Kiwin käyttämä Confluence-wikialusta on työtilojen sisällä hierarkinen eli sen sisältö jäsentyy "hakemistopuuksi". Hierarkinen rakenne syntyy siitä, että jokaisella sivulla on oletussijainti hierarkisesti sen sivun alla, jossa uuden sivun luonti tapahtuu. Toisissa wikialustoissa (esim. Wikipedian käyttämässä Mediawikissä) sivuilla ei välttämättä ole oletussijaintia suhteessa muihin sivuihin. Confluencen sivuhierarkiaa voidaan hyödyntää sivulistauksissa ja navigoinnissa.

Jos haluat tehdä sisällysluettelon alasivuista jollekin Kiwin sivulle eikä sivupalkin navigaatio riitä, voit käyttää sisällysluettelon tekoon children-makroa.


Orvot sivut (Orphaned pages) ovat sivuja, johon ei ole linkitystä muilta sivuilta lainkaan. Sellaista sivua ei voi siis löytää työtilan navigointitoimintojen avulla eikä sivu listaudu mihinkään hierarkiaan. Vaikka orvot sivut tulevat näkyviin hauissa, niiden sisältö on aina vaarassa jäädä huomiotta. Tarkista siis orvon sivun sijainti yläreunan murupolulta ja tarvittaessa siirrä sivu!

 

 

 

  • No labels