Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
MML - Maanmittauslaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Luke - Luonnonvarakeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
IL - Ilmatieteen laitos
Kela - Kansaneläkelaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • No labels