Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto

AMK-kirjastot
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
TTY - Tampereen teknillinen yliopisto 31.12.2018 asti
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Lamk - Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaa - Saimaan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  • No labels