattuun, se nimittää deuterokanonisiksi kirjoiksi.

Katolinen deuterokanoninen kirja = protestanttinen apokryfi

 • Näihin kuulumattomat juutalaiset tai varhaiskristilliset tekstit ovat apokryfisia kirjoja
 • Apokryfisiä kirjoja on eri tekstikokoelmissa vaihtelevasti eri aikoina ja eri kirkkokunnissa


ESIMERKKI. Vanhan testamentin Sirakin kirja ja makkabilaiskirjat


ProtestanttinenKatolinenOrtodoksinenAuktorisoitu hakumuoto
Sirakin kirjaei kuulukuuluukuuluuRaamattu. Sirakin kirja
1. makkabilaiskirjaei kuulukuuluukuuluu

Raamattu. Ensimmäinen makkabilaiskirja

2. makkabilaiskirjaei kuulukuuluukuuluuRaamattu. Toinen makkabilaiskirja
3. makkabilaiskirjaei kuuluei kuulukuuluuKolmas makkabilaiskirja
4. makkabilaiskirjaei kuuluei kuulukuuluuNeljäs makkabilaiskirja

Luettelo Raamatun kirjoista https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Raamatun_kirjoista

Apokryfiset kirjat (eivät kuulu Raamattuun)

Apokryfinen kirja on katoliseen kaanoniin tai protestanttisiin apokryfeihin kuulumaton teos. Apokryfiset kirjat, ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Apokryfiset_kirjat

ESIMERKIT

 • Barnabaan kirje
 • Heprealaisevankeliumi
 • Jaakobin testamentti
 • Kolmas makkabilaiskirja (ortodoksit)
 • Neljäs makkabilaiskirja (ortodoksit)
 • Marian evankeliumi
 • Mooseksen ilmestys
 • Paavalin ja Theklan teot
 • Psalmi 154 (ortodoksit)
 • ...

→ Teoksen hakumuodossa ei käytetä "Raamattu"

Ekspressiot (versiot)

6.25.1 Perusohjeet uskonnollisen teoksen ekspression muun erottavan ominaispiirteen merkitsemisestä

ESIMERKIT

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Jobin kirja.
650 #7 ‡a kreikan kieli ‡2 ysa
650 #7 ‡a Septuaginta ‡2 ttka

630 04 ‡a Raamattu. ‡p Jobin kirja, ‡l kreikka. ‡s Septuaginta.

245 10 ‡a Kolme erilaista suomennosta Matteuksen evankeliumista : ‡b tarkasteltavina Pentti Saarikosken Evankeliumi Matteuksen mukaan, Aapeli Saarisalon Neljä Evankeliota ja Uusi Testamentti nykysuomeksi : vertailukohteena virallinen suomennos / ‡c Matti Antero Mäkinen.
600 14 ‡a Saarikoski, Pentti ‡x suomentaja. ‡t Evankeliumi Matteuksen mukaan.
600 14 ‡a Saarisalo, Aapeli ‡x suomentaja. ‡t Neljä evankeliota.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti nykysuomeksi.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti.
→ ???
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumi Matteuksen mukaan, ‡l suomi. ‡s Saarikoski.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Evankeliumit, ‡l suomi. ‡s Saarisalo.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti, ‡l suomi. ‡s Räisänen ja muita.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Raamattu, ‡l suomi. ‡s Auktorisoitu. ‡f 1933/38.
(warning) VAROITUS. Nämä muodot tarkastamattomia

Raamatun käännöksistä:

Teos aiheena - vai teos sisältyy?

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p 1. Mooseksen kirja, ‡l viro.
245 10 ‡a Esimene Moosese raamat : ‡b Iiobi raamat …
630 04 ‡a Raamattu, ‡l viro.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Jobin kirja.
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Mooseksen kirjat.

Tarkistus Esteristä: https://www.ester.ee/search~S1/X?SEARCH=(9985790499)&searchscope=1
245 00 ‡a Esimene Moosese raamat ; ‡b Iiobi raamat
730 0# ‡a Piibel.‡p Vana Testament. ‡p Moosese raamatud. ‡l Eesti keeles
730 0# ‡a Piibel. ‡p Vana Testament. ‡p Iiob. ‡l Eesti keeles

Jonka avulla kuvailu voidaan korjata →
245 00 ‡a Esimene Moosese raamat ; ‡b Iiobi raamat ...
730 02 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Raamattu. ‡p Jobin kirja, ‡l viro.
730 02 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Raamattu. ‡p Ensimmäinen Mooseksen kirja, ‡l viro.

(question) Jossain vaiheessa ollut tapana ilmaista sisältyvät Raamatun kirjat 630-kentässä?

YSA, Biblia ja teosauktoriteetit

Käytä aina mieluummin teoksen auktorisoitua hakumuotoa, jos saatavilla. Muutoin esimerkiksi ekspression ilmaus ei ole mahdollista.

YSAsta löytyy:

 • Raamattu
 • Qumranin kirjoitukset
 • evankeliumit
 • psalmit
 • Vuorisaarna
 • Herran siunaus
 • Isä meidän -rukous
 • + muita pyhiä kirjoja: Koraani, Talmud, Veda ...

profeetat → profetoiva henkilö vai "Raamattu. Profeetat"? (käytetty kannoissa molemmissa merkityksissä)

Biblia - aikaisemipi yritys auktorisoida raamattu? Korjattava.

 • Biblia
 • Biblia coptice
 • Biblia danice
 • Biblia estonice
 • Biblia fennice
 • Biblia gallice
 • Biblia germanice
 • Biblia graece
 • Biblia hebraice
 • Biblia hungarice
 • Biblia lapponice
 • Biblia svetice
 • ...
 • No labels