Formaatti- ja konvertointipalvelu kokoaa yhteen Kansalliskirjastossa käytettävät ja ylläpidettävät formaatit sekä niihin liittyvät konversiot. Formaatit mahdollistavat kuvailevan, hallinnollisen ja teknisen metatiedon tallentamisen eri tietojärjestelmiin. Konversioita tarvitaan muunnettaessa metatietoa formaatista ja/tai järjestelmästä toiseen.

Kansalliskirjastolla on kansallinen ylläpito- ja kehittämisvastuu MARC 21 - ja Dublin Core -formaateista. ONIX-formaattia ylläpidetään yhdessä Kirjavälityksen kanssa. Kansalliskirjasto antaa koulutusta ja ylläpitää ohjeistusta näistä formaateista sekä osallistuu formaattien kansainväliseen kehittämiseen. Lisäksi Kansalliskirjasto käyttää eri palveluissaan monia muita formaatteja. Listaus formaateista on Formaatit-sivulla.

Formaatti- ja konvertointipalvelu määrittelee kuvailustandardien ja formaattien vastaavuuksia ja mappauksia, esimerkiksi MARC-formaatin ja RDA-kuvailuohjeiden välillä. Formaattien ja standardien väliset konversiosuunnitelmat tehdään yhteistyössä kuvailusääntöpalvelun ja kirjastojen kanssa. Osa tehtävistä konversioista on Kansalliskirjaston palvelujen sisäisiä, kuten Finnaan liittyvät konversiot tai Mikkelin digitointikeskuksen datakonversiot. MARC-formaatteihin liittyviä konversioita tehdään koko kirjastoverkon käyttöön, niiden käyttöä ohjataan ja niitä muokataan kirjastojen tarpeiden mukaan. Erillisiä, räätälöityjä konversioita voidaan tehdä sopimuksen mukaan ja ne ovat maksullisia. Konversioista on tarkempaa tietoa Konversiot-sivulla.

Ydinpalvelut

MARC-, Dublin Core- ja ONIX-formaattien kansallinen ylläpito ja niihin liittyvien konversioiden suunnittelu ja tekeminen. Kansalliskirjaston sisäisissä prosesseissa käytettyjen formaattien tuntemus ja konversioiden tekeminen.

Lisäpalvelut

Kirjastoille ja muille organisaatioille räätälöidyt konversiot, jotka ovat maksullisia.

Rajaukset

Palvelussa ei oteta kantaa erilaisiin kuvailustandardeihin eikä ohjeisiin. Palvelu on järjestelmäriippumaton.

Palveluosoitteet

marc-posti@helsinki.fi - MARC-formaatit ja niihin liittyvät konversiot
doria-oa@helsinki.fi - Dublin Core -formaatti ja julkaisuarkistoihin liittyvät konversiot
http://www.onixkeskus.fi/sivu/yhteystiedot/ - ONIX-formaatin yhteystiedot
finna-posti@helsinki.fi - Finnaan liittyvät konversiot

  • No labels