KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS


Aika: 23.11.2016 klo 10.15-15.50
Paikka: Helsinki: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone
Läsnä: Anne Andersson (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja), Mervi Kivirinta (Diakin kirjasto), Mirja Lampola (Aalto-yliopiston kirjasto), Eeva-Riitta Peltonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Kukka-Maritta Taskinen, etäyhteydellä (Savonia-amk), Jaana Uurasjärvi, sihteeri (Eduskunnan kirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto) 
Kutsuttuna asiantuntijana:  Anneli Renfors (BTJ) 
  

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Ilmoitusasiat

RDA-verkkokoulutukset syksy 2016

 • 25.11.2016 klo 10-11: RDA-verkkokoulutus 5 /  RDA:n vaikutukset musiikin kuvailuun (Tapani Moisio ja Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)  
 • 8.12.2016 klo 14-15: RDA-verkkokoulutus 6 / elokuvien kuvailu (Eeva-Riitta Peltonen, Tampereen kaupunginkirjasto)

RDA-kyselytunnit syksy 2016

 • 15.12.2016  klo 14-15: RDA-kyselytunti 7

Melinda-Talonmiehen tuokio 1.12.2016 klo 14-15

 • RIMMF-työpajan tunnelmia / Ulla Ikäheimo
 • Paikalliskantojen ja Melindan väliset linkit / Minttu Hurme
 • Päivitetyn replikoinnin uudet ominaisuudet / Minttu Hurme
 • Kyrilliikan luetteloinnin uusia tuulia / Tuomo Virolainen

3. Voyager-päivitys versiosta 8.1.1 versioon 9.2.1

Jokaiselle Voyager-domainille (Armas, Linnea1 ja Linnea3) on tällä kerralla oma päivittäjänsä, päivitys alkaa kaikissa domaineissa yht'aikaa ke 28.12. Yksittäisen tietokannan kohdalla päivityksestä aiheutuvan käyttökatkon arvioidaan kestävän 1-2 päivää. Todennäköisesti (lähes) kaikki tietokannat saadaan päivitettyä ja uudelleen indeksoitua maanantaihin 2.1.2017 mennessä. Vuoden 2017 ensimmäinen viikko kannattaa kuitenkin varata päivityksen jälkiselvittelyihin, vaikka kannat olisivatkin jo käytössä.

Käyttökatkon vaikutus

Voyager-järjestelmien päivityskatkon aikana järjestelmä ei ole asiakkaiden tai henkilökunnan käytettävissä. Finnan indeksissä on tiedot sitä käyttävien kirjastojen aineistosta, mutta saatavuustietoja Voyager-kannoista ei saada katkon aikana. Voyagerin asiakastoiminnallisuudet (lainojen uusinta, varaukset, jne) eivät ole Finnankaan kautta käytettävissä. Melindassa voivat Voyager-kirjastojenkin kuvailijat tehdä periaatteessa työtä katkon aikana, mutta tietuieiden replikointi Voyager-tietokantoihin on katkon aikana pois päältä. Katkon aikana tehty kuvailutyö päivittyy katkon jälkeen paikalliskantoihin.

Päivitykseen valmistautuminen

Ohjeistusta ja tietoa löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/x/VYU4

Voyager-päivityksen myötä tuleviin uusiin piirteisiin voi tutustua Ex Libriksen toimitttamien dokumenttien kautta Voyagerin dokumentaatio

Toivotaan, että kirjastot testaavat uusia clientteja, jotka ovat jo asennettavissa omille koneille. Kumea-työryhmä testaa myös uusia clientteja.

 

4. Finna kokouksen aiheena - joulukuun kokous 

14.12.2016 on Sisällönkuvailuryhmän ja Kumean yhteinen Finna-päivä. Hahmottelimme päivän sisältöä Kumean näkökulmasta. Toivomme Finnan edustajilta alustusta Finnan hauista sekä esittelemme case-tapauksia kuvailun ja haun/näyttöjen suhteista. Lähetämme Finnalaisille myös ennakolta kirjastojen kysymyksiä (7.12 mennessä), jotka ovat tulleet Kumealle. Ulla Ikäheimo sopii käytännön järjestelyistä Finnalaisten kanssa.

Keskustelufoorumilla voit kysyä Finna-hankkeesta ja keskustella ajankohtaisista asioista.

