KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS


Aika: 8.9.2016 klo 9.00-16.00
Paikka: Kuopion Varastokirjasto
Läsnä:  Anne Andersson (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja), Mervi Kivirinta (Diakin kirjasto)Eeva-Riitta Peltonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Kukka-Maritta Taskinen (Savonia-amk), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto, sihteeri) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto) 
Kutsuttuna asiantuntijana: Anneli Renfors (BTJ) 
Poissa:  Mirja Lampola (Aalto-yliopiston kirjasto) 


Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

24.-25.5 lähikokouksissa keskityttiin MARC 21-sovellusohjeen RDA-päivitykseen.

Myös 7.6, 17.6 ja 20.6 pidetyissä AC-kokouksissa aiheena oli  MARC 21 -sovellusohjeen uudistaminen. Näistä kokouksista ei ole pöytäkirjoja.

2. Ilmoitusasiat

Talonmiehen tuokio 22.9 klo 14-15

RDA-verkkokoulutukset syksy 2016

  • 6.10.2016 klo 14-15: RDA-verkkokoulutus 4 / sarja-aineistojen ja kokoomateosten kuvailu (Marja-Liisa Seppälä ja Kiti Vilkki-Eriksson, Kansalliskirjasto)
  • 29.11.2016 klo 13-14: RDA-verkkokoulutus 5 / musiikin RDA-kuvailu (Tapani Moisio ja Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)
  • 8.12.2016 klo 14-15: RDA-verkkokoulutus 6 / elokuvien kuvailu (Eeva-Riitta Peltonen, Tampereen kaupunginkirjasto)

Kansalliskirjasto järjestää perinteisen Kuvailun tiedotuspäivän 26. lokakuuta klo 10-16. Tapahtumapaikkana on Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan auditorio 116 osoitteessa Unioninkatu 35. Mahdollisuus osallistua myös AC-yhteydellä. Tarkempi ohjelma löytyy Kansalliskirjaston verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kuvailun-tiedotuspaiva-ke-26102016 

Missä mennään Webinaari 29.9.2016 (klo 9.30-11.40) https://www.kiwi.fi/display/missamennaan

MARC 21 -sovellusohjetta on päivitetty RDA-kuvailun mukaiseksi. MARC 21 -sovellusohje (RDA) löytyy osoitteesta MARC 21 -sovellusohje (RDA). MARC-kenttiin on tehty linkkejä vastaaviin RDA-ohjeiden kohtiin ja esimerkkejä on lisätty. Kaikki kommentit ja lisäystoiveet osoitteeseen kumea-posti[at]helsinki.fi.

ISBD-mallinen ohje on edelleen näkyvillä niitä kirjastoja varten, jotka eivät vielä ole siirtymässä RDA-kuvailuun. Tätä ohjetta on myös päivitetty soveltuvin osin RDA-ohjeen mukaan ja turhia Melinda-viittauksia on poistettu. Jatkossa ISBD-ohjetta ei aktiivisesti päivitetä – merkittävät, säännöistä sinänsä riippumattomat päätökset merkitään kuitenkin molempiin ohjeisiin, samoin formaattimuutokset. MARC 21 -sovellusohje (ISBD) on osoitteessa https://wiki.helsinki.fi/display/MARC21/Etusivu

MARC 21 –formaatin suomen- ja ruotsinkieliset käännökset on päivitetty ajan tasalle vastaamaan alkuperäistä Kongressin kirjaston formaattia. Viimeisin päivitys on Update 22 huhtikuulta 2016.  Muutokset ovat lähinnä uusia kiinteiden kenttien koodeja, 0-osakenttiä ja uusia määrittelyjä. Kokonaan uusi kenttä on 348 Nuottiaineiston muoto. Kaikki formaatin päivitykset löytyvät listattuna Kongressin kirjaston sivulta http://www.loc.gov/marc/status.html

