KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 12.2.2019 klo 10.15-16.00
Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone
Läsnä: Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto, sihteeri klo 15-16), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja), Minna Kantanen (Kansalliskirjasto, sihteeri, paikalla 10.15-15),  Silja Saarikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto)
Kutsuttuina asiantuntijoina: Anneli Renfors (Kirjastopalvelu), Minttu Hurme (Kansalliskirjasto, paikalla 10.15-12)
Poissa: Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

2. Ilmoitusasiat

KUMEA päivittää RDA-ohjeistuksia ja työryhmän sivuilla on listaus MARC 21 (RDA) - sovellusohjeeseen tehdyistä muutoksista

Käyttöoikeuksien metatieto-ohje on valmistunut.

Celian edustajien vierailu KUMEAn seuraavaan kokoukseen 20.3.2019

Siskun ja KUMEAn kysely MARC 21 -formaatin kiinteämittaisista kentistä on tehty, tuloksia analysoidaan ja niistä kerrotaan myöhemmin keväällä.

RDA 3R ja linjaukset toimijakuvailuun
Toimijakuvailupalvelu suunnittelee perustaa kansallisen toimijakuvailun asiantuntijaryhmän, joka käy läpi RDA:n linjaustarpeet toimijoihin liittyvien elementtien osalta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmään ottaa vastaan Katerina Sornova (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Menneitä tapahtumia:

13.2.2019 Kuvailuryhmien 2019 kevään yhteiskokous ja työpaja
14.2.
2019 AMKIT-metatietoryhmän webinaari Kuvailun kuulumisia : ajankohtaista kuvailun kentältä

Tulevia tapahtumia:

12.3.2019 webinaari RDA Toolkitin käytöstä / Kuvailusääntöpalvelu - Ilmoittautumiset 11.3. mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/96006/lomake.html
14.3.2019 Talonmies-Extra-tuokio, jossa aiheena hakutiedot ja tekijyys - Ilmoittautumiset 12.3. mennessä: https://www.lyyti.in/Melindan_Talonmiehen_EXTRA_tuokio_7468

3. Hallinnollinen metadata ja PAS / Juha Hakala

Hallinnollisesta metadatasta pitkäaikaissäilytyksen prosessissa - Juha Hakalan esitys

4. KUMEAn toimintakertomus 2018

Käsiteltiin ja hyväksyttiin työryhmän Toimintakertomus 2018, joka esitetään Tiedonhallinnan ohjausryhmälle 13.3.2019.

5. MARC 21 -sovellusohje (RDA)

5.1 Käyttöoikeuksien metatieto

Kenttien 506 ja 540 tekstit on päivitetty uuden Käyttöoikeuksien metatieto-ohjeen mukaisiksi
-kentät on päivitetty myös aineistokohtaisissa ohjeissa 

5.2 Kenttä 509 - Huomautus muusta opinnäytteestä 

Kentässä 509 ‡a käytetään Metatietosanaston mukaisia RDA-termejä.
Seuraavat korjaukset tehty Alpeh-luettelointiohjelman kentän 509 apuvalikkoon.

Kandidaatintyö → Kandidaatintutkielma
Pro gradu -työ → Pro gradu -tutkielma
Kandidatarbete → Kandidatavhandling
Laudaturavh. → Laudaturavhandling
Lic.avh. → Licentiatavhandling
Pro gradu → Pro gradu-avhandling

Metatietosanastossa myös termit:
Specialarbete
Slutarbete 

5.3 Kenttä 591 - Julkaisuluettelo

Sovellusohjeeseen on lisätty, että osakentässä ‡i voi käyttää Tilastokeskuksen tieteenalaluokitusta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/tieteenala/001-2010/index.html.

6. Kuvailuryhmien yhteiskokous 13.2.

Valmistauduttiin kuvailuryhmien yhteiskokoukseen 13.2.2019  2019 kevään yhteiskokous ja työpaja

7. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Sama e-kirja sekä Ellibsissä että Kauppakamarin palvelussa - miten ISBN?