 

5. MARC21-sovellusohjeen RDA-päivitys

505-kentän käyttö - Huom! Uusittu ohjeistus  (sovellusohjetta, formaattia ja muita ohjeita päivitetään sovittujen muutosten mukaisiksi)

505-kentän käyttö (PDF, päivitetty 25.11.2016) / Ville Huhtala 


Käytetään tarpeen mukaan perustason (ind.2=#) tai parannetun tason (ind.2=0) koodausta; merkinnät ovat osakenttiä lukuunottamatta identtiset. Perustason ja parannetun tason erona on, että vaikka kumpikin indeksoituu sanahakuun, niin vain parannetulta tasolta voidaan poimia nimeke- ja vastuullisuustietoja vastaaviin indekseihin, jos indeksit on näin määritelty.

Erotetaan nimeke-tekijä kokonaisuudet toisisistaan ja niihin liittyvät merkinnät merkkiyhdistelmällä: välilyönti-viiva-viiva-välilyönti merkinnällä = ' -- '. Tällöin sisältöhuomautukset tulevat asiakasnäytöissä selkeämmin esille.

Ehdotettiin siis, että otettaisiin käyttöön LC-PCC PS for 25.1.1.3 ohjeistus sisältöjen ja sisällysluettelon merkitsemiseen (valmis ohjeistus):

Lisäys 505-kentän merkitsemiseen sovellusohjeessa kenttä 505

Tämä ohje on muokaten käännetty englanninkielisestä linjauksesta LC-PCC PS for 25.1.1.3. Se ei ole täysin yhteensopiva ISBD-ohjeen kanssa välimerkkien suhteen. Alla olevat merkinnät ovat kuitenkin ainoa yksiselitteinen tapa, jolla asiakasnäytöt voivat rivittää sisältöhuomautukset järkevästi (katkaisu -- kohdasta).

 1. Käytä soveltuvaa 1. indikaattorin arvoa 505-kentässä (määrämuotoinen huomautus sisällöstä) ilmaisemaan huomautuksen luonnetta, esimerkiksi "Sisältö:", "Puutteellinen sisältö:", "Osittainen sisältö:"
 2. Tallenna se päänimekkeen muoto, joka on parhaan tunnistuksen tarjoavassa lähteessä; kuitenkin jos nimeke on nimiösivulla, niin käytä yleensä sitä; anna muu nimeke yleensä vain siinä tapauksessa, että päänimeke olisi merkityksetön ilman sitä tai jos muu nimeke voi oleellisesti parantaa sanahaun tulosta.
 3. Kun sisältömerkinnöillä on eri vastuullisuustiedot, niin tallenna yleensä ensimmäinen vastuullisuustieto jokaiselle sisältöhuomautuksen päänimekkeelle.
 4. Yleensä jätä pois esiö (mukaan lukien johdanto) ja muu vähämerkityksellinen sisällys
 5. Yksiniteiset julkaisut:
  1. Jätä pois lukujen ja osioiden numerointi
  2. Erota komponentit välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmällä
 6. Kaksi- tai useampiosaiset julkaisut:
  1. Anna osan tai lohkon määritteet samassa muodossa kuin itse aineistossa; erota määritteet nimekkeestä piste-välilyönti -yhdistelmällä.
  2. Jos fyysisten volyymien määrä eroaa bibliografisten volyymien määrästä, niin lisää fyysisten volyymien määrä sulkeissa nimekkeen tai nimekkeen ja vastuullisuustiedon jälkeen
  3. Erota jokainen volyymi toisistaan välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmällä; jos osia puuttuu, laita välilyönti-viiva-viiva-välilyönti yhdistelmä jokaisen nimekkeen (paitsi ensimmäisen) eteen ja jätä neljä välilyöntiä merkitsemään puuttuvaan osaa; jos volyymi sisältää enemmän kuin yhden nimekkeen, niin käytä ISBD-välimerkkejä siten että saman henkilön/yhteisön nimekkeet ovat erotettu toisistaan välilyönti-puolipiste-välilyönti yhdistelmällä ja eri henkilöiden/yhteisöjen nimekkeet on erotettu toisistaan piste-välilyönti yhdistelmällä.
  4. Kun moniosaisen julkaisun joillakin osilla on omat nimekkeensä ja jollakin ei ole, niin käytä merkintää "[nimekkeetön]" edustamaan nimekkeettömiä osia.
 7. Jos volyymeilla on eri painostiedot, niin lisää jokaisen nimekkeen tai nimekkeen ja vastuullisuustiedon jälkeen suluissa painostiedot, julkaisuajat, jakeluajat jne.