Ensimmäinen versio kansallisesta RDA-sovellusohjeesta on julkaisu 23.6.2016 RDA Toolkit -palvelun Työkalut-osiossa kohdassa Työohjeet  nimellä FI Kansallinen RDA-sovellusohje. Kaikki RDA Toolkitiin tallennettavat suomalaiset ohjeet on hyvä aloittaa lyhenteellä FI, joka helpottaa niiden löytymistä ohjeiden pitkästä listauksesta. Tämä Sovellusohje pyrkii täydentämään lyhyinä pidettäviä RDA-linjauksia antamalla enemmän määritelmiä ja selityksiä. Palaute ja kommentit osoitteeseen kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Kumeasta osallistuu Kansalliskirjaston järjestämään RIMMF-työpajaan (Kiviathoniin) 18.11.2016 seuraavat henkilöt: Anne-Mari Salmela, Kukka-Maritta Taskinen, Eeva-Riitta Peltonen, Mervi Kivirinta ja Sirpa Janhonen. Vastaavia athoneita on jo järjestetty eri maiden Kansalliskirjastojen toimesta. 

Vinkki: RDA-rakenteisen kuvailun esittelyä RIMMF-tallennusalustalla (RDA in Many Metadata Formats) linkki esitykseen: https://www.youtube.com/watch?v=xoiVGbiQKfo

MusaMelinda-työryhmään on saatu kaksi uutta yleisten kirjastojen edustajaa, Heli Pohjola Raision kaupunginkirjastosta ja Ilona Heinonen Tampereen kaupunginkirjastosta. Työryhmä on käsitellyt musiikkiaineiston pääesittäjyyttä RDA-kuvailussa ja todennut uuden kuvailumallin vaikeuttavan hakuja, näyttöluetteloiden käyttöä, asiakaspalvelua ja hyllyjärjestyksen ylläpitoa. Kirjastojärjestelmille on lähetetty kysely, kuinka näitä asioita voitaisiin kehittää teknisesti. Asiaa käsitellään kirjastojärjestelmien yhteisen Katve-ryhmän kokouksessa 20.9. 

MusaMelinda-työryhmä on julkaissut musiikkiaineiston RDA-kuvailun pikaohjeen. Ohje löytyy työryhmän sivuilta https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=57248727

3. RDA-sääntötekstin kommentointi 

Kansainvälinen RDA-sääntötekstin muutosehdotusten kommentointi tapahtuu vuosittain syys- ja lokakuun aikana. Muutosehdotukset löytyvät RSC:n (RDA:n kansainvälinen kehittämisverkosto) sivulta: http://rda-rsc.org/newrscdocs 

EURIG (Euroopan RDA-intressiryhmä) kokoaa eurooppalaisten maiden kommentit yhteen ja lähettää ne kansainväliselle kehittämisverkostolle RSC:lle. Suomen kommentit pyydettiin 15.9. mennessä.

Suomalaisten muutosehdotusten deadline oli kesäkuun loppuun mennessä:  Vuoden 2016 kansainväliset muutosehdotukset

Tämän vuotinen kommentointikierros oli harjoittelua tulevaan. Jatkossa ehdotukset käydään työryhmissä läpi kattavammin. Ehdotusten lähettämisen ja kommentoinnin aikataulu: Kommentointiaikataulu

 4. Aleph/Voyager

Alephin osakenttien valmiisiin sisältövaihtoehtoihin on:

Voyagerin versionpäivitys on vuoden vaihteessa.

5. RDA-konversio 

Konversiovirheet ja konversioiden jälkityöt -sivustoa päivitetään sitä mukaa kuin jälkityöt etenevät.

Voyager-kantojen korjausajoista ilmoitetaan sähköpostilistoilla tarkemmin lähiaikoina, kun ovat valmistuneet.

