KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 6.9.2023 klo 09.15-11.15
Paikka: 
Kumean Zoom-kokoushuone
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Anne Holappa (HUMAK), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Sirpa Korhonen-Ritanen (Varastokirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Tatja Pusa (Kansalliskirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: 
Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa: 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (23.8.2023) pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat  ja menneet tapahtumat 2023 - lisätietoja 

Kirjastoverkkopäivät 25.-26.10.2023

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

3.1 020$q: sidotun ja nidotun konvertointi kovakantiseksi ja pehmeäkantiseksi

Siirryimme kaksi vuotta sitten sidostyypin kuvailusta kansityypin kuvailuun. Siirtymän yhteydessä päätettiin jättää sidottu ja nidottu termit konvertoimatta uuteen muotoon mahdollisten virheiden takia. Tulevaisuudessa uuden RDA:n mukaiset sidosasuatermit merkitään osakenttään 340$l. "Sidottu" ja "nidottu" eivät kuitenkaan kuulu uuteen terminologiaan, joten niitä ei enää tarvita Metatietosanastossa. ISBD-kuvailutermejä ollaan joka tapauksessa siivoamassa pois Metatietosanastosta.

Selkeyden takia päätettiin, että 020$q sidosasutermit sidottu ja nidottu konvertodaan kansityyppitermeihin kovakantinen ja pehmeäkantinen. Aiemmin on jo konvertoitu rengaskirjat kierreseliksi ja kaksiosaiset termit, kuten nidottu, kovakantinen kovakantisiksi. Konversio tehdään alla olevan taulukon mukaisesti.

Nykyinen 020$qkonvertoitu 020$q
sidottu kovakantinen
nidottu pehmeäkantinen
inbunden hårda pärmar
häftad mjuka pärmar

Konversiota on alettu tekemään Melindassa ja se saataneen loppuun vuoden 2024 alussa. Myös paikalliskannat voivat aloittaa konversion tekemisen.

3.2 Korjattavaa ohjeeseen Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen

Ohjeessa Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitsemisestä on korjattu seuraavat esimerkit:

Esimerkki 3a:
Korjattu niin, että 740-kenttien sisällöt on merkitty 505-kenttään ja 700-kenttien i-osakenttään vaihdettu Sisältää (ekspressio):

041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Clarke, Jane, ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima, ‡l suomi
245 10 ‡a Näin kylvetät dinosauruksen ja peittelet leijonan nukkumaan / ‡c Jane Clarke ja Georgie Birkett ; suomentanut Jade Haapasalo.
505 00 ‡t Näin kylvetät dinosauruksen -- ‡t Näin peittelet leijonan nukkumaan.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Clarke, Jane. ‡t How to bath your little dinosaur, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Clarke, Jane. ‡t How to tuck in your sleepy lion, ‡l suomi.
700 1# ‡a Birkett, Georgie, ‡e taiteilija.
700 1# ‡a Haapasalo, Jade, ‡e kääntäjä.


Esimerkki 4a:
Korjattu ohjetekstiä, 740-kenttien sisällöt on merkitty 505-kenttään ja 700-kenttien i-osakenttään vaihdettu Sisältää (ekspressio):

Kokoomateos, jossa saman kirjoittajan samankielisten teosten ekspressioita. Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat kokoomateosten ydinelementin (RDA 26.1). Sisällön voi merkitä joko rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso) tai analyyttisenä kirjauksena 7xx 12-kenttiin. Analyyttiset kirjaukset 7xx-kentissä on suositeltava tapa ja 505-kenttä on turha silloin, kun ekspressioilla on sama kieli ja samat vastuullisuustiedot kuin kokoomateoksella. Mikäli 505-kenttää käytetään, merkitään rakenteelliset sisältöhuomautukset osakenttiin ‡t ja ‡r eikä osakenttää ‡a käytetä. Osakenttää ‡r käytetään mikäli sisältyvissä ekspressioissa on eri vastuullisuustietoja kuin kokoomateoksessa. Kokoomateokseen sisältyvistä ekspressioista merkitään 7xx-kentän osakenttiin ‡i suhdetta kuvaava ilmaus analyyttisissä kirjauksissa, esimerkiksi 700 12 $i Sisältää (ekspressio): $a Sukunimi, Etunimi. $t Nimeke. Osakenttään $l merkitään ekspression kieli.

041 0# ‡a fin
100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
500 ## ‡a Teokset julkaistu aiemmin erikseen.

505 0# ‡a Isä, poika ja paha henki -- Tuliaiset Moskovasta -- Väärän maan vainaja.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Väärän maan vainaja, ‡l suomi.
Tässä esimerkissä kentän 505 olisi voinut jättää merkitsemättä, sillä sama tieto löytyy 700 ‡t-osakentistä.

3.3 Metatietosanaston päivitys ja osakentän 246‡i sisältövaihtoehdot 

Kansalliskirjaston LKD-projekti valmistelee linkittyvään metadataan pohjautuvan tietomallin käyttöönottoa. Tämän takia Metatietosanaston ja sovellusohjeen fraasituksia tarkistetaan ja myös virheistä korjataan. Tarkistus on aloitettu osakentästä 246‡i. Myös muita kenttiä tarkastellaan työn edetessä. Alla olevassa taulukossa seurataan työn etenemistä. Samat muutokset ja korjaukset voi tehdä myös paikalliskannassa.

