KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 16.11.2022 klo 09.15-11.15
Paikka: 
Kumean Zoom-kokoushuone
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Minna Kantanen (Kansalliskirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Sirpa Korhonen-Ritanen (Varastokirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: 
Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa: 
Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anne Holappa (HUMAK)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2.11.2022) pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat

Kokouksessa päätettiin vaihtaa Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän lyhenteen kirjoitusasuksi Kumea aiemman KUMEAn sijaan.


Tulevat tapahtumat ja menneet tapahtumat 2022 - lisätietoja

  • Talonmiehen tuokio 34; 15.12.2022 klo 10-11.30


Uudistuneen RDA:n koulutukset

  • Kaikki syksyn 2022 RDA-koulutusten esitystallenteet löytyvät nyt Kansalliskirjaston YouTube-kanavalta. Linkit videoihin löytyvät koulutussivulta.


Tiedoksi: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus ja Itä-Suomen yliopisto järjestivät kaksi virtuaalityöpajaa tutkimusdatan kuvailuun liittyvistä teemoista. Kohderyhmänä olivat ennen kaikkea tutkimusaineistojen hallinnan ja tuen parissa työskentelevät henkilöt. Työpajat pidettiin 28.9.2022 ja 6.10.2022. Lue lisää: Tutkijoiden ääni datan kuvailutyöhön

Kuvailuryhmien työpajat

Käytiin läpi kuvailuryhmien yhteisen työpajan ohjelmaa.

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

Yhteiset ohjeet https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw

3.1 Sanaston merkitseminen 600, 610, 611 ja 630-kenttiin

Keskusteltiin kenttien 600, 610, 611 ja 630 indikaattoreista. Tällä hetkellä 2. indikaattoriksi merkitään 4, vaikka pitäisi merkitä 7, kun osakentässä 2 on sanasto. Selvitetään onko käytäntöä mahdollista muuttaa. Todennäköisesti tämä ei onnistu kaikissa järjestelmissä. Käytännön muuttaminen edellyttäisi myös takautuvaa konversiota.

3.2 ISNIn merkitseminen bib-tietueeseen

ISNI-projektilta on tullut toive lisätä ISNIt bib-tietueisiin. Keskusteltiin tästä mahdollisuudesta, mutta todettiin, että ohjeistusta ei vielä muuteta. Ohje ISNIn merkitsemisestä liittyy vain poimittuihin aineistoihin, joten osaan tietueista ISNI on merkittynä. Fennicassa näitä ei poisteta. 

3.3 Osakohteiden kenttä 773

Keskusteltiin kenttän 773 ohjeistuksesta. Osakohteiden kentän 773 ohjeistus ei vastaa emotietueen kentän 245 ohjeistusta ja kentän välimerkitys on ISBDn aikainen. Sovellusohjeen esimerkit ottavat kantaa vain musiikkiaineiston osakenttiin, joten päätettiin etsiä tilalle myös muita esimerkkejä ja tarkistaa välimerkkien käyttöä. Kumea ja Muusa keskustelevat vielä kentän ohjeistuksesta. Asiasta tiedotetaan lisää, kun ohjeistus on valmis.

3.4. 380-kentän ohjeistus

RDA-sovellusohjeen 380-kentän esimerkkeihin lisätään puuttuvat formaatissa mainitut osakentät $2 ja $0. 

Esim.

3.5. 386-kenttä -  ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus mietittäväksi 

Kentän 386 (Tekijän ominaisuudet) käyttö on herättänyt keskustelua siitä, että joissakin tapauksissa kentän käyttö saattaa olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista.

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä on tehnyt Sisällönkuvailuoppaaseen seuraavan täydennyksen:

”Tekijän ominaisuuksia ei voi merkitä tapauksissa, joissa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, "GDPR") kieltää sen (linkki asetusta käsittelevälle Your Europe -sivulle / linkki varsinaiseen asetukseen). Huomaa, että asetus koskee vain eläviä henkilöitä (1 artikla, 1) ja että elävää tekijää itseään koskevat tiedot, jotka tämä on saattanut julkisuuteen, ovat pääsääntöisesti tallennettavissa (9 artikla, 2e).”

3.6 Sovellusohjeen 300‡b

Osakentän 300‡b ohjetta (tieto kuvituksesta, värisisällöstä ja äänen ominaisuuksista) on päivitetty ja laajennettu merkittävästi.

4.  Kevyemmin kuvailtavien aineistojen ohje

Kirjastoista tulleeseen asiakaskirjastopalautteeseen on Kansalliskirjaston Melinda-palveluissa pyritty vastaamaan yrityksellä laatia ohje kevyemmin kuvailtavalle aineistolle. Ohjeen raakaversio on tähän mennessä kiertänyt sisäisesti eri kuvailun asiantuntijoilla Kansalliskirjastossa ja kuvailun asiantuntijaryhmillä.

