Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Aalto - Aalto-yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
IL - Ilmatieteen laitos
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos

  • No labels