Nimeke ”Esimies tuottavuuden kehittäjänä”, Kauppakamarin julkaisema, löytyy Kauppakamarin Ammattikirjastosta tietueen 012192390 mukaan. Tietueessa ISBN 978-952-246-494-1 ja ‡q-kentässä HTML. E-kirja löytyy myös Ellibsistä PDF-muotoisena. Ellibsin e-kirjassa on nimiössä annettu niteen ISBN ja sähkökirjan ISBN:

ISBN 978-952-246-493-4
ISBN 978-952-246-494-1 (sähkökirja)

Olen tehnyt Ellibsin pdf-muotoiselle oman tietueen (sama ISBN tosin; id 015273392), mutta miten nämä tulisi tehdä? Laitetaanko samaan tietueeseen? Pitäisikö HTML- ja PDF-muodoille olla oma ISBN?

VASTAUS  ISBN ei ole pakollinen, sillä Kauppakamari tai Ellibs eivät myy e-kirjoja kirjastoille vaan lisensoi kirjat määräajaksi (vuokraavat käyttöoikeutta). E-kirjassa Esimies tuottavuuden kehittäjänä oleva ISBN on Kustantajarekisterin perusteella Kauppakamarin; tietueiden 015273392 ja 012192390 kuvailun perusteella - 264‡b - näyttää myös siltä, että Kauppakamari on kustantaja. Verkkoaineiston kuvailuohje ohjeistaa, miten yhdistellään kahdelta aggregaattorilta tai palvelualustalta saadut aineiston tiedot. Myös päivitettyyn Käyttöoikeuksien metatieto -ohjeeseen kannattaa tutustua.

Huom. Tämän vastauksen kuvailutiedot ovat tarkistamattomia, koska ei ole pääsyä ko. aineistoihin

Esimerkiksi Esimies tuottavuuden kehittäjänä voisi mennä näin:

MELINDASSA
020 ## ‡a 978-952-246-494-1 ‡q e-kirja
506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Ellibs, katsottu 26.5.2018).

PAIKALLISKANTA
037 ## ‡b Kauppakamari ‡5 <ISIL>
037 ## ‡b Ellibs ‡5 <ISIL>
506 1# ‡3 Kauppakamari ‡a <Paikalliskannan fraasi 1>. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 <ISIL>
506 1# ‡3 Ellibs ‡a <Paikalliskannan fraasi 2>. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 <ISIL>
540 ## ‡3 Kauppakamari ‡c <Lisenssi 1> ‡u <lisenssilinkki> ‡5 <ISIL>
540 ## ‡3 Ellibs ‡c <Lisenssi 2> ‡u <lisenssilinkki> ‡5 <ISIL>
856 40 ‡3 Kauppakamari ‡u <lisenssilinkki> ‡y Linkki verkkoaineistoon
856 40 ‡3 Ellibs ‡u <lisenssilinkki> ‡y Linkki verkkoaineistoon

Paikalliskannassa

  • ‡5 ISIL-tunnusta tarvitsee käyttää lähinnä vain yhteistietokannoissa, jos organisaatiot täytyy erottaa toisistaan.
  • Jos paikalliskannassa käytettäisiin Kauppakamarin ja Ellisin aineistoille samaa fraasia ja/tai lisenssitietoa (tai lisenssi olisi hankittu vain jompaan kumpaan), niin kenttää ei tarvitse toistaa:
    • 506 1# ‡a <Paikalliskannan fraasi>. ‡f Online access with authorization ‡2 star
      540 ## ‡c <Lisenssi> ‡u <lisenssilinkki>
  • Paikalliskannassa 856-kentän voi rakentaa haluamallaan tavalla.

2) Kysymys: Miten kuvaillaan e-kirja (EPUB), jossa on myös äänisisältöä (978-951-843-314-2)

Kyseessä EPUB -kirjana oleva julkaisu, jonka sivuilla on sama teksti avattavissa puheena äänikirjaksi (Lohi: Niila ja punaiset saappaat ID 015284093) Onko kyseessä moniviestin? Miten merkitään kuvailuun? Minkälainen huomautus 500-kenttään?