Esimerkkejä

505 0# ‡a Isä, poika ja paha henki -- Tuliaiset Moskovasta -- Väärän maan vainaja.
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki -- ‡t Tuliaiset Moskovasta -- ‡t Väärän maan vainaja.

505 00 ‡t Veren perintö / ‡r Mark Twain ; suomentanut Valfrid Hedman ‡g (4. p.) -- ‡t Neljä miljoonaa / ‡r O. Henry ; valikoiden suomentanut Ritva Mäkelä ‡g (2. p.) -- ‡t Hymy tikkaiden juurella / ‡r Henry Miller ; suomentanut A.K.M. Taipale ‡g (3. p.).

505 0# ‡a Adios nonino ; Oblivion ; Romance del diablo ; Buenos Aires hor o ; Otono porteno ; Chiquilin de Bachin ; Libertango / A. Piazzolla -- Täysikuu ; Siks oon mä suruinen / T. Kärki -- Punatukkaiselle tytölleni / O. Virta -- Tangonator / I. Rantala.

505 0# ‡a Vol. 1. Ambition, love and politics (1973) -- Vol. 2. Intellect, taste and anxiety (1977).
505 00 ‡g Vol. 1. ‡t Ambition, love and politics ‡g (1973) -- ‡g Vol. 2. ‡t Intellect, taste and anxiety ‡g (1977).

505 0# ‡a The fourth millennium / Henry Brant (6 min 44 s) -- Music for brass quintet (10 min 17 s).
505 00 ‡t The fourth millennium / ‡r Henry Brant ‡g (6 min 44 s) -- ‡t Music for brass quintet ‡g (10 min 17 s).

 

 

 • MARC 21 -formaatin käännöksestä poistetaan kentän 515 esimerkki: 515 ## ‡a SBN-tunnus 333-19941-3 (sidottu). 
  Oikea kenttä asian ilmoittamiseen on: 500 ## ‡a SBN-tunnus 333-19941-3 (sidottu)
   
 • 245-kentän c-osakentän käytön tarkennus, silloin kun tekijän roolia selkeyttävä tieto otetaan julkaisun ulkopuolelta. Sovellusohjetta päivitetty tältä osin (... elementin kielellä).

 • Kenttä 600: osakenttä t ja artikkeli
  Jos nimeke alkaa artikkelilla, suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan artikkeli säilytetään (SKL Linjaus RDA 6.2.1.7)
  Suomalaisten kirjastojen linjausta muutetaan tältä osin: artikkelia ei tarvitse merkitä

  Yhteenvetoa: RDA 6.2.1.7 Artikkeli nimekkeen alussa
  Vaihtoehto
  Artikkeli nimekkeen alussa jätetään pois (katso liite C), paitsi jos artikkeli kuuluu kiinteästi teoksen nimeen (esimerkiksi nimeke alkaa henkilön tai paikan nimellä).

  → Tämän kohdan linjausta muutetaan siten, että käytetään vaihtoehtoa. (Tekstissä lukee vielä: Ei sovelleta vaihtoehtoa artikkelin poisjätöstä)

  • Näihin Marc-osakenttiin ei merkitä artikkelia nimekkeen alkuun:

   • 246 ‡a - muut nimekkeet

   • 247 ‡a - aikaisempi nimeke

   • 600/610/611 ‡t (Ensisijainen teoksen nimeke asiasanana)

   • 700/710/711 ‡t (Ensisijainen teoksen nimeke viittauksen kohteena)

   • 76X-78X ‡t Linkkikentät

   • 800/810/811 ‡t (Ensisijainen teoksen nimeke sarjalisäkirjauksena)

  • Näissä marc-kentissä käytetään artikkelia nimekkeen alussa ohitusindikaattorin kanssa:

   • 130 ‡a - pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke

   • 222 ‡a - avainnimeke

   • 240 ‡a - yhtenäistetty nimeke

   • 243 ‡a - kokoava yhtenäistetty nimeke

   • 245 ‡a - nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

   • 630 ‡a - yhtenäistetty nimeke asiasanana

   • 740 ‡a - lisäkirjaus - kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen nimeke

   • 830 ‡a - sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke

  • Aina kun RDA on määrännyt jäljentämään merkinnän, niin silloin myös artikkeli jäljennetään, vaikka käytettävissä ei olisi ohitusindikaattoria; esimerkiksi 490-kenttä.
    