Kumea kävi ohjetta läpi, mutta kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että asia vaatii vielä lisäselvitystä.

5. Kirjastojärjestelmät

Ei käsitelty tässä kokouksessa.

6. Muiden kuvailun asiantuntijatyöryhmien esityslistat Kansalliskirjaston foorumilla

Muiden kuvailun asiantuntijaryhmien menneiden ja tulevien kokousten aiheita Kansalliskirjaston foorumilla https://foorumi.kiwi.fi/t/kuvailuryhmien-kokousten-asialistat/1776

7. AV-aineistotyöryhmä 

Ei käsitelty tässä kokouksessa

8. Metatietosanaston kehittäminen

Metatietosanaston kehittäminen

Ei käsitelty tässä kokouksessa.

9. Uuden RDA:n linjaukset

Ei käsitelty tässä kokouksessa.

10. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Kaunokirjallinen lyhennelmä

Sovellusohjeen Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen kohta 9. kaipaisi ehkä tarkennusta tai esimerkin kaunokirjallisesta lyhennelmästä. Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen

Kaunokirjallisia romaanilyhennelmiä ei ole kovinkaan paljoa Melindassa. Uudempia tietueita ovat ainoastaan Valitut palat -kokoelmat. Niissä ei ole kuitenkaan kokoomateoksina yhtä creatoria (100 kenttä).

Olen kuvaillut mukaelmia, joissa teos kynnys ylittyy selkeästi. Esim. selkokieliset kirjat ja satumukaelmat. Kaipaisin apua puhtaasti kaunokirjalliseen lyhennelmään, vai ovatko ne mahdollisia? Ehkä nykyään melko harvinaisia. En ole varma onko teos helppolukuinenkaan, sillä teos on kirjoitettu ukrainan kielellä.

Esimerkissä 9 ei selviä, onko creator rooli merkittävä 100-kenttään, tai ainakin tulkinnalle jää liikaa varaa.

Kuvailen ukrainankielistä lyhennelmää teoksesta Little women (978-617-09-6459-5). Teoksesta on jo tietue Melindassa, mutta kuvailisin sen hieman eri tavoin, kuin siellä on tehty. Ehdotus PIKI-Finnassa: Malenki žinky : (skorotšeno) | PIKI-kirjastot | piki.fi (finna.fi)

Ilmeisesti jos teos kynnys ylittyy, pitäisi teos kuvailla niin kuin mukaelmat yleensä, eli pääkirjaus mukauttajalle. Olen pyrkinyt vertaamanaan teoksen sivunumerointeja (kirjasinkoko huomioon ottaen) toisen kielisiin versioihin ja päätynyt, että kyseessä on selvästi lyhennelmä. Näin kerrotaan myös teoksen nimiösivulla ukrainaksi (скорочено). Myös verrattuna muihin ukrainankielisiin käännöksiin sivunumerointi on lyhyempi (noin 50 sivua), ja kääntäjä on eri henkilö. Toki kirjojen kuvitus ja tekstiasu voivat vaihdella muutenkin.  Kuvailemassani teoksessa on kerrottu ainoastaan kirjan kääntäjä. Voinko tehdä hänestä creatorin? Vai pitäisikö tietueelle tehdä vain viittaus 700-kentään alkuperäisestä teoksesta, vaikka sama tieto tulisi jo 240 kenttään?

Teos on osa kirjasarjaa, jossa osa teoksista ei ole lyhennelmiä ja osa on. Ei lyhennelmä Pollianna 978-617-09-4841-0 ja Pollianna doroslišaje 978-617-09-4852-6. Tulkitsin edelliset teokset käännöksiksi, ja nimiösivulla ei mainittu lyhennelmää.

Samassa sarjassa on julkaistu myös kirjat: Anne of Green Gables 978-617-09-6234-8, Anne of Avonlea 978-617-09-6947-7 ja Anne of the island 978-617-09-6950-7. Ovat myös lyhennelmiä nimiösivun mukaan, ja teokset on kuvailtu Melindaan käännöksinä.

VASTAUS 

Kääntäjää ei voi merkitä lyhentäjäksi, jos sitä ei mainita julkaisussa. Kumea on pyytänyt kysyjää ottamaan yhteyttä kääntäjään.
Jos tulee vastaan kaunokirjallisen lyhennelmän esimerkki, sen voi lähettää Kumealle.

11. Seuraava kokous

14.12.2022 klo 9.15-11.15  • No labels