6. MARC21-sovellusohjeen RDA-päivitys

  • Aihehakemiston uudistaminen:
    Päätettiin toistaiseksi ettei vanhentunutta aihehakemistoa päivitetä, vanha aihehakemisto on poistettu sovellusohjeesta
  • Sovellusohjeesta toivotaan mahdollisuutta tarvittaessa ottaa paperituloste: tämä ominaisuus palautetaan.

7. Kirjastojen kysymykset 

1) Kysymys: Onko Fennican laatima RDA -työohje sarja-aineistolle valmistunut?
Huhtikuun pöytäkirjassa kerrottiin, että Fennica on laatimassa työohjetta sarja-aineistolle.

Vastaus: Valmistunee syksyn aikana. Asiasta ilmoitetaan kun työohje on valmistunut.


2) Kysymys
:
Kenttä 264 ja opinnäytteet/omakustanteet
RDA-työohjeessa painetulle monografialle on näin:

264 2. ind '0' = tuottaminen (esim. julkaisemattomat opinnäytteet)

Tuotantoaika on julkaisemattoman aineiston kuvailussa ydinelementti. Muut tuotantotietojen elementit ovat valinnaisia.

Esimerkki 264 #0 ‡a [Turku], ‡c 2014.

Meillä on laitettu graduihin myös ‡b-osakenttä, esimerkiksi 264 #0 ‡a [Tampere] : ‡b Tampereen yliopisto, ‡c 2016.
Onko niin, että RDA:ssa ei käytetä ‡b-osakenttää tässä kohtaa? Ja miten merkitään omakustanteiset väitöskirjat? ISBD-aikana laitettiin tekijän nimi hakasissa ‡b-osakenttään.

Vastaus: Vaikka vain tuotantoaika on julkaisemattoman aineiston kuvailussa ydinelementti, niin muutkin tuotantotiedot voidaan merkitä. Jos omakustanteen tekijää ei ole mainittu aineistossa tuottajan roolissa, niin RDA:n mukaan nimi laitetaan hakasiin.

Pro gradut ovat tyypillisesti julkaisematonta aineistoa, kuten myös jotkut väitöskirjat. Väitöskirjassa esimerkiksi sarjaan kuuluminen on hyvä indikaattori siitä, että aineistolla voisi olla kustantaja. Jos muodollinen kustannusmerkintä puuttuu, eikä mikään viittaa siihen, että aineistolla olisi kustantaja, niin myös väitöskirjalle merkitään tuotantotiedot.

Esimerkit: pro gradu -tutkielma

264 #0 ‡c lokakuu 2007.
RDA-kuvailusääntöjen vaatima minimi. Tuotantoaika on ydinelementti. Tuotantoajat merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä.
HUOM. 008/06-14: e 2007 10##

264 #0 ‡a [Helsinki?] : ‡b [Virve Pekkarinen], ‡c lokakuu 2007.
Tuotantopaikka arvioitu (opinnäytteen kirjoittajan kotipaikka?) ja tuottaja (opinnäytteen kirjoittaja, mutta jätetty muodollisesti kertomatta) lisätty kuvailuun.

Huom! Kaikki verkossa oleva aineisto on julkaistua (RDA 2.8.1.1), 2 indikaattori on tällöin 1. Jos aineistosta puuttuu kustannusmerkintä ja aineiston julkaisu on edellyttänyt julkaisusopimuksen tekemistä (korkeakoulujen julkaisuarkistot yms. organisaatiot), niin julkaisuarkistosta vastaava taho merkitään aineiston kustantajaksi.

Esimerkit: väitöskirja Heldassa (Helsingin yliopiston julkaisuarkisto)

264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b [University of Helsinki], ‡c [2007]
Muodollinen kustantajatieto puuttuu, päänimeke englanninkielinen, julkaisuaika arvioitu PDF-tiedoston luomisajasta.

Jos aineistossa on ilmoitettu muodollinen kustantajatieto, niin käytetään sitä:

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 2015.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Juha Molari, ‡c 2009.
Nimiösivun kääntöpuolella: 'Kustantaja: Juha Molari'. Tässä Helda toimii vain julkaisualustana.