6. Aleph/Voyager 

 • Primääri/alkuperäisluetteloitujen tietueiden tilastointi 2017 > Tilastointitapa muuttuu

  Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 579 ‡a osakentän (= ‡a XLUETTELOITU) sijasta kentän 040 ‡a-osakentästä. Kenttään merkitään MARC-formaatin mukaisesti alkuperäinen luetteloiva organisaatio eli osakenttään ‡a tallennetaan ISIL-tunnus. Organisaatioiden ISIL-tunnukset löytyvät ISIL-tietokannasta http://isil.kansalliskirjasto.fi/. Sivulla on myös ohjeet uuden ISIL-tunnuksen hakemiseen.

  ISIL-tunnus muodostuu maakoodista FI, väliviivasta ja organisaation tunnuksesta, joka voi olla sama kuin vanha yhteisluettelotunnus. Esim. Turun yliopiston kirjaston ISIL-tunnus on FI-T. Emo-organisaatiolla ja yksittäisillä toimipisteillä voi olla omat ISIL-tunnuksensa. Kirjasto voi päättää, kuinka tarkalla tasolla tunnuksia merkitään eli kuinka tarkkoja kuvailutilastoja tehdään.

  KITT2-tilastoinnin muutos otetaan käyttöön 1.1.2017 alkavasta tilastointikaudesta, jolloin myös 579-kentän käytöstä luovutaan.

  Vuoden 2016 tilastot alkuperäisluetteloitujen tietueiden osalta perustuvat vielä 579-kenttään.

  Linda-luettelointitilasto-ohjelma päivitetään myös kentän 040‡a mukaiseksi. Tämä web-pohjainen sovellus on tärkeä, jos on tarvetta seurata luetteloijakohtaista tilastointia. Toivottiin myös, että ohjelman nimi muutetaan Lindasta Melindaksi.

  040 kenttä ja osakentät:

  ‡a Alkuperäinen luetteloiva organisaatio (ET)

  Alkuperäisluetteloinnissa tallennetaan aina ‡a-osakenttään luetteloiva organisaatio. Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta

  Alephin sisältövaihtoehtoihin lisätään ISIL-tunnukset

  Muiden kirjastojen (myös ulkomaisten) ISIL-tunnuksia ei saa poistaa 040 ‡a-osakentästä. Hankinnan ennakkotietueet eivät vielä oikeuta 040‡a-osakentän käyttöön.

  b Luettelointikieli (ET)

  Primääriluetteloinnissa tallennetaan aina ‡b-osakenttään kuvailukieli (joko fin tai swe). BookWhere-ohjelmalla poimittuihin tietueisiin konvertoituu ‡b-osakenttään arvo mul.

  e Kuvailukäytäntö (T)

  Vain RDA-tietueissa saa olla ‡e-osakentässä merkintä rda. Jos hybriditietue (= RDA-konversion läpikäynyt ISBD-tietue, jossa sekä ISBD- että RDA-ominaisuuksia) korjataan RDA:n mukaiseksi, osakenttään e merkitään rda ja oma kirjastotunnus 040 d-osakenttään.

  d Tietuetta muokkaava organisaatio (T)

  Osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa etenkin niissä tapauksissa, missä tietuetta on muokattu/päivitetty ydin- tai lisäydinelementtejä.

  Osakenttä d on toistettava. Alephin sisältövaihtoehtoihin lisätään ISIL-tunnukset.

  Esimerkkejä:

  ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

  ‡a FI-E  ‡b fin ‡e rda ‡d FI-NL ‡d FI-Jo

   

 • Alephin sisältövaihtoehtoihin tullaan tekemään päivityksiä seuraavien kenttien osalta: 7XX-kentät, osakenttä ‡i: esim. Sisältää (teos):   RDA:ssa on useita nimettyjä suhdemääritteitä, joita tullaan lisäämään Alephin vaihtoehtoihin sitä mukaa kun ne saadaan lisättyä Metatietosanastoon vuoden 2017 aikana. 

   

   

7. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: 
Merkitäänkö kenttään 250 Näköispainos? Jos merkitään, tehdäänkö merkintä julkaisussa olevalla kielellä vai kuvailun kielellä?

Vastaus:

Painostiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa; lyhenteitä ei käytetä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty.
Kuvailun kohteena olevan näköispainoksen painostietoihin merkitään näköispainoksen painostiedot (kenttä 250). Alkuperäisen manifestaation tiedot merkitään kenttään 534 tai rakenteistettuna 775-kenttään.
Jos painostiedot otetaan julkaisun ulkopuolelta, ne merkitään tarkoituksenmukaisimmalla kielellä hakasulkeisiin.


