RDA-sovellusohjeen päivitys

RDA-sovellusohjeen tekstit on päivitetetty ajantasalle, mukana on myös vuoden 2018 kevennyslinjaukset.
Sovellusoppaaseen on lisätty uusi luku RDA hakutiedot.
Aiempi ohje Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa on laajennettu koskemaan kaikkia aineistoja ja nimetty uudelleen Toimijanimiin liittyvät suhdeosakentät.
Tässä lista tähän mennessä tehdyistä päivityksistä:


100, 110 ja 111 kentät päivitetty kokonaan 10/2019

130 kenttä päivitetty kokonaan 10/2019


240 kenttä päivitetty kokonaan 10/2019

245 kentän teksti päivitetty kokonaan 11/2018

Uutta 245 kentän ohjeessa: 

 • Jos vastuullisuusmerkintöön sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, merkitään vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi (RDA 2.4.1.5 - keventämislinjaus 2018).    
 • Vastuullisuusmerkinnöstä (245‡c) pois jätettyjä tekijännimiä voidaan merkitä lisäkirjauksiksi kenttiin 700, 710, 711 eli hakutietona voi olla tekijännimi, jota ei näy kuvailussa. 

246 kenttä päivitetty 10/2019

264 kentän päivitys 11/2018

264 #1

 • Tekstiin päivitetty: Ensimmäinen kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika ovat ydinelementtejä.

264 #2

 • Teksti muutettu muotoon: Jakajan nimi on lisäydinelementti videotallenteiden kuvailussa.

300 kentän päivitys 11/2018

300 osakenttä b

 • Teksti päivitetty 11/2018: Kenttään merkitään esim. kuvitus, soittonopeus, äänen laatu ja äänikanavien määrä, silloin kun ne koetaan tarpeelliseksi.

300 osakenttä ‡c

 • Teksti päivitetty 11/2018: Julkaisun selän korkeus voidaan merkitä. Jos koko on merkitty Melindan tietueeseen, tietoa ei saa poistaa.

506 kentän päivitys 2/2019

509 kentän päivitys 2/2019

509 osakenttä ‡a

 • opinnäytteiden termit otetaan Metatietosanastosta
 • Huom! seuraavat termit ovat muuttuneet Metatietosanastossa

Kandidaatintyö → Kandidaatintutkielma
Pro gradu -työ → Pro gradu -tutkielma
Kandidatarbete → Kandidatavhandling
Laudaturavh. → Laudaturavhandling
Lic.avh. → Licentiatavhandling
Pro gradu → Pro gradu-avhandling
 

 • Metatietosanastoon on lisätty: Specialarbete, Slutarbete

540 kentän päivitys 2/2019

591 kentän päivitys 2/2019

591 osakenttä ‡i


700, 710 ja 711 kentät päivitetty kokonaan 10/2019

730, 740 kentät päivitetty kokonaan 10/2019

775 kenttä päivitetty 10/2019

776 kenttä päivitetty 10/2019

856 kentän teksti päivitetty kokonaan 12/2018

-uusi 856 kenttä

-muista nämä:

 • Älä merkitse lisensoidun tms. aineiston organisaatiokohtaisia linkkejä Melindaan
 • Jos lisensoidun aineiston linkki on kaikille organisaatioille sama, niin älä merkitse proxyn tms. linkkiä Melindaan 

 

 • No labels