3) Kysymys:
Kentät 336-338 suomenkieliset termit vai ruotsinkieliset termit?

Ruotsinkielisille kirjastoille on laadittu oma replikointiprofiili, joka muuttaa kenttien 336-338 suomenkieliset termit ja funktiotermit ruotsinkielisiksi. Olisiko mahdollista, että Melindassa käytettäisiin suomenkielisiä termejä? Tai sitten pitäisi olla suomenkielisille kirjastoille oma replikointi, joka muuttaa vastaavasti ruotsinkieliset termit suomenkielisiksi .
Siis jos Melindassa on tietue, jossa kuvailukielenä on ruotsi ja oman tietokannan kuvailukieli on suomi niin:

a) Teemmekö Melindaan tuplatietueen, jossa kuvailukielenä on suomi?

b) Muutammeko Melindan tietueen niin, että kuvailukielenä on suomi?

c) Lisäämmekö vain oman LOW-tagin ruotsinkielellä kuvaillulle tietueelle?

Vastaus: Sekä vaihtoehto b) että c) ovat mahdollisia, eli saa kääntää suomeksi, mutta pakko ei ole. Tietenkään huomautuksia yms. ei tule poistaa. Tuplatietuetta ei saa tehdä. 
Periaatteessa Melindan kuvailukieli on suomi, mutta loadien, poimintaluetteloinnin tms. myötä on tullut myös muilla kielillä kuvailtuja tietueita ja ohjeistus on ollut, että käännöstyöhön ei tarvitse ryhtyä.

Ruotsinkielisten korkeakoulujen tietokannat ovat ruotsinkielisiä, siellä esim. konversiot on ajettu ruotsinkielisellä versiolla ja replikointi kääntää tietyt elementit ruotsiksi. Toisin päin käännöspalikkaa ei ole, koska suomi on oletuskieli.

4) Kysymys: 264-kenttä ja loppupiste?

Vastaus: 264-kenttään tulee loppupiste, JOS on käytetty osakenttää ‡c tuotantoajan, julkaisuajan, jakeluajan tai valmistusajan ilmaisemiseen (2. indikaattori = 0, 1, 2 tai 3) JA osakenttä ‡c ei pääty hakasulkuun ']' tai tavuviivaan '-'   tai kaarisulkuun ')'  tai kysymysmerkkiin '?'

Copyright-vuoden kanssa ei käytetä loppupistettä (2. indikaattori = 4).

Esimerkit
264 #0 ‡a [Vantaa?] : ‡b [Olli Kela], ‡c [2011?]
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1992-
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1995-2006.   ← loppupiste
264 #2 ‡a Kouvola : ‡b Nuorisovirasto
264 #3 ‡a Lahti : ‡b Valtion monistuskeskus, ‡c 1965.  ← loppupiste
264 #4 ‡c ©2016 


5) Kysymys: Loppupisteet MARC 21 formaatin kentissä
Päivitetäänkö tätä ohjetta vielä https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/LOPPUPISTEET.pdf  264 kenttä uupuu listalta ynnä muita kenttiä?

Vastaus: Muutetaan ohje kiwi-sivuksi ja lisätään se päivitettynä Kumea-työryhmän ohjesivulle.


6) Kysymys: 347-kenttä
Otetaanko poiminnassa ja merkitäänkö perusluetteloinnissa 347-kenttään (Digitaalisen tiedoston tyyppi) osakenttään ‡2 rda

Vastaus: Kenttä ei ole pakollinen. Jos tiedostotyypin (RDA 3.19.2) ja koodausmuodon (RDA 3.19.3.3) termit ovat peräisin kuvailusäännöistä, voidaan osakenttään ‡2 merkitä 'rda'

Esimerkkejä
347 ## ‡a
tekstitiedosto ‡b PDF ‡2 rda
347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡2 rda

Koodausmuodon termit häviävät RDA-kuvailusäännöistä lokakuun 2016 päivityksessä. Tämän jälkeen ne löytyvät suoran linkin takaa Metatietosanastosta.

