Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) raportti vuodesta 2021

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän tehtävä on kehittää Melindassa tapahtuvaa kuvailua, laatia kuvailuohjeita ja ylläpitää niitä. Samalla työryhmä toimi neuvonta- ja keskustelufoorumina kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. KUMEAn toimiala on laaja ja monitahoinen, joten yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa on tärkeää.

KUMEA-työryhmän toimenkuva

 • Metatiedon eri osa-alueiden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
 • Eri tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen ja kirjastojärjestelmien kehittämiseen osallistuminen
 • Käytännön kuvailun kansallinen ohjeistus, erityisesti Melinda-metatietovarannon näkökulmasta:
  • RDA-kuvailuohjeet
  • MARC 21 -formaatin soveltaminen Melinda-kuvailussa
  • Kirjastojen luettelointijärjestelmiin liittyvät määritykset
  • Melinda-tietokannan kirjastojärjestelmän luettelointiohjelman kehittäminen 
 • Kuvailuprosessien kehittäminen
  • Metatiedon tasainen laatu, vaihdettavuus ja yhteentoimivuus taustajärjestelmästä riippumatta
  • Automatisointi/puoliautomatisointi
 • Kuvailun koulutustarpeiden kartoitus, koulutusten suunnittelu ja toteutus.

Työryhmän jäsenet 2021

 • Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek)
 • Martin Engberg (Kansalliskirjasto) 
 • Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) (puheenjohtaja)
 • Sirpa Janhonen (Varastokirjasto) 
 • Minna Kantanen (Kansalliskirjasto) 
 • Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto)
 • Silja Saarikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto)
 • Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto)
 • Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)

Lisäksi kutsuttuina asiantuntijajäseninä Minttu Hurme (Kansalliskirjasto/Melinda-palvelu), Serafia Kari (Kansalliskirjasto/Finna-palvelut), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto/Melinda-palvelu), Katri Riiheläinen (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto/Kansallisbibliografiapalvelut, sihteeri).

AV-aineistotyöryhmä

Ryhmän kokoonpano: Eeva-Riitta Peltonen (Kansalliskirjasto), Katri Riiheläinen (Kirjastopalvelu), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

Ryhmä

 • vastaa videotallenteita, pelejä ja äänikirjoja koskeviin kuvailukysymyksiin
 • valmistelee tarvittaessa uusia linjauksia KUMEAn kokoukseen
 • ylläpitää aineistojen ohjeita KUMEAn sivuilla

Ryhmä kokoontuu ad hoc -periaatteella, silloin kun kysymyksiä nousee esiin.
Ryhmän tavoitat KUMEAn sähköpostiosoitteella kumea-posti@helsinki.fi 

Viestintä/tiedotus

Viestintäkanavina kirjastoverkon kanssa ovat sähköpostilista melinda-cat@helsinki.fi (aiemmin voy-cat -lista) Melinda-kuvailijoille ja me-luetteloijat@helsinki.fi kaikille kirjastojen kuvailutyötä tekeville ja kuvailutyöstä kiinnostuneille. Työryhmän laatimat ohjeistukset ja kokousten julkistetut pöytäkirjat ovat vapaasti luettavissa KUMEAn Kiwi-sivuilla https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871. Ryhmän sisäistä viestintää varten on käytetty työryhmän omaa sähköpostilistaa: kumea-posti@helsinki.fi. Kumean kautta on myös tullut aiheita Melindan Talonmiehen tuokio -webinaareihin.

Työryhmän toiminta vuonna 2021

KUMEA-työryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kaikkiaan kaksikymmentäyksi (21) kertaa, kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Kiwi-sivulla Kokoukset 2021. Kokoukset olivat etäkokouksia koronarajoitusten takia. Lisäksi kokoonnuttiin etänä neljä (4) kertaa käsittelemään RDA-linjauksia. Näiden kokousten lisäksi työryhmän jäsenet valmistelivat eri kokoonpanoilla ohjeistuksia ja kokousasioita pienryhmissä, jotka kokoontuivat tarpeen mukaan.

RDA-kuvailun ohjeistaminen kirjastoille ja MARC 21 -formaatin sovellusoppaan RDA-sovellusohje (KUMEA) ylläpito ovat KUMEAn päätehtäviä. Vuoden 2021 keskeisin tehtävä oli vuonna 2020 aloitettu RDA-linjausten läpikäynti ja kommentointi Kuvailusääntöpalvelulle.

Kokousasiat ja toimintasuunnitelman mukaiset toteutuneet asiat 2021  

Kokouksissa on käsitelty RDA-linjauksia ja käytännönläheisiä kuvailukysymyksiä.

 • RDA-kuvailun ohjeistaminen
 • RDA-linjausten läpikäynti ja kommentointi yhteistyössä Kuvailusääntöpalvelun ja muiden kuvailuryhmien kanssa 
 • Käytännön kuvailuohjeiden jatkuva päivittäminen (RDA-sovellusohje (KUMEA) ja aineistokohtaiset työohjeet)
 • Kirjastoista tulleisiin käytännön kuvailukysymyksiin vastaaminen ja esimerkkien tarkastaminen RDA-kuvailun näkökulmasta 
 • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
 • Finna-hakujen, MARC21-formaatin ja RDA-kuvailusääntöjen "synkronoinnin" seuranta 
 • Kiinnostavista kokouksista ja koulutuksista tiedottaminen kuvailijoille

Lisäksi vuoden 2021 aikana suunniteltiin kuvailun asiantuntijaryhmien ohjeille yhteinen RDA-sovellusohjesivusto (julkaisu 18.1.2022).

Koulutukset ja tapahtumat

 • Kuvailuyhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen: Kuvailun tiedotuspäivä 18.3.2021, Kuvailun asiantuntijaryhmien työpajat etänä 13.4., 28.9. ja 30.11.2021, Kirjastoverkkopäivät 27.-28.10.2021.
 • Talonmiehen tuokioissa pidettiin lyhyempiä tietoiskuja

Toimintasuunnitelma 2022

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmällä on hyvin laaja ja monitahoinen toimiala. Yhteistyö eri ryhmien ja asiantuntijatahojen kanssa on edelleen tärkeää.

 • Metadatan tietomallien, kuvailusääntöjen ja erilaisten aineistojen kuvailun kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansallinen kehittäminen
  • RDA
  • BIBFRAME ja muut uudet formaatit
  • Pitkäaikaissäilytys (PAS) ja kuvailu
  • Tutkimusdatan kuvailu
 • RDA-kuvailuohjeet ja linjaukset sekä ohjeiden jalkauttaminen kirjastokentälle
  • Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
  • Melindan laajenemiseen liittyvä erilaisten kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen 
  • Pienryhmissä valmisteltavat ohjeistukset ja linjaukset
   • Sarja-aineiston kuvailuohje
   • Uskonnolliset yhteisöt
   • Translitteroinnin ohjeistus
 • RDA Toolkitin uusi versio
  • Kansallisten linjausten ja sovellusprofiilien sekä uusien käytännön ohjeiden valmistelu 
 • Metadatan ja Finnan suhde
 • Metatietovaranto Melindan kuvailun laadun kehittäminen, varmistaminen ja harmonisointi
 • Eri kirjastojärjestelmiin liittyvät kuvailuasiat, erityisesti Melindan näkökulmasta
 • Hyvän yhteistyön jatkaminen muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa
 • Kuvailuyhteistyössä järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen  • No labels