Formula-palvelu perustuu olennaisilta osin samaan avoimen lähdekoodin RecordManager-ohjelmistoon, joka on käytössä myös Finnassa aineistojen haravoinnissa ja indeksoinnissa. RecordManager on kehitetty Kansalliskirjastossa.

Formula haravoi alkuperäisen metatiedon arkiston, kirjaston tai museon järjestelmästä, muuntaa sen Europeana Data Model (EDM) -formaattiin ja toimii repositoriona, josta Europeana puolestaan haravoi muunnetun metatiedon. Finnasta poiketen Formulassa ei ole käytössä hakuindeksiä (Solr), vaan metadatan tietovarasto (MongoDB). Aineiston haravointi tapahtuu OAI-PMH -protokollaa käyttäen samaan tapaan kuin Finnaankin

Formula ei valikoi Europeanaan tarjottavia tietueita, vaan Europeanaan vietävä aineistokokonaisuus muodostetaan arkiston, kirjaston tai museon omassa järjestelmässä. Formulan kautta viedään vain aineiston kuvaileva metadata ja Europeana käy noutamassa digitaaliset objektit esim. esikatselukuvia varten suoraan organisaation tiedostopalvelimilta/kuvapalvelimilta HTTP/HTTPS-yhteydellä.

  • No labels