 

7) Kysymys:  Suhteen määritteet eli roolit
Miten toimitaan, jos Alephin valmiista sisältövaihtoehdoista tai RDAn liitteestä I ei löydy sopivaa roolia? 

Vastaus: Jos mikään liitteessä I luetelluista termeistä ei ole sopiva tai riittävän tarkka, noudatetaan suomalaista linjausta:
Jos liitteestä ei löydy kuvailtavaan aineistoon sopivaa termiä, käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto[at]helsinki.fi
Funktiomerkintää ei tarvitse tehdä epävarmoissa tapauksissa. 


8) Kysymys: erilaiset termisuositukset sovellusohjeessa ja metatietosanastossa
Sovellusohjeen suosituksissa ja esimerkeissä on ristiriitaa suhteessa Metatietosanaston suosittelemiin termeihin. Sovellusohjeessa taidekorkeakoulujen opinnäytehuomautusta selventävänä terminä (suomalainen huomautuskenttä 509): ”Opinnäyte (taiteen maisterin tutkinto)”. Metatietosanastossa selventävänä terminä: ”Opinnäyte (taiteen maisteri)”. Kumpi katsotaan tällä hetkellä oikeaksi ja/tai suositeltavaksi termiksi: ”taiteen maisterin tutkinto” vai ”taiteen maisteri”?

Vastaus: Termi päivitetty Metatietosanastoon muotoon: "taiteen maisterin tutkinto"

 

9) Kysymys: Tapaus Administrative law, liitteessä kopio nimiösivusta ja nimiösivun kääntöpuoli. Meneekö pääkirjaus Wadelle vai Forsythille?

Library of Congress, pääkirjaus: Forsyth, C. F

British Library, pääkirjaus: Wade, William

Melindassa: pääkirjaus Wade, William

Tekijöitä on kaksi ja he ovat yhdessä vastuussa teoksen luomisesta. Tekijät ovat samassa roolissa (kahden kirjoittajan yhteistyö).

Edelliset painokset (joita on useita) pääkirjaus on Wade, William. Vuonna 2014 ilmestyi 11. painos, kirjan nimiösivulla mainitaan molemmat tekijät, mutta ensimmäisenä edelleen William Wade. Lisäksi maininta: Eleventh edition By Christophe Forsyth. William Waden kuolinvuosi on 2004.

Vastaus:  Asiaa voi lähestyä kysymyksellä: Onko teoskynnys ylittynyt? RDAn luvusta 6.27.1.5 löytyy ohjeistusta tähän kohtaan. 

Jos yksittäinen henkilö, suku tai yhteisö on vastuussa sellaisesta varhaisemman teoksen mukaelmasta tai uudistetusta versiosta, joka muuttaa olennaisesti teoksen luonnetta ja sisältöä ja mukaelma tai uudistettu versio esitetään tämän henkilön, suvun tai yhteisön teoksena, niin silloin uuden teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan uudistetusta versiosta vastuussa olevan henkilön auktorisoidusta hakutiedosta,  katso 6.27.1.5,  9.19.1  (Kongressin kirjaston tulkinnan mukaan teoskynnys on ylittynyt)

British Libraryn ja Melindan tulkinnan mukaan teoskynnys ei ole ylittynyt vaan kyseessä on ekspressio eli  uusi versio teoksesta. Tällöin käytetään olemassa olevan teoksen auktorisoitua hakutietoa.

Tulkinnat voivat olla erilaisia ja toisinaan voidaan päätyä erilaisiin ratkaisuihin, niin kuin tässä tapauksessa. 


