Toimintaperiaatteet

 • Finnan lähtökohtana on metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys.
 • Finna.fi -näkymän aineistojen kuvailutiedon lisenssi on CC0 Yleismaailmallinen Public Domain lausuma. Metadata on vapaasti käytettävissä avoimen rajapinnan kautta.
 • Metadatan CC0-lisenssi on Finnan palvelukonseptin mukainen edellytys mukaantulolle.
 • Metadatan CC0-lisenssi ei koske
  • Käyttörajoitetuksi yksilöityä metadataa, joka rajataan pois Finna.fi:stä.
  • Linkitettyjä resursseja eli esim. kuvia, kirjojen kansikuvia ja muita digitaalisia aineistoja, jollei aineistontarjoaja ole erikseen lisensoinut resurssia CC0:lla.
  • Kirjojen takakansitekstejä.
  • Kirjastoaineistojen kuvailutietoihin sisältyviä tiivistelmätekstejä, joita ei tarjota hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta
  • Finnan käyttäjien tuottamaa, kertovaa tekstiä sisältävää kuvailutietoa, jota ei tarjota hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta.

Avoimen metatiedon hyödyt

 • Takaa datalle mahdollisimman suuret hyödyntämismahdollisuudet ja vaikuttavuuden
  • Uusien palveluiden ja sovellusten tekeminen ja eri lähteistä tulevan datan yhdistäminen
 • Lisää digitaalisten sisältöjen näkyvyyttä ja käyttöä.

CC0:n ehdot

Metatiedon julkaiseminen CC0:n ehdoilla tarkoittaa, että julkaisija luopuu kaikista kuvailutietoon mahdollisesti liittyvistä oikeuksistaan. Metatietoja voi sen jälkeen käyttää kuka tahansa haluamallaan laillisella tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Myös aineistojen alkuperäinen julkaisija voi edelleen käyttää metatietoja haluamallaan tavalla.

Käyttörajoitettu metatieto

Organisaation tulee ottaa huomioon metatietoihinsa liittyvät mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa solmitut sopimukset tai mahdolliset lainsäädännölliset rajoitukset ja varmistaa, ettei esteitä julkaisemiselle CC0-ehdoille ole.

Suurin osa metatietoihin liittyvistä käyttörajoituksista koskee kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen e-kirjojen kuvailutietoja. E-aineistojen kuvailutietojen käyttöoikeusrajoitukset eivät kuitenkaan estä CC0-lisenssin käyttöönottoa Finnassa muun metatiedon osalta. Käyttörajoitettu metatieto voidaan yksilöidä ja rajata pois Finna.fi-näkymästä. Ks. Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinnin ohjesivu ja  infosivu E-kirjojen metatiedosta.

Lisä- ja taustatietoa

 • No labels