VASTAUS  Tietue kuvailtu Melindaan, ID 015284093. Tämä julkaisu ei ole moniviestin, koska moniviestin koostuu useasta eri tallennetyypistä. Tässä on vain yksi tallenne eli verkkojulkaisu, jossa on eri sisältöjä: tekstiä, kuvaa ja puhetta. Kaikki eri sisältötyypit merkitään toistaen 336 kenttää. 500 kenttään kannattaa laittaa huomautus äänisisällöstä ja 538 kenttään tieto järjestelmävaatimuksista.

336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a Teksti myös kuunneltavissa äänikirjana.
538 ## ‡a E-kirjat, jotka sisältävät myös luennan, toimivat toistaiseksi vain Mac-käyttöjärjestelmään saatavilla ohjelmilla.
(Teksti suoraan kustantajan nettisivulta
https://kauppa.srk.fi/product/726/e-kirja---niila-ja-punaiset-saappaat )

3) Kysymys: Loppupisteet

KUMEAn RDA-sovellusohjeen kaikissa esimerkeissä 505-kentässä on loppupiste vaikka sitä edeltää sulkumerkki. Loppupisteohjeessa taas sulkumerkki mainitaan välimerkkinä, jonka jälkeen loppupistettä ei merkitä paitsi 245-kentässä.

VASTAUS MARC 21 -formaatissa määritellään loppuvälimerkit ("marks of punctuation") näin http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdintro.html
… In the discussion of punctuation practices, mark of punctuation is a period (.), a question mark (?), an exclamation mark (!), or a hyphen (-).
Toisaalta joissain kentissä kaari- tai hakasulut toimivat myös loppumerkkinä, esimerkkinä x00-kentät: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html … Fields 100, 600, 700, and 800 end with a mark of punctuation or a closing parenthesis.

Loppupisteohjeen loppuvälimerkkien yleisohjetta ja yksittäisten kenttien ohjeita on tarkennettu tämän mukaisesti. 505-kentässä loppupiste merkitään sulkumerkin jälkeen.

4) Kysymys: 040 ‡a ja ‡d merkinnät

Silloin kun tekee uuden tietueen, laitetaan oman organisaation tunnus 040‡a:han. Jos muokkaa vanhan tai hybriditietueen kuvailun RDA-kuvailuksi, laitetaanko silloinkin oman organisaation tunnus 040‡a:han?

VASTAUS Jos vanha tietue muokataan kokonaan RDA-muotoon, oma kirjastotunnus merkitään osakenttään ‡d.

Jos tietue on valmis Melindassa ja tietueessa on jo 040‡a, sitä ei saa poistaa/korvata omalla tunnuksella, koodi kertoo tietueen alkuperäisen kuvailevan organisaation. Poikkeus tähän se, että ennakkotiedon tallentajan tunnus korvataan oman organisaation tunnuksella 040‡a:ssa, silloin kun kuvailija tekee tietueen valmiiksi.
Kun muokataan valmista tietuetta, lisätään oman organisaation koodi uuteen 040‡d:hen – aina viimeiseksi ‡d:ksi. Pienistä muutoksista ei tarvitse lisätä uutta 040‡d:tä, mutta saa laittaa aina kun on muokannut.

Tarkemmat ohjeet 040 kenttään MARC 21 formaatin sovellusoppaassa.

5) Kysymys: Miten kuvaillaan DVD-levylle kopioitu VHS?