 2) Kysymys:

Melindassa on Kirsti Lonkasta ISNI:llä varustettua nimimuoto. Mitä vastaavanlaisille tapauksille pitäisi tehdä? Poistaa 0-kenttä ja käyttää Asterin nimimuotoa?

 700 1  ‡a Lonka, Kirsti, ‡d 1961- ‡e kirjoittaja. ‡0 (isni)0000000047797927

Vastaus:

Kumea ohjeistaa käyttämään suomalaisissa nimissä Asterin auktorisoitua muotoa. Isnejä ei ole merkitty vielä Asteri-tietokantaan, joten jos niitä kopioi 0-osakenttään, ei voi tietää ovatko ne Suomen kannalta oikeita. Asteriin tullaan viemään oikeiksi tarkistetut isnit vuoden 2017 aikana, jolloin niitä saa ruveta käyttämään myös Melindassa. Niin kauan kun Asterissa ei näitä suomalaisten nimien isnejä näy, Alephiinkaan niitä ei siis saa viedä. Myös poimituista suomalaisista nimistä poistetaan 0-osakentät.


3) Kysymys:

Pohdimme, miten kustantajien nimistä käytetty muoto voi vaihdella, esimerkkinä:

- 009226172, Sammalten kirjo > Metsäkustannus

- 009226170, Metsäkasvio > Metsäkustannus Oy

Tarkistimme asian niteistä, ja molemmissa kustantaja on täsmälleen samanlaisessa muodossa nimiösivulla (Metsäkustannus) ja sen kääntöpuolella (Metsäkustannus Oy).

Olemme huomanneet runsasta variointia muidenkin kustantajien kohdalla, mm. Minerva/Minerva Kustannus Oy/Minerva Kustannus oy. Ohjeistushan asiasta on olemassa, mutta siitä huolimatta muodot taitavat vaihdella – mietimme, olisiko mahdollista toteuttaa jonkinlaista ”suositeltavien kustantajanimimuotojen listaa”?

Vastaus:

Kustantajan nimi merkitään soveltaen kohdan 2.8.1perusohjeita. Kustantajien nimet merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Vanhoissa tietueissa, kuten hybriditietueissa, kustantajien nimet esiintyvät useissa nimimuodoissa, esim. yhtiömuoto jätettiin pois.

Merkitsemisessä sovelletaan kohdan 1.7yleisiä suosituksia kirjoitusasusta.


4) Kysymys:

Miten pitäisi laittaa sivunumerot 300 kenttään: Artikkeliväitöskirja, jossa on yhteenveto-osassa 49 sivua, lisäksi neljä artikkelia joista yhdessä on sivunumerointi 1732–1743, ja loput kolme artikkelia ovat ilman numerointia (90 sivua)?

Ja muuttuuko merkintä, jos artikkelissa olisikin sivunumerointi 1-11 ja loput kolme artikkelia on numeroimattomia? E-versiossahan tätä ongelmaa ei ole, koska sivut lasketaan PDF-lukuohjelman mukaan.

Vastaus:

49 sivua, 102 sivua useina numerointijaksoina tai

151 sivua useina numerointijaksoina tai

1 nide (useita numerointijaksoja)  > Vaihtoehdon käyttö ei ensisijaisesti suositeltavaa, mutta laajan/hankalasti laskettavien sivumäärien kohdalla käyttö on mahdollista.

Merkintätapa ei muutu, jos artikkelissa olisi sivunimerointi 1-11 sivunumeroinnin 1721-1743 sijaan.

Jos PDF-julkaisuun ei ole laitettu sivunumeroita, niin silloin merkitään se, minkä PDF-lukuohjelma ilmoittaa.

RDA 3.4.5.8 Numeroidut sivut useina jaksoina: monimutkainen tai epäsäännöllinen numerointi (yleensä vaihtoehto b)
a) Merkitään sivujen, lehtien tai palstojen kokonaismäärä (tyhjät ja ilmoituksia sisältävät sivut sekä muu epäoleellinen materiaali jätetään huomioimatta), jonka jälkeen seuraa ilmaus useina numerointijaksoina, esim. 1000 sivua useina numerointijaksoina

b) Merkitään pääjakson sivujen, lehtien tai palstojen määrä ja lisätään jäljelle jäävien numeroitujen tai numeroimattomien jaksojen kokonaissivumäärä. esim. 520, 223 sivua, 217 sivua useina numerointijaksoina

RDA ja numeroimattomien sivujen laskeminen:

RDA:luku 3.4.5 Tekstin laajuus sivujen merkitsemisestä. Lähes kaikissa tapauksissa on kohdat a, b ja c ja linjauksissa on ohjeistettu käyttämään a:n ja b:n mukaisia ohjeita. Vanhoille aineistoille on omat ohjeensa.