10)
 Kysymys: Uusi painos ilmestyy eri  nimellä
Kun teoksesta otetaan uusi painos ja se ilmestyy eri nimellä ja myös sisältö on muuttunut, tehdäänkö viittaus edelliseen painokseen 700 -kenttään vai 775 kenttään? Kyseessä tapaus, jossa teoksella on creator.  Kongressin kirjasto näyttäisi suosivan 775 -kenttää.

Esimerkki: Melindan tietueesta 006018655

041 0_ ‡a eng
100 1_ ‡a Watson, Tony J., ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Sociology, work and organisation / ‡c by Tony J. Watson.
250 _   ‡a Sixth edition.

Vastaus: Viittauksen voi tässä tapauksessa tehdä kolmella eri tavalla, katso perusohjeet ekspressioon viittaamisesta (RDA 26.1).

A: Vapaamuotoinen kuvailu viittauksen kohteena olevasta ekspressiosta. Vapaamuotoisella kuvailulla tarkoitetaan viittauksen kohteen täydellistä tai osittaista kuvailua kirjoitettuna lauseena tai lauseina.
500 ## ‡a Edellinen 5. painos ilmestyi nimellä Sociology, work and industry.

 B: Rakenteistettu kuvailu viittauksen kohteena olevasta ekspressiosta. Rakenteistetulla kuvailulla  tarkoitetaan viittauksen kohteen täydellistä tai osittaista kuvailua käyttämällä samoja RDA:n elementtien mukaisia metatietoja kuin käytettäisiin kyseisen kohteen kuvailuun.
775 08 ‡i Uudistetun version perustana: ‡a Watson, Tony J. ‡t Sociology, work and industry. ‡b Fifth edition. ‡d London : Routlede, 2008. ‡h 390 sivua ‡z 0415435544

 C: Viittauksen kohteena olevan ekspression auktorisoitu hakutieto.
700 1# ‡i Uudistetun version perustana: ‡a Watson, Tony J. ‡t Sociology, work and industry.

Tässä esimerkissä on kuvailtu siis uudistettu painos (sixth edition). Uudistetusta painoksesta jossa on sisällöllisiä muutoksia käytetään RDA:ssa termiä uudistettu versio. Kyseessä on siis uusi ekspressio ja uusi ekspressio edellyttää uutta kuvailuia. Viittauksen kohde on ekspressio, johon kuvailun kohteena oleva ekspressio perustuu. Viittaukset ao. tapauksessa merkitään kenttään 700 tai 775.


11) Kysymys
Tietueiden käsittely RDA-konversion jälkeen

KUMEAn pöytäkirjassa on ohje moniosaisen monografian tekijöistä https://www.kiwi.fi/display/kumea/2016-03-07+ja+08 Ohjeessa lukee: “Uudet painokset: Kun kuvaillaan uusi painos, se tehdään RDA-ohjeiden mukaiseksi. Jos painokseen liittyy edellisiä painoksia ja jos edelliset painokset ovat käsillä, myös nämä tietueet muokataan RDA:n mukaisiksi ja tarvittaessa myös hakutiedot muutetaan.”Ymmärränkö oikein: koska minulla ei ole käsillä niitä vanhempia painoksia, teen tämän nyt käsillä olevan uusitun painoksen vanhan mallin mukaan (pääkirjaus nimekkeelle)? Kysymys on oppikirjasarjasta, jonka nimekettäkin on muutettu. Esipuheessa viitataan vanhaan painokseen.

Vastaus:  Oppikirjasarjojen kuvailussa jatketaan vanhaa käytäntöä – usein pääkirjauksen merkitsemistä nimekkeelle – kunnes moniosaisen monografian viimeinenkin osa on saatu ja kuvailtu. Yleensä kun kuvaillaan uusi painos, se tehdään RDA-ohjeiden mukaiseksi. Jos painokseen liittyy edellisiä painoksia ja jos edelliset painokset ovat käsillä, myös nämä tietueet muokataan RDA:n mukaisiksi ja tarvittaessa myös hakutiedot muutetaan. 


