KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 31.5.2023 klo 09.15-11.15
Paikka: 
Kumean Zoom-kokoushuone
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Tatja Pusa (Kansalliskirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
Kutsuttuina asiantuntijoina:
Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa:
Sirpa Korhonen-Ritanen (Varastokirjasto), Anne Holappa (HUMAK), Serafia Kari (Kansalliskirjasto),

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.5.2023) pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat  ja menneet tapahtumat 2023 - lisätietoja 

  • Talonmiehen tuokio 38: 28.9.2023 klo 13-14.30

Kirjastoverkkopäivät 25.-26.10.2023

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

3.1 Koodaustasot

Koodaustasojen käännöksiä on korjattu MARC 21 -formaattiin (mp 17). Nämä on korjattu myös RDA-sovellusohjeeseen. Alla muutetut kohdat tummennettuna:

17 - Koodaustaso
Bibliografisten tietojen kattavuus.

# - Kattava taso
Kansallisbibliografian taso. Kattava MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.

1 - Kattava taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikki olemassa oleva kuvailutieto muunnetaan.

2 - Kattavaa tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
Kuvailuun käytetyt tiedot on saatu muusta lähteestä kuin kuvailun kohteesta. Koodia käytetään pääasiassa takautuvassa konvertoinnissa, kun kaikkea olemassa olevaa kuvailutietoa ei muunneta.

3 - Ydintasoa niukempi
Lyhyt tietue, joka ei täytä ydintason vaatimuksia.

4 - Perustaso
Tietueen kuvailu vastaa kansallisten kuvailutasojen perustasoa. Kuvailutasot

5 - Osittainen (alustava) taso
Tietue, jota kuvaileva organisaatio ei pidä lopullisena.

7 - Ydintaso
Tietueen kuvailu vastaa kansallisten kuvailutasojen ydintasoa. Kuvailutasot

8 - Ennakkotieto

u - Tuntematon
Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.

z - Soveltumaton
Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.

3.2 008, mp 33 

RDA-sovellusohjetta on päivitetty kentän 008 osalta. Merkkipaikkaan 33 merkitään tietokirjallisuuden 0 tai fiktiiviselle kirjallisuudelle 1 tai tarkempi koodi. Tämä mahdollistaa asiakasnäyttöjen fasetoinnin fiktiiviseen tai tietokirjallisuuteen.

4. AV-aineistotyöryhmä 

Käytiin läpi AV-aineistotyöryhmän tekemää ohjeistusta striimattavien aineistojen kuvailusta. Ohje julkaistaan myöhemmin osana Videotallenteet -ohjetta.

5. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Konsolipelit: sama CUSA, eri pelit

Luetteloin Vaara-kirjastojen (Koha) konsolipelejä. Sain tehtyä TäTissa valmiiksi tietueen Dishonored: complete collection : PS4. Yrittäessäni viedä sitä Melindaan huomasin, että aiemmin ilmestyneellä Dishonored: death of the outsider -pelillä on tallennettu 024-kenttään sama CUSA-koodi, ja vienti ei onnistu. Mitä tällaisessa tilanteessa tehdään?

VASTAUS

Jos aikaisemmin ilmestyneitä pelejä julkaistaan koosteena, Melindassa saattaa jo olla yksittäisinä ilmestyneiden pelien tietueilla samoja CUSA-koodeja kuin koosteella. Tietueiden vieminen Koha-Suomen TäTi-tietokannasta Melindaan on näissä tapauksissa hankalaa, koska tilanne tulkitaan tuplatietueeksi. Tietueen saa tällöin vietyä Melindaan vain TäTin pääkäyttäjäoikeuksilla.

Tässä tapauksessa ei lopulta tarvittukaan uutta tietuetta. PlayStationin CUSA-koodit viittaavat aina tiettyyn peliin, joten kysymys herätti epäilyksen siitä että paketissa on virhe. Aikaisemmin yhdelle pelille annettu CUSA ei voi viitata kolmen eri pelin kokonaisuuteen. Tarkemmin tutkittaessa pakkauksen tiedot osoittautuivat virheellisiksi. Paketissa oli vain yksi levy, jolla oleva Dishonored: death of the outsider -peli vastasi pakkauksessa kerrottua CUSA-koodia.

