Asiakaswikien uutisvirta koostuu Confluencen blog-toiminnon avulla luodusta sisällöstä. Uutisen teko aloitetaan painamalla Create-nappia ja valitsemalla avautuvasta valikosta Blog post:

 

 

Tämän jälkeen uutiselle annetaan sopiva otsikko ja kirjoitetaan uutisen sisältö, samaan tapaan kuin mitä tahansa wikisivua muokattaessa. Kun sivu on tallennettu (oikeasta alakulmasta Publish), tarvitaan vielä asiakaswikikäyttöä varten oikea label uutiselle.

Tämä onnistuu painamalla labels-napin viereistä kuvaketta juuri tehdyn blogiviestin ikkunan oikeasta alakulmasta, ks. kuvan punaisella ympyröity kohta.

Tästä aukeaa dialogi-ikkuna, johon voi syöttää sitten aihepiirin mukaisen labelin (esimerkiksi Finnalla tuo label on finna). Labelin lisäämisen jälkeen uutinen näkyy asiakaswikin uutisvirrassa. 

  • No labels