Esimerkki. 246-kentässä ei pitäisi käyttää osakenttää ‡i kansinimekkeen ilmaisuun, koska asia on ilmaistavissa indikaattorien avulla.
246 1# ‡i Kansinimeke: ‡a XXXXX
246 14 ‡i XXXXX

Taulukko. 246-kenttä - poistettava fraasi ja poiston/korjauksen tilanne Metatietietosanastossa, Alephin valmiissa sisältövaihtoehdoissa, Melindan tietueissa ja sovellusohjeessa

PäiväysPoistettava fraasi (246$i)Poiston/korjauksen tilaMahdollinen korvaava merkintäHuomautus
MetatietosanastoAlephMelindaSovellusohje
2023-08Kansinimeke:(tick)(tick)(tick)(tick)246 14 ‡a XXXXX
2023-08Selkänimeke:(tick)(tick)(tick)(tick)246 18 ‡a ZZZZZ
2023-09Julkaistu aiemmin ruotsiksi nimellä:(tick)(tick)(error)(tick)775 08 ‡i Julkaistu aiemmin nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Julkaistu aiemmin suomeksi nimellä:(tick)(tick)(error)(error)775 08 ‡i Julkaistu aiemmin nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Julkaistu myöhemmin ruotsiksi nimellä:(tick)(tick)(error)(tick)775 08 ‡i Julkaistu myöhemmin nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Julkaistu myöhemmin suomeksi nimellä:(tick)(tick)(error)(tick)775 08 ‡i Julkaistu myöhemmin nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Julkaistu ruotsiksi nimellä:(tick)(tick)(error)(tick)775 08 ‡i Julkaistu myös nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Julkaistu suomeksi nimellä:(tick)(tick)(error)(tick)775 08 ‡i Julkaistu myös nimellä:kyseessä voi myös olla 130/240 kenttään kuuluva teos/ekspressioviittaus
2023-09Nimeke kannessa ja selässä:(tick)(tick)(tick)(tick)246 14 ‡a XXXXX
246 18 ‡a ZZZZZ

2023-09Standardin tunnus:(tick)(tick)(tick)(tick)246 13 ‡a SFS 5471
2023-09Erottuva nimeke:(tick)(tick)(question)(tick)246 12 ‡a XXXXX
2023-09Nimeke lisätyllä nimiösivulla:(tick)(tick)(question)(tick)246 15 ‡a XXXXX
2023-09Otsikkonimeke:(tick)(tick)(question)(tick)246 16 ‡a XXXXX
2023-09Juokseva nimeke:(tick)(tick)(question)(tick)246 17 ‡a XXXXX

Taulukkoa päivitetään jatkossa Kumean sivulla Metatietosanastosta poistetut fraasit

246-kentän ohjetta on korjattu ja täydennetty sovellusohjeeseen:

MerkintäSelitysOPACin generoima fraasi
246 1# ‡i Tunnetaan myös nimellä: ‡a XXXXXTunnetaan myös nimelläTunnetaan myös nimellä: XXXXX
246 12 ‡a XXXXXErottuva nimekeErottuva nimeke: XXXXX
246 13 ‡a XXXXX

Muu nimeke

Muu nimeke: XXXXX

246 14 ‡a XXXXXKansinimekeKansinimeke: XXXXX
246 15 ‡a XXXXXNimeke lisätyllä nimiösivullaNimeke lisätyllä nimiösivulla: XXXXX
246 16 ‡a XXXXXOtsikkonimekeOtsikkonimeke: XXXXX
246 17 ‡a XXXXXJuokseva nimekeJuokseva nimeke: XXXXX
246 18 ‡a XXXXXSelkänimekeSelkänimeke: XXXXX
246 30 ‡a XXXXX
  • Muu nimeketieto, 245‡b
  • Osan nimeke, 245‡p
  • Vaihtoehtoinen nimeke, 245‡a
  • Osana päänimekettä 245‡a
--
246 3# ‡aMuu nimeke, esim. avattu muoto--
246 31 ‡aRinnakkainen päänimeke, 245‡b--


Vaihtoehtoinen nimeke

Vaihtoehtoinen nimeke on päänimekkeen osa. RDA:ssa määritelmä: "Kahdesta itsenäisestä osasta koostuvan päänimekkeen jälkimmäinen osa. Osia yhdistää sidesana (konjunktio)." Suomen kielessä yhdistävä sana on "tai" tai "eli", ruotsin kielessä "eller" ja englannin kielessä "or".

Esimerkki. Vaihtoehtoisen nimekkeen merkitseminen

100 1# ‡a Aho, Juhani, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000066484
240 10 ‡a Rautatie
245 10 ‡a Rautatie eli Kertomus ukosta ja akasta, jotka eivät olleet sitä ennen nähneet / ‡c Juhani Aho ; kannen maalaus Susanne Gottberg.
246 30 ‡a Kertomus ukosta ja akasta, jotka eivät olleet sitä ennen nähneet

Standardin tunnuksen tallentaminen

Aineistossa oleva standardin tunnus, jota ei valittu päänimekkeeksi, voidaan tallentaa varianttinimekkeenä 246-kenttään. Ensimmäisen indikaattorin arvo on '1'. 2. indikaattorin arvona voi olla '3', jos kyseessä on muu erottuva nimeke tai '7', jos tunnus esiintyy juoksevana nimekkeenä aineistossa. 

245 00 ‡a Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet.
246 1# ‡i Standardin tunnus: ‡a SFS 5471
246 13 ‡a SFS 5471
Huom! Jos aineisto kuuluu sarjaan (esimerkiksi SFS-käsikirja -sarja), noudatetaan merkitsemisessä sarjatietojen kuvailusääntöä.

4. Kirjastojärjestelmät

Koha

Kirkes-kirjastot (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) liittyvät syksyn aikana Koha-Suomeen ja tulevat sitä kautta mukaan Melinda-kuvailuun.

5. Seuraava kokous

Lippulaivan kirjastossa Espoonlahdessa 27.9.2023 klo 10.00-16.00

  • No labels