2) Kysymys: Kysymys Alma Talentin verkkokirjojen lisänä olevista äänikirjoista ja e-kirjan lisäominaisuutena äänikirja

1. Olemme miettineet, miten kuvailussa voisi nostaa esiin Alma Talentin verkkokirjojen lisänä olevat äänikirjat. Onko Kumeassa jo otettu näihin kantaa? Koemme, että ne olisi syytä jollain tavalla saada esiin, mutta emme ole keksineet, mikä olisi oikeaoppinen tapa. Ne eivät ole erillisiä, vaan äänikirjan saa joistakin verkkokirjoista käyttöönsä samasta linkistä kuin verkkokirjan ikään kuin "lisäosana". Näillä äänikirjoilla ei ole omaa ISBN-tunnusta tai ainakaan sitä ei missään mainita

2. Alma Talent Bisneskirjasto ja Verkkokirjahyllyn e-kirjoihin on tullut äänikirja lisäominaisuutena. Tällä hetkellä näitä on 7 e-kirjassa, mutta toivottavasti tulee lisää.

Eli e-kirjassa on painike ”Kuuntele äänikirjana”:

Myös sisällys löytyy eli ominaisuuksia on ruudunlukuohjelmaa enemmän:

Finnassa e-äänikirja on kuvailtu erikseen:

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=%22Yrityskulttuuri+on+kuningas%22&type=Title&limit=20&sort=relevance%2Cid+asc

Onko erikseen kuvailu ok? Mielellään äänikirjan kuvailisi erikseen, jotta se olisi myös e-äänikirjarajauksella löydettävissä.

VASTAUS 

Kirjasto voi valita kuvailutavan tarpeidensa mukaan. Jos halutaan, että äänikirjat ovat haettavissa, ne kuvaillaan erikseen.

Kevyemmässä ydintason kuvailussa voidaan merkitä vain huomautus siitä, että äänikirja on olemassa. Tosin tällöin hakua ei voi rajata vain äänikirjoihin. 

Syksyllä julkaistaan tarkempi ohje äänikirjojen kuvailusta.

3) Kysymys: Loppupisteohje ja kenttä 540

Pitäisikö täydentää loppupisteohjetta kentän 540-osalta. $u:n jälkeen ei pistettä (eikä myöskään ennen?).

VASTAUS 

Loppupisteohjeen alussa on pääsäännöt ja poikkeukset: Pistettä ei merkitä kontrolliosakenttien (esim. $2, $5, $u) perään.

4) Kysymys: MoneyBOSS : kirjapari samalla ISBN:llä 

Meille tuli kaksi Jenna Mattilan teosta, ”MoneyBOSS : lukukirja” ja ”MoneyBOSS : työkirja”. Molemmat kierreselkäisiä (lukukirja 240 sivua, työkirja 164 sivua) ja molemmissa sama ISBN (978-952-94-7285-7). Varsinaista nimiösivua näissä ei ole kummassakaan, mutta työkirjan sisäkannessa lukee, että ”kirja on pari lukukirjalle”. Toisessa lukee vain ”ISBN” ja toisessa ”ISBN lukukirjalle”, mutta numero on tosiaan sama molemmissa.

Vaikka pari olisivatkin, niin mieluummin kuin merkitsisin työkirjan vain liitteeksi (tai yhdessä moniviestimenä), tekisin näille molemmille oman tietueen. Pitääkö jompaankumpaan merkitä ISBN virheelliseksi vai onko se validi molemmille?

VASTAUS 

ISBN on lukukirjalle, joten merkitään työkirjan tunnukset virheellisiksi.

6. Seuraava kokous

14.6.2023 klo 9.00-12.00, etäkokous Kumean Zoom-kokoushuone
  • No labels