PIKI: Tampereen kaupunginkirjaston Pirkanmaa-kokoelman VHS-kasettien sisältöjä digitoidaan DVD-levyille. Tarkoitus on poistaa VHS:t ja kuvailla DVD:t kokelmaan. Kuvailin yhden DVD-kopion, mutta olen epävarma, miten alkuperäisestä tehtyyn kopioon tulisi suhtautua. Kuvailtavia kopio-DVD-levyjä on tulossa melko paljon ja toivoisin välttäväni niiden kanssa pahimmat virheet.
Ongelmia aiheuttivat erityisesti kentät 008 ja 264. Alkuperäisessä VHS:ssäkin on vain hyvin niukasti tietoa. Tampereen Tietoverkko (logo ja osoite) löytyy kasettiin liimatusta tarrasta, TTV on siis silloin 1980-luvulla siirtänyt 1964 valmistuneen lyhytelokuvan VHS:lle. Voiko siihen suhtautua julkaisijana, vai pitäisikö julkaisijaksi merkitä alkuperäinen tuotantoyhtiö Opus? Jos Tampereen Tietoverkko on julkaisija niin julkaisuvuosi on tuo 1989, joka tieto saatu VHS-videon kuvailutiedoista. Tämä itsetehty kopio olisi mielestäni huomautusasia (500).
VHS löytyy Melindasta: 007066829

VASTAUS VHS tietue on kuvailtu 1992, ja silloin kuvailukäytännöt olivat erilaiset. RDAn mukaisesti tietue tehtäisiin toisin. Vanhoja kuvailuita ei korjata takautuvasti, mutta tässä tapauksessa VHS:n kuvailussa 260 kentässä oleva virhe on hyvä tiedostaa ettei se toistu DVD-tallenteen kuvailussa. Opus on alkuperäisen elokuvan tuottaja/julkaisija, ei VHS-tallenteen kustantaja/tuottaja. Sen sijaan Tampereen tietoverkko on elokuvasta tehdyn videotallenteen kustanja/jakaja/tuottaja eli VHS-tallenteen 260 ja 534 kentät pitäisi olla näin:
260 ‡a Tampere : ‡b Tampereen tietoverkko, ‡c 1989.
534 ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Opus, 1964.

RDAn mukaisessa tietueessa olisi myös 130 kenttä, joka auttaisi hahmottamaan alkuperäisen elokuvan ja videotallenteen suhdetta (eli teoksen ja manifestaation suhde):
130 0# ‡a Tampere (elokuva : 1964)  

DVD-levyn kuvailu
DVD-tallenteen kuvailu tehdään käsillä olevan manifestaation perusteella eli merkitään DVD:n kuvailutietoja. Kyseessä on paikallisesti tehty kopio, jonka kuvailussa huomioidaan ainakin nämä kentät:

264 #0 b Tampereen kaupunginkirjasto ‡c 2018
-DVD on julkaisematonta aineistoa, joten tuotantovuosi on ydinelementti, muut tuotantotietojen elementit valinnaisia - Tuotantotiedot - RDA 2.7 
-merkitään vuosi milloin digitointi tehty ja tämä vuosi merkitään myös DVD-tallenteen tuotantovuodeksi 008/06-10 s2018
-jos tiedossa digitoinnin tekijä ja kotipaikka, ne voidaan merkitä,
vaikka eivät ole ydinelementtejä (Tampereen kaupunginkirjasto?)
-   tiedot hakasiin, jos ei löydy julkaisusta 
-huom. 264 2. indikaattori = 0 

534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Opus, 1964.
-merkitään samoin kuin VHS-tallenteessa (alkuperäisen elokuvan julkaisutieto)

130 0# ‡a Tampere (elokuva : 1964)
-tähän merkitään suhde alkuteokseen   

776 08  ‡i Digitoitu manifestaatiosta:  ‡t Tampere ‡d Tampere : Tampereen tietoverkko, 1989.  ‡h 1 videokasetti.
-  DVD-levyllä on kopio VHS-tallenteesta eli RDA-termein kyseessä on "jäljenne aineistosta" ja "tarkemmin digitoitu manifestaatiosta: analogisessa muodossa oleva manifestaatio, joka on muunnettu digitaaliseen muotoon" RDA J.4.2 Vastaava manifestaatio
-kahden manifestaation välinen suhde merkitään kenttään 776, osakenttään ‡i suhdefraasi ja 776 kenttään tiedot VHS-tallenteesta, josta jäljenne on tehty

8. Seuraava kokous

20.3.2019 klo 10.00-  Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels