KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS


Aika: 10.5.2016 klo 10.15-15.55
Paikka: Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1
Läsnä:  Anne Andersson (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja),  Mirja Lampola (Aalto-yliopiston kirjasto), Eeva-Riitta Peltonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto, sihteeri), Kukka-Maritta Taskinen (Savonia-amk), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Katri Riiheläinen (BTJ)
Poissa: Mervi Kivirinta (Diakin kirjasto)

Pöytäkirja


1.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen lähikokouksen pöytäkirja hyväksytty AC-kokouksessa.

2. Ilmoitusasiat

Suomalaisten kirjastojen linjaukset löytyvät nyt RDA Toolkitistä. Ne on linkitetty vastaaviin sääntökohtiin SKL-painikkeilla.

Varastokirjasto tiedottaa -lehden numerossa 1/2016 on artikkeli Vaarin metadatasta.

3. Aleph/Voyager

Minttu Hurme lisää Alephin automaattisiin osakenttävaihtoehtoihin valikoiman tavallisimpia fraaseja, joita käytetään kentän 246 osakentässä |i. Fraaseja löytyy Metatietosanastosta: https://finto.fi/mts/fi/page/m333  

Voyagerin tag table ja BookWhere-konversio-ohjelma valmistuvat ennen juhannusta..

4. RDA-konversio

Konversiovirheet ja konversioiden jälkityöt -sivustoa päivitetään sitä mukaa kuin jälkityöt etenevät.

Voyager-kantojen korjausajot ovat työn alla. Korjausajoista ilmoitetaan sähköpostilistoilla niiden valmistuttua. 

Jos manuaalisia korjauksia tehdessä on tarpeen vaihtaan tietueen aineistotyyppiä, se onnistuu Alephissa *Edit Actions* > *Change Records Format* -toiminnolla. Tämän jälkeen on syytä tarkistaa, että kiinteämittaisten kenttien koodit ovat oikein.

5. MARC 21 -sovellusohjeen RDAistaminen

Edellisesssä kokouksessa päästiin 6-alkuisiin kenttiiin asti.

Tilastointiin liittyviä asioita
  • Sovittiin, että tämä ohje http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/linnea2intra/ohjeita/yhteistilasto/Luettelointi-ja-yhteistilasto_2009-11-27.pdf uudistetaan.
  • Uudistuksen alla olevassa MARC21-sovellusohjeessa KITT-tilastointiin vaikuttavat kohdat tullaan merkitsemään niin, että ne saa ohjeessa esille kirjoittamalla hakulaatikkoon KITT.
  • On ehdotettu, että alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä ruvettaisiin 579-kentän |a osakentän (|a XLUETTELOITU) sijasta laskemaan kentän 040 |a-osakentästä (=Alkuperäinen luetteloiva organisaatio, osakenttään tallennetaan ISIL-tunnus). Työryhmä kannattaa ehdotusta. Ennen kuin käytäntöä voidaan muuttaa on keskusteltava KITT-vastuuhenkilöiden kanssa ja varmistettava myös Melinda-kirjastojen luettelointitilastojen toimiminen.  Vuoden 2016 alkuperäisluetteloidut tietueet lasketaan joka tapauksessa kentästä 579. Käytäntöä muutetaan aikaisintaan ensi vuoden alusta. Työryhmä palaa asiaan syksyllä.

6. Kirjastojen kysymykset

1) Kysymys; Merkitäänkö e-version kuvailuun paperisen julkaisun sarjatiedot kuten paperisen kuvailussa?

Vastaus: Jos painetulla ja verkkoaineistolla on omat ISSN-tunnukset ja auktorisoidut sarjatietueensa, ne merkitään ao. version kuvailuun. Painetun sarjatietoja ei merkitä verkkoaineiston kuvailuun eikä verkkoaineiston sarjatietoja painetun aineiston kuvailuun.  Joskus sarjamerkinnöt voivat olla samat sekä verkkoaineistolle että painetulle aineistolle. ISSN on aina syytä tarkistaa. 830-kenttään tallennettavat sarjatiedot tarkistetaan aina ko. sarjan tietueesta. 

