Formula-palvelu perustuu olennaisilta osin samaan avoimen lähdekoodin RecordManager-ohjelmistoon, joka on käytössä myös Finnassa aineistojen haravoinnissa ja indeksoinnissa. RecordManager on kehitetty Kansalliskirjastossa.

Formula haravoi alkuperäisen metatiedon arkiston, kirjaston tai museon järjestelmästä, muuntaa sen Europeana Data Model (EDM) -formaattiin ja toimii repositoriona, josta Europeana puolestaan haravoi muunnetun metatiedon. Finnasta poiketen Formulassa ei ole käytössä hakuindeksiä (Solr), vaan metadatan tietovarasto (MongoDB). Aineiston haravointi tapahtuu OAI-PMH -protokollaa käyttäen samaan tapaan kuin Finnaankin.

Formula ei valikoi Europeanaan tarjottavia tietueita, vaan Europeanaan vietävä aineistovalikoima muodostetaan arkiston, kirjaston tai museon omassa järjestelmässä.

  • No labels