12) Kysymys - kenttä 040 ‡b
Tarkoitetaanko tässä kuvailevan yksikön käyttämää kieltä siten, että jos Suomessa on tehty kuvailu ruotsin kielellä (‡b swe) , mutta joku suomenkielinen lisäilee jotain tietoja ja kirjoittaa suomeksi esim. kuvitettu, tuota ei tarvitse muuttaa ‡b mul, vaan saa olla  ‡b swe?

Vastaus: "Rikastaminen" tehdään ao. tapauksessa ruotsiksi. Mul-vaitoehtoa pyritään välttämään, kuvailu mielellään joko ruotsiksi tai suomeksi.


13) Kysymys -
Kuvakirjan ns. uudet painokset samalla ISBN-numerolla ilman julkaisuvuotta yms.

Useampi luetteloija varmaan muistaa lapsuudestaan kaiholla Tammen kultaisia kirjoja, mutta tällä hetkellä me täällä Kokkolassa emme ole ihastuneita koko kuvakirjasarjaan, sillä sarjan kirjoista ilmestyy käsityksemme mukaan uusia painoksia, mutta …

Kirjan nimiösivulta löytyy: Nimeke: Pikku Viu-Viu; Kustantaja ja kustannuspaikka: Kustannusosakeyhtiö Tammi – Helsinki 

Melindasta ei löydy ko. ISBN numerolla tietuetta, joten on tehtävä uusi tietue.

Sovelletaanko silloin julkaisuajan merkitsemiseen alla olevan ohjeen kohtaa c), jolloin siitä olisi tehtävä huomautus:

Tiedonlähteet : Julkaisuaika otetaan seuraavista lähteistä (tärkeysjärjestyksessä): a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2) ; b) jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2) ; c) jokin muu kohdassa 2.2.4 määritelty tiedonlähde

Voiko tällöin käyttää tiedonlähteenä nettisivuja (http://tammenkultaisetkirjat.fi/)  vai onko suositeltavampana käyttää omaa hankintavuotta? 

Vastaus: Sovelletaan kohtaa c) eli jokin muu kohdassa RDA 2.2.4 määritelty tiedonlähde. Huomautus julkaisutiedoista voidaan ottaa mistä tahansa lähteestä  Aineiston ulkopuolisesta lähteestä otettu tieto ilmaistaan huomautuksena, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen ja löytyvyyden kannalta.

Tapauskohtaisesti harkitaan, mikä on todennäköisin julkaisuaika ja tehdään huomautus:

Esim. Julkaisuaika kustantajan kotisivulta tai Todennäköinen julkaisuaika perustuu hankintavuoteen.


14) Kysymys - jatkoa edelliseen kysymykseen 

Tapaus, jossa kirjan ISBN -numero on jo Melindassa

Kädessäni oleva kirja ei varmasti ole mikään Melinda -tietueessa mainituista painoksista, mutta kirjasta painos ei käy ilmi. Miten voi toimi tässä tapauksessa, että en tee Melindaan tuplatietuetta?

Me autamme äitiä

Teksti: Jean Cushman

Kuvitus: Eloise Wilkin

Suomennos: Leena Tuura

Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki

 

Vastaus: Kirjan ISBN-numero löytyy Melindasta. Ei siis tehdä uutta tietuetta. Jos aineistossa ei ole painostietoa, mutta sen tiedetään/arvellaan sisältävän muutoksia verrattuna muihin painoksiin, niin painostietoa voisi ao. tapauksessa tiedustella kustantajalta.

  

8. Syksyn kokoukset

27.10.2016 klo 10.15-16.00 Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kumina (V620)

23.11.2016 klo 10.15-16.00 Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone

14.12.2016 (alustava aika) klo 10.15-16.00 Kansalliskirjasto, Topelia, Koivu

 

  • No labels