 Esimerkki 1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5636-4

  • Julkaisussa painetun sarja-aineiston ISSN 0355-9483
  • Fennica: Sarja-aineistolla on olemassa myös verkkoaineistoversio, jolla oma ISSN 2343-3213

100 1_ ‡a Soininen, Päivi, 1961- ‡e kirjoittaja.
245 1# ‡a Coercion, perceived care and quality of life among patients in psychiatric hospitals / ‡c Päivi Soininen.
300 ## a 1 verkkoaineisto (60 sivua)
490 1_ ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, ‡p Medica-Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102
500 __ ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 0355-9483.
776 08 ‡i Painettu (yhteenveto-osa ja eripainokset): ‡z 9789512956357
830 _0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.


Esimerkki 2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4963-7

  • Julkaisussa painetun sarja-aineiston ISSN 0355-9483
  • Fennica: Sarja-aineistolla ei ole verkkoversiota 

100 1# ‡a Aineslahti, Mervi, ‡d 1955- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Matka koulun kestävän kehittämisen maisemassa / ‡c Mervi Aineslahti.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (xii, 377 sivua) : ‡b kuvitettu
490 0# ‡a Tutkimuksia / [Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos] ; ‡v 295
500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.


2) Kysymys: Miten kuvailuun merkitään julkaisun sisältämät taulukot? RDAn luvussa 7.5.1.13 sanotaan: "Pelkästään sanoja tai/ja numeerista dataa sisältäviä taulukoita ei pidetä kuvituksena." Eli taulukoita ei merkitä 300-kentän b-osakenttään?  Se on sisältöä joka laitetaan 520-kenttään: Sisältää taulukoita. Näinkö?

Vastaus: Taulukot eivät ole kuvitusta eikä tietoa näin ollen merkitä 300 kentän osakenttään |b. Jos sen haluaa merkitä, se merkitään kenttään 520 juuri noin kuin kysyjä esittää.

3) Kysymys: Kirjassa  Syödään yhdessä (Melindan tietue 009249687) on huomautus sivulla 5, että kirja korvaa Lapsi, perhe ja ruoka -kirjan. Mielestäni Syödään yhdessä olisi hyvä tulla myös hakutuloksiin, jos haetaan Lapsi, perhe ja ruoka -kirjaa. Pelkkä huomautus ei asiaa auta. 

Miten tämä formaatin mukaisesti onnistuu hakutuloksen kannalta? Kuvailuohjeessa 25.1.1.3 on esimerkki malli rakenteisesta kuvailusta, jossa esimerkin maininta "Korvaa aineiston": Korvaa aineiston: The action plan for Australian birds / by Stephen Garnett. - Canberra : Australian National Parks and Wildlife Service, 1992

Kuvailtava aineisto: The action plan for Australian birds, 2000 / by Stephen T. Garnett and Gabriel M. Crowley. - Canberra, ACT : Environment Australia ; [Hawthorn East, Victoria] : Birds Australia, 2000.

Voiko tässä tapauksessa käyttää kenttää 730 jollain opilla? 

Vastaus:  730-kenttää voi käyttää. RDA:ssa on näille suhteille omia fraaseja, jotka tallennetaan |i-osakenttään esim.

J.2.6 Edeltäjä-seuraaja-suhteet

korvaa teoksen Viittauksen kohde on teos, jonka sisällön kuvailun kohteena oleva teos korvaa, tavallisesti uudemman teoksen päivitetty tai uusi sisältö korvaa vanhentuneen tiedon. Käytetään tavallisesti yksiosaisista teoksista, moniosaisista monografioista ja päivittyvistä julkaisuista.  Vastavuoroinen suhde:  korvaava teos.

