TIISTAI 24.10.2017

Metsätalo, Unioninkatu 40, ja 2D työpaja Kansalliskirjaston Auditorio, Yliopistonkatu 1

 KLOESITYKSEN OTSIKKOTYÖPAJAN VETÄJÄ(T)
ilmoittautuminen9.30-10.00  
Työpajat10.00-12.00  

Työpaja 1A

sali 4, 2. krs

 

Mitä saavutettavuudesta pitäisi tietää?

Työpajassa käydään läpi saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia ja annetaan käytännön vinkkejä vaatimusten toteuttamiseksi ja tarkistamiseksi.

 • Tämä työpaja on täynnä

 

 • Kirsi Ylänne (saavutettavuusasiantuntija, Celia)
 • Matti Sarmela (päällikkö, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto)
 • Pasi Tiisanoja (käytettävyyssuunnittelija, Finna, Kansalliskirjasto)

Työpaja 1B

sali 25, 5. krs

 

Kuvailen, siis löydän! Käytännön kuvailukysymyksiä

 • Työpajassa käydään läpi tietueita ja tilanteita Melinda-kuvailussa.
 • Max 25 osallistujaa. - Tämä työpaja on täynnä

 

 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA)

Työpaja 1C

sali 2, 2. krs

 

Opinnäytteiden arkistointi

 • Mitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitää tehdä opinnäytteiden sähköisen arkistoinnin eteen - ja mistä niiden ei tarvitse huolehtia? Työpajassa annetaan ohjeita Kansallisarkiston opinnäytteitä koskevien säilytysaikapäätösten tulkinnasta, kerrotaan julkaistujen opinnäytteiden pitkäaikaissäilytyksestä ja keskustellaan myös julkaisemattomien opinnäytteiden arkistoinnista, yhteistyömahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä.
 • Lassi Lager (tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto)
 • Vesa-Matti Ovaska (ylitarkastaja, Kansallisarkisto) 
   

Työpaja 1D

sali 12, 3. krs

  Is it FAIR? Putting the Principles into Practice
 • FAIR principles are guidelines intended to make data Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable. We have invited a few service providers to explain their approach to the principles and how it works in practice.
 • We shall have representatives from Figshare, Eudat, and Mendeley. After short presentations of their offerings, the participants will discuss in a structured manner their services from the point of view of the several FAIR principles.
 • Ville Tenhunen (tietotekniikkaprojektipäällikkö, Helsingin yliopisto)
 • Esa-Pekka Keskitalo (kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto)
 • Damien Lecarpentier (CSC)
 • Cobben Thijs (SURF)
 • Miriam Keshanii (Figshare)

lounas

(omakustanteinen)

12.00-13.00  
Työpajat13.00-16.00kahvi tarjoillaan työpajojen lomassa iltapäivällä 

Työpaja 2A

sali 12, 3. krs

 

 

Yhdessä sisältöä asiakkaiden käyttöön

 • Finna on muutakin kuin hakuliittymä. Miten voimme yhdessä tuottaa sisältöjä kaikkien käyttöön? Millaisista vinkeistä, nostoista, kampanjoista tai yhteyksistä muiden organisaatioiden Finnoihin olisi asiakkaalle hyötyä? Kirjastot.fi:n automaattisia sisältöjä on yleisillä kirjastoilla käytössä jo nyt. Pajassa ideoidaan ja kehitetään lisää sisältöjä, joita Finna-näkymiin voi tuoda käsin koskematta.
  Tervetuloa kaikkien sektoreiden Finna-sisällöntuottajat ja erityisesti yleisten kirjastojen edustajat.
 • Tämä työpaja on täynnä
 • Päivi Litmanen-Peitsala (viestinnän suunnittelija, Kirjastot.fi)
 • Matti Sarmela (päällikkö, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto)
 • Susanna Eklund, (palvelusuunnittelija, Kansalliskirjasto)

Työpaja 2B

sali 1, 1. krs

 

Mikä ja miten on kyllin hyvin? Sisällönkuvailutyöpaja ihmisille ja roboteille

 • Osa 1: Uusi, laajennettu sisällönkuvailuohje
  Työpajassa käydään läpi päivitettyä sisällönkuvailuohjetta käytännön esimerkkien kautta.
  Ennakkotutustuminen ohjeeseen suotavaa: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77366071
 • Osa 2: Sisällönkuvailua käytännössä: ihminen vastaan robotti.
  Työpajassa kokeillaan, miten paljon eri ihmisten tekemät sisällönkuvailut eroavat toisistaan ja koneellisesti tuotetusta kuvauksesta. Onko ihmiskunnalla vielä toivoa?
 • Osa 1: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
  Tarja Turunen (tietoasiantuntija, UEF) ja Jaakko Tuohiniemi (tietoasiantuntija, HuLib)
 • Osa 2: Osma Suominen (tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto) ja Mikko Lappalainen (tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto)

Työpaja 2C

sali 4, 2. krs

 OKM:n julkaisutiedonkeruun prosessit: Virta, Juuli, Julkaisufoorumi ja tutkimustietojärjestelmät
 • Työpajassa käsitellään OKM:n julkaisutiedonkeruun prosesseja ja siihen kytkeytyviä palveluita, jotka ovat yhä tärkeämpi osa myös kirjastojen toimintaa. Työpajassa ovat esillä tutkimustietojärjestelmät, Virta-julkaisutietopalvelu, Julkaisufoorumi, Juuli-julkaisutietoportaali ja Justus-palvelu. Palveluiden ja niiden välisten yhteyksien esittelyn lisäksi työpajassa keskustellaan myös pienryhmissä sitä, miten niitä voisi kehittää.
 • Jyrki Ilva (tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto)
 • Joonas Nikkanen (projektipäällikkö, CSC)
 • Aija Kaitera (tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto)
 • Hanna-Mari Puuska (kehittämispäällikkö, CSC)
 • Janne Pölönen (suunnittelija, Tieteellisten seurain valtuuskunta)
 • Anna-Sofia Ruth (suunnittelija, Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Työpaja 2D

Kansalliskirjaston auditorio, Yliopistokatu 1

Katso saapumisohje

 

Tutkimusdatan elinkaari

 • Tutkimusdata on muuttumassa näkyvämmäksi ja liikkuvammaksi. Siltä vaaditaan luotettavuutta, ymmärrettävyyttä,  uudelleenkäytettävyyttä ja löydettävyyttä. Tieteelliset julkaisut ovat pitkän ajan kuluessa muotoutuneet standardoiduksi ja kaikkien tuntemaksi tavaksi esittää ja välittää tietoa. Voivatko data-aineistot kehittyä samaan suuntaan?
 • Työpajassa tunnistetaan tutkimusdatan elinkaaren vaiheita sekä datan liikkummisen ja hallinnan katkoksia. Pohdimme yhdessä myös, mitä palveluita tutkija tarvitsee datan elinkaaren hallinnassa.

   

   

 • Sari Räisänen (koulutuskoordinaattori, ATT-hanke, Kansalliskirjasto)
 • Esa-Pekka Keskitalo (kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto)
 • Pasi Moisio (tutkimusprofessori, THL)
 • Turkka Näppilä (datan hallinnan asiantuntija, Tampereen yliopisto)
 • Heidi Laine (tohtoriopiskelija, Helsingin yliopisto, OKF)
 • Minna Ahokas (projektipäällikkö, koordinaattori, CSC)
 • Timo Laine (tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto)

Työpajapäivän jatkopaikka:

Oluthuone Kaisla (Vilhonkatu 4)

   
 • No labels