Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Aalto - Aalto-yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SYKE - Suomen ympäristökeskus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
MML - Maanmittauslaitos
IL - Ilmatieteen laitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

  • No labels