RDA antaa mahdollisuuden ilmaista näitä asioita kyllä vapaalla huomautuksella, mutta rakenteistettu kuvailu on tietysti mahdollista ja monessa tapauksessa tiedonhakijaa paremmin palvelevaa.Jos kirjalla on tekijä (creator) niin tieto tulee 700-kenttään.

4) Kysymys: Käsissäni on vanhoja, saksalaisia, moniosaisia kirjoja, joissa on nimiösivu sekä koko teokselle että osalle (siis peräkkäiset sivut). Esimerkiksi:

Koko teoksen nimiösivulla: Holzmesskunst in ihrem ganzen Umfange. Zweiter Band. Lehrbuch der Holzmesskunst / von M.R. Pressler und Max Kunze.
Osan nimiösivulla: Lehrbuch der Holzmesskunst / von Max Kunze.

Koko teoksen nimiösivulla on kaksi tekijää ja osan nimiösivulla yksi tekijä. Miten tällaisessa tapauksessa tekijätiedot merkitään? Olen laittanut vain osan tekijän kentän 245 osakenttään c. Onko tämä oikein vai miten pitäisi tehdä?

Vastaus: Riippuu siitä tehdäänkö kokonaisuuden kuvailu vai analyyttinen kuvailu. Koko teoksesta voi tehdä sarja-tiedon eli merkitä 490-kenttään. Pääkirjaus tulee kaikille osille ensimmäisen osan tekijän mukaan. Huomautus ensimmäisen osan tekijästä merkitään kenttään 500. Tietueesta on muuten tupla Melindassa!

5) Kysymys: Miten merkitään 530 ja 776 kentät seuraavassa tapauksessa:

Painetussa kirjassa on mainittu useita e-version ISBN-numeroita: 978-952-14-2736-7 (verkkokirja), 978-952-14-2737-4 (sähkökirja)
Sähkökirja-termiä ei löydy metatietosanastosta, onko e-kirja termi  ok?

530 $a Julkaistuna myös verkkoaineistona ja e-kirjana.
776 08 $i Verkkoaineisto: ‡z 978-952-14-2736-7
776 08 $i Verkkoaineisto: ‡z 978-952-14-2737-4

Vastaus: 530-kentässä riittää huomautus: Julkaistu myös verkkoaineistona.

Tiedostomuodon tai muun täydentävän lisäyksen voi halutessaan laittaa sulkuihin kenttään 776, tällöin kenttää toistetaan. Sähkökirja on YSAn termi, joten sitä voi käyttää.

530                ‡a Julkaistu myös verkkoaineistona.
776 08          ‡i  Verkkoaineisto (verkkokirja): ‡z 9789521427367
776 08          ‡i  Verkkoaineisto (sähkökirja): ‡z 9789521427374

 

6) Kysymys: Kuuntelin juuri 21.4. pidetyn Talonmiehen tuokion tallenteen ja nyt lienee aika esittää kuuluisat tyhmät kysymykset:

Uutena asiana tuli 040-kentän d-osakentän ISIL-tunnuksen lisäys. KUMEAn RDA-työohjetta painetuille on näköjään myös päivitetty tältä osin. Tuokion lopussa kysymyksen yhteydessä todettiin, että 040 a-osakenttään merkitään kirjaston ISIL-tunnus kun tehdään perusluettelointia, mutta d-osakenttään silloin kun muutetaan hakutietoja eli kun tietuetta muokataan. Onko nyt niin että muidenkin kirjastojen kuin Fennican pitäisi kuitenkin käyttää primääriluetteloinnissa a-osakenttää ja jos aineisto tulee Fennica-aineistoksi, korvautuuko a-osakenttiä Fennican tunnuksella?

Lisäksi aiemmin käytiin tällä listalla keskustelua kielikoodin merkinnästä (keskustelua käytiin 8.4.). Vääntäisittekö vielä rautalangasta, miksi kielimerkinnäksi laitettaisiin fin jos tietueessa käytetään esim. englantia ja suomea kuvailukielenä (ei sis.kuvailu)? Fin-koodi on tietysti selkeä suomenkielisen aineiston yhteydessä. Muistaakseni RDA-koulutuksessa 1.12.15 puhuttiin juuri tuosta konversion määrittämästä mul-koodista poimittujen tietueiden kohdalla. Siinä yhteydessä jäi itselleni se kuva, että mul on käyttökelpoinen kielikoodi jos tietueen kuvailukieleksi jätetään sekaisin englantia ja suomea.

