Nature Journal - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Nature

Linkki palveluun

http://www.nature.com/nature

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Nature Journal -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2020

Aineistokuvaus

Nature, 1 Jan

http://www.nature.com/natureKäytettävissä oleva takautuva aineisto
Ennen vuotta 2007 alkaneet tilaukset: pääsy aineistoon vuodesta 1997 alkaen.

Vuonna 2007 tai sen jälkeen kokonaan uusina alkaneet tilaukset: pääsy ensimmäisestä tilausvuodesta eteenpäin.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita ja muita yksittäisiä aineiston osia
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa organisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellisen kommunikoinnin nimissä. Organisaation ulkopuolisille kollegoille luovuttamisen tulee olla satunnaista eikä aineistoa ole tarkoitettu edelleen toimitettavaksi).
-julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- käyttää aineistoa, jonka kyseinen käyttäjä on luonut (esim. artikkelin jonka kyseinen henkilö on itse kirjoittanut) oman akateemisen teoksen valmistamiseen (esim. artikkeliväitöskirja), mukaan lukien kopiot henkilökohtaiseen käyttöön ja kirjastokappaleet sekä teoksen sponsoreille, sillä edellytyksellä että nämä eivät saa jakaa teosta edelleen. Aineistossa tulee olla lähdeviitteet (lähde, julkaisu, tekijänoikeuden haltija).
- sopimukseen osallisen organisaation opetushenkilökunta saa käyttää osia aineistosta elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, julkaisu, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- sopimukseen osallinen organisaatio saa luoda hypertext-linkkejä aineistoon (ei saa kuitenkaan mahdollistaa muiden kuin käyttöön oikeutettujen pääsyä aineistoon)
- sopimukseen osallinen organisaatio saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja levittää aineistoa (ml. logot, tavaramerkit ja näytönkaappaukset) käyttäjille suunnattua markkinointia, testausta ja koulutusta varten

Tekstin-/tiedonlouhintaan tulee pyytää kustantajalta erillinen lupa.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- myydä, jakaa, lisensioida eteenpäin, vuokrata tai muuten käyttää kaupallisesti hyväksi lisensioitua materiaalia tai osia siitä
- tarjota aineistoa tai osaa siitä käyttöön muille kuin sen käyttöön oikeutetuille (em. käyttäjät)
- antaa aineistoa tai osaa siitä jakeluun elektronisilla ilmoitustauluilla, uutisryhmissä, webbisivuilla, FTP-jakeluna tai muuten jakaa sitä verkossa
- poistaa tai peittää palveluntarjoajan tekijänoikeushuomautuksia (mukaan lukien paperikopiot)
- käyttää aineistoa johdannaisteoksen-, tuotteen tai -palvelun luomiseen tai yhdistää aineistoa johonkin muuhun tuotteeseen, palveluun tai tietokantaan
- muuttaa, muuntaa, modifioida tai kääntää aineistoa
- vahingoittaa palveluntarjoajan ansaintamahdollisuuksia liittyen aineiston myyntiin ja markkinointiin
- käyttää aineistoa sillä tavoin, että loukataan tekijän- tai muita yksinoikeuksia
- tarjota aineisto muiden kuin käyttöön oikeutettujen käyttäjien (em. käyttäjät) käytettäväksi
- tehdä automaattisia, massa- tai systemaattisia kopiointeja aineistosta
- valmistaa aineistosta paperimuodossa oleva varasto

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista sopimukseen osallisen organisaation opiskelijoille, tutkijoille ja muulle henkilökunnalle kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

User Guides

Lisätietoja

Nature Publishing Group omistaa kaikki tekijän- ja omistusoikeudet palvelun sisältämään aineistoon.

Nature Journal - user rights and remote access

Publisher / Broker

Nature

Link to the resource

http://www.nature.com/nature

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2020

Description

Nature, 1 Jan

http://www.nature.com/nature\\


Access to content: subscriptions starting before 2007: since 1997.

Subscriptions starting 2007 or later: first year of subscription.

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organization (Member):
- every student enrolled for the purposes of full-time or part-time attendance
- every member staff employed by whether full-time or part time
- walk-in-users: individual members of the public permitted to use the library or information services

Permitted use

The material may be used for the Educational purposes (for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research).
Authorized users may:
- browse and search
- print and/or save electronically individual articles and other individual items from searches for Educational Purposes
- distribute single copies of single articles, or parts thereof, of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorized Users for Educational purposes. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Member’s institution.
- distribute single copies of single articles, or parts thereof, of the Licensed Material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups. Sharing with non-authorised users shall be incidental and not for re-transmission.
- publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- incorporate parts of the Licensed Material authored by such Authorized User in printed or electronic form in such Authorized User's academic works, including reproductions of the academic works solely for personal use and library deposit and reproductions in printed or electronic form of academic works may be provided to sponsors of such academic works, provided that such sponsors shall not be permitted to redistribute such reproductions. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.

Teaching staff accredited to the subscriber organization may
- incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the organisation, are reading impaired.

The Licensor’s explicit written permission must be obtained in order to use the Licensed Material for data or text mining purposes.

Prohibited use

Except as expressly permitted in above it is prohibited to
- sell, distribute, license, rent or otherwise exploit the Licensed Material, or any element of it, for any commercial purpose;
- make the Licensed Material, or any element of it, available by any means to persons other than Authorised Users;
- make the Licensed Material, or any element of it, available on, or by, electronic bulletin boards, news groups, Web sites, FTP or any other means of posting or transmitting material on the Internet, an on-line service or wide area network save as permitted elsewhere in this Agreement ;
remove or obscure the Licensor's copyright notice from the Licensed Material including hard-copy print-outs;
- use the Licensed Material to create any derivative work, product or service, or merge the Licensed Material with any other product, database, or service;
- alter, amend, modify, translate, or change the Licensed Material;
- undertake any activity that may have a damaging effect on the Licensor's ability to achieve revenue through selling and marketing the Licensed Material;
- otherwise use the Licensed Material supplied in accordance with this Agreement in a manner that would infringe the copyright or other proprietary rights contained within it;-
- make the Licensed Material or any part of it available by remote access to any person other than Authorised Users; or
- make mass, automated or systematic extractions from or hard copy storage of the Licensed Material.

Open access

 

Remote access

Authorized users (students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of the subscribing organisation.

Training material on web

User Guides

Additional information

Nature Publishing Group owns copyrights to the material.

  • No labels