RDA-luku 3.4.5.3.1: Jos aineisto koostuu sekä numeroiduista että numeroimattomista jaksoista, lehdistä tai palstoista, numeroimattomia jaksoja ei huomioida, paitsi jos numeroimaton jakso muodostaa oleellisen osan aineistosta tai numeroimattomaan jaksoon kuuluu sivuja jne. joihin viitataan huomautuksissa.

RDA-luku 3.4.5.8: Jos numeroimattomia sivuja on useassa jaksossa oleellinen osa, ne lasketaan yhteen tyhjiä sivuja, ilmoitussivuja tms. lukuunottamatta.


Perustietoa sivujen laskemisesta: RDA-luku: 3.4.1.7

Sivujen laskeminen aloitetaan nimiösivulta. Mikäli kansi toimii nimiösivun vastineena, aloitetaan kannesta. Lopusta lasketaan ne sivut, joissa on kirjaan liittyvää asiaa. Fennicassa ei lasketa sivuihin kuvailulehteä. Ja jos on irtolehtiä julkaisuun kuuluvana ne merkitään liitteeksi. Joskus alkusivut on merkitty roomalaisin numeroin, ne merkitään. Fennicassa ei lasketa kirjan lopussa olevia mainoksia tms. esittelytekstiä hakasissa olevaan numerointiin, ellei sivuissa ole itsessään jatkuvaa numerointia.

Esimerkkejä:

‡a  viii, 136 sivua

‡a xvi, 46 sivua, 32 sivua useina numerointijaksoina, 23 numeroimatonta sivua

‡a 97 sivua, 19 numeroimatonta sivua. : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm + ‡e liite (12 sivua)


5) Kysymys: Jos teos julkaistaan samanaikaisesti eri kielillä, eivätkä teokset ole toistensa käännöksiä, mihin kenttään tämä tieto laitetaan RDA:n mukaan?

Vastaus: Käytetään 775-kenttää, jos teos julkaistaan samanaikaisesti eri kielillä, ja kumpikaan ei ole toisensa käännös.

 esim. 020 __ ‡a 978-952-314-179-7

           245 00 ‡a Vaasan satamatien YVA :  ‡b ympäristövaikutusten arviointiohjelma /  ‡c Ramboll Finland Oy

           775 08 ‡i Julkaistu myös ruotsiksi: ‡t Vasa hamnvägs MKB ‡z 978-952-314-181-0      

 

8. Seuraava kokous

14.12.2016 klo 10.15-16.00 Kansalliskirjasto, Leipätehtaan Kaneli (Kumea, sisällönkuvailutyöryhmä, Finna)

20.12.2016 klo 14-16 AC-kokous: aiheena Voyager päivitys

 
 • No labels

3 Comments

 1. Anonymous

  Hei!

  Kohta 5: " Perustason ja parannetun tason erona on, että vaikka kumpikin indeksoituu sanahakuun, niin vain parannetulta tasolta voidaan poimia nimeke- ja vastuullisuustietoja vastaaviin indekseihin, jos kirjastojärjestelmä on näin viritetty" → mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa "jos kirjastojärjestelmä on näin viritetty"? Itse tehtyjä ohjelmanpätkiä vai jotain (helposti) saatavilla olevia muutoksia? Tukeeko kansallinen Finna parannetun tason hakua?

  Terv. Katja Hyvärinen / Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 2. Unknown User ([email protected])

  Kohdan sanamuotoa on selvennetty: ...vastaaviin indekseihin, jos indeksit on näin määritelty. Kysymys ohjataan vielä Finnalle.

 3. Anonymous

  Kiitos vastauksesta! Kapealla testauksella tänään sekä meillä UEF-Finnassa että kansallisessa: rakenteistetun 505-kentän tekijät (r-osakenttä) saa nyt haettua oikein tarkennetun haun puolella mutta nimekehaulla ei tule t-osakenttään tallennettua tietoa. Aiemmin syksyllä rakenteistetulla kentällä ei ollut merkitystä ilman 700-kenttiä.

  • Katja H.