Vastaus: Kentän 040 |a-osakenttä ei korvaudu Fennican ISIL-tunnuksella vaan Fennica merkitsee oman tunnuksensa muun kirjaston primaariluetteloimiin tietueisiin 040-kentän osakenttään |d. Jos kuvailija täydentää Melindassa minitietuetta, jossa ei ole 040 |a-osakenttää, siihen voi merkitä oman kirjaston ISIL-tunnuksen. |a-osakentän käyttö ei ole vielä pakollista, mutta mahdollisesti jo ensi vuonna primääriluetteloitujen tilasto ruvetaan ottamaan 040 |a-osakentästä ja 579-kentästä luovutaan (katso tämän pöytäkirjan kohta 5) .  Mul-kielikoodi on oikea koodi osakentässä |b, kun tietueessa on sekaisin eri kuvailukieliä esim. suomea ja englantia.

 7) Kysymys: Olen etsinyt CD-äänikirjojen ja Daisy-äänikirjojen sisältö-, media- ja tallennetyyppejä konversiontarkistusta varten. Etsinnän yhteydessä olen törmännyt seuraaviin tapauksiin. Osaako joku kertoa, miten Suomessa tullaan toimimaan näissä tapauksissa?

CD-äänikirja

Melindassa CD-äänikirjoille on konversiossa laitettu seuraavat tiedot kenttiin 336,337 ja 338 ja RDA -luettelointi on tehty tämän jälkeen samoin.

336__$a puhe $b spw $2 rdacontent
337__$a audio $b s $2 rdamedia
338__$a äänilevy $b sd $2 rdacarrier

RDA-Toolkitista löytyy kuitenkin esimerkki, jossa Audio disc (Spoken word) yhteydessä on käytetty seuraavia kenttiä CD-äänikirjasta.

336__$aspoken word$bspw$2rdacontent
337__$aaudio$bs$2rdamedia
337__$acomputer$bc$2rdamedia
338__$aaudio disc$bsd$2rdacarrier
338__$acomputer disc$bcd$2rdacarrier

Onko Melindassa nyt käytössä oleva tapa se, jolla CD-äänikirjojen sisältö-, media- ja tallennetyypit tallennetaan jatkossakin Melindaan?

DAISY-äänikirja

Voidaanko DAISY -äänikirjan luetteloinnissa käyttää samoja sisältö-, media- ja tallennustyyppejä kuin CD-äänikirjan? DAISY-äänikirjat eivät ole äänilevyjä vaan tietolevyjä. 

336__$a puhe$b spw $2 rdacontent
337__$a audio $b s $2 rdamedia
337__$a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia
338__$a tietolevy $b $2 rdacarrier

Vastaus: CD-äänikirjojen sisältö-, media- ja tallennetyypit tallennetaan niin kuin ne Melindassa tällä hetkellä ovat eli näin:

336__$a puhe $b spw $2 rdacontent
337__$a audio $b s $2 rdamedia
338__$a äänilevy $b sd $2 rdacarrier

DAISY-äänikirjat ovat tietokonekäyttöistä ääntä. Niiden sisältö-, media- ja tallennetyypit tallennetaan juuri näin kuin kysyjä esittää:

336__$a puhe$b spw $2 rdacontent
337__$a audio $b s $2 rdamedia
337__$a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia
338__$a tietolevy $b cd $2 rdacarrier TAI 338__$a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

7. Seuraava kokous

24.5. klo 10.15-16 Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talon Sali 7063 ja 25.5. klo 9.00-15 Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio. Kokouksissa keskitytään MARC21-sovellusohjeen uudistamiseen.

  • No labels